Iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā par pašvaldības darbu 2022. gadā

31.01.2023.

Lai noskaidrotu Preiļu novada iedzīvotāju viedokli par apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, veiktajiem darbiem, realizētajiem projektiem, informācijas pieejamību un citiem iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem, sekmētu sadarbību ar pašvaldību un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā, Preiļu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā un aizpildīt anketu no 2023. gada 01. februāra līdz 28. februārim. Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultāti tiks publicēti pašvaldības komunikācijas kanālos.

Aptaujas anketas pieejamas:

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 31.01.2023.

2. februārī AS “Preiļu siers” mikrorajonā uz laiku tiks pārtraukta karstā ūdens padeve

Saistībā ar karstā ūdens ūdensvada remontu, AS “Preiļu siers” mikrorajonā ceturtdien, 2. februārī, laika posmā no plkst. 08.00-17.00 tiks pārtraukta karstā ūdens padeve.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Informāciju sagatavoja
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa

Informācija par Valsts amatpersonu deklarācijām

Saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”, laika posmā no 2023. gada 15. februāra līdz 1. aprīlim (ieskaitot) valsts amatpersonām Valsts ieņēmumu dienestā (VID) jāiesniedz valsts amatpersonas kārtējā gada deklarācija par 2022. gadu. Tā jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” mērķis ir nodrošināt valsts amatpersonu darbību sabiedrības interesēs, novēršot jebkuras valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījuma partneru personiskās vai mantiskās ieinteresētības ietekmi uz valsts amatpersonas darbību, veicināt valsts amatpersonu darbības atklātumu un atbildību sabiedrības priekšā, kā arī sabiedrības uzticēšanos valsts amatpersonu darbībai. Minētais likums paredz:

  • ierobežojumus un aizliegumus valsts amatpersonām,
  • interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā,
  • valsts amatpersonu mantiskā stāvokļa deklarēšanu un valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudes mehānismu.

Iesniegtās deklarācijas iespējams precizēt tikai viena mēneša laikā pēc tam, kad iesniegtā deklarācija publiskota VID Valsts amatpersonu deklarāciju publiskojamo datu bāzē.

Valsts amatpersonas deklarācijas iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība ir noteikta likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un Ministru kabineta 2002. gada 22. oktobra noteikumos Nr.478 “Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti”.

Saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 32. panta pirmā un otrā daļā noteikto, valsts amatpersona saucama pie administratīvās atbildības par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā termiņā, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā, piemērojot naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām vai nosakot valsts amatpersonas tiesību izmantošanas aizliegumu līdz diviem gadiem vai bez tā.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada pašvaldības
Personālvadības un administratīvās daļas
Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste
Anita Livdāne

SAC “Preiļi” ar pozitīvām noskaņām Jaunajā gadā

Sirds tik viegla, laimes māte,
Viss kā zilā miglā tīts –
Zeme baltām pārslām klāta,
Ataust mirdzošs sniega rīts.
Bijīgs katrā solī stājos,
Apkārt lauks, tik balts un kluss,
Bērna dienām sarunājos,
Sveicot tālos apvāršņus.
Lai tie teic, cik sniega rītu
Manam mūžam pāri slīd.
Katru dienu aizvadītu
Vēlas sirds vēl ieraudzīt!
/Augusts Brocis/

 Iestājies Jaunais gads un, laikam ātri ritot, jau februāris klauvē pie durvīm. Preiļu novada Labklājības pārvaldes sociālā centra “Preiļi” (turpmāk SAC “Preiļi”) kolektīvs kopā ar mūsu iemītniekiem turpina radoši darboties un realizēt savus sapņus, atgūt  spēkus un ticību sev. Ja ir vēlme, mēs katrs varam paveikt kaut vai mazumiņu, ar kuru sagādāt prieku gan sev, gan apkārtējiem un ticēt, ka viss izdosies, ar kuru spēsim vairot motivāciju radoši darboties, nenolaist nespēkā rokas, bet būt kustībā, piedalīties dažādās praktiskās nodarbībās un koncertos. Protams, visam pamatā ir ilggadējā pieredze censties mācīties no tā, ko dari, ja vienreiz  neizdodas, nezaudēt modrumu un gribasspēku celties, iet un darīt, atvieglot dzīvi sev un citiem. Patiess prieks par mūsu senioriem, kuri spēj un darbojas savu iespēju robežās. Apmeklē pasākumus, tajos aktīvi izrāda iniciatīvu, darbojas dažādās aktivitātēs un priecājas par katru ciemiņu mūsu SACā.

Gadu iesākām uz jautras nots, dalījām organizācijas “Enģeļu pasts” dāvanas. Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, acīmredzot, ņemot vērā smagos apstākļus Ukrainā, šogad dāvanas saņēma tikai 1/3 daļa no iemītniekiem, bet pārējiem  SAC darbinieki sarūpēja pa kādai dāvaniņai.

4. janvārī SAC “Preiļi” ciemojās Preiļu vecticībnieku draudzes mācītājs Jevģēnijs Ivanovs kopā ar dēlu Ivanu Ivanovu un draudzes dziedātāju Jevgēniju Gedroic-Juragu. Tika svētīti gan klienti, gan telpas, kā arī skaitītas lūgšanas un nožēloti grēki. Mācītājs klientiem dāvināja saldumus.

Savukārt, 13. janvārī SAC iemītniekus pagodināja Moskvinas vecticībnieku draudzes mācītājs Ioans Larionovs, Moskvinas draudzes dziedātāja Nadežda Zabolotko, kā arī garīgo dziesmu koris “Sretenija”, kura sastāvā ir  Marjamija Kokorīte, Feofanija Jaševa, Antonida Božanova. Sirsnīgi pateicamies par iespēju pabūt kopā.

Tradicionāli Preiļu 2. vidusskolas kolektīvs sociālās aprūpes centrā viesojās 19. janvārī, dāvājot dažādas  dāvanas – cepumus, konfektes, higiēnas preces, siltas zeķes un pašgatavotos krājumus, bet pats patīkamākais un iespaidīgākais bija koncerts, ko bija sagatavojuši skolēni kopā ar skolotāju Ritu Lazdu. Katras klases bērni uzstājās ar kaut ko savu. 6. klases kolektīvs bija sagatavojis teātra izrādi, ar maskām un jauku ludziņu. 7. klases kolektīvu pārstāvēja Marta Vaivode, kura unikālā balss tembrā dziedāja dziesmas, kas fascinēja visu SAC kolektīvu. 8. klases kolektīvs bija čakli strādājuši un sarūpējuši mīklas, kuras vajadzēja atminēt. Mūsu iemītniekiem ļoti patīk mīklu minēšana, kas arī ir ļoti vērtīgi, jo tādējādi tiek trenēta atmiņa un veicināta senioru kopējā labsajūta. 9. klases kolektīvs bija sarūpējuši apsveikumus katram iemītniekam uz patīkami saldas nots.

