Preiļu parkā rudens rosība

28.09.2022.

Meža dienu 2022 ietvaros Preiļu parkā šoruden iestādīti 95 košumkrūmi un koki.

Pateicoties Meža dienu projekta finansējumam, Preiļu parkā tika iegādāti un iestādīti košumkrūmi un koki, kas veidos krāšņāku, dendroloģiski daudzveidīgāku un pievilcīgāku parka vidi. Koki un krūmi tika stādīti parkā vairākās vietās – pie Kapelas, Dzirnavu dīķa garenajā pussalā, gan Lielajā, gan Ādama un Ievas salās, parka ārmalā paralēli A.Paulāna ielai, Lielās lauces malās un posmā no Kapelas līdz Dzirnavu dīķim. Vietas tika iepriekš rūpīgi plānotas un izvēlētie košumkrūmi, koki ir saskaņā ar vēsturisko parka veidolu (ņemot vērā ainavu arhitektes I.M.Janelis rekomendācijas) un atbilstoši parka kopējam ainaviskumam.

Drīzumā parks organizēs arī jau tik populāro un iemīlēto krokusu stādīšanas talku, kur šogad pavasara sīpolpuķes paredzēts stādīt, lai veidotu izteiksmīgāku Mīlestības kalniņu, romantiskāku Ādama un Ievas salas vidi un piešķirtu šarmu Zirgu staļļa apkārtnei. Savukārt, lai arī rudens laikā pārsteigtu un iepriecinātu parka apmeklētājus ar ziedošām vietām, stādīsim rudens krāšņos krokusus. Tie paredzēti Dzirnavu dīķa Garenās pussalas malās. Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai facebook Preiļu muižas kompleksa un parka mājas lapā – krokusu talkas datumu varēsim izsludināt, kad būsim saņēmuši visus sīpolpuķu stādus.

Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja
Sanda Čingule-Vinogradova


Pēdējās izmaiņas: 28.09.2022.

Vakcinācija pret Covid-19 un gripu

Rudens sācies, vīrusu sezona arī. Jau šobrīd visai sabiedrībai pieejama Covid-19 vakcinācija un oktobra sākumā sāksies arī vakcinācija pret gripu.

Neatkarīgi no iepriekš saņemtās vakcinācijas pret Covid-19 un/vai pārslimošanas, 2022. gada rudens sezonā tiek rekomendēta balstvakcinācija visiem iedzīvotājiem, taču stingri rekomendēta balstvakcinācija (pirmā vai otrā balstvakcinācija) ir šādām riska grupām:

 • imūnsupresētiem cilvēkiem un viņu ciešām kontaktpersonām,
 • cilvēkiem ar hroniskām slimībām,
 • ilgstošiem sociālās aprūpes centru iemītniekiem un to aprūpes personālam,
 • senioriem vecumā no 65 gadiem,
 • veselības aprūpes personālam,
 • grūtniecēm.

Vēršam uzmanību, ka Covid-19 un gripas vakcināciju drīkst saņemt vienā ārsta vizītes laikā.

Ar visiem SPKC izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem iespējams iepazīties šeit: https://www.spkc.gov.lv/lv/informativi-materiali

Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls

Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule” smēlušies pieredzi

Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule” Aktīvo iedzīvotāju fonda apstiprinātā projekta Nr. AIF/2022/KAPAC2/112 “Aglonas novada biedrības “Neaizmirstule” kapacitātes stiprināšana” ietvaros šī gada 9. un 10. septembrī rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu “21. gadsimta pieredze NVO darbībā pandēmijas laikā”.  Pieredzes apmaiņas laikā notika ļoti interesantas, piesātinātas un idejām bagātas tikšanās ar četrām Vidzemes reģiona nevalstiskām organizācijām. Ar divām no tām – biedrību “Aborieši” un nodibinājumu “Limbažu fonds”, noslēgti sadarbības līgumi, tādējādi apņemoties apvienot savus spēkus kopīgas nevalstisko organizāciju kustības veicināšanā.

Pirmā pieturvieta pieredzes apmaiņas braucienā bija Lubāna, pilsēta, kura patiešām pārsteidza ar savu sakoptību, ar radošiem un interesantiem cilvēkiem. Madonas novada pašvaldības Lubānas apvienības struktūrvienībā “Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” aizrāva Ilzes Kraukles stāsts par Lubānas vēsturi, tās cilvēkiem un sadarbību ar pašvaldību realizējot ideju par apgādā “Jumava” izdotu grāmatu “Simts stāstu par Lubānu”, “LUBĀNA. Nākamie simts” un ideju par vēl neizdoto stāstu turpinājumu. Pieredzes apmaiņas dalībniekiem tas deva iedvesmu, ka arī Aglonas cilvēkiem būtu ko stāstīt par savu dzimto vietu.

Pastaigā pa Lubānu, pieredzēs apmaiņas dalībnieki novērtēja Lubānas novada amatnieku centra un tās biedrības aktivitātes amatnieku darbības aktivizēšanā, iedzīvotāju uzņēmējdarbības attīstīšanu tūrismā. Atzinīgi tika novērtēts ieguldītais brīvprātīgais darbs Lubānas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur savām acīm varēja redzēt kā tiek restaurētas baznīcas ērģeles.

Nākamā tikšanās bija ar biedrību “Aborieši” un “Aiviekstes ozoli” vadītāju Māri Valaini. Dalībniekus interesēja jautājumi par sadarbību ar pašvaldību, novadu reformas sekas un projektu realizācija. Māris Valainis ir treneris, vides gids, aktīvās atpūtas un sporta dzīves veidotājs Lubānas novadā. 2021. gada “Latvijas Lepnuma” nominācijas “Novadnieks” balvas ieguvējs. Desmit gadu laikā atjaunojis distanču slēpošanas tradīcijas Lubānā, organizējis sacensības. Ar skolas jauniešiem izveidotas takas. Aboras upītes krastā uztaisīts Mezolīta laika miteklis, ierīkota loka šaušanas vieta, izveidota baskāju taka, ir iespēja izmēģināt disku golfu. Pļavā ierīkota neliela estrāde, kurā brīvprātīgie vai ar ziedotāju iesaisti rīko koncertus un brīvdabas kino. Viss redzētais, dzirdētais, izmēģinātais pozitīvi uzlādēja un deva idejas kuras varētu un ir iespējams realizēt arī Aglonas pagastā.

