Biedrība “Savai skolai” veiksmīgi aizvadījusi projektu “Laba pašsajūta – pilnvērtīgas dzīves pamats”

29.11.2022.

Skaistā un saulainā laikā, no 12. līdz 14. augustam, burvīgā Dzeņu māju atmosfērā, Preiļu pagastā notika biedrības “Savai skolai” projekta “Laba pašsajūta – pilnvērtīgas dzīves pamats” realizācija. Pavasarī Vietējā rīcības grupa Preiļu rajona partnerība atbalstīja un Lauku atbalsta dienests apstiprināja Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta iesniegumu, kura mērķis bija organizēt mācību nometni, lai uzlabotu dalībnieku fizisko, mentālo un garīgo veselību. Mērķa grupa – Preiļu novada skolotāji, kuri izslimojuši COVID-19, kuriem jau divus gadus bija jāstrādā paaugstinātas spriedzes apstākļos, gan strādājot un organizējot darbu attālināti, gan arī šajos apstākļos ieviešot jauno kompetenču programmu, kas prasa regulāru pārslodzi, strādājot gan vakaros, gan brīvdienās.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4401,22 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 3961,10 EUR un 10% – 440,12 EUR, pateicoties biedrības valdes priekšsēdētāja Jura Erta atbalstam, tika finansēti no biedrības “Savai skolai” līdzekļiem. Gaidām pozitīvu Preiļu novada pašvaldības lēmumu par 10% līdzfinansējuma atbalstu 2023. gada budžetā.

Projekta aktivitātēs piedalījās 19 mācību nometnes dalībnieces, kuras Kaspara Vendeļa vadībā apguva zināšanas, par to, kā būt labbūtībā un komfortā ar sevi, kā pareizi norūdoties nostiprināt savu nervu sistēmu un uzlabot imunitāti. Zinaīdas Mūrnieces vadībā tika izprasta elpas fizioloģija un tās nozīme cilvēka veselībā, kā arī notika vakara meditācijas, tika apgūta elpošanas prakse Cigun, notika sevis sajušana, izmantojot apzinātas elpošanas metodi, kā arī apgūta limfatiskās sistēmas iekustināšanas metode. Kristīnes Stašulānes vadībā tika apgūta ēterisko eļļu ietekme uz cilvēka emocionālo stāvokli, kā arī sevis sajušana un iepazīšana caur dabas elementiem, izprotot interocepcijas dabā metodi. Ivetas Grušņikovas vadībā tika apgūta neirografikas metode – iemācot ieraudzīt risinājumus emocionāliem sastrēgumiem un palīdzot pārvarēt šķēršļus sarežģītās dzīves situācijās. Visām mācību nometnes dalībniecēm neaizmirstams būs kakao ceremonijas vakars  ar skaņām, dejām un kustībām.

Nesen, veiksmīgu darbu uzsākušais, Preiļu novada uzņēmums SIA “Aglyuna muna sāta” Andra Valaiņa un Jāņa Priedes vadībā, mācību nometnes laikā rūpējās par veselīgām un garšīgām ēdienreizēm. Paldies mācību nometnes vadītājai Lidijai Ceriņai, paldies visām foršajām dalībniecēm un zinošajiem lektoriem! Paldies Dzeņu māju saimniecei Kristīnei Stašulānei par mājīgu atmosfēras radīšanu! Lai jaunas, radošas idejas, veselība mums visiem!

Informāciju sagatavojusi
projekta vadītāja
Maruta Plivda


Pēdējās izmaiņas: 29.11.2022.

Informācija par valsts atbalstu siltumapgādes un apkures izmaksu segšanai mājsaimniecībām

No 1. decembra valsts atbalstam siltumapgādes un apkures izmaksu segšanai mājsaimniecībām var iesniegt pieteikumus ar maksājumu apliecinošiem dokumentiem par malku, koksnes granulu un koksnes brikešu iegādi, kā arī mājsaimniecības, kas apkurei izmanto elektroenerģiju.

Darām zināmu, ka pieteikumus varēs iesniegt Preiļu novada Labklājības pārvaldē Aglonas ielā 1a, Preiļos, Aglonas pagasta pārvaldē Somersētas ielā 34, Aglonā, Riebiņu pagasta pārvaldē Saules ielā 8, Riebiņos un Upmalas pagasta pārvaldē Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagastā.

Pašvaldība atgādina, ka pieteikumus siltumapgādes un apkures izmaksu atbalstam var iesniegt mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks vai tiesiskais valdītājs, uzrādot īpašumtiesības vai lietošanas tiesības apliecinošus dokumentus (ja tādi nav pašvaldības datu bāzēs), personu apliecinošu dokumentu.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Veikta tehniskā apsekošana Preiļu parka divām vēsturiskajām būvēm

Projekta “Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programma 2022. gadam” ietvaros tika veikta divu vēsturisko Preiļu parka objektu tehniskā apsekošana. Projekts, kas ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 100% finansēts, paredzēja Preiļu parka Borhu dzimtas vecās kungu mājas palieku un Zirgu staļļa ēkas Tehniskās apsekošanas atzinumu un rekomendāciju izstrādi, lai novērstu būvju avārijas stāvokļus. Abu ēku tehnisko apsekošanu un rekomendāciju izstrādi, ar kuru palīdzību nākotnē būs iespēja veikt nepieciešamos konservācijas un saglabāšanas darbus, veica SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” restaurācijas arhitekts Artūrs Lapiņš un būvinženieris Anrijs Rudzis.