Sirsnīgs paldies visiem un būsim kopā veseli, garā bagāti, labestīgi un dāvāsim patīkamus mirkļus viens otram Jaunajā 2023. gadā.

Informāciju sagatavojusi
SAC “Preiļi”  sociālā darbiniece
Janīna Sparāne


Izdota bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai vēsturiskajos parkos veltīta rokasgrāmata

30.01.2023.

24. un 25. janvārī Preiļos un Antalieptē Lietuvā norisinājās projekta “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā” noslēguma konference, kas pulcēja plašu lektoru un klausītāju loku. Tās laikā lasītājiem tika prezentēta projektā tapusī vēsturisko parku apsaimniekošanas rokasgrāmata.

Rokasgrāmata ir veltīta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai vēsturiskajos parkos un to sagatavoja un izdeva projekta partneri – Lietuvas NVO “Purvu atjaunošanas un aizsardzības fonds”. Lai izdevums būtu noderīgs ne tikai Lietuvas, bet arī Latvijas lasītājiem, tā tapšanai tika piesaistīta arī toreizējā Preiļu muižas kompleksa un parka pārvaldniece Sanda Čingule-Vinogradova. Izdevums pieejams abās valodās – latviešu un lietuviešu.

Vēsturiskie muižu parki apmeklētājiem sniedz gan kultūras mantojuma, gan arī unikālu dabas pieredzi, jo liela daļa no tiem ir kļuvuši par bioloģiskās daudzveidības salām un nodrošina plašu ekosistēmu pakalpojumu klāstu. Projekta laikā veiktā aptauja liecina, ka jēdziens “ekosistēmu pakalpojumi” sabiedrībā vēl ir mazzināms, lai gan šo pakalpojumu klāstā ir mums ikvienam svarīgās pozitīvās lietas, ko gūstam dabā, tostarp parkos – svaigs gaiss, tīrs ūdens, atpūtas iespējas, estētiskās vērtības, un protams, bioloģiskā daudzveidība.

Izdevumā muižu īpašnieki, ainavu un apzaļumošanas speciālisti, parku apsaimniekošanas darbinieki un arī apmeklētāji var atrast informāciju par to, kā uzlabot bioloģiskās daudzveidības stāvokli vēsturiskajos muižu parkos, nekaitējot kultūras mantojuma vērtībām, vienlaikus palielinot teritorijas ekoloģisko, estētisko vērtību un pievilcību. Liela daļa no grāmatā iekļautajiem ieteikumiem jau tiek realizēti Preiļu muižas parkā, piemēram – ārpus reprezentatīvās zonas tiek atstāta atmirusī koksne, kokus kopj speciālisti – arboristi, tiek veidotas reizi gadā pļautas dabiskās pļavas. Jau šobrīd Preiļu parkā tika konstatēta liela bioloģiskā daudzveidība, tostarp tajā mīt īpaši aizsargājamā vabole lapkoku praulgrauzis, naktīs medībās izlido sikspārņi, pļavās zied savvaļas orhidejas.

Rokasgrāmata iekļautie padomi par veco koku kopšanu, pļavu veidošanu un uzturēšanu, ūdenstilpju ierīkošanu un atjaunošanu, invazīvo augu sugu kontroli, abinieku saudzēšanu un putnu, sikspārņu būru, kā arī kukaiņu “viesnīcu” uzstādīšanu var noderēt ne vien vēsturisko parku apsaimniekotājiem, bet ikvienam, kas vēlas arī savu dārzu padarīt bioloģiskajai daudzveidībai piemērotāku.

Izdevumā iekļauts liels daudzums kvalitatīvu fotoattēlu, tā vāku rotā preilietes Ievas Babres fotogrāfijās iemūžinātais Preiļu parks.

Izdevums pieejams Preiļu Galvenajā bibliotēkā, kā arī elektroniski NVO “Purvu atjaunošanas un aizsardzības” fonds mājaslapā PDF formātā

Par projektu:

Preiļu novada pašvaldība sadarbībā ar Lietuvas projekta partneriem īsteno Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam pārrobežu sadarbības projektu “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā”, LLI- 476 (LLI-476 – Save Past for future). Projekta mērķis ir palielināt to organizāciju kapacitāti, kuras ir iesaistītas vēsturisko parku un to ūdenstilpņu atjaunošanā un uzturēšanā Lietuvas ziemeļaustrumos un Latgalē, vēsturiskajiem parkiem būt kā nozīmīgiem bioloģiskās daudzveidības objektiem, nodrošinot rūpīgu attieksmi pret vēsturi, dabas vērtībām un lauku ainavu. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Vilcāne
projekta sabiedrisko attiecību speciāliste

18. februārī norisināsies Preiļu novada 2023. gada atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā

Sacensības notiks 2023. gada 18. februārī uz viena no Preiļu novada Aglonas pagasta teritorijā esošajiem ezeriem, kurš tiks noteikts pēc ledus kvalitātes uz to brīdi un laika apstākļiem. Dalībnieku pulcēšanās pie Aglonas sporta halles 18. februārī līdz plkst. 8.00. Sacensību sākums plkst. 8.30.

Sacensībās piedalās dalībnieki, kuriem ir derīga makšķernieku karte 2023. gadam (kuriem tā ir vajadzīga) un kuri ir pieteikušies līdz 18. februāra plkst. 8.00 pa tālruni 29910288 (Andris) vai uz e-pasta adresi: andris.kurmis@preili.lv. Dāmas un kungi startē atsevišķās grupās. Dalībnieki līdz 16 gadu vecumam startē arī atsevišķā grupā.

Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu zemledus makšķerēšanu kā veselīgu, aktīvu un pieejamu sporta veidu. Noteikt labākos makšķerniekus šajā sporta veidā gan Preiļu novadā, gan pārējo startējošo dalībnieku vidū.

