Informējam par satiksmes izmaiņām “Rudens gadatirgus” laikā Preiļos Raiņa bulvārī un A. Paulāna ielā

30.09.2022.

Laika posmā no 1. oktobra plkst. 5.00 līdz 15.00 “Rudens gadatirgus” laikā satiksmei būs slēgta A. Paulāna iela posmā no Daugavpils ielas līdz Liepu ielai un Raiņa bulvāris posmā no 1. maija ielas līdz A. Paulāna ielai.

Tirgotājiem iebraukšana un reģistrēšanās uz tirdzniecības vietām būs atvērta divos punktos – uz A. Paulāna ielu no Daugavpils ielas, bet uz Raiņa bulvāri/Svētku laukumu reģistrēšanās 1. maija ielas un Raiņa bulvāra krustojumā.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Pēdējās izmaiņas: 30.09.2022.

Pārvaldē samazinājušās rindas uz pakalpojumu saņemšanu; aicina neatlikt dokumentu noformēšanu uz nākamo gadu

29.09.2022.

Vairumā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – Pārvaldes) nodaļu būtiski samazinājušās rindas uz personu apliecinošu dokumentu  – pases un personas apliecības jeb eID kartes – noformēšanu un saņemšanu, un klienti šobrīd pakalpojumu var saņemt, ilgi negaidot.

Turklāt, lai taupītu klientu laiku, ieviesta iespēja iestāties rindā attālināti, izmantojot Qticket mobilo lietotni. Jaunā iespēja attālināti pieteikt kārtas numuriņu būtiski uzlabo pakalpojuma saņemšanas ērtumu. Lietotnē iespējams tiešsaistē sekot līdzi rindai katrā konkrētajā nodaļā, turklāt pakalpojumu var pieteikt, piemēram, vēl esot mājās vai tuvojoties Pārvaldes nodaļai, tādējādi izvairoties no gaidīšanas rindā pie Pārvaldes nodaļas. Svarīgi pievērst uzmanību tam, ka iestāties rindā attālināti var konkrētā dienā un konkrētā nodaļā 30 minūtes pēc nodaļas atvēršanas un 30 minūtes pirms nodaļa aizvēršanas.

Tāpat Pārvalde atgādina, ka personu apliecinošus dokumentus katru darba dienu visās 29 Pārvaldes nodaļās var noformēt un saņemt 3 veidos.

Pirmkārt, pasi un eID karti noformēt un saņemt var rindas kārtībā, t. i., neveicot iepriekšēju pierakstu un dodoties uz nodaļu jebkurā darba dienā.

Otrkārt, pasi un eID karti noformēt un saņemt var, piesakoties rindā attālināti konkrētā nodaļā, konkrētā dienā, izmantojot Qticket mobilo lietotni.

Treškārt, pasi un eID karti noformēt un saņemt var, veicot iepriekšēju pierakstu uz konkrētu datumu un konkrētu laiku, izmantojot Qticket tiešsaistes pieraksta sistēmā Pārvaldes tīmekļa vietnē www.pmlp.gov.lv vai Qticket mobilajā lietotnē. Pārvalde atgādina, ka iepriekšēja pieraksta laiki ir būtiski samazināti un tāpēc ātri aizpildās. Primāri pakalpojumi katru darba dienu tiek sniegti rindas kārtībā.

Pārvalde aicina klientus neatlikt dokumentu noformēšanu uz nākamo pavasari, lai neveidotos ļoti lielas rindas pēc personu apliecinošajiem dokumentiem, un nākt noformēt dokumentus savlaicīgi – jau tagad. Arī tie klienti, kuriem pases vai eID kartes derīguma termiņš beigsies tikai nākamā gada pavasarī, vasarā vai rudenī, ir aicināti jaunus dokumentus noformēt jau tagad.

Informāciju sagatavoja
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Personāla vadības un sabiedrisko attiecību departaments
prese@pmlp.gov.lv 67219185

 

Preiļu novada pašvaldība 13.10.2022. rīko izsoli II šķiras skujkoku zāģbaļķu pircēja noteikšanai

Preiļu novada pašvaldība 2022. gada 13. oktobrī plkst. 10.00 Raiņa bulvārī 19, Preiļos rīko pirmo atklāto izsoli ar augšupejošu soli Preiļu novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas – II šķiras skujkoku zāģbaļķu 156,25 m3 apjomā, pircēja noteikšanai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT (PDF)

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas „Latvijas Vēstnesī” un pašvaldības mājaslapā www.preili.lv un ir iesniegts personīgi, ar kurjeru vai atsūtīts pa pastu līdz 12.10.2022. plkst. 12.00 uz adresi Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads. Pieteikumu var iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi: dome@preili.lv .

Izsoles objekta sākumcena – 12 500,08 EUR. Dalības maksa EUR 10,00 un izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles nosacītās cenas, tas ir 1250,00 euro maksājams  novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 100,00).

Preiļu novada pašvaldība 13.10.2022. rīko izsoli bērza papīrmalkas pircēja noteikšanai

Preiļu novada pašvaldība 2022. gada 13. oktobrī plkst. 10.30 Raiņa bulvārī 19, Preiļos rīko pirmo atklāto izsoli ar augšupejošu soli Preiļu novada pašvaldības īpašumā esošās kustamās mantas – bērza papīrmalkas 860,86 m3 apjomā, pircēja noteikšanai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT (PDF)

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti no sludinājuma publicēšanas dienas „Latvijas Vēstnesī” un pašvaldības mājaslapā www.preili.lv un ir iesniegts personīgi, ar kurjeru vai atsūtīts pa pastu līdz 12.10.2022. plkst. 12.00 uz adresi Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads. Pieteikumu var iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi: dome@preili.lv .