Tehniskā apsekošana un rekomendāciju izstrāde tika veikta oktobra-novembra mēnešos. Apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka Zirgu staļļa būve, kopumā vērtējot, ir neapmierinošā – pirmsavārijas tehniskā stāvoklī. Konservācijas projektā, kas ir nākamais solis, ko ir jāveic, jāizstrādā lokālu pamatu pastiprināšanas risinājumu, jāveic rizalītu stūra tornīšu nostiprināšanu, papildinot esošās savilces sistēmu ar tērauda aptverēm un citus nostiprināšanas darbus. Savukārt Borhu dzimtas vecās kungu mājas palieku apsekoto pamatkonstrukciju nolietojuma stāvoklis arī ir neapmierinošā – pirmsavārijas tehniskā stāvoklī. Konservācijas projektā būtu jāparedz gan grunts slāņa norakšana, gan veikt nestabilo konstrukciju nostiprināšanu, gan daudz dažādus citus specifiskus saglabāšanas darbus.

Ir iesākts nozīmīgs darbs divu vēsturisko ēku saglābšanā un saglabāšanā. Šobrīd svarīgi ir turpināt iesākto un veikt tehnisko projektu izstrādes darbus, lai uzsāktu reālu abu būvju tehniskā stāvokļa uzlabošanu un vēsturisko vērtību saglabāšanu.

Informāciju sagatavojusi
projekta “Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas
programma 2022. gadam” vadītāja Preiļu pašvaldībā
Sanda Čingule-Vinogradova

Akcija “Palīdzēsim Ukrainas bērniem” ir noslēgusies ļoti veiksmīgi

Konvoja autobuss, kura galamērķis ir Ņižinas pilsēta Ukrainā, ir piepildīts. Autobuss kopā ar saziedotajām mantām dosies uz Rīgu un 2. decembrī konvojā kopā ar citiem skolēnu autobusiem uzsāks ceļu uz Ukrainu.

Igors Pličš: “Atsaucība tiešām ir tik liela, ka visām mantām pietrūka vietiņas. Autobuss ir pilns līdz jumtam. Paldies Preiļu novada pašvaldībai, kas atbalstīja autobusa nogādi uz Preiļiem un uz Rīgu. Paldies Jānim Sparānam par situācijas sapratni un iecietību. Tāpat paldies novadam par strāvas ģeneratoru, kas Ņižinas pilsētas skolai ir vitāli nepieciešams. Pateicos brāļiem Saleniekiem par tehnisko atbalstu un servisa pakalpojumu autobusam. Piedodiet, tie, mīļie ziedotāji, kas vakar aizbrauca mājās ar ziedojumiem. Jūsu vēlme atbalstīt Ukrainas bērnus nepalika bez uzmanības. Pēc sazināšanās ar Rīgu noskaidrojās, ka decembrī mūsu valsts Ārlietu ministrija gatavo vēl autobusu ar ziedojumiem Ukrainas bērniem. Tāpēc nolēmām turpināt pieņemt ziedojumus, ko nogādāsim Rīgā. Tā, ka laipni lūdzu. Tālrunis saziņai 29121689 (Igors)”.

Pašvaldība pateicas Igoram Pličam par ieguldīto laiku, darbu un pūlēm!

Konteksts:

Twitter konvojs jeb biedrība “Agendum” mūsu novadnieces Lauras Pličas-Stankevičas virsvadībā organizēja skolēnu autobusu nogādāšanu Ukrainā. Autobusi tika iegādāti, tos vajadzēja piepildīt ar praktiskām, lietderīgām un siltām mantām. Viens skolēnu autobuss gaidīja ziedotājus Preiļos, Raiņa bulvārī 9, “Pliča sāta” dārzā. Šis bija vienīgais konvoja autobuss Latgalē, kur līdz pat 29. novembrim varēja nest savus ziedojumus – siltus apģērbus, cimdus, zeķes, cepures, apavus, dažādu veidu sildierīces, datorus un kancelejas preces bērniem, lai viņi varētu turpināt mācības.


Biedrība “Ģimeņu atbalsts centrs “Puķuzirnis”” aicina uzņēmējus piedalīties Ziemassvētku labdarības akcijā

Līdz 20. decembrim norisināsies Ziemassvētku labdarības akcija Preiļu novada trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm. Vietējie uzņēmēji ir aicināti piedalīties un sarūpēt dāvanas bērniem. Akciju organizē Biedrība “Puķuzirnis”.

Labdarības akcija norisināsies līdz š.g. 20. decembrim, tajā aicināts piedalīties ikviens Preiļu novada iedzīvotājs, uzņēmums, kā arī nevalstiskās organizācijas.

Interesenti aicināti ziedot dāvanas, kas saistītas ar jaunu prasmju apgūšanu, attīstību, pasaules izzināšanu, rotaļām. Tās var būt spēles, rotaļlietas, grāmatas un citas bērniem interesējošas un praktiskas lietas.

