24. marts – Pasaules tuberkulozes diena

20.03.2023.

24. martā ik gadu tiek atzīmēta Pasaules tuberkulozes diena, kuras mērķis ir aicināt sabiedrību pievērst uzmanību jautājumiem, kas ir saistīti ar tuberkulozi, tās profilaksi un plaušu veselību kopumā.

Lai atgādinātu iedzīvotājiem par tuberkulozes profilaksi, simptomiem un ārstēšanas iespējām, Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti ir sagatavojuši vairākus vizuālos materiālus.

Papildus aicinām iepazīties ar citiem informatīvajiem materiāliem par tuberkulozes tēmu:


Pēdējās izmaiņas: 20.03.2023.

26. martā pāriesim uz vasaras laiku, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu

Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiks šā gada 26. martā plkst.03:00 (naktī no sestdienas uz svētdienu), pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu.

Tā kā Eiropas Savienības līmenī vienots redzējums par jauniem nosacījumiem attiecībā uz laika maiņu divas reizes gadā vēl nav panākts, šobrīd joprojām ir spēkā iepriekš apstiprinātā kārtība – vasaras laiks Latvijā ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai. Līdz ar to vasaras laiks šogad būs spēkā līdz  29. oktobrim.

Pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā nosaka 2010. gada 26. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.1010 “Par pāreju uz vasaras laiku”. Noteikumos minēts, ka Latvijā pāreja uz vasaras laiku notiek šādā kārtībā: marta pēdējā svētdienā plkst.03:00 pulksteņa rādītājus pagriež par vienu stundu uz priekšu un attiecīgi oktobra pēdējā svētdienā plkst.04:00 – vienu stundu atpakaļ.

Savukārt, Eiropas Savienības ietvaros pāreju uz vasaras laiku nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. janvāra direktīva 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku. Direktīva nosaka vasaras laika sākumu un beigas vienoti visām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Vasaras laiks Latvijā pirmo reizi tika ieviests 1981. gadā. Sākot no 1997. gada, vasaras laiks ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai. Papildu informācija par pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālrunis 67013193
E-pasts: prese@em.gov.lv

Par ētiskajām vērtībām Riebiņu vidusskolā

Dzimtās valodas diena šogad Riebiņu  vidusskolā deva iespēju ne tikai uzzināt interesantus faktus par valodām, bet arī pierādīt savas spējas kādā no valodniecības nozarēm. 2.-6.klases skolēni iesaistījās glītrakstīšanas konkursā. Droši var teikt – visi ir uzvarētāji, un paldies skolotājām, kas ir palīdzējušas bērniem izkopt savus rokrakstus! Vecāko klašu skolēni sacentās terminoloģijas pārzināšanā. Vidusskolēnu grupā pirmajā trijniekā ir Viktorija Nagle, Lāsma Jurkāne (11.klase) un Viktorija Zabalujeva (10.klase) ar maksimālu rezultātu, atšķirība tikai uzdevumu izpildes ātrumā. 7. klases interesenti pievērsās latgaliešu folkloras un rakstības pilnveidei, lai varētu droši teikt: “Mana valoda ir mans gods!”. Un tie nav tikai tukši vārdi, jo latgaliešu rakstu valodas apguvē esam to 17 skolu vidū, kas latgaliešu valodai pievēršas padziļināti.

Sveču dienas pasākumu ietvaros katrs varēja iesaistīties sveču meistardarbnīcā skolotāju Rutas, Jeļenas un Valērija vadībā. Šogad mūsu meistardarbnīcā tapa īpašas – ierakumu sveces. Tās domātas tiem cilvēkiem, kuri šobrīd cīnās par Ukrainas brīvību ierakumos. Latviešu tautas ticējums vēsta, ka Sveču dienā lietās sveces iegūst īpašu spēku un deg jo īpaši gaiši un ilgi. Lai tās noder Ukrainas aizstāvjiem! Lai aktualizētu zināšanas par Sveču dienu, skolēni piedalījās arī viktorīnā ar skolotāju Gunti.

Mūsu skola pēc publiski pieejamās informācijas ir vienīgā, kur pastāv mini ZPD kā skolas tradīcija. Un tradicionāli pamatskolas klašu grupas pētīja augļus, dārzeņus, ārstnieciskos un indīgos augus, savu pētījumu aizstāvot publikas priekšā.

Arī tradicionālā Kompetenču diena Riebiņu vidusskolā ir jēgpilns un interesants darbošanās veids. Šoreiz tā norisinājās 1. februārī ar mērķi apgūt un nostiprināt vērtīgas un noderīgas prasmes. 1. klasē šai dienai bija dots pat savs nosaukums “Radošo aktivitāšu diena”. Pirmklasnieki mācījās sadarboties, ieklausīties cits citā, darinot 1 dm un 2 dm garas sveces, mācoties deju “Sniegavīrs” un ludziņu, gatavojot gardus našķus “Lāčmaizītes” un vārot piparmētru, liepziedu un pelašķu tējas. Mācījās izprast dabu, būt vērīgiem un izpalīdzīgiem, izkarinot putniņiem cienastu.

Savukārt 2.-5. klases skolēni devās ekskursijā uz Daugavpils cietoksni, lai iepazītu un novērtētu nozīmīgākos Latgales kultūrvēsturiskos objektus: Marka Rotko mākslas centru, kur mācījās “lasīt” gleznas un skatīt lielformāta darbus, kā arī mākslas nodarbībā paši kļuva par māksliniekiem un radīja interesantus mākslas darbus. Skolēni iepazina un izzināja Daugavpils cietoksni, kur par nopietnām tēmām atraktīvi un aizraujoši prata pastāstīt Cietokšņa informācijas centra gids, bet trešā aktivitāte bija medicīnas izstādes apmeklējums, kura laikā bērni iepazina daudzus vēsturiskus medicīnas piederumus, iekārtas un instrumentus. Bija iespēja iejusties daktera lomā un ar fonendoskopu paklausīties klasesbiedru sirdsdarbību, izmērīt savu augumu un svaru. Diena bija ļoti piepildīta, bet, kā atzina skolēni, ļoti interesanta un aizraujoša. 6.-12. klases skolēni gan papildināja savas zināšanas, meklējot un apkopojot vajadzīgo informāciju, gan pilnveidoja savas laika plānošanas un patstāvīgā darba organizēšanas prasmes.