Izsoles objekta sākumcena – 89 098,50 EUR. Dalības maksa EUR 10,00 un izsoles nodrošinājums 10% apmērā no izsoles nosacītās cenas, tas ir 8909,85 euro maksājams  novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 500,00).

Senioru deju kopai “Brūklenājs” – 20

23. septembrī Preiļu 1. pamatskolas zālē pulcējās senioru deju kolektīva “Brūklenājs” dejotāji, lai izvērtētu 20 gados paveikto, dejotu un priecātos par draugu, atbalstītāju un viesu sirsnīgajiem apsveikumiem.

Pasākuma rozīnīte bija “Brūklenāja” aktivitāšu, bijušo dejotāju, arī to, kuras jau atdusas kapu kalniņā, fotogalerija, ko visus pasākuma laiku varēja vērot uz lielā ekrāna. Man ļoti patika Preiļu Kultūras centra vadītāja Gunta Skrimbļa teiktais par vienmēr smaidīgo, izdarīgo dejotāju Terēziju Krumpāni, jo man viņa bija arī deju partnere. Visiem dejotājiem senioriem bija aiznestas un uzliktas svecītes uz kapiem, lai to liesmiņas silda viņu dvēselītes kā pateicībā par kopā pavadīto laiku.

Bija patīkami tikties un svinēt šos skaistos svētkus ar agrāk dejojušām seniorēm un senioriem. Paldies visiem mūsu draugiem – dziedošajiem “Viršiem”, kuri vienmēr mūs uzmundrināja kopīgos braucienos uz festivāliem. Prieks bija redzēt arī Vārkavas senioru deju kolektīvu “Odziņas” un “Dzīves virpulī” dejotājus – paldies par skaistajiem vēlējumiem un dejām!

Ļoti liela pateicība visiem Preiļu Kultūras centra darbiniekiem, kuri ar lielo darbu mūsu “Brūklenāja” jubilejas pasākumu padarīja ziedošu, jautru, sirsnīgu. Visu manu brūklenāju sirdis saplauka kā oga – brūklene, kura gatava arī turpmāk ziedēt, dziedēt un priecēt skatītājus.

Deju kolektīva “Brūklenājs” dejotāja
Elma Aksjonova

Preiļu novada pašvaldība sirsnīgi sveic Skolotāju dienā!

Labiekārtota teritorija Sīļukalna pagasta centrā

Sīļukalna pagasta biedrība “Saulrozītes” vasarā realizēja Preiļu novada pašvaldības un nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2022” projektu “Teritorijas labiekārtošana Sīļukalna pagasta centrā”. Projekta rezultātā ir tapusi labiekārtota atpūtas vieta, izveidojot  košumdobi ar daudzgadīgiem dekoratīvajiem stādiem, ziemcietēm un vasaras puķēm, apkārt tai ir izveidota Baskāju taka no dažādu veidu lieluma, krāsu un frakciju akmeņiem, kā arī uzlikti skaisti  soliņi.

Projekta īstenošanā iesaistījās biedrības “Saulrozītes” biedri, Sīļukalna pagasta algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicēji un  brīvprātīgie palīgi. Par piešķirtajiem līdzekļiem tika iegādāti košumkrūmi, dekoratīvie akmeņi un soliņi. Projektu atbalstīja vietējie uzņēmēji: Edgara Stikāna uzņēmums SIA “SBR” izgatavoja gaumīgos soliņus, savukārt dolomīta šķembas dāvināja SIA “Alberts GS”, finansiālu atbalstu vasaras puķu stādu iegādei sniedza Ruta Eriņa un Iveta Broka-Kazāka.

Sīļukalna pagasta centrs ir kļuvis vizuāli skaistāks, pagasta iedzīvotājus un Sīļukalna ciemiņus priecē atpūtas vieta, kur koku ēnā var paslēpties no vasaras svelmes, var izjust akmeņu pieskārienu, izejot baskāju taku, var vērot taureņus un bites krāsainajā puķudobē un koku zaros atrast informāciju par Sīļukalnu dažādās valodās.

Ruta Eriņa,
biedrības “Saulrozītes” vadītāja


Šodien un rīt nodot balsi glabāšanā 14. Saeimas vēlēšanās Preiļu novadā var nodot Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā

Vēlētāji, kam nebūs iespēju nobalsot vēlēšanu dienā – 1. oktobrī, var nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas Preiļos iecirknī, kas atrodas Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi,

 • pirmdien, 26. septembrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00,
 • ceturtdien, 29. septembrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00,
 • piektdien, 30. septembrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkst pārdomāt un balsot atkārtoti vēlēšanu dienā, 1. oktobrī. (Šādā gadījumā glabāšanā nodotais balsojums netiks līdzskaitīts).

Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija informē par 14. Saeimas vēlēšanu norisi

14. Saeimas vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Vēlēšanu dienā, 1. oktobrī, iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Vēlētāji, kam nebūs iespēju nobalsot vēlēšanu dienā, varēs nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas Preiļos iecirknī, kas atrodas Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi,

 • pirmdien, 26. septembrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00,
 • ceturtdien, 29. septembrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00,
 • piektdien, 30. septembrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkst pārdomāt un balsot atkārtoti vēlēšanu dienā, 1. oktobrī. (Šādā gadījumā glabāšanā nodotais balsojums netiks līdzskaitīts).

Vēlētāji varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nokļūt vēlēšanu iecirknī. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī slimojošu personu aprūpētāji un vēlētāji īslaicīgās aizturēšanas vietās. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā.