Sacensību nolikums (PDF)

Informāciju sagatavojis
Preiļu novada pieaugušo sporta organizators
Andris Kurmis

Ar Preiļu novada komandas uzvaru noslēdzas otrais Latvijas čempionāta posms zemledus makšķerēšanā

28. un 29. janvārī Jēkabpilī, Baļotes ezerā, notika otrais posms Latvijas čempionāta zemledus makšķerēšanā. Šoreiz komandu skaits pieauga līdz 20, tātad 60 dalībnieki. Pirms šī posma komanda „Tava Cope” dalīja 3.-4. vietu, bet komanda „Spečuki” bija 8. vietā. Individuāli mūsu komandu trīs pārstāvji bija pirmajā astotniekā. Pēc otrā posma šie paši dalībnieki kopvērtējumā, attiecīgi Ainārs Kalvāns – 9. vieta, Sandis Gribuška dala 5.-6. vietu, bet Māris Āriņš, otro posmu novinnējot, kopvērtējumā ir otrais. Komandu vērtējumā „Spečuki” noslīdēja uz 13. vietu, komanda „Tava Cope” novinnēja otro posmu un kļuva par kopvērtējuma līderiem.

Turēsim īkšķus par čaļiem – Māri Āriņu, Sandi Gribušku un Andri Kukoru, kā arī otro komandu – Aldi Kalvanu, Aināru Kalvānu un Anatoliju Pupicu, kuri dosies uz noslēdzošo trešo posmu  11. un 12. februārī uz Limbažiem, Limbažu ezerā. Ne asakas!

Milzīgs paldies Preiļu BJSS par atbalstu komandām.

Visi rezultāti un foto LMSF Facebook mājaslapā.

Informāciju sagatavojis
Preiļu novada pieaugušo sporta organizators
Andris Kurmis

Soļotājiem 7 medaļas Latvijas čempionātā soļošanā telpās Valmierā

29. janvārī Valmieras manēžā notika Latvijas čempionāts soļošanā, kurā startēja astoņi Preiļu novada BJSS soļotāji.

Izcīnītas 7 medaļas:

1. vieta Līvai Jukšai U-14 gr., Daniilam Danilovam U-14 gr., Sofjai Kirillovai U-18 gr.,
2. vieta Aleksandram Kovaļam U-14 gr., Anastasijai Ivanovai U-16 gr., Denisam Dronovam U-20 gr.,
3. vieta Alisei Čačai U-16 gr. un 5. vieta Danam Pudulim U-16 gr..

Apsveicam soļotājus un viņu trenerus Olgu Borisovu, Mārīti Pokšāni, Jāni Upenieku un Jāni Brakovski.

Informācija par rezultātiem un foto www.athletics.lv.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada BJSS metodiķe
Viktorija Neištadte

Andim Briškam 2. vieta Latvijas čempionātā daudzcīņās pieaugušo grupā Valmierā

28.-29. janvārī Valmierā notika Latvijas čempionāts daudzcīņās (7-cīņā). Preiļu Bērnu un jauniešu sporta skolu pārstāvēja četri audzēkņi U-16 gr. – Mārtiņš Matisāns un Edvards Brakovskis, U-18 gr. – Nikita Baikovs un pieaugušo grupā Andis Briška.

Andim Briškam 2. vieta ar rezultātu 4278 punkti, Mārtiņam Matisānam – 4. vieta ar rezultātu 3307 punkti, Edvardam Brakovskim – 5. vieta 2892 punkti un Nikita Baikovs traumas dēļ nepabeidza sacensībās (pēc sestā veida viņš bija 6. vietā). Treneri Edgars Vaivods, Mārīte Pokšāne un Jānis Brakovskis ir apmierināti ar savu audzēkņu startiem un uzskata, ka vasarā rezultāti vēl būs augstāki.

Apsveicam Andi, Mārtiņu, Edvardu, Nikitu un viņu trenerus!

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada BJSS metodiķe
Viktorija Neištadte

2. vieta Andim Briškam
Nr. 5 – Edvards Brakovskis (5. vieta), Nr. 4 – Mārtiņš Matisāns (4. vieta) U-16 grupa
Nr. 124 Nikita Baikovs

Uzraksti vēstuli Roberta Mūka muzejam Galēnos!

Aicinājums rakstīt vēstuli rokrakstā un sūtīt to uz Roberta Mūka muzeju Galēnos.

Veicinot izkopt vēstuļu rakstīšanas prasmes un Roberta Mūka intelektuālā mantojuma atpazīstamību, aicinām sūtīt vēstules uz Roberta Mūka muzeju Galēnos.

Dzejniekam un filozofam Robertam Mūkam (1923-2006) šogad aprit 100 gadi, savukārt Roberta Mūka muzejam Galēnos aprit 10 gadi. Dubultās jubilejas gadā aicinām rakstīt Roberta Mūka muzejam Galēnos vēstuli, kas būtu sveiciens vai stāsts, vai doma, varbūt jautājums Robertam Mūkam?

1. Uzdevums vēstuļu rakstītājiem: Iepazīties, kur Latvijā atrodas Roberta Mūka muzejs Galēnos. Iepazīties ar Roberta Mūka daiļradi.

2. Uzdevums ir uzrakstīt un nosūtīt vēstuli: Vēstulei ir jābūt rakstītai rokrakstā. Tai ir jābūt vienas A4 lapas izmērā, pieklājīgai, bez apvainojumiem, un atsūtītai pa pastu līdz 01.04.2023. Interesantākās un neparastākās vēstules veidos virtuālu galeriju muzeja Facebook kontā. Rakstīt vēstules tiek aicinātas personas vecumā no 18 līdz … . Roberta Mūka muzeja Galēnos adrese: Skolas iela 11c, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311.

Volejbolisti izcīna trešo vietu sacensībās “Sēlijas kauss 2023”

28. janvārī Daudzesē, Neretā un Aknīstē tika aizvadītas senioru volejbola sacensības “Sēlijas kauss 2023”, kur vecuma grupā 45+ startēja arī Preiļu komanda. Lai noskaidrotu uzvarētāju, kā to paredzēja nolikums, tad volejbola komandas izspēlēja apli, tiekoties katra savā starpā.

Mūsu volejbolisti vispirms stājās pretī Jēkabpils komanda. Lai arī pirmais sets tika zaudēts, otru un izšķirošo trešo uzvarēja Preiļu volejbolisti, izcīnot pirmo uzvaru. Savukārt nākamajā spēlē mūsējiem neizdevās atrast pretargumentus Valmieras komandas sadarbībām, rezultātā 0:2 zaudējums. Ļoti aizraujoša izvērtās nākamā spēle, kur Preiļu komanda tikās ar vienību “Aparāts” no Rīgas. Ļoti garas izspēles un pašaizliedzīga cīņa abu komandu izpildījumā, taču vairāk izturības bija saglabājuši mūsējie, kas atkal ar rezultātu 2:1 uzvarēja. Pēdējā spēlē ar Daugavpils komandu noskaidrojās III vietas ieguvējs. Pirmo setu uzvarēja mūsējie, taču otrajā spēcīgāki izrādījās daugavpilieši. Gūstot savainojumu, mūsējiem nācās veikt arī piespiedu maiņu, taču raksturs un gribasspēks palīdzēja veiksmīgi aizvadīt izšķirošo setu un tajā uzvarēt, izcīnot bronzas godalgas.