Daudzi pasākumi piedzīvo atdzimšanu pēc visnotaļ savrupā kovidlaika. Arī Valentīndiena mūsu skolā. Šogad skolēnu pašpārvalde, kas bija pasākuma organizatori, aicināja 9.-12. klases skolēnus uz konkursu “Valentīndienas randiņš”, kur dalībnieki iepazīstināja ar sevi, piedalījās dzejošanas, zīmēšanas un arī krietni praktiskākā konkursā.

Ar gandarījumu varam teikt, ka mūsu skolā audzēkņos tiek attīstītas sirdsapziņas, līdzjūtības un ētiskās vērtības, kas šodien ir tik aktuāli visās jomās.

Informāciju sagatavojusi
Riebiņu vidusskolas
Diāna Bravacka

1. klases skolēni, vecāki un audzinātāja Līga Jermoloviča pasākumā “100 mirkļi skolā”

Latgales jauniešiem sāksies unikāla apmācību programma ”Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”

17.03.2023.

Lai pavērtu plašākas iespējas Latgales jauniešiem apgūt prasmes līdzdarbībai savas pilsētas/novada, Latvijas un Eiropas dienas kārtības veidošanā un pilnveidotu to līderības kompetences, Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde un “EUROPE DIRECT Dienvidlatgale” centrs sadarbībā ar Latgales pašvaldībām un Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, reģiona jauniešiem rīko apmācību programmu “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā”. Programma norisināsies gada garumā, sākot ar 2023. gada 17. martu.

“Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā” ir jauniešu apmācību, līdzdalības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras mērķis ir pavērt iespējas Latgales jauniešiem apgūt dažādas jaunas prasmes un padziļināt zināšanas par politisko dienas kārtību Latvijā un Eiropas Savienībā. Viens no programmas virsmērķiem, iesaistot teju visa reģiona pašvaldības, ir palīdzēt Latgales jauniešiem kopā sagatavot pieteikumu Daugavpils kandidēšanai uz Eiropas jaunatnes galvaspilsētas statusu 2027. gadā.

“Šodienas pasaulē bez vispārējās, profesionālās vai akadēmiskās izglītības iegūšanas ir vienlīdz svarīgi attīstīt papildu prasmes, kas ikvienam jaunietim var palīdzēt turpmākajā dzīvē. Un tas ir tieši attiecināms uz līderības prasmi un tās pilnveidošanu. Esmu pārliecināta, ka attīstot līdera spējas, piemēram, kritiski domāt, pamatoti paust savu viedokli, vienlaikus uzklausīt citus un darboties plašas sabiedrības interesēs, Latvijas jaunieši kļūst par spēcīgiem viedokļu līderiem. Tādēļ ar programmu “Ar stiprām saknēm Latvijā un Eiropā” vēlos palīdzēt arī Latgales jauniešiem stiprināt līderības prasmes, zināšanas un vērtības, lai viņi varētu gan veiksmīgi veidot savu dzīvi un profesionālo karjeru, gan arī jēgpilni iesaistīties sava novada, Latvijas un Eiropas Savienības attīstības dienaskārtības veidošanā,” uzsver Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde.

Programma tiek īstenota ar Eiropas Parlamenta deputātes un Eiropas Tautas partijas (ETP) grupas Eiropas Parlamentā pārstāves Daces Melbārdes patronāžu, deputātei pašai aktīvi piedaloties pasākumos un esot aktīvā kontaktā ar jauniešiem, sadarbībā ar biedrību “Zinis”.  Seminārus līdzfinansē ETP grupa.

Apmācību programmas laikā dažādās Latgales pašvaldībās jauniešiem būs iespēja pilnveidot līderības kompetences, pašiem organizēt jauniešu domnīcas par Latvijā un Eiropas Savienībā aktuālām tēmām, tāpat kopā ar jauniešiem tiks spēlēta Nākotnes pilsētas spēle. Iesaistot vietējos un Eiropas politiķus un ekspertus sarunās ar jauniešiem par Eiropas nākotnes veidošanas izaicinājumiem, tiks dota iespēju jauniešiem radīt jaunatnes programmu un pieteikumu Eiropas jaunatnes galvaspilsētai. Savukārt, veidojot jauno līderu sadarbības tīklu Latgalē un Latvijā, jaunieši tiks mudināti veidot kopīgus sadarbības projektus (t. sk. Erasmus+ programmas ietvaros), kas vērsti uz sabiedrisko labumu, vienlaikus sniedzot atbalstu projektu izstrādei.

Programmas dalībnieki ir 23 Latgales mācību iestāžu vecāko klašu skolēni un studenti, kā arī Latgales jaunatnes organizāciju pārstāvji. Programmas īstenošanā plānots kaskādes princips.

Plašāka informācija:
Oskars Zuģickis
“EUROPE DIRECT Dienvidlatgale” centra vadītājs
e-pasts: oskars.zugickis@lpr.gov.lv

Biedrība “Likteņa ceļš” aicina pieteikties braucienam uz pasākumu Vārkavas novadpētniecības muzejā

Politiski represēto biedrība “Likteņa ceļš” aicina politiski represētos, represēto ģimenes locekļus un interesentus līdz 21.03.2023. pieteikties braucienam 24. martā uz Vārkavas novadpētniecības muzeju, lai piedalītos Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltītā pasākumā.

Pieteikšanās pa tālr. 26355660.

Izbraukšana uz Vārkavu 24. martā plkst. 13.00 no Preiļu Kultūras centra.

Preiļu novada pārstāvji saņem Aizsardzības ministrijas apbalvojumus par atbalstu Zemessardzei

10. martā aizsardzības nozares vadība tikās ar Latvijas darba devējiem – uzņēmumu un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, lai pateiktos par viņu atbalstu un ieguldījumu Zemessardzes stiprināšanā 2022. gadā. Svinīgajā apbalvošanas ceremonijā piedalījās aizsardzības ministre Ināra Mūrniece, Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš, Zemessardzes komandieris pulkvedis Kaspars Pudāns un Latvijas darba devēji, kuri atbalstījuši Zemessardzi.

Apbalvošanas pasākuma laikā Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns un Preiļu novada zemnieku saimniecības “Sudrabiņi” īpašnieks Juris Puduls saņēma Aizsardzības ministrijas Atzinības rakstus par sniegto atbalstu Zemessardzei 2022. gadā, stiprinot Latvijas aizsardzības spējas.

Novadnieks Juris Puduls ir pagodināts par saņemto ministrijas novērtējumu, norādot, ka sadarbību ar Zemessardzes 35. kājnieku bataljonu – atļaujot organizēt dažāda veida mācības viņa īpašumos, uztverot kā pašsaprotamu un patriotisku lietu. Zemnieku saimniecība “Sudrabiņi” Preiļu novada Stabulnieku pagastā nodarbojas ar jaukto lauksaimniecību (lopkopību un augkopību). Saimniecībā tiek uzturētas 100 slaucamas govis. Darbu sadalē aktīvi iesaistījusies arī jaunā paaudze, pieņemti arī algoti darbinieki. Saimniecības attīstīšanas veicināšanai, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, ir realizēti neskaitāmi investīciju projekti tehniskā aprīkojuma uzlabošanā un iegādē.