Tālākais ceļš veda uz Vecpiebalgu, kurā tika apmeklēta Gardenia Eco sveču darbnīca Vecpiebalgas muižas parkā un Piebalgas Porcelāna Fabrika. Apmeklējot šīs vietas, kā uzdevums bija saņemt informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā, sociālas uzņēmējdarbības, virzienu dažādošanu, tās nozīmi vietējā sabiedrībā, projektu piesaiste un realizācija, sadarbības veidošana ziedojumu piesaistei un suvenīru izgatavošanā.

Otrā diena bija spilgtiem mirkļiem piepildīta. Interesanta, emocionāla, ar pieredzi daloša un idejām bagāta noritēja tikšanās ar nodibinājuma “Limbažu fonds” vadītāju Spīdolu Lielmani. Fonda mērķis ir sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes izaugsmi, kā arī veicināt mērķtiecīgu labdarības attīstību. Tā darbība ietver sociālo, izglītības, vides, kultūras, sporta un veselības aprūpes jomas. Spīdolas Lielmanes stāsts par fonda rīkotajām “Lūgšanu brokastīm”, kuras notiek ik gadu decembra pirmajā piektdienā Puikules muižā, un kuru vadmotīvs allaž bijis atbalstīt novada talantīgos bērnus, patiesi ir apbrīnas vērts. Ir saziedoti vairāk kā astoņpadsmit tūkstoši eiro, kas ļāva piepildīt desmit bērnu sapņus, iegādājot viņiem tik ļoti nepieciešamos mūzikas instrumentus, finansiāli atbalstot braucienus uz starptautiskiem konkursiem un sacensībām. Arī pandēmijas laikā šis pasākums ir noticis, tika izveidots video un lūgts ziedot, lai piepildītu kāda talantīga bērna sapni. Interesanti, ka arī šajā pusē par Limbažu fonda savāktajiem ziedojumiem un projektu līdzekļiem ir izdota Jāņa Saktiņa grāmata “Ar sakostiem zobiem”, kas ir ģimenes un Latvijas dzīvesstāsts.

Pārsteigumiem pilna bija arī tikšanās ar biedrības “Jūrkante” vadītāju  Dzintru Eizenbergu. Iepazīšanās ar Salacgrīvu sākās ar Lielsalacas evaņģēliski luterisko baznīcu, kurā ir īstenoti septiņi dažādi projekti. Jautājumu bija daudz, un mācītājs Andris Vilemsons ir ļoti zinošs un atvērts sarunām. Vēl mēs tikām iepazīstināti ar biedrības “Sports Salacgrīvas novadam” īstenotajiem projektiem Krasta ielā. Mums tiešām bija liels pārsteigums, redzot sakārtoto un ainavisko vidi Salacas upes krastā. Iesakām apmeklēt tur esošo trenažieru zāli, tenisa kortu, sporta un atpūtas laukumu, un veikparku. Salacgrīvas iedzīvotāji lepojas ar iekopto promenādi, kura aizved līdz zivsaimniecībai “Kurķis”, ar īpašo iespēju atklāt seno nēģu zvejas arodu, kur tas saglabāts pēc senākajām senču tradīcijām un ir vienīgais Eiropā. Saimnieks Aleksandrs Rozenšteins interesanti, azartiski un atraktīvi stāsta par nēģu zveju, kurā lieto murdu taci – unikālu zvejas paņēmienu ar daudzu gadsimtu vēsturi. Atklāj vārda “kurķis” nozīmi un dod iespēju nodegustēt īpašo delikatesi, turpat, uz karstām oglēm ceptus nēģus.

Brauciena dalībnieki uzsvēra, ka pieredzes apmaiņas braucienā redzētais, gūtās atziņas un idejas tiks ņemtas vērā sabiedrisko aktivitāšu rīkošanā un biedrības turpmākajā darbībā. Atziņa – pandēmijas radītie šķēršļi ir likuši radoši domāt, mēģināts rast iespējas pasākumus rīkot gan attālinātā veidā, gan ar video palīdzību, organizētas tādas aktivitātes, kas ļauj vietējai kopienai darboties savrupi, bet sniegt ieguldījumu novadpētniecībā, tas ir, dalīties savās atmiņās – stāstu, foto, zīmējumu veidā par savu dzimto vietu, kas tiek apkopotas grāmatās.

Pieredzes apmaiņas dalībnieki atzina, ka izveidotā sadarbība ļaus pārņemt biedrības ikdienas darbībā labo praksi un gūt atbalstu to ieviešanai no sadarbības partneriem.

Šis raksts ir publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule”.


Preiļu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas būvinženiera amata vietu

Preiļu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas  būvinženiera (profesijas kods 2142 01) amata vietu.

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme.
Vakanto vietu skaits: 1.

Mēnešalga: bruto EUR 1350,00.

Galvenie amata pienākumi:

 • Plāno, koordinē un vada projektus, kas saistīti ar Preiļu novada pašvaldības, kā pasūtītāja, objektu būvprojektēšanu, būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu.
 • Veic būvobjektu projektēšanas darbu organizēšanu, iesniegto BIS un papīra formātā būvprojektu, apliecinājuma karšu, paskaidrojuma rakstu izskatīšanu, saskaņošanu un pieņemšanu atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem.
 • Pēc pieprasījuma BIS izsniedz tehniskos noteikumus objektu projektēšanai un atzinumus  par objektu gatavību ekspluatācijai. Nepieciešamības gadījumā BIS pieprasa tehniskos noteikumus objektu būvniecībai un atjaunošanai.
 • Veic būvdarbu organizēšanu, koordinēšanu un ar rīkojumiem, konkrētos objektos, nozīmēto darba grupu vadīšanu, izpildīto darbu kontroli un pieņemšanu atbilstoši noslēgto būvdarbu līguma noteikumiem.
 • Veic darbu uzdevumu un tehnisko specifikāciju sagatavošanu vai saskaņošanu iepirkumu procedūru veikšanai augstāk minētajiem darbiem.
 • Veic līdzekļu izlietojuma kontroli, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, ziņo daļas vadītājam vai izpilddirektoram par konstatētajiem pārkāpumiem.
 • Apkopo un analizē materiālus par attīstības plānošanas jautājumiem, projektiem un citu darbam nepieciešamo informāciju.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība būvniecības jomā.
 • Pieredze darbā ar būvniecības procesu organizēšanu, administrēšanu, zināšanas publisko iepirkumu procedūrā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodu zināšanas.
 • Labas analītiskās un lēmumu pieņemšanas spējas, prasmes izstrādāt tehniskās specifikācijas un citu projektu dokumentāciju.
 • Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu.
 • Labas datorprasmes, prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku (MS Word, MS Excel, MS Office, PowerPoint, Outlook, Internet lietošana pieredzējuša lietotāja līmenī). Prasme strādāt ar DWG formāta projekta failiem.
 • Vēlama prasme strādāt dokumentu vadības sistēmā “Lietvaris”.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu.
 • Normatīvajos aktos un koplīgumā noteiktās sociālās garantijas.
 • Interesantu, aktīvu darbu.
 • Profesionālās pilnveidošanās iespējas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule.
 • Dzīves gaitas apraksts (CV).
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Konkursa nolikums (PDF)

Dokumentus iesniedz personīgi Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā) Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai nosūtot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv, vai pa pastu uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2022. gada 10. oktobra plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām: 29336050.

Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus, attiecīgais pretendenta pieteikums netiek izskatīts.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–  datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis:65322766; e-pasts:dome@preili.lv;
–  pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
– personas datu apstrādes tiesiskais pamats –pārziņa leģitīmās intereses;
– personas datu saņēmēji – domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
– personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
– pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Latgales 2022. gada čempionāta spiningošanā rezultāti

24.-25. septembrī Rušonas ezerā norisinājās Latgales 2022. gada atklātais čempionāts spiningošanā.

Rezultāti skatāmi šeit (PDF)

29. septembrī tiek atzīmēta Pasaules sirds diena

27.09.2022.

29. septembrī tiek atzīmēta Pasaules sirds diena ar mērķi aktualizēt kardiovaskulārās jeb sirds un asinsvadu slimības kā ievērojamu sabiedrības veselības problēmu.

Pasaules sirds dienas galvenais mērķis ir informēt sabiedrību par sirds un asinsvadu slimībām, to profilaksi, apvienot cilvēkus cīņā pret sirds un asinsvadu slimību radīto slogu, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu.

Kardiovaskulārās slimības vēl aizvien ir izplatītākais nāves cēlonis Latvijā (49,4% no visiem mirušajiem, 2021. gada dati) un, tāpat kā citas neinfekciju slimības, ir cieši saistītas ar dzīvesveida paradumiem, it īpaši smēķēšanu, neveselīgu uzturu, mazkustīgumu un psihosociālu stresu. Vairāk kā trīs ceturtdaļas no visām nāvēm no kardiovaskulārajām slimībām un citām hroniskām saslimšanām varētu novērst, ja tiktu koriģēti dzīvesveida paradumi.

Šogad Pasaules sirds dienas ietvaros SPKC speciālisti ir izstrādājuši infografiku “7 soļi sirds un asinsvadu slimību profilaksei” un darba lapu individuālo sirds un asinsvadu modificējamo (izmaināmo) riska faktoru noteikšanai. Pielikumā nosūtām infografiku PDF un PNG formātā un darba lapu PDF formātā tematiskās dienas tēmas aktualizēšanai pašvaldībā.

Tāpat arī aicinām Pasaules sirds dienas ietvaros izmantot SPKC izstrādātos informatīvos materiālus:

Aicinām iepazīties arī ar citiem materiāliem par sirds veselību:

Preiļu novada jaunieši studē ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām

Latviešu ceļš uz pārticību un labklājību izsenis vedis caur izglītību. Tā Krišjānis Valdemārs jau pirms vairāk nekā simts gadiem teicis: “Visvairāk vajadzīgas zināšanas; tās pievelk vēlāk arī vajadzīgo kapitālu, kā magnēts pievelk dzelzi.” Tomēr izglītība nav tikai finansiālais ieguvums, tas ir cilvēka pašapziņu izšķirošs faktors. Tikai esot droši un pārliecināti par pamatu, uz kura stāvam, varam tālāk dot savu artavu, veidojot Latviju par labāku vietu mums visiem.

Pasaule mainās strauji, bet jau vairāk nekā divdesmit gadus nemainīga ir to labo cilvēku griba, kas caur Vītolu fondu gatavi palīdzēt jauniešiem iegūt augstāko izglītību. Katram ziedotājam ir sava motivācija un iekšējā pārliecība, bet cerības visiem vienas – ļaut izglītoties tiem, kas paši gatavi aktīvi līdzdarboties savu mērķu labā. Mūsu zelts – talantīgi jaunieši – ir izkaisīti pa visiem Latvijas reģioniem un novadiem, un ar ziedotāju gādību tiem ir iespēja augt un attīstīties, lai uzmirdzētu vēl spožāk.

Jauno mācību gadu ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām Latvijas augstskolās uzsāka 830 studenti. No tiem aptuveni puse – pirmkursnieki, bet pārējie esošie stipendiāti, kuri studijas turpinās, saņemot fonda atbalstu. Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem no visas pasaules – Latvijas, Austrālijas, ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas un Zviedrijas –  gada laikā stipendijās būs iespējams izmaksāt aptuveni 1,6 miljonus eiro.