Akcijas mērķis ir radīt prieku, pozitīvas emocijas un svētku sajūtu bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bērniem no daudzbērnu ģimenēm Preiļu novadā. Dāvanas būs iespējams sarūpēt arī pēc iepriekš veidota vēlmju saraksta, ko būs veidojuši bērni Ziemassvētku akcijas norises laikā. Sarūpētās dāvanas iespējams nogādāt “Puķuzirnis” biedrības telpās, lai tālāk nodotu attiecīgajām ģimenēm.

Lai piedalītos labdarības akcijā, interesenti aicināti sazināties ar biedrības valdes priekšsēdētāju Inesi Matisāni (e-pasta adrese: pukuzirnis3@inbox.lv)

Ar plašāku informāciju par labdarības akcijas norisi iespējams iepazīties biedrības tīmekļvietnē www.pukuzirnis.lv un sociālajos tīklos.

Par Biedrību “Ģimeņu atbalsts centrs “Puķuzirnis””: Biedrība dibināta 2014. gada 11. septembrī. Biedrības galvenā mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem, jaunās ģimenes, jaunās māmiņas.

Galvenie pamatdarbības virzieni: pasākumu organizēšana ģimenēm (ģimeņu saliedēšanas pasākumi, nometnes, radošās darbnīcas, sporta aktivitātes, senlatviešu svētku svinēšana, ekskursijas, pieredzes apmaiņas braucieni); izglītojošie pasākumi bērniem, vecākiem, bērniem kopā ar vecākiem (Montesori istaba, mūzikas nodarbības, radošie pulciņi, kursi jaunajām māmiņām, saskarsmes kursi, semināri); infrastruktūras un aprīkojuma papildināšana bērnu un jauniešu radošai attīstībai; labdarības pasākumu organizēšana.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Loginova,
Multimediju komunikācijas studente Rīgas Stradiņa universitātē
Mob.tel. 26323987
e-pasts: kristineloginova@gmail.com

Galēnu pamatskolas komandai 3. vieta “VEIKLO STAFETES” Latgalē

25. novembrī Galēnu pamatskolas sporta zālē notika Latgales reģiona skolēnu sporta spēles “VEIKLO STAFETES” 2.-5. kl. grupā. Sacensībās piedalījās astoņas komandas no Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada un Preiļu novada.

Sacensībās pārliecinoši uzvarēja Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas komanda (6,5 punkti), 2. vieta – Rēzeknes sākumskolas komandai (12 punkti), 3. vieta – Galēnu pamatskolas komandai (12,5 punkti, skolotājs Guntis Belkovskis). 5. vieta – Riebiņu vidusskolas komandai (19 punkti, skolotāja Mārīte Pokšāne) un 8. vieta – Preiļu 2. vidusskolas komandai (32 punkti, skolotājs Ivans Afanasjevs).

Preiļu novada skolēnu sporta spēlēs “Veiklo stafetes” 1. vietu izcīnīja Galēnu pamatskolas komanda, 2. vietu – Riebiņu vidusskolas komanda un 3. vietu – Preiļu 2. vidusskolas komanda.

Apsveicam komandas un liels paldies tiesnešiem!

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada BJSS metodiķe
Viktorija Neištadte


SIA “Preiļu slimnīca” autostāvvieta ir nodota ekspluatācijā

Ir pilnībā noslēgušies vērienīgie būvniecības darbi SIA “Preiļu slimnīca” teritorijā, kur kopš vasaras sākuma notika autostāvvietas izbūve, ārējā apgaismojuma ierīkošana un teritorijas labiekārtošana. 28. novembrī objekts tika nodots ekspluatācijā.

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju, jaunajā autostāvvietā ir 43 auto novietošanas vietas un 3 vietas invalīdu auto novietošanai. Autostāvvietas segums – bruģakmens. Tāpat izbūvēts ārējais apgaismojums, sakārtoti 3 betona lieveņi un izbūvēta uzbrauktuve pie tuberkulozes kabineta, kas piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem, atvieglojot viņiem nokļūšanu medicīnas iestādē, kā arī veikti teritorijas labiekārtošanas darbi.

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, būvdarbus veica SIA “DSM Meistari” par kopējo līgumcenu 235 349,27 EUR bez PVN.

Turpmāk slimnīcas pacienti un apmeklētāji var izmantot jauno izbūvēto autostāvvietu, kas būtiski atbrīvos slimnīcas teritoriju no intensīvas autotransporta plūsmas, tādējādi padarot drošu un pacientiem draudzīgu slimnīcas teritoriju.

Aicinām autovadītājus arī turpmāk sekot līdzi norādēm un ceļa zīmēm par auto novietošanas iespējām SIA “Preiļu slimnīca” teritorijā.