Zemessardzes atbalstītāju godināšana kļuvusi par ikgadēju tradīciju, ko Aizsardzības ministrija aizsāka 2017. gadā.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa


 

ZS “Sudrabiņi”

 

Aicinājums pieteikties Preiļu novada Jauniešu forumam

16.03.2023.

1. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 16.00 Līču Kultūras namā notiks Preiļu novada Jauniešu forums.

Foruma mērķis ir runāt PAR un AP jauniešu dzīvi un kopīgi izstrādāt ieteikumus un plānus jauniešu dzīves uzlabošanai Preiļu novadā.

Foruma laikā plānotas iepazīšanās un saliedēšanās aktivitātes, sarunas par Preiļu novada stratēģiju un prioritātēm, darba grupas par tādām tēmām kā jauniešu dalība projektos, pasākumi un brīvā laika pavadīšanas iespējas, brīvprātīgais darbs, jauniešu līdzdalība, jauniešu uzņēmējdarbība un digitalizācijas iespējas, kā arī mēģināsim saprast, kādas ir Preiļu novada jauniešu prioritātes.

Lai nopietnais darbs un diskusijas tiktu pozitīvi atalgotas, pēc foruma jauniešiem būs iespēja par godu joku dienai piedalīties Stand Up Comedy ar Aleksandru Margolinu.

Jauniešu forumam aicinām pieteikties jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem un visus, kuriem darbs ar jaunatni ir aicinājums un paaudžu sadarbība ir vērtība.

Lai pieteiktos forumam, līdz 29. martam (ieskaitot) ir jāaizpilda pieteikuma anketa: https://forms.gle/ymJLSLsx2LSx9TMh8

Lielā Talka saņem 10 000 eiro ziedojumu!

Kopš 2021. gada Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv ikvienam ir iespēja kļūt par Talkas atbalstītāju ziedojot Lielai Talkai. Katrs,  kurš vēlas iesaistīties Lielās Talkas kustībā to var darīt pašu spēkiem – talkojot vai ziedojot, lai katru pavasari mēs kopā varētu sakopt savu valsti un padarīt to skaistāku, tīrāku un zaļāku. Šogad Lielā Talka ir saņēmusi 10 000 eiro lielu ziedojumu no mūsu pašu Latvijas vietējā kapitāla uzņēmuma SIA “Pro Vape”, kas ir beztabakas izstrādājumu tirgotājs, kurš lielu izmanību pievērš arī sabiedrības izglītošanai par apkārtējo vidi.

Tāpat, atsaucoties Zviedrijas Karalistes vēstniecības aicinājumam, šogad Lielās Talkas ziedotāju vidū ir arī Zviedrijas-Latvijas uzņēmumi – juridiskā firma “Glimstedt” un mežsaimniecības uzņēmums “SCA”.

Visi kustības saņemtie ziedojumi palīdzēs nodrošināt talkas norisi, kā arī plašāk popularizēt Lielo Talku, tās idejas un mērķus Latvijā un ārpus tās, izglītot sabiedrību par vides jautājumiem. Ik gadu Latvija piedalās Pasaules talkā (World Cleanup Day), kad citām valstīm parādam, ko esam paveikuši, lai Latvija arvien lielākiem soļiem tuvotos mūsu kopīgajam mērķim – kļūt par zaļāko un tīrāko valsti pasaulē. Pateicoties saziedotajiem līdzekļiem, mums būs iespēja sastādīt vairāk koku Pasaules talkas ietvaros akcijā Laimes koki, sakopt piejūras teritorijas un Latvijas mežus, veikt labiekārtošanas darbus pilsētās un ciemos un veikt citas noderīgas lietas.

Edžus Picka, SIA “Pro Vape” valdes loceklis, ķīmijas maģistrs: “Pēdējos gados elektronisko cigarešu lietotāju skaits ir ievērojami palielinājies un paredzams, ka pieprasījums pēc mazāk kaitīgām smēķēšanas alternatīvām arī turpinās pieaugt. Tāpēc jāmainās arī pašai nozarei. Beztabakas izstrādājumu ražotājiem un tirgotājiem ir jāuzņemas lielāka atbildība gan par patērētājiem un to izglītošanu, gan par apkārtējo vidi. Pro Vape kā tirgus līdera mērķis ir, lai mūsu klients ir tikai un vienīgi pieaudzis un labi informēts cilvēks – tāds, kurš ir gatavs mainīt savu smēķēšanas ieradumu, izvēloties mazāk kaitīgo alternatīvu. Gribas domāt, ka mūsu klients izdara apzinīgas un atbildīgas izvēles arī citās jomās, tostarp, attieksmē pret apkārtējo vidi un dabu.

Tā rīkojamies arī mēs. Pro Vape jau šodien īsteno projektus, kas mazina uzņēmuma produktu atstāto ekoloģiskās pēdas nospiedumu. Jau pašlaik mūsu ražoto produktu tirdzniecības vietās ir uzstādīti izlietoto produktu konteineri, kur pircēji var atstāt izlietotās elektroniskās cigaretes. Mūsu plānos ir kļūt par līderi ne tikai ražošanā un tirdzniecībā, bet arī ieviest inovatīvus risinājumus smēķēšanas ierīču savākšanā un pārstrādē. Atbildīgi izturoties pret apkārtējo vidi, Pro Vape atbalsta Lielās talkas kustību, aktīvi iesaistās un aicina ikvienu tajā piedalīties!”

Vita Jaunzeme, Lielās Talkas vadītāja: “Es personīgi un visa Lielās Talkas kustība, esam ārkārtīgi pateicīgi par jebkuru atbalstu, īpaši ziedojumiem – gan lieliem, gan maziem. Iepriecina tas, ka mūsu pašu Latvijas uzņēmums SIA “Pro Vape” nolēma atbalstīt Lielo Talku. Es saprotu, daudzi redz tikai ciparus, mēs, Lielās Talkas organizatori, aiz šiem skaitļiem redzam iespējas – uzrunāt,  izglītot, audzināt un informēt cilvēkus par vidi kurā dzīvojam. Katrs no mums var sniegt savu artavu, lai Latvija būtu tīrāka un skaistāka. Nav jāgaida, lai kāds to izdarītu mūsu vietā. Tāpat es te redzu iestādītus kokus, sakoptus mežus, un kas vissvarīgākais, arvien gudrāku un izglītotāku sabiedrību. Gribu cerēt, ka Latvijā atkal atdzims labs mecenātisms, par ko būtu priecīgas visas Latvijas nevalstiskās organizācijas. Ziedojot ļoti konkrētiem mērķiem, uzņēmējiem ir iespēja piedalīties un pozitīvi ietekmēt procesus mums apkārt.”