Vēlēšanu iecirknī jādodas pie reģistrācijas galda un jāuzrāda pase vai personas apliecība.

Latvijā izsniegtus pilsoņa, nepilsoņa vai bezvalstnieka personu apliecinošus dokumentus, kam laikā no 2020.gada 1.marta beidzies derīguma termiņš, varēs izmantot personas identitātes apliecināšanai klātienē Latvijā līdz nākamā gada 30.aprīlim.

Preiļu novadā esošo iecirkņu kontakti:

Vēlēšanu iecirknis Nr. 705 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi

Nr.p.k.Vārds, uzvārdsTālrunise-pasts
1.Zenta JurančaKomisijas priekšsēdētāja26783101 25667722zentaju@inbox.lv
2.Ināra RutkovskaKomisijas sekretāre29516186inaara_r@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 706 Preiļu Mūzikas un mākslas skola, Raiņa bulvāris 26, Preiļi

Nr.p.k.Vārds, uzvārdsTālrunise-pasts
1.Skaidrīte MedneKomisijas priekšsēdētāja29288632skaidritemedne@inbox.lv
2.Diāna BravackaKomisijas sekretāre29659155dinuks37@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 708, Aizkalnes Tautas nams, Raiņa iela 7, Aizkalne, Aizkalnes pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Ilga LozdaKomisijas priekšsēdētāja20323267lozdailga@gmail.com
2.Benita IvdreKomisijas sekretāre26494370benita.ivdre@gmail.com

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 714, Aglonas pagasta pārvalde, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Ina VucāneKomisijas priekšsēdētāja27008033ina.v@inbox.lv
2.Marta RačkoKomisijas sekretāre28690472martaracko@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 715, Galēnu pagasta pārvalde, Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Ieva BrūdereKomisijas priekšsēdētāja28315623ievaalfa@inbox.lv
2.Zinta ErteKomisijas sekretāre26125338zinta_rusina@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 717, Pelēču pagasta pārvalde, Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Osvalds ŠņepstsKomisijas priekšsēdētājs28303681osvaldo6@inbox.lv
2.Marija ZīmeleKomisijas sekretāre26484767ziemelene@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 718, Riebiņu pagasta pārvalde, Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvāds
1.Santa UpenieceKomisijas priekšsēdētāja29349679santa_volonte@inbox.lv
2.Liene MūrnieceKomisijas sekretāre22417265lienemurniece@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 720 Rušonas pamatskola, Liepu iela 5A, Kastīre, Rušonas pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Iveta CasnoKomisijas priekšsēdētāja26550852ivetaca@inbox.lv
2.Solvita KraupšaKomisijas sekretāre28233907solvita.kraupsa@balta.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 721 Saunas pagasta pārvalde, Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Elza Spodra ElsteKomisijas priekšsēdētāja29456890elza.elste@inbox.lv
2.Jadviga CišaKomisijas sekretāre29384510saunaspagasts@preili.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 722 Silajāņu pagasta pārvalde, Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Mārīte KuksaKomisijas priekšsēdētāja26234155kuksik@inbox.lv
2.Sanita ŠkuratovaKomisijas sekretāre27324330sanita.tulovska1997@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 723 Sīļukalna kultūras nams, Latgales iela , Sīļukalns, Sīļukalna pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Maruta BečaKomisijas priekšsēdētāja29727643marutabeca@inbox.lv
2.Inguna OzoliņaKomisijas sekretāre29958419broka86@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 724 Stabulnieku kultūras nams, Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārdsPersonas kods
1.Inga JurkāneKomisijas priekšsēdētāja26480852inga_jurkane@inbox.lv
2.Guntis BelkovskisKomisijas sekretārs28823348guntisbelkovskis@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 726 Vārkavas vidusskola, Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Inta KivlenieceKomisijas priekšsēdētāja26543751inta.kivleniece@inbox.lv
2.Ainārs DudarjonoksKomisijas sekretārs26238816ainars.dudarjonoks@gmail.com

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 727 Rožkalnu pārvaldes ēka, Kultūras nams, Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Laila LazdāneKomisijas priekšsēdētāja29129858lailalazdane@inbox.lv
2.Iveta SomeKomisijas sekretāre29442909iveta.some@inbox.lv

 

Vēlēšanu iecirknis Nr. 728 Vārkavas Tautas nams, Kovaļevsku iela 5, Vārkava, Vārkavas pagasts

Nr.p.k.Vārds, uzvārds
1.Diāna StubureKomisijas priekšsēdētāja27129572kika-diana@inbox.lv
2.Jūlija VolonteKomisijas sekretāre29584151julija.volonte@tvnet.lv

 

Plašāka informācija par 14. Saeimas vēlēšanām pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv.

Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija
priekšsēdētāja Aija Bitinas tālr. 29443794, e-pasts: aija.bitinas@preili.lv
sekretāre Anita Rumpe tāl. 26598727, e-pasts: anita.rumpe@preili.lv

Aija Bitinas,
Preiļu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja


Preiļu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas inženierkomunikāciju tehniķa amata vietu

Preiļu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas inženierkomunikāciju tehniķa (profesijas kods 3112 07) amata vietu

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme.
Vakanto vietu skaits: 1.

Mēnešalga: bruto EUR 1100,00.