Informāciju sagatavojis
SIA “Preiļu slimnīca” sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands NaglisPreiļu robotikas entuziastiem izcili panākumi starptautiskajās robotikas sacensībās “Robotex 2022” Tallinā

25. un 26. novembrī Igaunijas galvaspilsētā Tallinā (Saku Suurhall sporta hallē) norisinājās vienas no vērienīgākajām robotikas sacensībām Eiropā – “Robotex 2022” . Pēc 2 gadu pārtraukuma sacensībās piedalījās arī Preiļu robotikas kluba (PRK)/Robotu skolas komanda, kuras sastāvā šoreiz bija paši pieredzējušie robotu būvētāji – Armands Upenieks, Matīss Buks un Aldis Buks. 2018. un 2019. gadā Folkrace un Mini sumo disciplīnās mūsējie bija kāpuši uz augstākā pjedestāla pakāpiena, līdz ar to bija liels izaicinājums noturēt “pacelto latiņu”.

Lai arī konkurence bija samērā liela, tomēr pieredze un ieguldītais darbs deva savus augļus un Latvijas gods tika labi aizstāvēts – izcīnītas 1. un 2. vieta Folkrace disciplīnā un 1. un 3. vieta Mini sumo disciplīnā. Līdz ar šo panākumu Armands, Matīss un Aldis ir kļuvuši par trīskārtējiem Robotex čempioniem Folkrace un Mini sumo disciplīnās!

Atšķirībā no “Robotex 2018” un “Robotex 2019”, šoreiz izdevās izcīnīt 4 no 6 pjedestāla vietām, līdz ar to šogad “latiņa ir pacelta” vēl augstāk!

Novēlam labus panākumus arī nākamajās sacensībās gan Latvijā, gan ārpus tās robežām!

Informāciju sagatavojis
robotikas kluba darba organizators
Juris Erts

Pasaules AIDS diena – 1. decembris

28.11.2022.

Lai uzlabotu sabiedrības izpratni par HIV/AIDS un veicinātu šo slimību profilaksi, katru gadu 1. decembrī tiek atzīmēta Pasaules AIDS diena. 

HIV ir cilvēka imūndeficīta vīruss, kas vairojas, iznīcinot asins šūnas, tādējādi novājinot imunitāti. HIV infekcijas beigu stadija ir AIDS jeb iegūtais imūndeficīta sindroms.

Inficēties ar HIV var tikai no inficētas personas bioloģiskajiem šķidrumiem (asinīm, izdalījumiem no dzimumorgāniem, mātes piena).

Ar HIV nevar inficēties:

 • sarokojoties, apskaujoties, skūpstoties, šķaudot vai klepojot;
 • lietojot kopīgus sadzīves priekšmetus – telefonu, datoru, dvieli u. c.;
 • apmeklējot kopīgas tualetes, dušas, peldoties baseinā;
 • braucot sabiedriskajā transportā;
 • saskaroties ar sviedriem, asarām, siekalām, izdalījumiem no deguna, urīnu, izkārnījumiem, atvemtām masām, ja vien tie nesatur asinis;
 • insektu un dzīvnieku (suņu, kaķu) kodumu vai skrāpējumu rezultātā.

Latvijā ik gadu HIV infekcija tiek atklāta apmēram 300 cilvēkiem, ierindojot Latviju otrajā vietā Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu vidū  jauno gadījumu skaita ziņā uz 100 000 iedzīvotāju. Turklāt starptautiskā projekta “HERMETIC” pētījums liecina, ka patiesais inficēto skaits Latvijā ir par vienu trešdaļu lielāks. Tie ir cilvēki, kuri nezina savu HIV statusu. HIV specifiskā terapija tiek nodrošināta par valsts līdzekļiem.

Veikt HIV eksprestestu ir ātrākais veids, kā noskaidrot to, vai esi inficējies. Par to, kā notiek eksprestestēšana un kādēļ to ir svarīgi veikt ikvienam, iespējams noskatīties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=rkpBeoPLa0c

Plašāka informācija par testu veikšanas punktiem un to darba laikiem visā Latvijā atrodama Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/atrodi-sev-tuvako-hiv-profilakses-punktu

Izglītojoši video:

Informatīvie materiāli:

Informāciju sagatavoja
Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta zemes vienība

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldības pārvaldībā esošā valsts rezerves fonda zemes vienība ar kadastra apzīmējumu:

 • 7690 006 0236, platībā 1.00 ha Preiļu novada Upmalas pagastā. Zemes gabalu raksturojošie parametri – nekopta, krūmājiem aizaugusi atmata ar daļēju applūstošas pļavas nogabalu, nav piekļuves no koplietošanas ceļa (-40% no nomas maksas). Nomas maksa 38.48 euro gadā (t.sk.PVN) gadā saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas maksas cenrādi, uz sešiem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 06.12.2022., iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi: dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija – Nekustamā īpašuma speciāliste Irina Vaivode, tālr. 26562334, e-pasta adrese: irina.vaivode@preili.lv

Vārkavas pamatskolas audzēkņi apciemo seniorus SAC “Vārkava”

Par Vārkavas pamatskolas labu tradīciju ir kļuvis notikums – katru gadu apciemot mūsu seniorus Sociālās aprūpes centrā “Vārkava”. 24. novembrī Vārkavas pamatskolas 1.-4. klases skolēni sniedza koncertu, veltītu Latvijas 104. gadadienai, kā sveiciens senioriem svētkos.