2022./2023. mācību gadā ziedotāju stipendijas no Preiļu novada saņem 18 jaunieši: Liena Gasiņa, Aivis Krūmiņš, Kaspars Stolipins (Oskara un Irenes Dumpju piemiņas stipendija), Egons Rebainis (Zelmas Grīnfeldes-Brežinskis piemiņas stipendija), Nikola Djubina (Guntara Kokoreviča stipendija), Anastasija Dementjeva (Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendija medicīnā), Solvita Ragauša (Hugo un Mirdzas Karlsson piemiņas stipendija), Matīss Sondars (Jāņa Vilgerta stipendija), Dinārs Kemzāns (korporācijas “Fraternitas Lataviensis”  Alfreda un Almas Apses piemiņas stipendija), Darina Luriņa (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija), Kristians Plots (Draugu stipendija), Katrīna Valaine (SIA “Kurekss” stipendija), Anna Ciematniece (Zvejnieku ģimenes stipendija), Jānis Jalinskis, Viktorija Gžibovska, Aurēlija Pujiņa, Karina Komlačova un Marita Vulāne (Gunāra Šterna piemiņas stipendija).

Pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām nākamajam studiju gadam sāksies 2023. gada 1. februāra un turpināsies līdz 1. martam. Vairāk informācijas: www.vitolufonds.lv.

Dāvids Rubens, Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

Noslēgušās topošo māmiņu un tēvu skolas nodarbības

No 24. augusta līdz 20. septembrim SIA “Preiļu slimnīca” PS FIT telpās notika topošo māmiņu un tēvu skolas 20 lekciju cikls. Bezmaksas nodarbības norisinājās projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/078 “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

“Topošo māmiņu un tēvu skola” ietvaros tika novadītas 20 lekcijas, kuras sagatavoja un prezentēja zīdīšanas konsultante/dūla Anita Baltalksne (8 lekcijas), psiholoģe Natālija Rinča (7 lekcijas) un ginekologs Juris Kļaviņš (5 lekcijas). Kopumā lekcijas apmeklēja 21 topošais vecāks, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz maksimālo plānoto dalībnieku skaitu.

Visapmeklētākās lekcijas bija ginekologam, kura vienu lekciju vidēji apmeklējuši 14 dalībnieki. Zīdīšanas konsultanta lekciju vidējais apmeklējums ir 12 dalībnieki, bet mazāk apmeklētas bija psihologa lekcijas, kur lekciju vidēji apmeklējuši 8 dalībnieki.

Tāpat projekta ietvaros veikta pasākuma dalībnieku anonīma aptauja pasākuma efektivitātes novērtēšanai, kurā piedalījās 11 respondenti (2 vīrieši un 9 sievietes). No sniegtajām atbildēm var secināt, ka pasākumi, kas saistīti ar sabiedrības veselību, topošajiem vecākiem ir svarīgi, ko vienbalsīgi apstiprināja visi respondenti. Tāpat aptaujātie uzskata, ka šāda veida izglītojošie pasākumi, kas saistīti ar sabiedrības veselību, būtu jāorganizē arī turpmāk.

Būtiskākie ieteikumi nākamo “Topošo māmiņu un tēvu skola” pasākumu organizēšanai: lekcijas varētu būt pēc darba laika, lai tās vairāk var apmeklēt arī topošie tēti; ieteikums par vēlmi piedalīties vairāk praktiskās nodarbības (vingrojumi uz  bumbas un tml.); kā arī ieteikums pieaicināt arī pediatru kā lektoru citos pasākumos.

Jāatzīst, ka nodrošināt lekcijas ārpus darba laika ir samērā sarežģīti, jo veselības veicināšanas pasākumos pieaicinātie speciālisti parasti ir mediķi, kuriem ir ļoti saspringts darba grafiks. Līdz ar to organizētājam nākas pieņemt speciālistu izvirzīto lekciju laika grafiku.

Savukārt no praktiskajām nodarbībām tika realizētas zīdīšanas konsultanta – zīdaiņa hendlings ar speciālu mācību lelli. Runājot par vingrojumiem uz bumbas, organizējot nākamos pasākumus, var apsvērt vēl citu speciālistu piesaisti, piemēram, fizioterapeita, kas var parādīt vingrinājumus gan topošajām māmiņām pirms dzemdībām, gan vingrinājumus zīdainim tonusa mazināšanai.

SIA „Preiļu slimnīca” vērtējumā pasākums 20 lekciju cikls „Topošo māmiņu un tēvu skola” ir bijis noderīgs topošajiem vecākiem. Piedāvātās lekciju tēmas, kas apskatītas nodarbību laikā ietver visus nozīmīgākos posmus, sākot ar grūtniecības periodu un beidzot ar pēcdzemdību periodu.

Jāpiebilst, ka lekciju noslēgumā bija iespēja apmeklēt Dzemdību nodaļu un iepazīties ar vidi, kurā nāks pasaulē mazulis.

SIA “Preiļu slimnīca” sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis


Informācija par apkures pieslēgšanu Preiļos

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē, ka ir uzsācis pakāpenisku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkures sistēmu uzpildīšanu un spiediena pārbaudi.

Lūgums pievērst uzmanību tiem iedzīvotājiem, kuru īpašumos tika veikti apkures sistēmas remontdarbi! Lai izvairītos no dzīvokļu appludināšanas, lūdzam ziņot SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” par montāžā nepabeigtiem darbiem vai citiem apkures sistēmas bojājumiem!

AVĀRIJAS DIENESTS – 65307085, 29397974

Tie daudzdzīvokļu nami, kur ir uzstādīti automātiskie siltummezgli, var izvēlēties, kad pieslēgt apkuri un kad to atslēgt. Par apkures pieslēgšanu lemj mājas pilnvarotā persona vai dzīvokļu īpašnieku vairākums kopsapulces laikā (50% + 1 balss), un ar šo lēmumu rakstiski informē SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”. Izņēmums ir Daugavpils un A. Upīšu ielu mikrorajons, kur darbojas četru cauruļu sistēma, un apkuri iespējams pieslēgt tikai visām mikrorajona mājām vienlaikus, līdzīgi ir arī daudzdzīvokļu mājās Daugavpils ielā 51, Daugavpils ielā 53, 1.Maija ielā 5, Cēsu ielā 9, Cēsu ielā 11 un Liepājas ielā 40.

Ja no daudzdzīvokļu nama netiks saņemts iesniegums ar vēlmi pieslēgt apkuri, tad apkures sezonas sākumu jūsu mājā noteiks SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļa orientējoties pēc vidējās diennakts ārējās gaisa temperatūras.