Galvenie amata pienākumi:

 • Plāno, koordinē, vada, kontrolē projektus, kas saistīti ar Preiļu novada pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, kā arī lietus novadīšanas sistēmas uzturēšanas līdzekļu izmantošanu, ikdienas uzturēšanu, būvprojektēšanu, būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu.
 • Veic pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, kā arī lietus novadīšanas sistēmu stāvokļa apsekošanu, konkrētu priekšlikumu sniegšanu vadībai par nepieciešamajiem uzlabojumiem Preiļu novada pašvaldības teritorijā.
 • Veic darba plānu sagatavošanu, darba organizēšanu, kontroli un izpildīto darbu pieņemšanu pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, kā arī lietus novadīšanas sistēmas uzturēšanas darbiem.
 • Veic darbu uzdevumu, tehnisko specifikāciju un līgumu projektu sagatavošanu vai saskaņošanu iepirkuma procedūru veikšanai augstāk minētajiem darbiem.
 • Piedalās tehnisko noteikumu sagatavošanā BIS projektēšanai, kā arī atzinumu par objektu gatavību ekspluatācijai sagatavošanā.
 • Novērtē pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmu, kā arī lietus novadīšanas sistēmu objektu tehnisko stāvokli, piedalās komisiju darbā.
 • Veic pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas, kā arī lietus novadīšanas sistēmas reģistra veidošanu, uzturēšanu, aktualizāciju.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība būvniecības vai meliorācijas jomā.
 • Pieredze darbā būvniecības jomā, meliorācijas un/vai lietus kanalizāciju uzraudzībā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
 • Labas analītiskās un lēmumu pieņemšanas spējas, prasmes izstrādāt tehniskās specifikācijas un citu projektu dokumentāciju, zināšanas par būvniecības tehnoloģiskiem procesiem un būvmateriāliem.
 • Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu.
 • Labas datorprasmes, prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku (MS Word, MS Excel, MS Office, PowerPoint, Outlook, Internet lietošana pieredzējuša lietotāja līmenī). Prasme strādāt ar DWG formāta projekta failiem.
 • Vēlama prasme strādāt dokumentu vadības sistēmā “Lietvaris”.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu.
 • Normatīvajos aktos un koplīgumā noteiktās sociālās garantijas.
 • Interesantu, aktīvu darbu.
 • Profesionālās pilnveidošanās iespējas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule.
 • Dzīves gaitas apraksts (CV).
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Konkursa nolikums (PDF)

Dokumentus iesniedz personīgi Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā) Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai nosūtot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv, vai pa pastu uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2022. gada 11. oktobra plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām: 29336050.

Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus, attiecīgais pretendenta pieteikums netiek izskatīts.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–  datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasts: dome@preili.lv;
–  pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
– personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
– personas datu saņēmēji – domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
– personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
– pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Preiļu parkā rudens rosība

28.09.2022.

Meža dienu 2022 ietvaros Preiļu parkā šoruden iestādīti 95 košumkrūmi un koki.

Pateicoties Meža dienu projekta finansējumam, Preiļu parkā tika iegādāti un iestādīti košumkrūmi un koki, kas veidos krāšņāku, dendroloģiski daudzveidīgāku un pievilcīgāku parka vidi. Koki un krūmi tika stādīti parkā vairākās vietās – pie Kapelas, Dzirnavu dīķa garenajā pussalā, gan Lielajā, gan Ādama un Ievas salās, parka ārmalā paralēli A.Paulāna ielai, Lielās lauces malās un posmā no Kapelas līdz Dzirnavu dīķim. Vietas tika iepriekš rūpīgi plānotas un izvēlētie košumkrūmi, koki ir saskaņā ar vēsturisko parka veidolu (ņemot vērā ainavu arhitektes I.M.Janelis rekomendācijas) un atbilstoši parka kopējam ainaviskumam.

Drīzumā parks organizēs arī jau tik populāro un iemīlēto krokusu stādīšanas talku, kur šogad pavasara sīpolpuķes paredzēts stādīt, lai veidotu izteiksmīgāku Mīlestības kalniņu, romantiskāku Ādama un Ievas salas vidi un piešķirtu šarmu Zirgu staļļa apkārtnei. Savukārt, lai arī rudens laikā pārsteigtu un iepriecinātu parka apmeklētājus ar ziedošām vietām, stādīsim rudens krāšņos krokusus. Tie paredzēti Dzirnavu dīķa Garenās pussalas malās. Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai facebook Preiļu muižas kompleksa un parka mājas lapā – krokusu talkas datumu varēsim izsludināt, kad būsim saņēmuši visus sīpolpuķu stādus.

Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja
Sanda Čingule-Vinogradova


Vakcinācija pret Covid-19 un gripu

Rudens sācies, vīrusu sezona arī. Jau šobrīd visai sabiedrībai pieejama Covid-19 vakcinācija un oktobra sākumā sāksies arī vakcinācija pret gripu.

Neatkarīgi no iepriekš saņemtās vakcinācijas pret Covid-19 un/vai pārslimošanas, 2022. gada rudens sezonā tiek rekomendēta balstvakcinācija visiem iedzīvotājiem, taču stingri rekomendēta balstvakcinācija (pirmā vai otrā balstvakcinācija) ir šādām riska grupām:

 • imūnsupresētiem cilvēkiem un viņu ciešām kontaktpersonām,
 • cilvēkiem ar hroniskām slimībām,
 • ilgstošiem sociālās aprūpes centru iemītniekiem un to aprūpes personālam,
 • senioriem vecumā no 65 gadiem,
 • veselības aprūpes personālam,
 • grūtniecēm.

Vēršam uzmanību, ka Covid-19 un gripas vakcināciju drīkst saņemt vienā ārsta vizītes laikā.