Jāpiebilst, ka šajā vecuma grupā pirmo vietu izcīnīja Valmiera, bet II vietā ierindojās rīdzinieki.

Informāciju sagatavojis
Pieaugušo sporta pasākumu organizators
Rolands Naglis

Par braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanas kārtības izmaiņām reģionālajā sabiedriskajā transportā

2023. gadā tiks mainīta valsts noteikto atvieglojumu izmantošanas kārtība reģionālajā sabiedriskajā transportā. Pēc sistēmas modernizācijas valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus reģionālajos starppilsētu un vietējās nozīmes autobusu un vilcienu maršrutos pasažieri varēs izmantot, reģistrējot derīgu eID karti.

 Jaunā sistēma vienkāršos pasažieriem braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanu, jo turpmāk cilvēkiem būs nepieciešams tikai viens dokuments – eID karte, kura būs jāreģistrē biļešu tirdzniecības vietā, pie konduktora kasiera vai pie autobusa vadītāja. Visu pārējo paveiks pati sistēma, tostarp nolasīs, kāda tieši atlaide personai pienākas. Pasažierim vairs nebūs jāinformē transporta vadītājs par pienākošos atvieglojumu un nevajadzēs arī uzrādīt citas apliecības, kas nereti mēdza pazust, izbalēt un bija grūti salasāmas.

Plānotās izmaiņas attieksies uz personām ar pirmās un otrās invaliditātes grupu, bērniem ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenēm, politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem, kas braukšanai reģionālajā sabiedriskajā transportā izmanto valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus.

Personas, kam pienākas braukšanas maksas atvieglojumi reģionālajā transportā, bet nav eID kartes, Autotransporta direkcija aicina nekavēties un savlaicīgi to noformēt kādā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) nodaļām. Plašāk par eID karšu saņemšanu iespējams uzzināt, zvanot uz PMLP informatīvo tālruni: +371 67209400.

Pēc jaunas kartes jādodas arī tiem eID kartes īpašniekiem, kuriem karte ir izsniegta līdz 2019. gada 1. septembrim. Šajās kartēs nav pieejama Autorizētās identifikācijas sīklietotne (AIF), un tāpēc ir nepieciešams saņemt jaunu eID karti, lai arī turpmāk varētu izmantot valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus reģionālās nozīmes sabiedriskajā transportā.

Ja eID karte ir izsniegta laikposmā no 2019. gada 2. septembra līdz 2021. gada 27. decembrim un persona šajā laika periodā bija sasniegusi vismaz 14 gadu vecumu, eID kartei nepieciešams aktivizēt braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas funkcionalitāti. Ņemot līdzi eID kartes PIN kodus, to ir iespējams izdarīt gan Ceļu satiksmes drošības direkcijas Klientu apkalpošanas centros (CSDD KAC), gan PMLP. Ja eID kartes PIN kodi ir nozaudēti, tad karti būs iespējams aktivizēt tikai kādā no PMLP nodaļām.

Braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai pilnībā gatavas ir visas eID kartes, kas ir izdotas no 2021. gada 28. decembra. Šo karšu īpašnieki varēs izmantot visus pienākošos braukšanas atvieglojumus, uzrādot savas eID kartes, kolīdz jaunā sistēma sāks darboties.

Plašāk iepazīties ar aktuālo informāciju par braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas jauno kartību iespējams Autotransporta direkcijas mājaslapas sadaļā “Braukšanas maksas atvieglojumi”: https://www.atd.lv/lv/braukšanas-maksas-atvieglojumi

Preiļu novadā tiks atklāts jauns pludmales volejbola klubs VASARA

Lieliska ziņa volejbola entuziastiem un tūristiem – 11. februārī Preiļu novadā (Zolva, Preiļu novads, Rušonas pagasts / 56.219429, 26.987837) tiks atklāts pludmales volejbola klubs Vasara. Atklāšanā piedalīsies Aleksandrs Samoilovs, Mārtiņš Pļaviņš, Mihails Samoilovs un Jānis Šmēdiņš.

No plkst. 9.00 sāksies turnīrs vīriem amatieriem, plkst. 12.00 meistarklase, bet jau plkst. 13.30 kompleksa svinīgā atklāšana.

Aktuālā informācija pieejama kompleksa sociālo tīklu lapās facebook.com/vasara.club un instagram.com/vasara.club/. Plašāka informācija, sazinoties ar kompleksa pārstāvi Mārtiņu Civkoru, tālr. 29429293, e-pasta adrese martins.civkors@gmail.com.

Google bezmaksas apmācīs Latvijas uzņēmējus biznesa attīstībai digitālajā vidē

Lai gan digitālās tehnoloģijas ir kļuvušas par vienu no nozīmīgākajiem uzņēmējdarbības attīstības virzītājspēkiem, Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) būtiski atpaliek no Eiropas vidējā līmeņa – digitālo tehnoloģiju ieviešanas jomā ierindojas vien 23. vietā no 27 ES valstīm1. Latvijas uzņēmumiem joprojām ir pieejami vairāki neizmantoti digitālie risinājumi, tāpēc Google sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) turpina apmācību programmu “Izaugsme ar Google”, kurā pērn piedalījušies vairāk kā 6000 biznesa pārstāvju un tostarp – latvieši ārvalstīs.

 “Digitalizācija būtiski uzlabo uzņēmumu darbības efektivitāti un rada jaunas biznesa iespējas, kas ir īpaši svarīgi nenoteiktības apstākļos. Taču izpratnes un vajadzīgās informācijas trūkums, kā arī piesardzība un bailes no nezināmā ir tie izaicinājumi, ar kuriem saskaras MVU pārstāvji, domājot par digitālo risinājumu ieviešanu. Mūsu mērķis ir iedrošināt un atbalstīt uzņēmējus ceļā uz attīstību, tāpēc arī šogad mēs turpinām programmu “Izaugsme ar Google”. Sadarbībā ar vadošajiem Latvijas kiberdrošības, e-komercijas un digitālā mārketinga ekspertiem esam sagatavojuši apjomīgu apmācību ciklu, aicinot ikvienu izmantot šo iespēju, lai integrētu dažādus digitālos risinājumus savu uzņēmumu darbībā,” uzsver Vītauts Kubiļus (Vytautas Kubilius), Google direktors Baltijas valstīs.