Talantīgie skolēni sniedza SAC “Vārkava” senioriem jaukus priekšnesumus – gan dziesmas, gan tautasdziesmas, dejas, dzejoļus un arī anekdotes. Pasākuma laikā audzēkņi dāvināja arī Vārkavas pamatskolas darbinieku un skolēnu sarūpētās dāvaniņas.

Vairosim labo ar labiem darbiem! Ceram, ka mazliet sasildījām un iepriecinājām aprūpes centra iemītnieku sirsniņas.

Informāciju sagatavojusi
Vārkavas pamatskolas pārstāve
Inga Some


Upmalā aizvadīts pasākums pirmsskolas vecuma bērniem “Kad grāmata atdzīvojas”

25. novembrī Upmalas pagasta pārvaldes zālē Rimicānu pirmsskolas izglītības iestādes un Vārkavas pamatskolas pirmskolas izglītības grupu bērni piedalījās pasākumā “Kad grāmata atdzīvojas”.

Pasākumu sagatavoja Vārkavas, Upmalas un Rožkalnu bibliotēku bibliotekāres Skaidrīte Trafimova, Alda Upeniece un Iveta Some. Pasākuma laikā bērniem bija iespēja skatīties pašu veidoto leļļu teātri, kā arī katrs mazais pasākuma apmeklētājs saņēma pārsteiguma suvenīru – savam vecumam atbilstošu grāmatu.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu  novada Upmalas bibliotēkas vadītāja
Alda Upeniece


Sekmīga dalība starptautiskajās robotikas sacensībās “Robotu fiesta 2022” Panevēžā

12. novembrī Panevēžas robotikas centrā “RoboLabas” jau trešo reizi norisinājās starptautiskās robotikas sacensības “Robotu fiesta 2022”. Sacensībās piedalījās vairāk nekā 100 robotikas entuziasti ar gandrīz 200 robotiem 10 disciplīnās. Sacensību atklāšanā Panevēžas robotikas centra “RoboLabas” audzēkņi sarīkoja sacensībām sagatavotu dronu šovu.

Preiļu robotikas kluba (PRK)/Robotu skolas komandu pārstāvēja 14 robotikas entuziasti, kuri sekmīgi startēja šajās sacensībās.
Folkrace disciplīnā dominēja mūsu komandas dalībnieki, jo finālbraucienā piedalījās tikai mūsu komandas dalībnieku roboti, iegūstot attiecīgi visas pjedestāla vietas. Komandā startēja Armands Upenieks, Matīss Buks un Aldis Buks. Arī Mini sumo disciplīnā mūsējie bija nepārspējami – 1. vieta Armandam Upeniekam, 2. vieta – Matīsam Bukam.
LEGO līnijsekošanas disciplīnā Andrejs Gžibovskis izcīnīja 4. vietu, tikai nedaudz atpaliekot no 3. vietas.

Apvienoto PRK/Robotu skola komandu pārstāvēja Rinalds Ivanovs, Ralfs Šņepsts, Jānis Bečs, Patrīcija Reščenko, Anastasija Krohmaļuka, Katrīna Jaundzema, Mārtiņš Ulpe, Markuss Martinkus, Andrejs Gžibovskis, Kristers Šņepsts, Jānis Bērzinieks, Armands Upenieks, Aldis Buks un Matīss Buks.

Apsveicam uzvarētājus un novēlam sekmes nākamajās sacensībās!

Paldies visiem par gatavošanos un piedalīšanos sacensībām, īpaši robotikas skolotājam Kārlim Pīgožnim, kā arī Dāvim Latvelim par iemūžinātajiem sacensību fotomomentiem!

Informāciju sagatavojis
robotikas kluba darba organizators
Juris Erts

Autovadītāju ievērībai: Šorīt valsts rietumos, austrumos un ziemeļos ir apgrūtināti braukšanas apstākļi, strādā 93 tehnikas vienības

Šorīt uz plkst. 06.30 apledojuma un vietām sniega dēļ valsts rietumos, austrumos un ziemeļos vietām ir apgrūtināta braukšana. Sniegotos ceļa posmu attīra no sniega, slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem.

Uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir:

 • Tallinas šoseja (A1) visa maršruta garumā;
 • Vidzemes šoseja (A2) posmā Rīga – Vangaži un Cēsis – Rauna;
 • Valmieras šoseja (A3) posmā Strenči – Valka;
 • Rīgas apvedceļš (Baltezers-Saulkalne) (A4) visa maršruta garumā;
 • Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) (A5) visa maršruta garumā;
 • Daugavpils šosejas (A6) posmā Aizkraukle – Paternieki;
 • Bauskas šoseja (A7) posmā Rīga – Grenctāle;
 • Jelgavas šoseja (A8) posmā Rīga – Olaine;
 • Liepājas šoseja (A9) posmā Apšupes krustojums – Annenieki un Blīdene – Skrunda;
 • Ventspils šoseja (A10) posmā Rīga – Usma;
 • Rēzeknes šoseja (A12) visa maršruta garumā;
 • šoseja Grebņeva-Medumi (A13) posmā Rušenica – Bērzgale;
 • Daugavpils apvedceļš (A14) visa maršruta garumā;
 • Rēzeknes apvedceļš (A15) visa maršruta garumā;

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Talsu, Saldus, Ogres, Limbažu, Cēsu, Valkas, Alūksnes, Gulbenes, Madonas, Jēkabpils, Preiļu, Krāslavas un Daugavpils apkaimē.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci.