Ar visiem SPKC izstrādātajiem informatīvajiem materiāliem iespējams iepazīties šeit: https://www.spkc.gov.lv/lv/informativi-materiali

Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls

Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule” smēlušies pieredzi

Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule” Aktīvo iedzīvotāju fonda apstiprinātā projekta Nr. AIF/2022/KAPAC2/112 “Aglonas novada biedrības “Neaizmirstule” kapacitātes stiprināšana” ietvaros šī gada 9. un 10. septembrī rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu “21. gadsimta pieredze NVO darbībā pandēmijas laikā”.  Pieredzes apmaiņas laikā notika ļoti interesantas, piesātinātas un idejām bagātas tikšanās ar četrām Vidzemes reģiona nevalstiskām organizācijām. Ar divām no tām – biedrību “Aborieši” un nodibinājumu “Limbažu fonds”, noslēgti sadarbības līgumi, tādējādi apņemoties apvienot savus spēkus kopīgas nevalstisko organizāciju kustības veicināšanā.

Pirmā pieturvieta pieredzes apmaiņas braucienā bija Lubāna, pilsēta, kura patiešām pārsteidza ar savu sakoptību, ar radošiem un interesantiem cilvēkiem. Madonas novada pašvaldības Lubānas apvienības struktūrvienībā “Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” aizrāva Ilzes Kraukles stāsts par Lubānas vēsturi, tās cilvēkiem un sadarbību ar pašvaldību realizējot ideju par apgādā “Jumava” izdotu grāmatu “Simts stāstu par Lubānu”, “LUBĀNA. Nākamie simts” un ideju par vēl neizdoto stāstu turpinājumu. Pieredzes apmaiņas dalībniekiem tas deva iedvesmu, ka arī Aglonas cilvēkiem būtu ko stāstīt par savu dzimto vietu.

Pastaigā pa Lubānu, pieredzēs apmaiņas dalībnieki novērtēja Lubānas novada amatnieku centra un tās biedrības aktivitātes amatnieku darbības aktivizēšanā, iedzīvotāju uzņēmējdarbības attīstīšanu tūrismā. Atzinīgi tika novērtēts ieguldītais brīvprātīgais darbs Lubānas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur savām acīm varēja redzēt kā tiek restaurētas baznīcas ērģeles.

Nākamā tikšanās bija ar biedrību “Aborieši” un “Aiviekstes ozoli” vadītāju Māri Valaini. Dalībniekus interesēja jautājumi par sadarbību ar pašvaldību, novadu reformas sekas un projektu realizācija. Māris Valainis ir treneris, vides gids, aktīvās atpūtas un sporta dzīves veidotājs Lubānas novadā. 2021. gada “Latvijas Lepnuma” nominācijas “Novadnieks” balvas ieguvējs. Desmit gadu laikā atjaunojis distanču slēpošanas tradīcijas Lubānā, organizējis sacensības. Ar skolas jauniešiem izveidotas takas. Aboras upītes krastā uztaisīts Mezolīta laika miteklis, ierīkota loka šaušanas vieta, izveidota baskāju taka, ir iespēja izmēģināt disku golfu. Pļavā ierīkota neliela estrāde, kurā brīvprātīgie vai ar ziedotāju iesaisti rīko koncertus un brīvdabas kino. Viss redzētais, dzirdētais, izmēģinātais pozitīvi uzlādēja un deva idejas kuras varētu un ir iespējams realizēt arī Aglonas pagastā.

Tālākais ceļš veda uz Vecpiebalgu, kurā tika apmeklēta Gardenia Eco sveču darbnīca Vecpiebalgas muižas parkā un Piebalgas Porcelāna Fabrika. Apmeklējot šīs vietas, kā uzdevums bija saņemt informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā, sociālas uzņēmējdarbības, virzienu dažādošanu, tās nozīmi vietējā sabiedrībā, projektu piesaiste un realizācija, sadarbības veidošana ziedojumu piesaistei un suvenīru izgatavošanā.

Otrā diena bija spilgtiem mirkļiem piepildīta. Interesanta, emocionāla, ar pieredzi daloša un idejām bagāta noritēja tikšanās ar nodibinājuma “Limbažu fonds” vadītāju Spīdolu Lielmani. Fonda mērķis ir sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes izaugsmi, kā arī veicināt mērķtiecīgu labdarības attīstību. Tā darbība ietver sociālo, izglītības, vides, kultūras, sporta un veselības aprūpes jomas. Spīdolas Lielmanes stāsts par fonda rīkotajām “Lūgšanu brokastīm”, kuras notiek ik gadu decembra pirmajā piektdienā Puikules muižā, un kuru vadmotīvs allaž bijis atbalstīt novada talantīgos bērnus, patiesi ir apbrīnas vērts. Ir saziedoti vairāk kā astoņpadsmit tūkstoši eiro, kas ļāva piepildīt desmit bērnu sapņus, iegādājot viņiem tik ļoti nepieciešamos mūzikas instrumentus, finansiāli atbalstot braucienus uz starptautiskiem konkursiem un sacensībām. Arī pandēmijas laikā šis pasākums ir noticis, tika izveidots video un lūgts ziedot, lai piepildītu kāda talantīga bērna sapni. Interesanti, ka arī šajā pusē par Limbažu fonda savāktajiem ziedojumiem un projektu līdzekļiem ir izdota Jāņa Saktiņa grāmata “Ar sakostiem zobiem”, kas ir ģimenes un Latvijas dzīvesstāsts.