Šogad necerēti ātri sākusies talku pieteikšana – gan no pašvaldību puses, gan iedzīvotājiem. Tāpēc aicinu visus talkotājus pieteikt savas talkas Lielās Talkas mājas lapas sadaļā “Kartes”:

 • Publiskās talkas jāpiesaka sadaļā “Lielās Talkas karte’23”
 • Individuālās talkas – “SOLO talkas karte’23”

Ziedojumus Lielajai Talkai iespējams veikt tās mājaslapā www.talkas.lv. To ir iespējams atstāt gan atklāti, gan anonīmi, kā arī ziedojumus var veikt gan privātpersonas, gan juridiskas personas. Visi ziedotāji, kuri izvēlējušies veikt ziedojumu atklāti, tiks atspoguļoti Lielās Talkas mājaslapā. Būsim pateicīgi par ikvienu līdzdalību, lai sasniegtu lielo mērķi!

Papildu informācija:
Jana Kralliša
Lielās Talkas sabiedrisko attiecību konsultante
Mob.tālr. 26462844
e-pasts: jana.krallisa@onecom-latvia.com

SIA “Preiļu slimnīca” informācija pacientiem

No 23. līdz 26. martam poliklīnikas 3. stāvs slēgts! Pārvietošanās pa 3. stāvu nebūs iespējama.

Ģimenes ārsti un speciālisti 23. un 24. martā pacientus pieņems.

Ārsta prakse23.03.24.03.Kontakttālrunis
Anatolijs Ruskulis104. kabinets104. kabinetsĢim. ārsts: 29481057
Zita Laizāne105. kabinetsNepieņems. Sazināties telefoniskiĢim. ārsts: 29455273;
Ārsta palīgs: 26219170
Valdis Katkevičs neirologs, psihiatrs224. kabinetsNepieņems. Sazināties telefoniski29205808
Irēna VaivodeNepieņems. Sazināties telefoniskiNepieņems. Sazināties telefoniskiĢim. ārsts: 26406710
Stanislavs RutkovskisSlimnīcas vecais korpuss, labais spārns, 2. stāvs, 6. kabinetsSlimnīcas vecais korpuss, labais spārns, 2. stāvs, 6. kabinetsĢim. ārsts: 29249415;
Ārsta palīgs: 26337105
Irēna PetrāneNepieņems. Sazināties telefoniski105. kabinets
No 8.00–11.00
Ģim. ārsts: 26355083; 29863415
Svetlana LioznovaNepieņems. Sazināties telefoniskiNepieņems. Sazināties telefoniskiĢim. ārsts: 28704260
Jevģēnija DžeriņaNepieņems. Sazināties telefoniskiNepieņems. Sazināties telefoniskiĢim. ārsts: 26552570

Par smagsvara transportlīdzekļu satiksmes aizliegumiem un ierobežojumiem

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka saistībā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem un, lai novērstu pašvaldības autoceļu braucamās daļas bojāšanu, ar 2023. gada 17. martu tiek ierobežota smago automašīnu kustība uz sekojošiem ceļiem Preiļu novada teritorijā:

Preiļu pagasta pārvaldes teritorijā:

 • Maļinovka – L. Pupāji – Jermaki (pusloks);
 • Vaivodi – Sparāni – Zemessardzes šautuve – Placinski;
 • Anspoki – Stolderi;
 • Rīgas iela – Vaivodi;
 • Litavnieki – Krapišķi – Pagasta robeža;
 • Pelši – Anspoki;
 • Lielie mūrnieki – Krapišķi;
 • Dervanišķi – Mazie Gavari;
 • Zeltiņi – Jermaki;
 • Upenieki – Lielie Pupāji;
 • Romanovski – Čivkori;
 • Čivkori – Pūpoli;
 • Jaunsaimnieki-Pirmie Blūzmi;
 • Placinski – Zemessardzes Šautuve;
 • Striķu mājas – Kalniņi;
 • Anspoki – Jaunzemju mājas;
 • Lielo Pupāju krusts – Jermaki;
 • Jermaki – Družba;
 • Upenieki – Seiļi;
 • Ivdrīšu kapi – Kušķi;
 • Rumpīši – Babri;
 • Seiļi – Vilcāni;
 • Andrejsala – Ozoli;
 • Vecliepas – Mazie Leiči;
 • Cepļi – Lejnieki;
 • Lejnieki – Slesarova;
 • SIA “Azurg” – Apsītes;
 • Mežupīšu mājas – Kalngaļi;
 • Bites – Sudrabapses;
 • Lielie Mūrniek – Krapišķi;
 • Preiļi – Pilskalns;
 • Plivdas – Purvpuķes;
 • Stārķi – Birstaļiņas;
 • Placinski I – Kļaukalnes;
 • Šoldri – Akmeņu Mūrnieki;
 • Stolderi – Dzeņkalns;
 • Daugavieši – Madaras;
 • Gurķīši – Korsikova;
 • Mūrnieki – Pauguri;
 • Litavnieki – Ciši;
 • Plivdu pilskalns – Plivdu ceļš.

Aizkalnes pagasta pārvaldes teritorijā:

 • Aizkalne – Molauka;
 • Aizkalne – Zapori;
 • Želvi – Raudauka;
 • Aizkalne – Aizkalne;
 • Garkalni – Ročāni;
 • Strodopole – Novosele;
 • Bloki – Apšenieki;
 • Dublinieki – Ročāni.

Pelēču pagasta pārvaldes teritorijā:

 • Arendole – Pelēči;
 • Nīdermuiža – Omolka – Ārdava;
 • Aizkalne-Anenhofa-Maskaviciški -Zapori;
 • Solka – Ārdava;
 • Pelēči – Mazuri – Nīdermuiža;
 • Rēzeknes ceļš – Ārdavas ezers;
 • Gubaniški – Lielie Livmaņi;
 • Džeriņi – Babri – Skudrenieki;
 • Kurmi – Zaļā Birzs;
 • Kurmi – Omolka.

