Stratēģija un attīstības programma

Preiļu novada attīstības programma – 2022. – 2029. gadam “Investīciju plāns 2022.-2024. gadam” – 4_Investiciju plans_Preilu novada attistibas programma

 

Jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrāde (PDF)

Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gada izstrāde (PDF)

Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam izstrāde (PDF)

Jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrādes darba (vadības) grupa (PDF)

Jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrādes Tematiskās darba grupas (PDF)

 

Stratēģija 2013.-2033. gadam

 

Attīstības programma 2018.-2024. gadam

Pēdējās izmaiņas: 18.03.2022.