Stratēģija un attīstības programma

Aktuālā informācija

 


Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada (PDF, 2022)


Preiļu novada attīstības programma 2022.-2029. gadam

Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam stratēģiskā daļa (PDF, 2022)

Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam esošās situācijas apraksts (PDF, 2022)

Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam rīcības plāns (PDF, 2022)

Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam investīciju plāns (PDF, 2022)

Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam uzraudzības plāns (PDF, 2022)

 

 
ARHĪVS (Vēsturiskā informācija)

 

Preiļu novada attīstības programma – 2022. – 2029. gadam “Investīciju plāns 2022.-2024. gadam” – 4_Investiciju plans_Preilu novada attistibas programma

Jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrāde (PDF)

Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gada izstrāde (PDF)

Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam izstrāde (PDF)

Jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrādes darba (vadības) grupa (PDF)

Jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrādes Tematiskās darba grupas (PDF)


Stratēģija 2013.-2033. gadam


Attīstības programma 2018.-2024. gadam

Pēdējās izmaiņas: 31.08.2022.