 Bezmaksas tiešsaistes apmācības norisināsies no 2. februāra, īpašu uzmanību pievēršot kiberdrošības, kā arī eksporta un starptautiskās izaugsmes jautājumiem. Šī gada jauninājums ir individuālās konsultācijas, kas būs pieejamas programmas dalībniekiem, lai palīdzētu iegūtās prasmes pielietot praksē.

Programma tiek īstenota ciešā sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un LIAA. Uzrunājot dalībniekus atklāšanas pasākumā, ekonomikas ministre Ilze Indriksone uzsvēra izglītotu cilvēkresursu nozīmi ekonomikas transformācijā. Viņa paskaidro: “Mūsdienās darba tirgus pieprasa mācīšanos visa mūža garumā. Tas ne tikai ļauj cilvēkam pārkvalificēties uz nozari ar lielāko iespēju potenciālu, bet arī veidot apmierinošu darba dzīvi un ilgāk saglabāt asu prātu un emocionālo labsajūtu. Un tikai gudra tauta var veikt tehnoloģisko modernizāciju, attīstīt pasaulē vajadzīgas inovācijas un veidot augstāku dzīves līmeni mums visiem.” Ministre izteica prieku par sadarbību ar Google gan cilvēkresursu attīstīšanas, gan ekonomiskās drošības stiprināšanas, gan Latvijas reģionu un diasporas iesaistes ziņā.

Savukārt LIAA direktors Kaspars Rožkalns norādīja, ka Google apmācības deva būtisku ieguldījumu uzņēmēju digitālo kompetenču attīstībā. “LIAA reģionālo biznesa inkubatoru dalībnieki, kuri iesaistījās apmācību procesā, norādījuši, ka arī turpmāk labprāt iesaistīsies šādā apmācību programmā. Jāuzsver, ka šogad arī valsts līmenī būs pieejamas vairākas atbalsta programmas uzņēmumu digitalizācijai, tostarp LIAA administrētā digitālo vaučeru programma, kurā uzņēmumiem būs iespēja piesaistīt līdz pat 100 tūkstošiem eiro,” tā K.Rožkalns.

Aizvadītājā gadā Google atbalstītās mācības uzsāka vairāk kā 6000 Latvijas iedzīvotāju, kas divreiz pārsniedz sākotnēji izvirzīto mērķi. Dalībnieki augstu vērtēja pasniegtās informācijas praktisko pusi un iespēju saņemt atgriezenisko saiti no jomas profesionāļiem.

“Šie kursi bija kā maza rokasgrāmata, pateicoties kurai man izdevās “salikt pa plauktiņiem” nākamos soļus sava zīmola attīstībai. Bez liekas un vispārīgas runāšanas par tēmām – skaidri tika parādīti piemēri un minumums, ko sākumā ir nepieciešams izdarīt. Turklāt iespēja saņemt atgriezenisko saiti no jomas profesionāļiem tieši savam biznesam ir neatsverams ieguvums ikvienam, kas vēlas attīstīties vai tikko uzsācis savu biznesu,” teica Agrita Kreicberga, zīmola Fox The Maker radītāja un līdzīpašniece, un viena no “Izaugsme ar Google” dalībniecēm.

Kam un kādas iespējas piedāvā “Izaugsme ar Google”?

Pasaules mēroga programma “Izaugsme ar Google” (Grow with Google) piedāvā īpaši Latvijas uzņēmumiem un iedzīvotājiem radītas apmācības, kas ļauj apgūt jaunas digitālās prasmes. Izglītojošās programmas ir aktuālas ne tikai esošajiem uzņēmumiem un to darbiniekiem, bet arī tiem, kuri ir sava biznesa ceļa sākumā vai vēlas veidot karjeru šajā jomā. Piedalīties aicināti visi interesenti.

Pastiprināta uzmanība šogad tiks pievērsta kiberdrošības jautājumiem, iepazīstinot dalībniekus ar izplatītākajiem drošības apdraudējumiem tiešsaistē un praktiskiem veidiem, kā sevi aizsargāt. Tāpat šogad lielāka uzmanība tiks pievērsta tam, lai palīdzētu Latvijas uzņēmumiem attīstīties starptautiskā mērogā. Iespēja pārdot savas preces un pakalpojumus pāri robežām varētu palīdzēt biznesam augt un veicināt Latvijas IKP pieaugumu, jo saskaņā ar DESI indeksa datiem 2022. gadā tikai 7 % Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu veica pārrobežu tirdzniecību, salīdzinot ar 12 % Lietuvā un 9 % Igaunijā.

Lai pieteiktos apmācībām, ir jāreģistrējas vietnē https://www.digijourney.com/izaugsme-ar-google/, norādot vēlamo kursu tēmu un datumu. Pirmie apmācības kursi sāksies jau š.g. 2. februārī un norisināsies tiešsaistē pieredzējušu pasniedzēju vadībā. Apmācības notiks latviešu valodā un atsevišķi kursi arī krievu valodā. Nodarbības būs interaktīvas, ļaujot dalībniekiem piedalīties apspriešanā un uzdot sev interesējošus jautājumus.

Plašāka informācija par “Izaugsme ar Google” ir atrodama šeit.

1Eiropas Komisijas veidotā Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) dati: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance

Papildu informācija:
Adam Malczak
Google komunikāciju vadītājs Baltijas valstīs
+48 660773413
malczak@google.com

Uz pirmo kopīgo sanāksmi pulcējās Preiļu novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

28.01.2023.

27. janvārī uz pirmo kopīgo sanāksmi (klātienē un tiešsaistē) pulcējās Preiļu novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, kurā nozares attīstībai kopīgas idejas virzīs pašvaldības speciālisti, t. sk. pārstāvji no policijas, Labklājības pārvaldes, jauniešu centriem u. c., kā arī biedrību un nevalstiskā sektora pārstāvji, un brīvprātīgie (par darbu komisijā tās locekļi atlīdzību nesaņem).

Tikšanās laikā tika skatīts komisijas darbības nolikuma projekts. Tāpat klātesošie no sava vidus balsojumā izraudzījās komisijas priekšsēdētāju un vietnieku. Vienbalsīgi par priekšsēdētāju tika izraudzīta biedrības “Jaunvide” pārstāve ar vairāku gadu pieredzi jaunatnes lietās Dagnija Dudarjonoka, bet vietnieka amatu ieņems aktīvs jaunietis, Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes brīvprātīgais Raivis Žihars. Par komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu domes deputātiem februārī būs jābalso Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā un domes sēdē.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa


Preiļu novada BJSS vieglatlētu starti sacensībās janvārī

27.01.2023.