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem aicinām informēt aicinām informēt VSIA Latvijas Valsts ceļi, zvanot pa diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos Twitter un Facebook.

Informāciju sagatavoja
VSIA Latvijas Valsts ceļi
Satiksmes informācijas centrs un
Komunikācijas daļa

Realizēts projekts “Mana pietura – Pelēči”

Pelēču iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Darīsim paši” piedalījās Mazo grantu projektā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2022” un saņēma no nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” finansiālu atbalstu projektam “Mana pietura – Pelēči”. Projekta ietvaros tika apgleznota Pelēču pieturas siena, iegādāti košumkrūmi un dekoratīvie stādi apstādījumu zonai pie pieturas. To, ka pagasta iedzīvotāji atbalsta ideju liecina tas, ka ziedoja košumkrūmus apstādījumu zonai – paldies Elvīrai Spūlei par ziedojumu.

Tika labiekārtots arī laukums pie Pelēču pagasta pārvaldes ēkas. Iedzīvotāju ērtībām tika novietoti divi koka soli un šūpuļtīkls, kā arī LED gaismekļu virtene svētku norišu izgaismojumam vakara stundās.

Pieturvietas noformējumā redzamas četras stilizētas cilvēku figūras. Pieturvietas vārds – Pelēči redzams divos variantos – latviski un latgaliski, izceļot vietas identitāti.

Pieturas jauno dizainu veidoja vietējā Pelēču pagasta jauniete, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas absolvente Brigita Rubine. Pieturas apgleznošanā Brigitai palīdzēja kursabiedrene Laura Lejiņa. Projekta sadarbības partneris bija Pelēču pagasta pārvalde, kura līdzfinansēja projektu un izpalīdzēja ar transportu.

Informāciju sagatavojusi
Iniciatīvas grupas “Darīsim paši” projekta vadītāja
Everita Krūmiņa


SAC “Aglona” gaida adventes sākšanos

25.11.2022.

Advente ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kurš sākas ar mieru, klusumu un pārdomām. Kā simbols ir Adventes vainags, kas spēj izgaismot un īsināt tumšāko gada laiku. Kopā ar Špoģu vidusskolas neformālo grupu “VATS” iesākam šo brīnuma gaidīšanas laiku ar gaišām domām, sirsnīgām sarunām, melodiskām dziesmām un tējas baudīšanu kopā, iededzām pirmo adventes svecīti – ticot, cerot un gaidot.

Pirmssvētku gaidīšanas laiks ir ļoti aktīvs, SAC iemītnieki piedalījās dievkalpojumā, paldies Aglonas bazilikas priesterim Jurim Zarānam par mums veltīto laiku un dāvāto svētību. Aktīvi iesaistījāmies dažādās aktivitātēs – gatavojām adventes vainadziņus, cepām cepumiņus un gaidījām ciemiņus – Špoģu vidusskolas neformālo grupu “VATS” ar labdarības pasākumu “Dzīvesstāsts”. Paldies par radošām aktivitātēm un mūsu SAC iedzīvotājiem veltīto koncertu, kuru izpildīja Maļinovas pagasta vokālā interešu grupa “Ivuški”, Jeļizavetas Kurakinas un  Tatjanas Šnitko duetam. Mūsu SAC iemītnieki īpaši bija pārsteigti par Špoģu vidusskolas neformālās grupas “VATS” dalībniekiem, kuri katram senioram veltīja laiku ar labestīgiem vārdiem un dāvaniņām.

Sirsnīgi pateicamies visiem par kopā būšanu, organizētajām aktivitātēm, koncertu, dāvaniņām un brīnišķīgi pavadītu laiku.

Degsim sveces, lai Adventes gaismiņa pār pasauli klejo, pa vienai katru svētdienu līdz pašiem Ziemassvētkiem un gaidīsim svētku brīnumu kopā!

Informāciju sagatavojusi
SAC “Aglona” sociālā darbiniece
Vija Tomkoviča


Noslēgti līgumi par sniega tīrīšanu uz visiem pašvaldībai piederošajiem ceļiem

Šobrīd noslēgti līgumi par sniega tīrīšanu uz visiem pašvaldībai piederošajiem ceļiem. Preiļu pilsētā un katrā pagastā ir noteiktas atbildīgās personas, ar kurām var sazināties jautājumu gadījumā, vai tad, ja nepieciešama palīdzība.