Pārsteigumiem pilna bija arī tikšanās ar biedrības “Jūrkante” vadītāju  Dzintru Eizenbergu. Iepazīšanās ar Salacgrīvu sākās ar Lielsalacas evaņģēliski luterisko baznīcu, kurā ir īstenoti septiņi dažādi projekti. Jautājumu bija daudz, un mācītājs Andris Vilemsons ir ļoti zinošs un atvērts sarunām. Vēl mēs tikām iepazīstināti ar biedrības “Sports Salacgrīvas novadam” īstenotajiem projektiem Krasta ielā. Mums tiešām bija liels pārsteigums, redzot sakārtoto un ainavisko vidi Salacas upes krastā. Iesakām apmeklēt tur esošo trenažieru zāli, tenisa kortu, sporta un atpūtas laukumu, un veikparku. Salacgrīvas iedzīvotāji lepojas ar iekopto promenādi, kura aizved līdz zivsaimniecībai “Kurķis”, ar īpašo iespēju atklāt seno nēģu zvejas arodu, kur tas saglabāts pēc senākajām senču tradīcijām un ir vienīgais Eiropā. Saimnieks Aleksandrs Rozenšteins interesanti, azartiski un atraktīvi stāsta par nēģu zveju, kurā lieto murdu taci – unikālu zvejas paņēmienu ar daudzu gadsimtu vēsturi. Atklāj vārda “kurķis” nozīmi un dod iespēju nodegustēt īpašo delikatesi, turpat, uz karstām oglēm ceptus nēģus.

Brauciena dalībnieki uzsvēra, ka pieredzes apmaiņas braucienā redzētais, gūtās atziņas un idejas tiks ņemtas vērā sabiedrisko aktivitāšu rīkošanā un biedrības turpmākajā darbībā. Atziņa – pandēmijas radītie šķēršļi ir likuši radoši domāt, mēģināts rast iespējas pasākumus rīkot gan attālinātā veidā, gan ar video palīdzību, organizētas tādas aktivitātes, kas ļauj vietējai kopienai darboties savrupi, bet sniegt ieguldījumu novadpētniecībā, tas ir, dalīties savās atmiņās – stāstu, foto, zīmējumu veidā par savu dzimto vietu, kas tiek apkopotas grāmatās.

Pieredzes apmaiņas dalībnieki atzina, ka izveidotā sadarbība ļaus pārņemt biedrības ikdienas darbībā labo praksi un gūt atbalstu to ieviešanai no sadarbības partneriem.

Šis raksts ir publicēta ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild Aglonas novada biedrība “Neaizmirstule”.


Preiļu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas būvinženiera amata vietu

Preiļu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas  būvinženiera (profesijas kods 2142 01) amata vietu.

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme.
Vakanto vietu skaits: 1.

Mēnešalga: bruto EUR 1350,00.

Galvenie amata pienākumi:

 • Plāno, koordinē un vada projektus, kas saistīti ar Preiļu novada pašvaldības, kā pasūtītāja, objektu būvprojektēšanu, būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu.
 • Veic būvobjektu projektēšanas darbu organizēšanu, iesniegto BIS un papīra formātā būvprojektu, apliecinājuma karšu, paskaidrojuma rakstu izskatīšanu, saskaņošanu un pieņemšanu atbilstoši noslēgto līgumu noteikumiem.
 • Pēc pieprasījuma BIS izsniedz tehniskos noteikumus objektu projektēšanai un atzinumus  par objektu gatavību ekspluatācijai. Nepieciešamības gadījumā BIS pieprasa tehniskos noteikumus objektu būvniecībai un atjaunošanai.
 • Veic būvdarbu organizēšanu, koordinēšanu un ar rīkojumiem, konkrētos objektos, nozīmēto darba grupu vadīšanu, izpildīto darbu kontroli un pieņemšanu atbilstoši noslēgto būvdarbu līguma noteikumiem.
 • Veic darbu uzdevumu un tehnisko specifikāciju sagatavošanu vai saskaņošanu iepirkumu procedūru veikšanai augstāk minētajiem darbiem.
 • Veic līdzekļu izlietojuma kontroli, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem, ziņo daļas vadītājam vai izpilddirektoram par konstatētajiem pārkāpumiem.
 • Apkopo un analizē materiālus par attīstības plānošanas jautājumiem, projektiem un citu darbam nepieciešamo informāciju.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība būvniecības jomā.
 • Pieredze darbā ar būvniecības procesu organizēšanu, administrēšanu, zināšanas publisko iepirkumu procedūrā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vēlamas svešvalodu zināšanas.
 • Labas analītiskās un lēmumu pieņemšanas spējas, prasmes izstrādāt tehniskās specifikācijas un citu projektu dokumentāciju.
 • Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu.
 • Labas datorprasmes, prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām un biroja tehniku (MS Word, MS Excel, MS Office, PowerPoint, Outlook, Internet lietošana pieredzējuša lietotāja līmenī). Prasme strādāt ar DWG formāta projekta failiem.
 • Vēlama prasme strādāt dokumentu vadības sistēmā “Lietvaris”.

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu.
 • Normatīvajos aktos un koplīgumā noteiktās sociālās garantijas.
 • Interesantu, aktīvu darbu.
 • Profesionālās pilnveidošanās iespējas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule.
 • Dzīves gaitas apraksts (CV).
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Konkursa nolikums (PDF)

Dokumentus iesniedz personīgi Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā) Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai nosūtot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv, vai pa pastu uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2022. gada 10. oktobra plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām: 29336050.

Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus, attiecīgais pretendenta pieteikums netiek izskatīts.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–  datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis:65322766; e-pasts:dome@preili.lv;
–  pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
– personas datu apstrādes tiesiskais pamats –pārziņa leģitīmās intereses;
– personas datu saņēmēji – domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
– personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
– pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Latgales 2022. gada čempionāta spiningošanā rezultāti

24.-25. septembrī Rušonas ezerā norisinājās Latgales 2022. gada atklātais čempionāts spiningošanā.