7. janvārī Andis Briška startēja 17. Jēkabpils novada atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā “Daugava 2023”, kurās startēja sportisti no Lietuvas, Rīgas, Liepājas, Kuldīgas, Jūrmalas, Bauskas, Daugavpils, Lielvārdes, Ogres, Valmieras un citam pilsētām. Anda rezultāti: 2. vieta augstlēkšanā ar rezultātu 1.75, 3. vieta 60 m barjerskrējienā ar rezultātu 9,30 un 16. vieta 60 m skrējienā ar rezultātu 7,69.

11. janvārī Preiļu 2. vidusskolas manēžā notika vieglatlētikas sacensības U-12 un U-14 vecuma grupām. Sacensībās piedalījās ap 100 jauno vieglatlētu 7 vieglatlētikas disciplīnās un stafetes skrējienā.

Sacensību uzvarētāji U-14 grupā (2010.-2011. g.dz.)

60 m

1. vieta – Nauris Skutelis ar rez. 9,2 (tr. J. Brakovskis)
1. vieta – Ērika Some ar rez. 9,1 (tr. S. Stankevičs)

60 m barjerskriešanā

1. vieta – Romāns Zagrebajevs ar rez. 12,4 (tr. M. Pokšāne)
1. vieta – Ērika Some ar rez. 12,0 (tr. S. Stankevičs)

1000 m skr.

1. vieta – Nauris Skutelis ar rez. 4:05,7 (tr. J. Brakovskis)
1. vieta – Tatjana Ivanova ar rez. 4:11,8 (tr. O. Borisova)

1000 m soļošana

1. vieta – Aleksandrs Kovaļs ar rez. 6:03,8 (tr. J.Brakovskis)
1. vieta – Viktorija Multiņa ar rez. 6:10,9 (tr. O.Borisova)

Tāllēkšana

1. vieta – Arnis Pokšāns ar rez. 4,12 (tr. M. Pokšāne)
1. vieta – Daniela Kuzmenko ar rez. 3.44 (tr. S. Stankevičs)

Augstlēkšana

1. vieta – Elvis Čeirāns ar rez. 1.35 (tr. S. Stankevičs)
1. vieta – Ērika Some ar rez. 12,5 (tr. S. Stankevičs)

Lodes grūšana

1. vieta – Ladomirs Povoroznijs ar rez. 10,41 (2 kg)(tr. J. Brakovskis)
1. vieta – Jelizaveta Poņavina ar rez. 9,60 (1 kg) (tr. M. Pokšāne)

Stafete 4×1 aplis

1. vieta zēniem – Riebiņu vsk. komanda ar rez. 2:04,5
1. v. meitenēm – Preiļu 2. vsk. komanda ar rez. 2:08,3

Sacensību uzvarētāji U-12 grupā (2012.-2013. g.dz.)

60 m

1. vieta – Intars Pauniņš ar rez. 9,5 (tr. L. Grīnberga)
1. vieta – Elise Skumbina ar rez. 9,5 (tr. L. Grīnberga)

60m barjerskriešanā

1. vieta – Rojs Āriņš ar rez. 12,6 (sk. G. Belkovskis)
1. vieta – Elīna Buķe ar rez. 13,6 (tr. L. Grīnberga)

1000 m skr.

1. vieta – Artūrs Podnieks ar rez. 4:21,9 (tr. L. Grīnberga)
1. vieta – Elīna Buķe ar rez. 4:11,8 (tr. L. Grīnberga)

1000 m soļošana

1. vieta – Jurģis Strods ar rez. 6:44,7 (sk. G. Belkovskis)
1. vieta – Natalī Dronova ar rez. 7:10,6 (tr. O. Borisova)

Tāllēkšana

1. vieta – Intars Pauniņš ar rez. 3.64 (tr. L. Grīnberga)
1. vieta – Elise Skumbina ar rez. 3,66 (tr. L. Grīnberga)

Augstlēkšana

1. vieta – Renārs Ruzģis ar rez. 1,10 (tr. S. Stankevičs)
1. vieta – Liliāna Lazdāne ar rez. 1,00 (tr. S. Stankevičs)

Lodes grūšana (1 kg)

1. vieta – Guntars Pauniņš ar rez. 9,25 (tr. L. Grīnberga)
1. vieta – Elise Skumbina ar rez. 7,49 (tr. L. Grīnberga)

Stafete 4×1 aplis

1. vieta zēniem – Preiļu 1. psk. 1. komanda ar rez. 2:07,7
1. vieta meitenēm – Vārkavas psk. komanda ar rez. 2:08,9

3. posms notiks 15. februārī.

14. janvārī Liepājā notika LVS/Sportland kausa 1. posms U-16 grupai un pieaugušajiem. Preiļu novada BJSS Pieaugušo grupā pārstāvēja Jurijs Avsiščers kārtslēkšanā un izcīnīja 2. vietu ar rezultātu 4 m 50 cm. U-18 grupā 8. vietu 200 m skrējienā izcīnīja Franciska Liniņa ar rezultātu 28,35.

20. janvārī Valmieras manēžā notika Valmieras atklātais čempionāts pieaugušajiem. Preiļu novada vieglatlēti startēja 60 m, 60 m/b, 400 m, kārtslēkšanā, tāllēkšanā. Kārtslēkšanā Preiļu novadu pārstāvēja trīs sportisti: Jurijs Avsiščers (2. vieta ar rez. 4,62), Andis Briška (7. vieta ar rezultātu 3,72) un Nikita Baikovs (9. vieta ar rezultātu 3,32). Andim Brišam 5. vieta 60 m barjerskrējienā ar rezultātu 9,17. Gatim Pokšānam 400 m skrējienā rezultāts 1:01,38, Sofijai Dolgā tāllēkšanā rezultāts 4,44 un Oļegam Seleckim 60 m rezultāts 8,04.

21. janvārī Kuldīgas Vieglatlētikas manēžā jau 11. reizi (kopš 2011. gada, bet izlaižot 2021. un 2022. gadus) notika starptautiskās sacensības “Kuldīgas Katrīnas kauss”. Kā ierasts, tās pulcēja ne tikai skatītāju pārpilnas tribīnes, bet arī pietiekami augstas klases vieglatlētus. Sacensībās piedalījās septiņu valstu (bez Latvijas arī Igaunijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Beļģijas, Itālijas un Ungārijas) 114 sprinterus, skrējējus, barjerskrējējus un lēcējus. Viesi ne tikai piedalījās, bet arī uzvarēja septiņās disciplīnās (Lielbritānija – trīs, Igaunija – divas, bet Lietuva un Beļģija – pa vienai. Latvijas vieglatlētiem – piecas uzvaras un seši šosezon labākie rezultāti Latvijā. Jurijam Avsiščeram  2. vieta kārtslēkšanā ar rezultātu 4 m 80 cm.

