Attīstības programma

Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam izstrādes dokumentācija skatāma www.geolatvija.lv

Preiļu novada attīstības programma 2022.-2029. gadam

Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam stratēģiskā daļa (PDF, 2022)

Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam esošās situācijas apraksts (PDF, 2022)

Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam rīcības plāns (PDF, 2022)

Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam investīciju plāns (PDF, aktualizēts 2023.01.26)

Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam uzraudzības plāns (PDF, 2022)


Jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrādes darba (vadības) grupa (PDF)

Jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrādes Tematiskās darba grupas (PDF)

Jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrāde (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 31.01.2023.