25. septembrī apkure tika uzsākta pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” (Celtnieku ielā 10a un Mehanizatoru ielā 4). Šodien (27. septembrī) apkure tika pieslēgta Preiļu novada Labklājības pārvaldes sociālajam dienestam.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Inga Krekele

Riebiņu MJIC “Pakāpieni” norisināsies neformālās izglītības nodarbība jauniešiem

26.09.2022.

29. septembrī plkst. 13.00 Riebiņu MJIC “Pakāpieni” norisināsies neformālās izglītības nodarbība jauniešiem 13+ “Karjera. Darbs vai bizness?”

Nodarbību vadīs uzņēmēja, neformālās izglītības trenere Marika Rudzīte-Griķe.

Dalība pasākumā ir bezmaksas.

“Eco Baltia vide” visā Latvijā nodrošina lauksaimniecības iepakojuma savākšanu

Rudens ir periods, kad daudzās lauksaimniecībās noslēdzas sezonālie lauku darbi, pēc kuriem itin bieži uzkrājies dažāda veida iepakojums – plēve, lielmaisi jeb Big Bag, plastikāta kanniņas u.c. Lai palīdzētu saimniekiem ērtāk atbrīvoties no minētā iepakojuma, vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” atgādina par iespējām to nodot otrreizējai pārstrādei – pieteikt bezmaksas savākšanu no saimniecības adreses vai nogādāt uz tuvāko pieņemšanas punktu.   

Zemnieku saimniecības lauksaimniecības iepakojumu var bez maksas nodot kādā no SIA “Eco Baltia vide” atkritumu šķirošanas laukumiem un filiālēm:

 • Daugavpilī, Dunduru ielā 13A (tel. 26028042);
 • Madonā, Augu ielā 29A (tel. 27852629);
 • Aizkrauklē, Jaunceltnes ielā 9 ( tel. 25661816);
 • Bauskā, Īslīces ielā 5A (tel. 25705502);
 • Rumbulā, Getliņu ielā 5 (tel. 8717);
 • Saldū, Dzirnavu ielā 30 (22022418);
 • Liepājā, Ezermalas ielā 11 (tel. 22004476).

Ja nav iespējas uzkrāto iepakojumu nogādāt uz norādītajām vietām, SIA “Eco Baltia vide” iepakojuma apjomam virs 5m3 nodrošina bezmaksas savākšanu arī klātienē no zemnieku saimniecībām. Tāpat uzņēmums aicina – gadījumā, ja vienā adresē noteiktais apjoms netiek uzkrāts, vienoties ar tuvējām saimniecībām par iespēju uzkrāt iepakojumu kopā un pieteikt savākšanu no vienas adreses. Plašāka informācija par lauksaimniecības iepakojuma nodošanas iespējām pieejama ŠEIT.  

No zemnieku saimniecībām otrreizējai pārstrādei bez maksas pieņem dažāda veida plēvi, tostarp skābsiena, ruļļu ietinamo, agro, dārza un cita veida plēves veidus. Tāpat tiek pieņemti polipropilēna maisi jeb BIG BAG, plastmasas kannas un mucas, kā arī lauksaimniecības iepakojumi pēc atsevišķas vienošanās. Visam nodotajam materiālam jāatbilst kvalitātes prasībām. Tas nozīmē, ka iepakojumiem jābūt tīriem un sausiem – bez lauksaimniecības produktu piejaukumiem, piemēram, salmiem, skābbarības, dažādiem sadzīves un būvniecības atkritumiem, kā arī smiltīm un dubļiem. Turklāt, ja uzkrājies liels iepakojuma apjoms, kas atbilst kvalitātes prasībām, tad, balstoties uz kopējo cenu politiku izlietotā iepakojuma tirgū, var tikt izskatīta iespēja par atlīdzības piemērošanu.

Zemnieku nodotais un lauksaimniecībās savāktais iepakojums nonāk pārstrādē “Eco Baltia” grupas polimēru iepakojumu pārstrādes rūpnīcā SIA “Nordic Plast”, Olainē, lai jau pēc tam kā jaunas izejvielas varētu tikt izmantotas jaunu preču, tostarp arī dažādu iepakojumu ražošanā. Savukārt zemnieku saimniecības pēc izlietotā iepakojuma nodošanas nepieciešamības gadījumā saņem arī Valsts vides dienestam vai Eiropas Savienības fondu projektiem paredzētu apliecinājumu par vides aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas prasībām atbilstošu lauksaimniecības iepakojuma apsaimniekošanu.

Plašāka informācija par SIA “Eco Baltia vide” piedāvātajām atkritumu šķirošanas iespējām un citiem pakalpojumiem pieejama www.ecobaltiavide.lv, zvanot pa tel. 8717 vai rakstot uz e-pastu info@ecobaltiavide.lv.

Informāciju sagatavoja:
Alise Zvaigzne
SIA “Eco Baltia vide”
sabiedrisko attiecību projektu vadītāja
tel. 28780467
e-pasts: alise.zvaigzne@ecobaltiavide.lv
www.ecobaltiavide.lv

Sākot ar 3. oktobri iedzīvotājiem iespēja vērsties pēc mājokļa pabalsta pie savai dzīvesvietai tuvākā sociālā darba speciālista

Lai mazinātu negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem, kas saistīti ar energoresursu straujo cenu kāpumu, valstī paredzēti vairāki atbalsta pasākumi siltumapgādes un apkures nodrošinājuma izmaksu segšanai mājsaimniecībām. Sociālais dienests piešķir mājokļa pabalstu, kas ir sociālās palīdzības pabalsts, kuru piešķir PĒC MĀJSAIMNIECĪBAS IENĀKUMU IZVĒRTĒŠANAS. Ja persona neatbilst mājokļa pabalsta saņēmējam un nepretendē uz tās ienākumu izvērtēšanu, aicinām pieteikties VALSTS ATBALSTAM mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai, ja apkurei izmanto elektroenerģiju, koksnes granulas, koksnes briketes un malku.