Saunas pagasta pārvaldes teritorijā:

 • Jezufinova – Skuteļi;
 • Lakauski – Viktorovka;
 • Betišķi – Jašore);
 • Sutri – Krivoki – Krivasola – Razrivka;
 • Smelteri – Rudzdobes;
 • Prīkuļi – Pūrmaļi;
 • Smelteri – Gribusti – Smelteri;
 • Kalnsēta – Skuteļi;
 • Puncuļi – Slastinieki.

Vārkavas pagasta pārvaldes teritorijā:

 • Vārkavas apvedceļš;
 • Gaters – Kaļvi;
 • Akmens – Ančkini;
 • Novasele – Šusta ezers – Šaripovka;
 • Borkava – Aizpūrīši;
 • Akmens – Pilišķas;
 • Brišķi – Aizpūrīši;
 • Dovale – Pilišķas;
 • Borkava – Ignalina;
 • Spūles – Lidlauks;
 • Apvedceļš – Mazie Klapari;
 • Zibergova – Putkas-Klapari;
 • Onckuļi – Kondrišovka;
 • Zaķīši – Krustceles;
 • Krustceles – Dolgais Bors;
 • Pilišķi – Vēverauka;
 • Stabuļnīki – Dolgais Bors;
 • Borbaļu karjers – Onckuļi – Kandrišovka;
 • Aizpurieši – Kaziņi;
 • Sitņaki – Ruči;
 • Mazie Klapari – Jezupova.

Sīļukalna pagasta pārvaldes teritorijā:

 • Stikāni– Madžuļi;
 • Seiļi– Madžuļi;
 • Seiļi – Ereļi;
 • Seiļi – Vingri;
 • Sondori – Ičaunieki – Sīļukalns;
 • Sprukstiņi – Dūdari.

Galēnu pagasta pārvaldes teritorijā:

 • Galēni – Priževoiti – Lomi;
 • Akmenāja – Priževoiti – Zeimuļi;
 • Mičuļevka – Vecbeči;
 • Galēni – Indāni;
 • Voveri – Pīzāni – Indāni;
 • Akmenāja – Pīzāni;
 • Stabulnieki – Kuperi – Lomi.

Stabulnieku pagasta pārvaldes teritorijā:

 • Stabulnieki – Kuperi – Lomi.

Riebiņu pagasta pārvaldes teritorijā:

 • Riebiņi – Kalnacki;
 • Opūgi – Runcavnieki;
 • Zabegi – Pušča;
 • Lukašiški – Pudniki;
 • Ķesteri – Zabegi;
 • Opūgi – Petrovski;
 • Sprindži – Ciši;
 • Kalnacki – Sakaiņi;
 • Kalna Randari – Šļomovka;
 • Riebiņi – Skangeļu kapi;
 • Pieniņi – Medvednieki;
 • Riebiņi – Blazeviči;
 • Suņepi – Pieniņi;
 • Kokorieši – Lielie Rumpi;
 • Kokorieši – Mazie Orieši;
 • Novini – Paļšas kapi;
 • Novini – Ostrovas ezers.

Silajāņu pagasta pārvaldes teritorijā:

 • Pušča – Jačmenišķi – Kotlerova;
 • Antāni – Kotlerova;
 • Krievu Balbārži – Latviešu Balbārži – Ščadrinieki;
 • Silajāņi – Padlipje;
 • Silajāņi – Kairiši;
 • Silajāņi-Kairiši – Markova – Špaki;
 • Antāni – Paļša;
 • Markova – Ostrova;
 • Krevi – Dumbrova – Golubi;
 • Bikova – Nalobņa.

Rušonas pagasta pārvaldes teritorijā:

 • Gaiļmuiža-Pizāni-Ivanāni;
 • Kalnacki-Prikuļu kapi-Kankuļi;
 • Eisāgi-Antonišķi-Makuši;
 • Kaži-Vilcāni;
 • Gaiļmuiža-Ludvigova;
 • Kategrade-Ondzuļi-Gaileiši;
 • Ondzuļi-Gračuļi-Kaži;
 • Zeiliņi-Stupāni-Eisāgi;
 • Kliškovas-Sededži-Stupāni;
 • Kastīre-Šņepsti;
 • Šņepsti-Ludvigova;
 • Urči-Kotāni pie V-763;
 • Kastīre-Geļenova-Šaures;
 • Dāboli-Zeiles-Šņepsti;
 • Aizkalne-Kastīre;
 • Lipņaki-Solkas kapi;
 • Bašķi-Kastīre;
 • Šanti-Kropova;
 • Aglonas stacija-Rutuļu kapi;
 • Caunes-Grebeži-Rogovka;
 • Rušona-Siveriņa.

Upmalas pagasta pārvaldes teritorijā:

 •  Pūgaiņi – Egļupe – Svaļbiškas;
 • Raunieši – Slapkava – Svaļbiški – Mačāni;
 • Svaļbiški – Mazkursīši;
 • Lielkursīši – Dambīši;
 • Vecvārkava – Daugumi;
 • Vepri – Kazēri;
 • Mežarejas – Upenieki – Paņijoņi;
 • Brakovski – Kaļvi;
 • Kazēri – Dzeņi;
 • Vanagi – Kļavinski – Vilcāni;
 • Pūgas – Pūgas;
 • Timenova – Lauski;
 • Čukruri – Čukuri;
 • Brakovski – Dolgais Bors.

Rožkalnu pagasta pārvaldes teritorijā:

 • Augšmukti – Purviņi;
 • Alkšņāres – Augšmuktu kapi;
 • Līdums – Jaudzemi;
 • Kvedervecumi – Romānvecumi;
 • Kvedervecumi – Krievu purvs;
 • Sergunta – Brieži;
 • Brieži – Jadvigova – Strodi;
 • Rimicāni – Birži – Vaivodi;
 • Vet.Iecirknis – Luterāņu baznīca;
 • Dubenca – Dubencas kapi;
 • Lazdāni – Andiņi – Rudinova;
 • Andiņi – Gadzāni;
 • Lazdāni – Kalēji;
 • Kalēji – Arendole;
 • Arendole – Aizalksne;
 • Lūziņi – Lozdas.

Aglonas pagasta pārvaldes teritorijā:

 • Kapiņi – Terehova Šumski;
 • Višķu ceļš – Ruskuliškas – Dudiškas – Tūļi;
 • Lopotas – Kundziniškas;
 • Kundziniškas – Valaiņi – Biešoni;
 • Kundziniškas – Staskuni – Tūļi;
 • Lopotas – Dudiškas.

Autotransporta satiksmes ierobežojumi tiek ieviesti uz nenoteiktu laiku.