22. janvārī Kuldīgā notika LVS/Sportland kauss U-14 un U-16 gr. 2. posms. Mūsu skolu U-16 grupā pārstāvēja MSĢ audzēkne Franciska Liniņa. Franciskas rezultāts 400 m 1:04,96.

25. janvārī Preiļu 2. vidusskolas manēžā notika Preiļu novada BJSS sacensības vieglatlētikā U-16-U-20 gr., piedalījās 42 vieglatlēti 6 vieglatlētikas disciplīnās. Sacensību augstvērtīgākie rezultāti:

1            Sofija Dolgā        Trīssoļlēkšana     10.81     795
2             Matīss Sparāns   Augstlēkšana      1.86       792
3             Sofija Dolgā        Tāllēkšana           4.88       758
4             Linda Indrikova  60 m                     8.5         753
5             Markuss Soms    Augstlēkšana      1.75       698

Apsveicam sportistus un trenerus par ieguldīto darbu!

Rezultāti: www.athletics.lv

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada BJSS metodiķe
Viktorija Neištadte

“Mazā balva”
Nr. 270 – Franciska Liniņa Kuldīgā
2. vieta – Jurijs Avsiščers “Katrīnas kauss” Kuldīgā
2. vieta – Andis Briška “Daugava 2023” Jēkabpilī

Dažās adresēs Preiļos 30. janvārī tiks pārtraukta aukstā ūdens padeve

Saistībā ar maģistrālā ūdensvada avāriju, pirmdien, 30. janvārī, laikā no plkst. 9.00 līdz 14.00 tiks pārtraukta aukstā ūdens padeve Mehanizatoru ielā 2, 2A, 4 un Saltupes ielā 6.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Informāciju sagatavoja
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa

 

Labklājības ministrijas prioritāte jaunajā ES fondu plānošanas periodā būs pakalpojumu attīstība

26. janvārī Uzraudzības komitejas sēdē Labklājības ministrija prezentēja 2021.-2027. gada plānošanas periodā paredzēto atbalstu labklājības jomā, iezīmējot ieguldījumu virzienus, plānotā finansējuma apmēru un sagaidāmos ieguvumus.

Ministrija plāno investēt 363,5 miljoni eiro sociālo pakalpojumu uzlabošanai un inovācijām, sociālā darba attīstībai, bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidei un atbalstam nozares iestāžu darba kvalitātes uzlabošanai.

“Nākamajā plānošanas periodā mērķēti virzīsim ES fondu finansējumu dzīves kvalitātes uzlabošanai mazāk aizsargātajām grupām. Ir svarīgi nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošus pakalpojumus t. sk., ģimeniskai videi pietuvinātu sociālo aprūpi bērniem ar invaliditāti. Esam iecerējuši veidot atbalsta sistēmu vecākiem brīdī, kad bērnam konstatē invaliditāti, sagatavojot ģimeni praktiski un psiholoģiski ikdienas dzīvei. Paredzēts arī finansējums nozarē strādājošo kompetenču pilnveidošanai, kas pakalpojumus iedzīvotājiem padarīs pieejamākus, saprotamākus un kvalitatīvākus,” uzsver Evika Siliņa, labklājības ministre.

Nozīmīgākie ieguldījumu virzieni ir nodarbinātības veicināšana, kam paredzēti gandrīz 127,5  miljoni eiro, sociālo pakalpojumu attīstība, investējot gandrīz 199 miljonus eiro, un institūciju veiktspējas pilnveide 37,2 miljonu eiro apmērā.

Nodarbinātības veicināšanas pasākumi paredz paaugstināt bezdarbnieku un bezdarba riskam pakļauto cilvēku kvalifikāciju, sekmēt šo cilvēku integrāciju darba tirgū, nodrošināt EURES tīkla darbību, pilnveidojot arī Eiropas darbaspēka mobilitātes iespējas. Plānots īstenot atbalsta pasākumus ilgākam un veselīgākam darba mūžam strādājošajiem, paredzot finansējumu darba vides pielāgošanai un darba procesu uzlabošanai, veselības veicināšanai un izglītošanai.

Nozares iestāžu veiktspējas pilnveide paredz uzlabojumus Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts darba inspekcijas, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbā, tostarp klientu apkalpošanā un informatīvo sistēmu attīstībā. Sociālo pakalpojumu sniedzēji un sociālā darba speciālisti, kā arī bērnu tiesību aizsardzības speciālisti varēs pilnveidot savu profesionālo kompetenci. Paredzēts izstrādāt arī bāriņtiesu amatpersonu sertifikācijas sistēmu.

Apjomīgākā ES fondu finansējuma daļa atvēlēta nozares pakalpojumu attīstībai. Šeit plānotie ieguvumi būs gan jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanas vietu izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, atbalsts paliatīvās aprūpes pacientiem un viņu ģimenes locekļiem, atbalsts sociālajiem uzņēmumiem, mazaizsargātām sabiedrības grupām – ģimenēm, kurās ir bērni ar uzvedības un atkarības problēmām, bērniem ar smagu diagnozi  invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem, cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Uzmanības lokā joprojām būs arī sabiedrības izglītošana, diskriminācijas risku un vardarbības mazināšana.

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmu 2021.-2027. gadam Eiropas Komisija ir apstiprinājusi 2022. gada 25. novembrī.

 Informāciju sagatavoja:
Aiga Ozoliņa,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja

Uz Rīgas apvedceļa sāk ierīkot pirmo vidējā ātruma kontroles sistēmas posmu

Uz Rīgas apvedceļa Salaspils – Babīte (A5) sāk ierīkot pirmo vidējā ātruma kontroles posmu. Plānots, ka tas sāks darboties marta sākumā.

Kā jau iepriekš informējām, iepirkumā par vidējā ātruma kontroles sistēmu ieviešanu valsts ceļu tīklā un uzturēšanu turpmāko triju gadu laikā, tiesības slēgt līgumu ir ieguvusi PS Fima Group.  Uzņēmuma iesniegtā līgumcena 1 261 155,87 eiro (bez PVN) bija zemākā no piecu pretendentu piedāvātajām. No tās ap 900 000 eiro  (bez  PVN)  paredzēti vidējā ātruma kontroles sistēmas ierīkošanai 16 posmos, bet ap 360 000  eiro (bez  PVN) – sistēmas uzturēšanai triju gadu periodā 2023.–2025. gadā. Iepirkuma rezultāti tika apstrīdēti Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB), kas pieņēma lēmumu atļaut pasūtītājam (VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC)) slēgt līgumu ar atklātā konkursā noteikto uzvarētāju. Līgums tika noslēgts 2022.gada septembra vidū.