Mājokļa pabalstu NAV IESPĒJAS SAŅEMT, JA:

 • mājsaimniecībai pieder vairāki īpašumi;
 • pieder zemes īpašums, kas kopumā pārsniedz piecus hektārus;
 • naudas līdzekļu uzkrājums pārsniedz 272 eiro;
 • pieder vairāk kā viena vieglā automašīna vai, ja mājsaimniecībā ir bērni, pieder vairāk kā divi transportlīdzekļi ar motoru.

Mājokļa pabalsta saņemšanai IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 • iesniegums, ko parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 • darba devēja izziņa par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 • izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 • visu mājsaimniecībā esošo personu bankas vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskati par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 • dokumenti, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus;
 • dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav Sociālā dienesta rīcībā;
 • citi dokumenti, ja tie ir nepieciešami lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

1) par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);

2) par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;

3) ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Vēršam uzmanību uz sekojošo:

 • laikposmā no 2022. gada 01. oktobra līdz 2023. gada 31. maijam saņemtos iesniegumus Sociālais dienests izskata 40 DARBDIENU laikā pēc iesnieguma un pamatojošo dokumentu saņemšanas;
 • mājokļa pabalstu piešķir ar mēnesi, kad saņemts iesniegums;
 • CILVĒKAM, SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ VĒRŠOTIES PIRMO REIZI, jāiesniedz informācija par mājokļa platību (kopējā un dzīvojamā platība), iekārtojuma veidu (ar malkas apkuri, ar centrālo apkuri), par elektroenerģijas piegādātāju (jāiesniedz līguma numurs), kā arī citi mājokli raksturojoši dati;
 • Lai izvairītos no liekas drūzmēšanās un apmeklētājus apkalpotu epidemioloģiski drošā vidē, pirms ierašanās klātienē OBLIGĀTI SASKAŅOJIET IERAŠANĀS LAIKU ar savai dzīvesvietai tuvāko sociālā darba speciālistu!

Aizvadīts makšķerēšanas un zīmēšanas plenērs “Uzzīmē Dubnas zivi!”

Šī gada 21. septembrī Vārkavas muižas parkā Dubnas krastā norisinājās makšķerēšanas un zīmēšanas plenērs “Uzzīmē Dubnas zivi!”. Tā laikā 18 Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas audzēkņi skolotāju un muzeja darbinieku pavadībā gan makšķerēja, gan iemūžināja savos zīmējumos Dubnas zivis.

Plenērs bija viena no Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja projekta “Pēteris Zeile. Domu un atmiņu makšķernieks” aktivitātēm, un tās mērķis bija skolēnus iepazīstināt ar Dubnas krastos dzimušā un augušā Preiļu novada Goda pilsoņa, Latvijas Mākslas akadēmijas profesora un aizrautīga makšķernieka Pētera Zeiles (1928–2020) darbību un iesaistīt viņam veltītās topošās ekspozīcijas papildināšanā ar plenēra laikā tapušajiem Dubnas zivju zīmējumiem.

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas skolotājs un pieredzējis makšķernieks Kazimirs Anspaks apmācīja bērnus makšķerēšanas pamatos, un rezultātā visi, kas ņēma rokā makšķeri, tika pie savas Dubnas zivs! Savukārt mākslas skolas direktora vietnieces mākslas nodaļā Mariannas Abrickas un skolotājas Silvijas Berezovskas vadībā tapa krāšņi zivju zīmējumi. Plenēra dalībniekus sildīja Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja kolektīva sarūpētā un visu kopīgi pagatavotā zivju zupa.

Noslēgumā Upmalas pagasta pārvaldniece Inta Kivleniece novadīja īsu ekskursiju pa Vārkavas pils pagrabiem, kur bērni noslēpumainā gaisotnē varēja apskatīt dažādus senus priekšmetus, tostarp iesēsties ratos un ragavās.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja projektam “Pēteris Zeile. Domu un atmiņu makšķernieks” VKKF mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma” projektu konkursā piešķirti 4000 eiro. Tā rezultātā gada noslēgumā taps Preiļu novadā dzimušā kultūrvēsturnieka Pētera Zeiles (1928-2020) mantojumam veltīta interaktīva, pārvietojama ekspozīcija, ko papildinās arī šajā plenērā tapušie bērnu zīmējumi.

Liels paldies Preiļu Mūzikas un mākslas skolai par atsaucību un veiksmīgu sadarbību plenēra norises organizēšanā, kā arī transporta nodrošināšanu!

Informāciju sagatavoja:
Ilona Vilcāne
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos

Notiks Latvijas skolu federācijas rudens stafešu kross

30. septembrī plkst. 13.00 Preiļu estrādē Latvijas skolu federācijas rudens stafešu kross.

Nolikums (PDF)

Pieteikums (DOC)

29. septembra Preiļu novada domes sēdes darba kārtība

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE

2022. gada 29. septembrī plkst. 10.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļos, 2. stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi:

1. Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr.2022/6 “Par Preiļu novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžetu” apstiprināšanu.
2. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības nolikumā.
3. Par grozījumu veikšanu Preiļu 1. pamatskolas un Preiļu 2. vidusskolas darbinieku amatu sarakstā.
4. Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Preiļu pilsētā” projekta pieteikuma sagatavošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
5. Par projekta „Aglonas nūjošanas – slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana Aglonas pagasta Preiļu novadā” būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu un papildus līdzekļu piešķiršanu.
6. Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Sabiedriskais centrs “Līči”” projektam “Mentālās, garīgās un fiziskās veselības uzlabošana caur elpu un kustību”.
7. Par grozījumiem 2022. gada 29. augusta nomas līguma Nr.4-25/2022/151 apmaksas kārtībā.
8. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu grozījumiem.
9. Par vecāku līdzdalības maksājumiem Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrā.
10. Par apkures tarifu saražotajam siltumam Vecvārkavas katlu mājā.
11. Par pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
13. Par pirkuma līgumu slēgšanu.
14. Par priekšlikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
15. Par atļaujas sniegšanu zemnieku saimniecībai “Madaras” veikt tirdzniecību no pārvietojama mazumtirdzniecības punkta.
16. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai.
17. Par izsoles rezultātiem.