Pamats: likuma “Par autoceļiem” 5. panta otrā daļa, Ministru kabineta noteikumi Nr. 42 (2016. gada 19. janvārī) “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”.

VID tiešsaistes seminārs par gada pārskatu iesniegšanu

Katru gadu uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām ir jāsniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) gada pārskats par iepriekšējo gadu. 

 Lai informētu un atbildētu uz jautājumiem par to, kas šogad jāņem vērā, iesniedzot  gada pārskatu par 2022. gadu, VID aicina uzņēmumu, biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju vadītājus un par grāmatvedības kārtošanu atbildīgās amatpersonas uz tiešsaistes semināru 23.03.2023. no plkst. 11.00 VID kontā sociālajā platformā “Youtube”.

Tiešsaistes seminārā VID speciālists skaidros šādus jautājumus:

 • Kāds ir gada pārskata iesniegšanas termiņš
 • Kādas gada pārskata sastāvdaļas ir jāiesniedz VID
 • Atbildes uz semināra laikā uzdotajiem jautājumiem

Interesenti var pievienot šo pasākumu savam kalendāram šeit: “Aktualitātes / Notikumu kalendārs / “Kas jāņem vērā, iesniedzot gada pārskatus par 2022.gadu?”.

Iepriekšēja reģistrēšanās nav nepieciešama, “Youtube” tiešraide būs pieejama publiski.

Aktuālā informācija par visiem VID pasākumiem pieejama tīmekļvietnē www.vid.gov,lv sadaļā “Aktualitātes / Notikumu kalendārs”.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. + 371 67122668, + 371 26497874
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
www.vid.gov.lv

Biedrība “Latvijas Lauku forums” aicina uz tiešsaistes pasākumu par iedzīvotāju līdzdalības iespējām

2023. gada 22. martā, plkst. 15.00 tiekamies Viedajā trešdienā tiešsaistē, klikšķinot ŠEIT!

Tikšanās darba plānā:

 • Daudzveidīga kopienu izpratne
 • Administratīvo teritoriju iedalījums – kā tas ietekmē kopienas un līdzdalību?
 • Kopiena kā juridiska forma – birokrātija vai resurss?
 • Jautājumi un aktualitātes

Piedalīties aicināts jebkurš interesents – gan atpazīstamības zīmes “Viedais ciems” kopienu pārstāvji, gan iedzīvotāji, kuri pavisam nesen sākuši domāt par kopienas formēšanos un vietējo izaicinājumu risināšanu. Ja esi jaunpienācējs laukos un vēlies saprast, ar ko sākt radīt pārmaiņas savā apkaimē, piedalies! Svarīgākais ir vēlēties uzzināt, mācīties un iegūto informāciju izmantot, sabiedrības virzītai vietējai attīstībai!

Turpmāk, vidēji katru otro nedēļu, biedrība “Latvijas Lauku forums” (LLF), sadarbībā ar pieaicinātiem ekspertiem, organizēs Viedās trešdienas, savstarpējas pieredzes apmaiņai, metodiskas informācijas nodošanai, aktualitāšu izplatīšanai par līdzdalības iespējām, jaunumiem politiskajā dienaskārtībā, ka arī viedokļu izziņai, kas palīdzēs LLF komandai virzīt lauku attīstības jautājumus, veicot interešu aizstāvības darbu.

Kontaktinformācija:
Zane Seredina
zane.seredina@laukuforums.lv

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē par padarītajiem un plānotajiem darbiem saskaņā ar darbu tāmēm 2023. gadam

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sadarbībā ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem ir uzsācis īstenot plānotos darbus saskaņā ar māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēm 2023. gadam, kurus dzīvokļu īpašnieki ir apstiprinājuši kopsapulcēs. Šobrīd vairākiem apjomīgiem remontdarbiem, kā piemēram, inženierkomunikāciju maiņas darbiem tiek gatavotas izmaksu tāmes, notiek izmaksu saskaņošana ar māju vecākajiem. Savukārt, darbi, kas izdarāmi salīdzinoši ātri un neprasa lielu laika un cilvēkresursu kapacitāti, ir jau izdarīti, piemēram, vairākās adresēs Preiļos, daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās izvietoti autonomie dūmu detektori.

Zemāk apkopojums par paveikto un plānoto:

 • Vairākās adresēs Preiļos (A. Upīša 2, 6, 10 12, Celtnieku 7, 10, 12, Daugavpils 51, 53, 66, 70, Jelgavas 2 un Liepājas 40, Liepu 1, Mehanizatoru 6a, Pils 6, 12a, kā arī Saltupes ielā 5), daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās ir izvietoti autonomie dūmu detektori.
 • Saistībā ar to, ka bija izveidojusies avārijas situācija, Pils ielā 2 tika veikta aukstā ūdensvada cauruļu maiņa.
 • Inženierkomunikāciju maiņas darbiem – ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņai A. Upīša 2, A. Paulāna 1a, Celtnieku 7, 10, 12, Daugavpils 66, 70, Mehanizatoru 6a, kā arī Saltupes ielā 1, tiek gatavotas izmaksu tāmes, lai apzinātu remontdarbu izmaksas. Atsevišķām mājām jau tiek plānots darbu izpildes laiks.
 • Jumtu remontdarbiem tiek pieaicināti speciālisti jumtu apsekošanai un izmaksu tāmju sastādīšanai, daļai māju izmaksu tāmes jau ir sastādītas, un māju vecākie ir informēti par provizoriskajām remontdarbu izmaksām – Aglonas 29, Daugavpils 74, Liepu 7.
 • Tāpat arī tiek gatavotas tāmes tādiem darbiem kā: noteku remonts un maiņa, mājas pamatu apmaļu remonts un siltināšana, kāpņu telpu remonts, logu maiņa kāpņu telpās, ka arī lietus noteku montāža, ieejas jumtiņu pārbūve.
 • Ir mājas, kuru dzīvokļu īpašnieki no plānoto darbu saraksta izvēlējās sākotnēji veikt tehnisko apsekošanu, lai apzinātu mājas vispārējo stāvokli, un tad lemt par nepieciešamiem darbiem. Lai to varētu īstenot, nepieciešams apzināt un veikt tirgus izpēti potenciālā darbu veicēja izvēlei.

Visu plānoto remontdarbu izpilde tiek veikta no daudzdzīvokļu māju uzkrājuma līdzekļiem.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina ikvienu dzīvokļa īpašnieku domāt ilgtermiņā un izvērtēt iespēju ar dzīvokļu īpašnieku kopības kopsapulcē pieņemtu lēmumu ievēlēt pilnvaroto personu jeb mājas vecāko, lai varētu veikt maksimāli efektīvu daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu. Plašāka informācija par mājās vecākā ievēlēšanu šeit – https://ieej.lv/VMZFn.