Ar atbildīgo speciālistu sarakstu un viņu kontaktiem varat iepazīties šeit:

TeritorijaVārdsUzvārdsAmatstālr.e-pasts
Preiļu pagastsVitālijsPlivdaPagasta pārvaldnieks26533550vitalijs.plivda@preili.lv
Saunas pagastsMāraPudnikaPagasta pārvaldnieks20217079mara.pudnika@preili.lv
Aizkalnes pagastsIvetaStašulānePagasta pārvaldnieks28615900iveta.stasulane@preili.lv
Pelēču pagastsIvetaStašulānePagasta pārvaldnieks28615900iveta.stasulane@preili.lv
Aglonas pagastsAivarsRivarsPagasta pārvaldnieks29120631aivars.rivars@preili.lv
Rožkalnu pagastsIntaKivleniecePagasta pārvaldnieks p.i.26543751rozkalnupagasts@preili.lv
Vārkavas pagastsSkaidrīteMednePagasta pārvaldnieks28239044varkavaspagasts@preili.lv
Upmalas pagastsIntaKivleniecePagasta pārvaldnieks26543751upmalaspagasts@preili.lv
Riebiņu pagastsIlgaKodorePagasta pārvaldnieks28080631riebinupagasts@preili.lv
Silajāņu pagastsIngaJurkānePagasta pārvaldnieks25213941silajanupagasts@preili.lv
Stabulnieku pagastsIngaJurkānePagasta pārvaldnieks25213941stabulniekupagasts@preili.lv
Rušonas pagastsDainisAlžānsPagasta pārvaldnieks28080746rusonaspagasts@preili.lv
Sīļukalna pagastsIvetaBroka-KazākaPagasta pārvaldnieks29167087silukalnapagasts@preili.lv
Galēnu pagastsIvetaBroka-KazākaPagasta pārvaldnieks29167087galenupagasts@preili.lv
Preiļu pilsētaArtisŽukovsCeļu būvinženieris28163090artis.zukovs@preili.lv

NVA aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāles turpina pieņemt darba devēju pieteikumus subsidēto darbavietu izveidei Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros. Tā ir iespēja darba devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darbavietās nodarbinot NVA reģistrētos klientus, kuriem ir piešķirts bezdarbnieka statuss.

Darba devēji, kuri subsidēto darbavietu izveidei pieteiksies šogad, NVA līdzfinansējumu varēs saņemt 9 mēnešu periodā, ja subsidētājās darbavietās nodarbinātie darbu uzsāks līdz šī gada beigām. Savukārt tie darba devēji, kuri pieteiksies nākamgad, subsidētās darbavietas varēs izveidot uz 6 mēnešu periodu, un darba tiesiskās attiecības ar nodarbinātajiem būs jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.martam.

Izveidojot subsidēto darbavietu NVA reģistrētajam klientam, darba devējs saņem dotāciju nodarbinātā un viņa darba vadītāja atalgojumam. Ja subsidētā darbavieta izveidota NVA klientam ar invaliditāti, darba devējs saņem vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai, ja tas ir nepieciešams. NVA piešķir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas proporcionāli algas dotācijas daļai, ja darba devējs darba vietu veidos NVA klientam ar invaliditāti.

ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros tiek nodarbināti NVA klienti ar invaliditāti; klienti, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus; klienti vecumā virs 55 gadiem, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu; klienti vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri ir absolvējuši speciālo izglītības programmu; klienti ar bēgļa vai alternatīvās personas statusu.

Darba devēju izveidotajās un NVA līdzfinansētajās darbavietās 2022.gada 10 mēnešos darbu uzsāka 828 NVA klienti, to skaitā 567 NVA klienti ar invaliditāti.

Pieteikties subsidēto darbavietu izveidei var komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), kooperatīvās sabiedrības, pašnodarbinātās personas, nodibinājumi vai biedrības (izņemot politiskās partijas).

Kā darba devējam pieteikties valsts līdzfinansēto darbavietu izveidei?

1.solis
Jāreģistrē vakance NVA.

2.solis
Jāizvēlas atbilstošas mērķa grupas NVA klients, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību vai savstarpēji vienojoties ar klientu.

3.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieejama NVA mājaslapas sadaļā „Piedāvāju darbu” → ”Subsidētās darba vietas” .

4. solis
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu NVA filiālei, kuras apkalpošanas teritorijā plānots veidot subsidēto darbavietu. Pieteikumu var nosūtīt arī elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Subsidētās darba vietas” un NVA filiālēs. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”.

Diskriminācija ir diskriminācija, neatkarīgi no vecuma!

Lai gan Pasaules Veselības organizācija jau ilgāku laiku piedāvātā jaunu vecumposmu klasifikāciju, kas attiecināma arī uz Latvijas sabiedrību: līdz 17 gadiem – nepilngadība, 18–65 gadi – jauns cilvēks, 66–79 – pusmūžs, 80–99 – seniors un virs 100 – ilgdzīvotājs, cilvēku prātos joprojām ir noteikti kritēriji, pēc kuriem viņi nosaka vai cilvēks vēl ir “jauns” vai “vecs”. Lai noskaidrotu galvenos vecuma diskriminācijas iemeslus, kā arī rastu risinājumus, Sabiedrības integrācijas fonds aicina darba devējus, personāldaļu speciālistus un citus interesentus uz ekspertu diskusiju “Diskriminācija ir diskriminācija, neatkarīgi no vecuma!”, kas notiks 28. novembrī plkst. 11.00, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Kuldīgas biznesa inkubatorā Kalpaka ielā 4, Kuldīgā, kā arī tiešraidē Sabiedrības integrācijas fonda Facebook lapā.