Rezultāti skatāmi šeit (PDF)

29. septembrī tiek atzīmēta Pasaules sirds diena

27.09.2022.

29. septembrī tiek atzīmēta Pasaules sirds diena ar mērķi aktualizēt kardiovaskulārās jeb sirds un asinsvadu slimības kā ievērojamu sabiedrības veselības problēmu.

Pasaules sirds dienas galvenais mērķis ir informēt sabiedrību par sirds un asinsvadu slimībām, to profilaksi, apvienot cilvēkus cīņā pret sirds un asinsvadu slimību radīto slogu, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu.

Kardiovaskulārās slimības vēl aizvien ir izplatītākais nāves cēlonis Latvijā (49,4% no visiem mirušajiem, 2021. gada dati) un, tāpat kā citas neinfekciju slimības, ir cieši saistītas ar dzīvesveida paradumiem, it īpaši smēķēšanu, neveselīgu uzturu, mazkustīgumu un psihosociālu stresu. Vairāk kā trīs ceturtdaļas no visām nāvēm no kardiovaskulārajām slimībām un citām hroniskām saslimšanām varētu novērst, ja tiktu koriģēti dzīvesveida paradumi.

Šogad Pasaules sirds dienas ietvaros SPKC speciālisti ir izstrādājuši infografiku “7 soļi sirds un asinsvadu slimību profilaksei” un darba lapu individuālo sirds un asinsvadu modificējamo (izmaināmo) riska faktoru noteikšanai. Pielikumā nosūtām infografiku PDF un PNG formātā un darba lapu PDF formātā tematiskās dienas tēmas aktualizēšanai pašvaldībā.

Tāpat arī aicinām Pasaules sirds dienas ietvaros izmantot SPKC izstrādātos informatīvos materiālus:

Aicinām iepazīties arī ar citiem materiāliem par sirds veselību:

Preiļu novada jaunieši studē ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām

Latviešu ceļš uz pārticību un labklājību izsenis vedis caur izglītību. Tā Krišjānis Valdemārs jau pirms vairāk nekā simts gadiem teicis: “Visvairāk vajadzīgas zināšanas; tās pievelk vēlāk arī vajadzīgo kapitālu, kā magnēts pievelk dzelzi.” Tomēr izglītība nav tikai finansiālais ieguvums, tas ir cilvēka pašapziņu izšķirošs faktors. Tikai esot droši un pārliecināti par pamatu, uz kura stāvam, varam tālāk dot savu artavu, veidojot Latviju par labāku vietu mums visiem.

Pasaule mainās strauji, bet jau vairāk nekā divdesmit gadus nemainīga ir to labo cilvēku griba, kas caur Vītolu fondu gatavi palīdzēt jauniešiem iegūt augstāko izglītību. Katram ziedotājam ir sava motivācija un iekšējā pārliecība, bet cerības visiem vienas – ļaut izglītoties tiem, kas paši gatavi aktīvi līdzdarboties savu mērķu labā. Mūsu zelts – talantīgi jaunieši – ir izkaisīti pa visiem Latvijas reģioniem un novadiem, un ar ziedotāju gādību tiem ir iespēja augt un attīstīties, lai uzmirdzētu vēl spožāk.

Jauno mācību gadu ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām Latvijas augstskolās uzsāka 830 studenti. No tiem aptuveni puse – pirmkursnieki, bet pārējie esošie stipendiāti, kuri studijas turpinās, saņemot fonda atbalstu. Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem no visas pasaules – Latvijas, Austrālijas, ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas un Zviedrijas –  gada laikā stipendijās būs iespējams izmaksāt aptuveni 1,6 miljonus eiro.

2022./2023. mācību gadā ziedotāju stipendijas no Preiļu novada saņem 18 jaunieši: Liena Gasiņa, Aivis Krūmiņš, Kaspars Stolipins (Oskara un Irenes Dumpju piemiņas stipendija), Egons Rebainis (Zelmas Grīnfeldes-Brežinskis piemiņas stipendija), Nikola Djubina (Guntara Kokoreviča stipendija), Anastasija Dementjeva (Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendija medicīnā), Solvita Ragauša (Hugo un Mirdzas Karlsson piemiņas stipendija), Matīss Sondars (Jāņa Vilgerta stipendija), Dinārs Kemzāns (korporācijas “Fraternitas Lataviensis”  Alfreda un Almas Apses piemiņas stipendija), Darina Luriņa (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija), Kristians Plots (Draugu stipendija), Katrīna Valaine (SIA “Kurekss” stipendija), Anna Ciematniece (Zvejnieku ģimenes stipendija), Jānis Jalinskis, Viktorija Gžibovska, Aurēlija Pujiņa, Karina Komlačova un Marita Vulāne (Gunāra Šterna piemiņas stipendija).

Pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām nākamajam studiju gadam sāksies 2023. gada 1. februāra un turpināsies līdz 1. martam. Vairāk informācijas: www.vitolufonds.lv.

Dāvids Rubens, Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv

Noslēgušās topošo māmiņu un tēvu skolas nodarbības

No 24. augusta līdz 20. septembrim SIA “Preiļu slimnīca” PS FIT telpās notika topošo māmiņu un tēvu skolas 20 lekciju cikls. Bezmaksas nodarbības norisinājās projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/078 “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

“Topošo māmiņu un tēvu skola” ietvaros tika novadītas 20 lekcijas, kuras sagatavoja un prezentēja zīdīšanas konsultante/dūla Anita Baltalksne (8 lekcijas), psiholoģe Natālija Rinča (7 lekcijas) un ginekologs Juris Kļaviņš (5 lekcijas). Kopumā lekcijas apmeklēja 21 topošais vecāks, kas vairāk nekā divas reizes pārsniedz maksimālo plānoto dalībnieku skaitu.