Projekta īstenošanai Ceļu satiksmes drošības padomē 2021. un 2022. gadā piešķirti līdzekļi 1 050 000 eiro apjomā. Realizējot projektu, 2021. gadā ieguldīti 57 581,56  eiro (ar PVN): iepirkumu rezultātā izstrādāti elektrotīkla pieslēgumu būvprojekti par  36 118 eiro (ar PVN), ko veica SIA ELKO; AS Sadales tīkls veicis elektrotīkla pieslēgumu ierīkošanu 26 vietās, kas izmaksāja 21 463 eiro (ar PVN).

PS Fima Group četru mēnešu laikā no līguma stāšanās spēkā bija jāveic transportlīdzekļu vidējā braukšanas ātruma kontroles pilotprojekta ieviešana vienā posmā, veicot reģistrācijas iekārtu projektēšanu, izbūvi un aprīkojuma uzstādīšanu, datu apmaiņas servisu izstrādi informācijas nodošanai Ceļu satiksmes drošības direkcijai (CSDD), kā arī visu iekārtu un sistēmu verificēšana. Tomēr projekta ieviešana aizkavējusies un vidējā braukšanas ātruma kontrole pirmajā posmā sāks darboties šā gada martā.

Visos 16 posmos, ko LVC speciālisti izvērtējot noteica kā prioritārus, vidējā ātruma kontroles sistēmai jābūt uzstādītai deviņus mēnešu laikā pēc līguma stāšanās spēkā. 16 aprīkojamie posmi:

Rīga–Igaunijas robeža (A1) (13,4.–20,0. km),
Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene) (A2) (54,4.–62,2. km),
Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža (A3) (36,2.–38,9. km),
Rīgas apvedceļš (A5) (23,0.–28,7. km),
Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (A6) (102,2.–116,1. km),
Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (A6) (133,3.–139,2. km),
Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (A6) (150,2.–159,7. km),
Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (A7) (24,2.–40,1. km),
Rīga–Jelgava (Lietuvas robeža) (A8) (49,4.–69,3. km),
Rīga–Liepāja (A9) (26,0.–38,2. km),
Rīga–Liepāja (A9) (156,6.–169,4. km),
Rīga–Ventspils (A10) (24,0.–30,8. km),
Rīga–Ventspils (A10) (45,0.–52,5. km),
Rīga–Ventspils (A10) (134,9.–140,8. km),
Krievijas robeža–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (A13) (81,8.–88,5. km),
Cēsis–Vecpiebalga–Madona (P30) (22,1.–29,2. km).

Par pamatu autoceļu posmu izvēlei ņemta ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) statistika par pēdējiem trim gadiem, kā arī kopējā satiksmes intensitāte, kravas transporta īpatsvars un satiksmes organizācija (aizliegums apdzīt).

Vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēma ir automātiska mērīšanas sistēma, kas šo funkciju pilda, balstoties uz noteikta ceļa posma nobraukšanai patērēto laiku. Sistēmas ieviešanas mērķis ir kontrolēt transportlīdzekļu vidējo braukšanas ātrumu potenciāli bīstamos autoceļu posmos. Vidējā ātruma kontroles sistēma papildus veiks arī reģistrēto transporta līdzekļu tehniskās apskates (TA), autoceļu lietošanas nodevas samaksas un OCTA samaksas kontroli. Sistēmas uzturēšana tiks īstenota par valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja
VSIA Latvijas Valsts ceļi
Komunikācijas daļa

Rokasgrāmata muzeju speciālistiem “Muzejs 2025”

Projektā “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeju inovāciju palīdzību” pie lasītājiem ir nonākusi domnīcas “Creative Museum” sagatavota e-rokasgrāmata “Muzejs 2025”. Rokasgrāmatas autori ir muzeoloģe Ineta Zelča-Sīmansone un PhD muzeja studijās Raivis Sīmansons.

Izdevums ir veltīts muzeju mūsdienu izaicinājumiem un to attīstības perspektīvām, sadarbībai ar citām institūcijām, sniedzot priekšlikumus un redzējumu par veiksmīgu muzeju attīstību nākotnē, kas izmantojams arī muzeju ikdienas darbā. Rokasgrāmata ir pieejama elektroniski latviešu, lietuviešu, angļu un krievu valodās. Grafiskā dizaina autors – Edvards Percevs.

Jau vasarā, 5. un 6. augustā, Preiļos sadarbībā ar domnīcu “Creative Museum” notika divu dienu vasaras skola “Museum 2025” Preiļu novada un Panevēžas muzeju speciālistiem. Gan vasaras skolā, gan rokasgrāmatā aplūkotās tēmas ir savstarpēji saistītas un tās vieno mērķis paskatīties uz muzeju (jo īpaši reģionos esošo) attīstības perspektīvām un iespējām digitālo inovāciju perspektīvā, uzsverot, ka tehnoloģijas muzejos nav mākslas darbs ekspozīcijā, bet pakalpojuma nodrošinātājs un pamatnepieciešamība. Kā norāda grāmatas autori: “Īpaša uzmanība šajā rokasgrāmatā pievērsta labās prakses piemēriem – inovācijām –, atklājot vienlīdz metodoloģiju un pašas metodes, kā muzejiem reģionos turpināt uzsākto digitālo ceļojumu.”

Rokasgrāmata lejupielādējama PDF formātā latviešu (ŠEIT), angļu (ŠEIT), lietuviešu (ŠEIT) un krievu (ŠEIT) valodā.

Rokasgrāmata pieejama:

LV: https://issuu.com/edvardsss/docs/muzejs_2025_lv
ENG: https://issuu.com/edvardsss/docs/muzejs_2025_en
LT: https://issuu.com/edvardsss/docs/muzejs_2025_lt
RU: https://issuu.com/edvardsss/docs/muzejs_2025_ru

Par projektu “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību” / Museum 2020

Projekta mērķis ir izveidot pārrobežu sadarbības platformu un radīt nosacījumus, lai nodrošinātu arvien lielāku tūristu un apmeklētāju interesi par kultūrvēsturisko mantojumu pierobežas teritorijā. Vadošais projekta partneris – Preiļu novada pašvaldība (LV), partneris no Lietuvas – Panevēžas novadpētniecības muzejs (LT).

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Preiļu novada pašvaldība un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Vairāk par projektu: https://preili.lv/attistiba/pasvaldibas-projekti/2014-2020/parrobezu-sadarbibas-projekti/parrobezu-vestures-un-kulturas-mantojuma-veicinasana-ar-muzeja-inovaciju-palidzibu-museum-2020/

Informāciju sagatavojusi
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos
Ilona Vilcāne

Grafiskā dizaina autors – Edvards Percevs