Saskaņā ar 2019. gada Eirobarometra pētījuma par diskrimināciju Eiropas Savienībā datiem 59% respondentu no Latvijas uzskata, ka darba devējs, izvēloties starp diviem kandidātiem ar vienādām prasmēm un vienādu kvalifikāciju, dos priekšroku tam, kurš neatbilst pārāk jauna vai pārāk veca darbinieka klasifikācijai. To apstiprina arī bezdarba līmenis noteiktās vecuma grupās. 6% no 2021. gada fiksētajiem bezdarbniekiem (60 774 cilvēku) bija jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem, savukārt 46% vecumā no 50 un vecākiem cilvēkiem. Kopumā 2021. gadā vairāk kā puse bezdarbnieku (52%) bija tie, kas visbiežāk tiek diskriminēti vecuma rezultātā. Vienlīdzīgas darba iespējas var padarīt cilvēkus maksātspējīgākus un attiecīgi uzlabot visas Latvijas ekonomikas stāvokli.

“Vecuma līdztiesība darbā ir svarīga ne tikai konkrēto cilvēku grupu labā, bet arī kopējās ekonomikas attīstības labā. Darba devējam pareizi izmantojot jaunāko darbinieku degsmi un enerģiju, un briedušu darbinieku pieredzi un zināšanas, ieguvēji būs visi. Jaunākie darbinieki varēs gūt pieredzi un mācīties, brieduši darbinieki – turpināt realizēt savu potenciālu, bet darba devēji dažādības ietekmē –  gūt labāku rezultātu un peļņu,” saka Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Diskusijā piedalīsies LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja Zane Eglīte, Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultātes lektors Uldis Zupa, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Padomes locekle, Mazo un vidējo uzņēmēju padomes priekšsēdētāja un Proinvest uzņēmēja Lienīte Skaraine, Virkas muižas īpašnieks un attīstītājs Kaspars Bergmanis un SIA “AMAZONE” īpašniece Baiba Mikāla, savukārt diskusiju vadīs pasākumu moderators Reinis Ruska.

Diskusijas mērķis ir noskaidrot darba devēju viedokli par vecuma diskrimināciju uzņēmējdarbībā un redzējumu par to, kā var atrisināt vai pēc iespējas mazināt pastāvošās problēmas un to sekas.

Aicinām visus interesentus piedalīties diskusijā klātienē – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Kuldīgas biznesa inkubatorā Kalpaka ielā 4, Kuldīgā vai attālināti Sabiedrības integrācijas fonda Facebook lapā: https://fb.me/e/5XSchG7OC. Lai piedalītos pasākumā, nepieciešams reģistrēties iepriekš: https://forms.gle/Ug1piERrJmxPiqHg7

Lai tiešraides laikā saņemtu atbildes uz sevi interesējošiem jautājumiem, lūgums tos sūtīt iepriekš uz e-pastu kristina.ilatovska@olsen.lv vai uzdot translācijas laikā Facebook tiešraides komentāru sadaļā vai izmantojot www.slido.com ar kodu #4271934 (https://app.sli.do/event/3PAyAJxsxQisWSe6KvTkcj).

Plašāka informācija:
Kristina Ilatovska
Projektu vadītāja
Tālr.: 27130967
E-pasts: kristina.ilatovska@olsen.lv

Īstenots projekts “Aglonas nūjošanas-slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana Aglonas pagasta Preiļu novadā”

Preiļu novada pašvaldība īstenojusi Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu Nr. AL21_A019.2204-000003  “Aglonas nūjošanas-slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana Aglonas pagasta Preiļu novadā” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta mērķis ir uzlabot un saglabāt esošos vides infrastruktūras objektus, tādējādi palielinot Aglonas kā vietas potenciālu un pievilcību, paplašinot veselīga un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem un tā viesiem, veicinot novada atpazīstamību un netiešā veidā sekmējot vietējo komersantu darbību.

Projekts tika īstenots laika posmā no 2022. gada 13. maija līdz 2022. gada 22. novembrim.

Projekta ietvaros izbūvēts apgaismojuma tīkls Aglonas nūjošanas-slēpošanas trasē apmēram 1,5 km posmā un ir uzstādīti 30 gab. gaismekļi, līdz ar to pagasta iedzīvotājiem un viesiem nodrošinot pilnvērtīgāku trases izmantošanu. Tiek plānots, ka ziemas periodā trases apgaismojums būs nodrošināts ik dienu laika posmā no plkst. 17.00 līdz plkst. 21.00.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 31 782,03 (tai skaitā PVN 21%), no kurām projekta attiecināmās izmaksas 27327,85 EUR, tai skaitā, publiskais finansējums 24595,06 EUR un līdzfinansējums no Preiļu novada pašvaldības.

Minētos apgaismojuma tīkla izbūves darbus veica būvuzņēmējs SIA “OMS”, līgumcena EUR 30 541,78, būvuzraudzību veica SIA ”EnergoUP” līgumcena EUR 756,25 un autoruzraudzību SIA “Affix” līgumcena EUR 484,00.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projekta vadītāja
Ingūna Barkeviča