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi:

18. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.
19. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
20. Par pašvaldības dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
21. Par uzņemšanu rindā un sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
23. Par dzīvokļa īres līguma laušanu.
24. Par atteikšanos no sociālās dzīvojamās platības.
25. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021. gada 26. augusta lēmumā (protokols Nr. 18.; 42.§) Par dibinātāja pārstāvju izvirzīšanu Preiļu novada izglītības iestāžu padomēs.
26. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
27. Par Preiļu novada Salas sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
28. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības Aglonas vidusskolas nolikumā.
29. Par grozījumiem Preiļu novada pašvaldības Riebiņu vidusskolas nolikumā.

Infrastruktūras un novada attīstības komitejas jautājumi:

30. Par Lielā Kolupa ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu saskaņošanu.
31. Par ielas nosaukuma maiņu.
32. Par nomas zemes vienības nodošanu apakšnomā.
33. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

Domes priekšsēdētājs                                                                              Ārijs Vucāns

Darba kārtība (PDF)

Preiļu novada pašvaldība 06.10.2022. rīko izsoli par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Jaunā ielā 5A k-2-6, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā Preiļu novadā atsavināšanu

Preiļu novada pašvaldība 2022. gada 6. oktobrī plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo izsoli par Preiļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7680 900 0034 – dzīvokļa Jaunā ielā 5A k-2-6, Stabulniekos, Stabulnieku pagastā Preiļu novadā atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT (PDF), pielikums ŠEIT (DOCX)

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas novada pašvaldības mājas lapā www.preili.lv līdz 03.10.2022. plkst. 12.00, iesniedzot dokumentus Raiņa bulvārī 19, Preiļos.

Izsoles objekta nosacītā cena – EUR 2200,00 EUR, nodrošinājums – EUR 220,00 un reģistrācijas maksa EUR 10,00, maksājama novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, AS SEB banka, kods UNLALV2X kontā Nr.LV08UNLA0026000130630.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

26. septembrī A. Upīša ielā 3 un 8 tiks pārtraukta ūdens padeve

Sakarā ar avārijas situāciju 26. septembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00 tiks pārtraukta ūdens padeve A. Upīša ielā 3 un A. Upīša ielā 8.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”

Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija informē par 14. Saeimas vēlēšanu norisi

25.09.2022.

14. Saeimas vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Vēlēšanu dienā, 1. oktobrī, iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Vēlētāji, kam nebūs iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, varēs nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas Preiļos iecirknī, kas atrodas Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi,

 • pirmdien, 26. septembrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00,
 • ceturtdien, 29. septembrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00,
 • piektdien, 30. septembrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkst pārdomāt un balsot atkārtoti vēlēšanu dienā, 1. oktobrī. (Šādā gadījumā glabāšanā nodotais balsojums netiks līdzskaitīts).

Vēlētāji varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī slimojošu personu aprūpētāji un vēlētāji īslaicīgās aizturēšanas vietās. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.

Vēlēšanu iecirknī jādodas pie reģistrācijas galda un jāuzrāda pase vai personas apliecība.

Latvijā izsniegtus pilsoņa, nepilsoņa vai bezvalstnieka personu apliecinošus dokumentus, kam laikā no 2020.gada 1.marta beidzies derīguma termiņš, varēs izmantot personas identitātes apliecināšanai klātienē Latvijā līdz nākamā gada 30.aprīlim.

Preiļu novadā esošo iecirkņu kontakti:

Vēlēšanu iecirknis Nr. 705 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi

Nr.p.k.Vārds, uzvārdsTālrunise-pasts
1.Zenta JurančaKomisijas priekšsēdētāja26783101 25667722zentaju@inbox.lv
2.Ināra RutkovskaKomisijas sekretāre29516186inaara_r@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 706 Preiļu Mūzikas un mākslas skola, Raiņa bulvāris 26, Preiļi

Nr.p.k.Vārds, uzvārdsTālrunise-pasts
1.Skaidrīte MedneKomisijas priekšsēdētāja29288632skaidritemedne@inbox.lv
2.Diāna BravackaKomisijas sekretāre29659155dinuks37@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 708, Aizkalnes Tautas nams, Raiņa iela 7, Aizkalne, Aizkalnes pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Ilga LozdaKomisijas priekšsēdētāja20323267lozdailga@gmail.com
2.Benita IvdreKomisijas sekretāre26494370benita.ivdre@gmail.com

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 714, Aglonas pagasta pārvalde, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Ina VucāneKomisijas priekšsēdētāja27008033ina.v@inbox.lv
2.Marta RačkoKomisijas sekretāre28690472martaracko@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 715, Galēnu pagasta pārvalde, Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Ieva BrūdereKomisijas priekšsēdētāja28315623ievaalfa@inbox.lv
2.Zinta ErteKomisijas sekretāre26125338zinta_rusina@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 717, Pelēču pagasta pārvalde, Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Osvalds ŠņepstsKomisijas priekšsēdētājs28303681osvaldo6@inbox.lv
2.Marija ZīmeleKomisijas sekretāre26484767ziemelene@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 718, Riebiņu pagasta pārvalde, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvāds
1.Santa UpenieceKomisijas priekšsēdētāja29349679santa_volonte@inbox.lv
2.Liene MūrnieceKomisijas sekretāre22417265lienemurniece@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 720 Rušonas pamatskola, Liepu iela 5A, Kastīre, Rušonas pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Iveta CasnoKomisijas priekšsēdētāja26550852ivetaca@inbox.lv
2.Solvita KraupšaKomisijas sekretāre28233907solvita.kraupsa@balta.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 721 Saunas pagasta pārvalde, Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Elza Spodra ElsteKomisijas priekšsēdētāja29456890elza.elste@inbox.lv
2.Jadviga CišaKomisijas sekretāre29384510saunaspagasts@preili.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 722 Silajāņu pagasta pārvalde, Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Mārīte KuksaKomisijas priekšsēdētāja26234155kuksik@inbox.lv
2.Sanita ŠkuratovaKomisijas sekretāre27324330sanita.tulovska1997@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 723 Sīļukalna kultūras nams, Latgales iela , Sīļukalns, Sīļukalna pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Maruta BečaKomisijas priekšsēdētāja29727643marutabeca@inbox.lv
2.Inguna OzoliņaKomisijas sekretāre29958419broka86@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 724 Stabulnieku kultūras nams, Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārdsPersonas kods
1.Inga JurkāneKomisijas priekšsēdētāja26480852inga_jurkane@inbox.lv
2.Guntis BelkovskisKomisijas sekretārs28823348guntisbelkovskis@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 726 Vārkavas vidusskola, Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Inta KivlenieceKomisijas priekšsēdētāja26543751inta.kivleniece@inbox.lv
2.Ainārs DudarjonoksKomisijas sekretārs26238816ainars.dudarjonoks@gmail.com

