Detālplānojumi

Preiļu novada teritorijā spēkā esošie detālplānojumi

 

N.p.k.

 

Detālplānojuma nosaukumsPilsēta/
ciems/
pagasts
Kadastra apzīmējumsSaistošo noteikumu/ lēmuma Nr.  un datums
1.Detālplānojuma izstrāde Preiļu pilsētas centra teritorijai skatāms www.geolatvija.lvPreiļu pilsēta76010060414Preiļu novada domes 27.08.2020. lēmums Nr. 15 “Paziņojums par detālplānojuma “Detālplānojums Preiļu pilsētas centra teritorijai” apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 22. §.)
2.Detālplānojums 2010.-2025.gadam “Mežrozītes” skatāms www.geolatvija.lvAglonas pagasts76420020030Aglonas novada domes 24.02.2010. lēmums par saistošo noteikumu Nr. 8. “Detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi  īpašumam “Mežrozītes” (kad. nr. 76420020030)” apstiprināšanu (protokols Nr.5, 11. §.)
3.Detālplānojums 2004.-2025.gadam skatāms www.geolatvija.lvAglona, Aglonas pagasts76420040436Aglonas pagasta padomes 23.11.2004. lēmums par saistošo noteikumu Nr. 4. “Zemes gabala ar kadastra numuru 76420040436 teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu (protokols Nr.32, 1. §.)
4.Detālplānojums 2005.-2025.gadam “Pussala” skatāms www.geolatvija.lvAglona, Aglonas pagasts76420040192Aglonas pagasta padomes 27.07.2005. lēmums par saistošo noteikumu Nr. 3. “Detālplānojuma Aglonas pagasta zemes gabalam “Pussala” (kad. Nr. 76420040192) saistošo daļu apbūves noteikumi un atļautā  teritorijas izmantošana” apstiprināšanu (protokols Nr.16, 1.2.§.)
5.Detālplānojums 2005.-2025.gadam “Māra” skatāms www.geolatvija.lvAglona, Aglonas pagasts76420040121Aglonas pagasta padomes 07.04.2006. lēmums par saistošo noteikumu Nr. 1. “Detālplānojuma Aglonas pagasta zemes gabalam “Māra” kad. Nr. 76420040121) saistošo daļu apbūves noteikumi un atļautā teritorijas izmantošana” apstiprināšanu (protokols Nr. 8, 1.§.)
6.Detālplānojums 2009.-2025.gadam “Cakulu parks” skatāms www.geolatvija.lvAglona, Aglonas pagasts76420040321Aglonas pagasta padomes 27.05.2009. lēmums par saistošo noteikumu Nr. 9. “Detālplānojuma īpašumam “Cakulu parks” (kadastra numurs 76420040321) saistošā daļa” apstiprināšanu
7.Detālplānojums 2005.-2025.gadam “Ozolājs” skatāms www.geolatvija.lvAglona, Aglonas pagasts76420040596Aglonas pagasta padomes 27.04.2005. lēmums par saistošo noteikumu Nr. 2. “Detālplānojuma Aglonas pagasta zemes gabalam “Ozolājs” (kad. Nr. 76420040596) saistošo daļu apbūves noteikumi un atļautā  teritorijas izmantošana” apstiprināšanu (protokols Nr. 11, 1.§.)
8.Detālplānojums 2005.-2025.gadam “Purenīte” skatāms www.geolatvija.lvAglona, Aglonas pagasts76420040189Aglonas pagasta padomes 24.08.2005. lēmums par saistošo noteikumu Nr. 4. “Detālplānojuma Aglonas pagasta zemes gabalam “Purenīte” (kad. Nr. 76420040189) saistošo daļu apbūves noteikumi  un atļautā  teritorijas izmantošana” apstiprināšanu (protokols Nr. 18, 2.§.)
9.Detālplānojums 2008.-2025.gadam “Ābeles” skatāms www.geolatvija.lvAglonas pagasts76420040103Aglonas pagasta padomes 18.06.2008. lēmums par saistošo noteikumu Nr. 4. “Detālplānojuma “Ābeles”, kadastra Nr. 76420040103, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu (protokols Nr. 12, 2.§.)

 

Pēdējās izmaiņas: 23.11.2022.