Visapmeklētākās lekcijas bija ginekologam, kura vienu lekciju vidēji apmeklējuši 14 dalībnieki. Zīdīšanas konsultanta lekciju vidējais apmeklējums ir 12 dalībnieki, bet mazāk apmeklētas bija psihologa lekcijas, kur lekciju vidēji apmeklējuši 8 dalībnieki.

Tāpat projekta ietvaros veikta pasākuma dalībnieku anonīma aptauja pasākuma efektivitātes novērtēšanai, kurā piedalījās 11 respondenti (2 vīrieši un 9 sievietes). No sniegtajām atbildēm var secināt, ka pasākumi, kas saistīti ar sabiedrības veselību, topošajiem vecākiem ir svarīgi, ko vienbalsīgi apstiprināja visi respondenti. Tāpat aptaujātie uzskata, ka šāda veida izglītojošie pasākumi, kas saistīti ar sabiedrības veselību, būtu jāorganizē arī turpmāk.

Būtiskākie ieteikumi nākamo “Topošo māmiņu un tēvu skola” pasākumu organizēšanai: lekcijas varētu būt pēc darba laika, lai tās vairāk var apmeklēt arī topošie tēti; ieteikums par vēlmi piedalīties vairāk praktiskās nodarbības (vingrojumi uz  bumbas un tml.); kā arī ieteikums pieaicināt arī pediatru kā lektoru citos pasākumos.

Jāatzīst, ka nodrošināt lekcijas ārpus darba laika ir samērā sarežģīti, jo veselības veicināšanas pasākumos pieaicinātie speciālisti parasti ir mediķi, kuriem ir ļoti saspringts darba grafiks. Līdz ar to organizētājam nākas pieņemt speciālistu izvirzīto lekciju laika grafiku.

Savukārt no praktiskajām nodarbībām tika realizētas zīdīšanas konsultanta – zīdaiņa hendlings ar speciālu mācību lelli. Runājot par vingrojumiem uz bumbas, organizējot nākamos pasākumus, var apsvērt vēl citu speciālistu piesaisti, piemēram, fizioterapeita, kas var parādīt vingrinājumus gan topošajām māmiņām pirms dzemdībām, gan vingrinājumus zīdainim tonusa mazināšanai.

SIA „Preiļu slimnīca” vērtējumā pasākums 20 lekciju cikls „Topošo māmiņu un tēvu skola” ir bijis noderīgs topošajiem vecākiem. Piedāvātās lekciju tēmas, kas apskatītas nodarbību laikā ietver visus nozīmīgākos posmus, sākot ar grūtniecības periodu un beidzot ar pēcdzemdību periodu.

Jāpiebilst, ka lekciju noslēgumā bija iespēja apmeklēt Dzemdību nodaļu un iepazīties ar vidi, kurā nāks pasaulē mazulis.

SIA “Preiļu slimnīca” sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis


Informācija par apkures pieslēgšanu Preiļos

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē, ka ir uzsācis pakāpenisku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkures sistēmu uzpildīšanu un spiediena pārbaudi.

Lūgums pievērst uzmanību tiem iedzīvotājiem, kuru īpašumos tika veikti apkures sistēmas remontdarbi! Lai izvairītos no dzīvokļu appludināšanas, lūdzam ziņot SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” par montāžā nepabeigtiem darbiem vai citiem apkures sistēmas bojājumiem!

AVĀRIJAS DIENESTS – 65307085, 29397974

Tie daudzdzīvokļu nami, kur ir uzstādīti automātiskie siltummezgli, var izvēlēties, kad pieslēgt apkuri un kad to atslēgt. Par apkures pieslēgšanu lemj mājas pilnvarotā persona vai dzīvokļu īpašnieku vairākums kopsapulces laikā (50% + 1 balss), un ar šo lēmumu rakstiski informē SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”. Izņēmums ir Daugavpils un A. Upīšu ielu mikrorajons, kur darbojas četru cauruļu sistēma, un apkuri iespējams pieslēgt tikai visām mikrorajona mājām vienlaikus, līdzīgi ir arī daudzdzīvokļu mājās Daugavpils ielā 51, Daugavpils ielā 53, 1.Maija ielā 5, Cēsu ielā 9, Cēsu ielā 11 un Liepājas ielā 40.

Ja no daudzdzīvokļu nama netiks saņemts iesniegums ar vēlmi pieslēgt apkuri, tad apkures sezonas sākumu jūsu mājā noteiks SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļa orientējoties pēc vidējās diennakts ārējās gaisa temperatūras.

25. septembrī apkure tika uzsākta pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” (Celtnieku ielā 10a un Mehanizatoru ielā 4). Šodien (27. septembrī) apkure tika pieslēgta Preiļu novada Labklājības pārvaldes sociālajam dienestam.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Inga Krekele

Riebiņu MJIC “Pakāpieni” norisināsies neformālās izglītības nodarbība jauniešiem

26.09.2022.

29. septembrī plkst. 13.00 Riebiņu MJIC “Pakāpieni” norisināsies neformālās izglītības nodarbība jauniešiem 13+ “Karjera. Darbs vai bizness?”

Nodarbību vadīs uzņēmēja, neformālās izglītības trenere Marika Rudzīte-Griķe.

Dalība pasākumā ir bezmaksas.