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 727 Rožkalnu pārvaldes ēka, Kultūras nams, Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Laila LazdāneKomisijas priekšsēdētāja29129858lailalazdane@inbox.lv
2.Iveta SomeKomisijas sekretāre29442909iveta.some@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 728 Vārkavas Tautas nams, Kovaļevsku iela 5, Vārkava, Vārkavas pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Diāna StubureKomisijas priekšsēdētāja27129572kika-diana@inbox.lv
2.Jūlija VolonteKomisijas sekretāre29584151julija.volonte@tvnet.lv

 

Plašāka informācija par 14. Saeimas vēlēšanām pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv.

Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija
priekšsēdētāja Aija Bitinas tālr. 29443794, e-pasts: aija.bitinas@preili.lv
sekretāre Anita Rumpe tāl. 26598727, e-pasts: anita.rumpe@preili.lv

Aija Bitinas,
Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja


Ieteikumi iedzīvotājiem medību laikā

23.09.2022.

Rudenī, atrodoties mežā un ūdenstilpju tuvumā, aizvien biežāk var gadīties sastapt mednieku vai dzirdēt šāviena troksni. Valsts meža dienests apkopojis ieteikumus, ko darīt šādās reizēs, un kādus piesardzības pasākumus ievērot, lai izvairītos no nepatīkamām situācijām.

Vispirms iedzīvotājiem ir jāzina, ka katram medību dalībniekam, vai tas būtu mednieks, medību vadītājs vai dzinējs, medību laikā obligāti ir jāievēro noteiktas drošības prasības. Piemēram, dzinējmedību dalībniekiem jābūt apģērbos ar spilgtiem elementiem, mednieki nedrīkst būt alkoholisko vai kādu citu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī šāvienu drīkst raidīt tikai pa skaidri redzamu un atpazītu mērķi. Tāpat medniekiem aizliegts tēmēt un šaut cilvēku, mājdzīvnieku, automašīnu, ēku un ceļu virzienā.

Tomēr arī ogotājiem, sēņotājiem un atpūtniekiem savas drošības labā der ievērot  vairākus piesardzības pasākumus.

 • Dodoties uz mežu, būtu vēlams izvēlēties spilgtas krāsas apģērbu, kas izceļas uz apkārtējā fona, piemēram, sarkanā, oranžā vai spilgti zaļā krāsā. Jāizvairās vilkt apģērbu brūnos, melnos vai dabiski zaļos toņos, kas saplūst ar apkārtni.
 • Ja līdzi ir suns, to vēlams turēt saitē, jo daudzi mednieki ir kopā ar medību suņiem. Lai dzīvnieks būtu labi pamanāms, noderēs spilgtas krāsas kaklasiksna vai veste, ko var iegādāties mājdzīvnieku preču veikalos.
 • Dodoties mežā, jāņem līdzi mobilais telefons. Tas palīdzēs ne tikai atrast mājupceļu vai sazvanīt glābējus, ja gadījies apmaldīties, bet var tikt izmantots arī kā trokšņu radītājs, kas pievērsīs mednieku uzmanību.
 • Ja mežā vai ūdenstilpes tuvumā dzirdami šāviena trokšņi, pēc iespējas ātrāk jādodas pretējā virzienā. Ja šāvieni izskan tuvumā, tad nekavējoties medniekiem ir jādod ziņa par savu klātbūtni. To var izdarīt vairākos veidos, piemēram, svilpot, skaļi runāt, uzkliegt, ieslēgt mobilajā telefonā mūziku vai pat dziedāt. Pat ne pārāk stipra skaņa izplatās tālu, un mednieki klausās, kas notiek apkārt. Tiklīdz mednieki uzzinājuši par klātbūtni, trokšņot ir jāpārtrauc, lai tīšām netraucētu medības.
 • Ja sanācis sastapties ar mednieku vai atrasties medību teritorijā, ir svarīgi sadarboties, ievērot mednieku norādījumus un izvairīties no konfliktsituācijām.
 • Drošībai noderēs arī informācija par medību norises laikiem:
 • Medības notiek visu gadu, bet vairāk tās tiek organizētas nedēļas nogalēs rudenī un ziemā.
 • Gaides medības visbiežāk notiek rīta un vakara stundās, kas robežojas ar tumsu.
 • Ūdensputnu medības publiskajās ūdenstilpēs sākas augusta otrajā sestdienā un beidzas novembra beigās.
 • Dzinējmedības sākas oktobra sākumā un parasti beidzas janvāra beigās.

Valsts meža dienests ir vadošā iestāde meža ilgtspējai. Dienests uzrauga meža apsaimniekošanu un izmantošanu, medības reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, kā arī īsteno meža ugunsapsardzību un uzkrāj informāciju par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Pavziniuka
Valsts meža dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: iveta.pavziniuka@vmd.gov.lv; tālr. 20287875
www.vmd.gov.lv
Facebook: @valstsmezadienests | Twitter: @mezadienests | YouTube: @VMDvideo

Var pieteikties līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Atgādinām, ka spēkā ir Preiļu novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, projekta iesniedzēja pilnvarotā persona var iesniegt pieteikumu, noformētu atbilstoši noteikumos norādītajām prasībām līdz katra mēneša 15. datumam Preiļu novada pašvaldībā (Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301). Tālāk tas tiks nodots Komisijai izvērtēšanai, kas savukārt atbilstošos pieteikumus virzīs apstiprināšanai domes sēdē.

Ar noteikumiem un to pielikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā https://ieej.lv/wkXc5