Atgādinām, ka līdz 19. martam (ieskaitot) norisinās dzīvokļu īpašnieku aptauja par māju jumtu remontdarbiem Jaunajā iela 1, Celtnieku ielā 9, Rēzeknes ielā 30 un Liepu ielā 7. Aicinām šo māju dzīvokļu īpašniekiem būt atbildīgiem par sava kopīpašuma apsaimniekošanu, būt aktīviem un aizpildīt aptauju. Korekti aizpildīta aptaujas veidlapa jāievieto pastkastē, kas ir izvietota pie katras mājas pirmās kāpņu telpas.

Informāciju sagatavoja
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa

Interesenti aicināti piedalīties seminārā “Biznesa ideju ģenerēšana un veiksmīga idejas attīstīšana”

15.03.2023.

Latgales plānošanas reģions 2023. gada 22. martā ikvienu interesentu aicina piedalīties seminārā “Biznesa ideju ģenerēšana un veiksmīga idejas attīstīšana”, kas notiks tiešsaistē, ZOOM platformā no plkst. 16.00 līdz 18.00 un sniegs iespēju smelties impulsus veiksmīgai biznesa idejas attīstībai.

Mērķauditorija: potenciālie biznesa ideju īstenotāji, potenciālie biznesa ideju konkursa “Nākotnes atslēga 2023” dalībnieki un citi interesenti.

Semināru vadīs Raimonds Platacis – ideju ģenerators savā uzņēmumā, izdevējs un mārketinga speciālists.

Pieteikšanās notiek, aizpildot reģistrēšanās anketu ŠEIT

Semināra norises ZOOM tiešsaistes links tiks nosūtīts reģistrētajiem dalībniekiem 2023. gada 22. martā līdz plkst. 12.00.

 

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs aicina uz pasākumu “Satiec savu meistaru”

2023. gada 31. martā plkst. 14.00-17.00 Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs (Muzeja izstāžu zālē, Raiņa bulvārī 28) aicina uz pasākumu “Satiec savu meistaru”.

Programmā:

 • Ekspresizstāde no muzeja krājuma “Lieldienu tradīciju atainojums senajās pastkartēs”,
 • Praktiska darbošanās. Meistare Līga Usāne-Strode. Trauka otēšana krāsainām Lieldienām.

Maksimālais dalībnieku skaits – 20.

Iepriekšēja pieteikšanās un informācija:
Silvija Ivanovska, tālr. 26742058, e-pasta adrese silvija.ivanovska@inbox.lv

Apkopoti iedzīvotāju aptaujā iegūtie rezultāti

Lai noskaidrotu Preiļu novada iedzīvotāju viedokli par apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, veiktajiem darbiem, realizētajiem projektiem aizvadītajā gadā, informācijas pieejamību un citiem iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem, sekmētu sadarbību ar pašvaldību un veicinātu sabiedrības līdzdalību novada attīstībā, Preiļu novada pašvaldība aicināja iedzīvotājus piedalīties aptaujā un aizpildīt anketu laika posmā no 2023. gada 1. februāra līdz 28. februārim.

Kopā savu viedokli pauduši 496 respondenti: 324 aizpildījuši elektroniskās anketas, 172 drukātā veidā, vēl 34 anketas uzskatāmas par nederīgām (aizpildītas nepilnīgi vai nepareizi). Salīdzinot ar aptaujas dalībnieku skaitu 2021. gada aptaujā, aptaujāto skaits pieaudzis par 157 personām. Respondentu skaits pret novada kopējo iedzīvotāju skaitu, kas saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datiem Preiļu novadā 2022. gada sākumā (07.01.2022.) bija 17 380 iedzīvotāji (salīdzinājumam uz 07.01.2021. bija 17 702), sastāda 2.85 %.

Sīkāk ar aptaujas rezultātiem aicinām iepazīties skatot materiālu “Aptaujas rezultātu apkopojums” (PDF).

Ir lietas un darbi, kas prasa ilgāku laiku, lielākus resursus. Un ir tādi procesi, kuru virzībai pietiek vien ar skaidru komunikāciju un visiem saprotamu rīcības plānu. Lielas lietas var sasniegt stiprinot kopienas un veicinot līdzdalību un katra indivīda atbildību. Arī paust viedokli, īpaši racionāli pamatojot ar faktiem, ir līdzdalības forma, tāpēc paldies katram, kurš piedalījās aptaujā un izteica savu viedokli! Sniegtās atbildes palīdz ieraudzīt nianses un pārliecināties par to, kas iedzīvotājiem ir patiesi svarīgs un kas varbūt nav prioritārs.

Lai veicinātu informācijas apriti, ar aktuāliem jautājumiem vai neskaidrībām par pašvaldības vadītiem procesiem, aicinām vērsties Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļā (kontakti ŠEIT).

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Preiļu pilsēta gatavojas “Cīruļputenim”

Lai arī vēl neesam atvadījušies no ziemas, tomēr jau sapņojam par īpašo aprīļa puteni. Tradīciju turpinot, mēs gatavojamies skriešanas un soļošanas svētkiem “Cīruļputenis – 2023”.

15. aprīlī šo skaisto virpuli aicinām iegriezt mūsu novadniekus un tuvos, tālos kaimiņus, garo distanču skrējējus un sporta soļotājus, aktīvā dzīvesveida cienītājus un iesācējus. Distances garums, maršruts un starta vieta nemainīgas, mainās dalībnieku vecums un pasākuma gadskārta. Šogad “Cīruļputeņa” soļotāji svinēs 5. gadadienu un skrējēji – 15.

Iepazīstamies ar nolikumu, savlaicīgi piesakāmies un uz tikšanos 15. aprīlī “Cīruļputenī – 2023”!

Starta laiki:     

Soļošanā – plkst. 10.45 (visas grupas)
Skriešanā – plkst. 12.00 vīriešiem (meistarklase)
Skriešanā – plkst. 12.45 sievietēm (meistarklase)
Tautas klase – plkst. 13.30
Apbalvošana – plkst. 14.00

Nolikums (PDF)

Pieteikšanās sacensībām:

Skriešana
Soļošana

Informāciju sagatavojusi
Pieaugušo sporta pasākumu organizatore
Mārīte Pokšāne

Sacensības “Cīruļputenis – 2023” notiks projekta nr. 9.2.4.2./16/I/078 “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Preiļu novada pašvaldībā notiek aktīvs darbs pie budžeta sastādīšanas

14.03.2023.

