Stratēģija un attīstības programma

ARHĪVS (Vēsturiskā informācija)

Preiļu novada attīstības programma – 2022.–2029. gadam “Investīciju plāns 2022.-2024. gadam” – 4_Investiciju plans_Preilu novada attistibas programma

Jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrāde (PDF)

Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gada izstrāde (PDF)

Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam izstrāde (PDF)

Jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrādes darba (vadības) grupa (PDF)

Jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrādes Tematiskās darba grupas (PDF)


Stratēģija 2013.-2033. gadam


Attīstības programma 2018.-2024. gadam

Pēdējās izmaiņas: 23.11.2022.