Darām zināmu, ka Preiļu novada pašvaldības budžetu deputāti skatīs 24. marta apvienoto komiteju sēdē un 30. marta kārtējā domes sēdē. Atgādinām, ka ikvienam ir iespēja pieslēgties un tiešsaistē vērot domes sēdes pašvaldības Facebook kontā.

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai un autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai. Tāpēc Preiļu novada pašvaldība, sagatavojot 2023. gada pašvaldības budžetu, plāno nepieciešamos finanšu resursus pašvaldības funkciju izpildei, pašvaldības ekonomiskās un sociālās infrastruktūras attīstībai un projektu realizācijai. Kopš 2022. gada novembra pašvaldībā ir noritējis intensīvs darbs pie gadskārtējā budžeta sastādīšanas, kura laikā domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un pašvaldības izpilddirektors, kopā ar pašvaldības finanšu analītiķēm un iestāžu, daļu un pārvalžu vadītājiem aizvadījuši neskaitāmi daudzas apspriedes ar virsmērķi salāgot vajadzības un ieceres.

Šī gada Preiļu novada pašvaldības budžeta plānošana un sastādīšana nav bijis vienkāršs process, to ietekmē daudzi ārējie faktori, piemēram, pasaulē notiekošie politiskie procesi, straujais energoresursu cenu kāpums un inflācija. Energokrīzes ietekmē pašvaldībām straujāk pieaug pastāvīgo izdevumu bāze. Mazinoties spējām finansēt savus kārtējos maksājumus, tiek kavēta pašvaldību turpmākā attīstība, turklāt finansējuma pieejamība nozīmīgu projektu īstenošanai tiek būtiski apgrūtināta.

Atsvaru uz budžetu būtiski ietekmē arī minimālās darba algas paaugstināšana, pedagogu darba algas likmes paaugstināšana valstī, līdz ar to pašvaldības budžetā palielināsies izmaksas to pedagoģisko darbinieku darba algām un darba devēja sociālā nodokļa maksājumiem, par kuriem netiek saņemtas valsts mērķdotācijas.

Izdevumu pieaugums vērojams arī saistībā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi. Ir palielinājusies aizņēmumu pamatsummu, bet lielāko pieaugumu veido aizņēmumu procentu un apkalpošanas izmaksas, kuras ir palielinājušās pēc Eiropas centrālās bankas lēmuma, palielināt EURIBOR likmi.

Tāpat kā līdz šim, arī 2023. gadā līdztekus pašvaldībām noteikto pastāvīgo funkciju izpildei un pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai plānots turpināt jau iesāktos infrastruktūras attīstības projektus, kā arī izstrādāt projektu pieteikumus, lai, piesaistot investīcijas un aizņēmumus, varētu nodrošināt nepārtrauktu novada attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Darbs Preiļu novada pašvaldībā turpināsies, balstoties uz attīstības dokumentiem “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada” un “Preiļu novada attīstības programma 2022.–2029. gadam”, kur kā galvenie stratēģiskie mērķi noteikti: Aktīva uzņēmējdarbība, Labklājīga sabiedrība, Vieda pārvaldība un Pievilcīga dzīves vide. Savukārt, lai sasniegtu definētos mērķus, par šī gada prioritātēm izvirzītas: Saimnieciskums, Kopienas un Digitalizācija.

Budžets ir pašvaldības finansiālās darbības pamatdokuments un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu autonomo funkciju izpildi un teritorijas ilgtspējīgu attīstību, atspoguļojot pašvaldības prioritātes skaitliskā izteiksmē, kā arī veic ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta, ziedojumiem un dāvinājumiem. Pašvaldības budžets tiek sastādīts saimnieciskajam gadam, kas sākas katra gada 1. janvārī un beidzas 31. decembrī. Pašvaldības budžets ir jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai Preiļu novada domei ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Aizvadīts Starptautiskajai sieviešu dienai veltīts koncerts Silajāņos

12. martā jautri, koši un dzīvespriecīgi tika svinēta Starptautiskā sieviešu diena Silajāņos!

Koncertā piedalījās senioru deju grupas no Baltinavas, Kārsavas, Sīļukalna, Aglonas un Riebiņiem, kuru galvenais tikšanās mērķis bija ne tikai priecēt skatītājus, bet arī parādīt katra kolektīva deju repertuāru. Pēc koncerta žūrija izvēlējās deju, kuru šie pieci kolektīvi dejos Latgales senioru dziesmu un deju festivālā Rugājos. Savukārt vokālie ansambļi “Ilūzija”, “Virši” un “Kaļinuška” priecēja visus apmeklētājus ar dziesmām par sievietēm, puķēm un mīlestību.

Pasākuma noslēgumā apmeklētājus pārsteidza “Agris Ričs” ar romantisku dziesmu un tulpju pušķi.

Pēc pasākuma visi apmeklētāji baudīja svētku kliņģeri, sarunājās pie kafijas tases un jautrā atmosfērā pavadīja svētdienas pēcpusdienu Silajāņu Kultūras namā.

Informāciju sagatavojusi
Riebiņu Kultūras nama vadītāja
Ilze Piskunova

Aicinām pieteikt dalību Lieldienu un Jurģu gadatirgiem

9. aprīlī Jasmuižas parkā un 29. aprīlī Preiļos norisināsies gadatirgi, kuros pieteikt dalību aicināti amatnieki, rokdarbnieki, mājražotāji, zemnieki un zemnieku saimniecības, visi tie, kuri izdomājuši, radījuši un izaudzējuši paši savām rokām.

9. aprīlī Jasmuižas parkā no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00 tiks svinētas Preiļu novada Lieldienas kopā ar amatiermākslas kolektīviem un viesmāksliniekiem. Lai pieteiktos tirdzniecībai Lieldienu pasākumā, jāaizpilda pieteikuma anketa līdz 6. aprīlim (ieskaitot) – PIETEIKUMA ANKETA

Savukārt 29. aprīlī no plkst. 8.00 līdz plkst. 13.00 norisināsies Lielais Jurģu tirgus Preiļos. Lai pieteiktos tirdzniecībai Lielajā Jurģu tirgū, jāaizpilda pieteikuma anketa līdz 26. aprīlim (ieskaitot) – PIETEIKUMA ANKETA

Nolikums ”Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgu rīkošanu” atrodams ŠEIT

Jautājumu gadījumos aicinām sazināties ar Ingūnu Bramani, zvanot uz tālruņa numuru 20610484 vai rakstot uz e-pasta adresi inguna.bramane@preili.lv.