Pašnodarbinātie un autori, kas prognozē mazus ienākumus, var izvēlēties nemaksāt minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas

16.06.2021.

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka saimnieciskās darbības veicēji (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji) un autoratlīdzību saņēmēji, kuri nav darba ņēmēji un prognozē, ka viņu ienākums turpmāk šogad nesasniegs 1500 eiro katrā ceturksnī, var izvēlēties neveikt jaunās minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas. Lai šīs iemaksas netiktu aprēķinātas, cilvēkam līdz 2021. gada 15. jūlijam jāvēršas ar iesniegumu VID.

 Iesniegumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) jāiesniedz līdz šī gada 15. jūlijam par šī gada trešo ceturksni un līdz 15.oktobrim par ceturto ceturksni.

Iesniegumu par trešo un ceturto ceturksni var iesniegt arī kopā, līdz 2021.gada 15.jūlijam. Tie cilvēki, kas plāno uzsākt saimniecisko darbību pēc 2021.gada 1.jūlija, iesniegumu var iesniegt vienlaikus ar reģistrāciju VID.

Iesniegumu aizpilda brīvā formā un iesniedz EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Iesniegumā jānorāda laika periods, par kuru prognozē ienākumus (konkrētus mēnešus vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī).

Savlaicīga iesnieguma iesniegšana ir ļoti būtiska, jo tikai pēc iesnieguma saņemšanas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) neaprēķinās minimālās sociālās iemaksas, kas papildus jāveic pašnodarbinātajam (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam) vai autoram (arī tad, ja autors nav reģistrējis saimniecisko darbību).

Savukārt autoratlīdzību saņēmēji un saimnieciskās darbības veicēji (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji), kas prognozē nelielus ienākumus (mazāk par 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī) un izvēlas stiprināt savas sociālās apdrošināšanas iemaksas, turpmāk maksās minimālās obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas pensijas apdrošināšanai 10 % apmērā no starpības starp 1500 eiro un deklarēto ienākumu.

Veicamās iemaksas katra ceturkšņa beigās aprēķinās VSAA, savukārt informāciju par tām cilvēks saņems VID EDS.

Papildu informācija par minimālajām obligātajām iemaksām pieejama VID metodiskajā materiālā “Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas“.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122670, 26558389
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
www.vid.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 16.06.2021.

Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” aicina pieteikties vasaras diennakts nometnei

Izmaiņas VID darba laikā Jāņu brīvdienās un pārceltajā darba dienā

15.06.2021.

Izmaiņas VID Konsultatīvā tālruņa darba laikā Jāņu brīvdienās un pārceltajā darba dienā

Lai gan Valsts ieņēmumu dienestā (VID) pašlaik nenotiek klientu apkalpošana klātiene un pakalpojumi tiek sniegti attālināti, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka 2021. gada jūnijā būs izmaiņas VID Konsultatīvā tālruņa darba laikā.

 VID Konsultatīvā tālruņa 67120000 darba laiks 2021. gada Jāņu brīvdienās un pārceltajā darba dienā, šī gada 19.jūnijā, būs šāds:

18.06.2021.8:15 – 17:00
19.06.2021.8:15 – 15:30
22.06.2021.8:15 – 15:30
23. – 27.06.2021.VID Konsultatīvais tālrunis 67120000 nestrādā

Aktuālā informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā saistībā ar COVID-19 izraisītajām grūtībām un iespēju tiem pieteikties pieejama VID tīmekļvietnē sadaļā “COVID-19” .

VID muitas kontroles punktu darba laiki Jāņos un pārceltajā darba dienā

 Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes muitas kontroles punkti, kas darbojas nepārtrauktā diennakts režīmā, strādās bez darba laika izmaiņām arī svētku dienās, 2021. gada 23. un 24.jūnijā, un brīvdienās.

 Diennakts režīmā strādā šādi VID Muitas pārvaldes muitas kontroles punkti (MKP):

 • Rīgā – Lidostas MKP, Rīgas brīvostas MKP un Importa MKP;
 • Latgalē – Terehovas MKP, Zilupes MKP, Grebņevas MKP, Kārsavas MKP, Silenes MKP, Vientuļu MKP, Pāternieku MKP, Indras MKP, Rēzeknes II MKP un Daugavpils preču stacijas MKP;
 • Kurzemē – Liepājas ostas MKP un Ventspils ostas MKP.

Brīvdienās un svētku dienās, no 2021. gada 23.jūnija līdz 27.jūnijam, muitas klienti netiks apkalpoti šādos MKP: Šķirotavas MKP, Lidostas MKP (klientu apkalpošanas vietā Buļļu ielā 74, Rīgā), Valmieras MKP un Jelgavas MKP.

Šogad 25. jūnija darba diena ir pārcelta uz sestdienu, 19. jūniju. Līdz ar to šajā datumā visi muitas kontroles punkti strādās pilnu darba laiku.

Šī gada 22.jūnijā Valmieras MKP, Jelgavas MKP un Lidostas MKP (klientu apkalpošanas vietā Buļļu ielā 74, Rīgā) ir noteikts saīsinātais darba laiks – līdz pulksten 16.00.

Plašāka informācija par Latvijas Republikas muitas kontroles punktiem pieejama VID mājaslapas sadaļā “Muita/Noderīgi/Muitas kontroles un robežkontroles punkti”.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
Tālr. 67122668, 26497874
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
www.vid.gov.lv

Preiļu pilsēta vasaras saulgriežu noformējumā

‘’LĪGO PĻAVA’’
Klāt vasaras saulgriežu laiks, kad ik katrā ziedā saules zīmes rotājas un jaunas meitas plūc Jāņu zāles un pin vainagos. Tas ir laiks, kad pļavas zied, dienas ir garas un vakari – silti. Tieši vasaras saulgriežu laikā līdz Zemei nonāk visvairāk Saules gaismas.
Visa laba Jāņu zāle,
Ko plūc Jāņu vakarā.
Jāņu nakti zelta rasa
Katrā zāles galiņā.
Preiļu centra Ziedu upes krastos ir uzplaukušas 3 SAULES ZĪMES. Raiņa bulvārī uzstādīti dejotāji, bet Preiļu novada domes Svētku laukumā siena zārdos rotājas bizes.
Noformējums tapis sadarbība ar SIA ‘’PREIĻU SAIMNIEKS’’ galdniekiem.

Tuvojas 1. jūlijs – obligāti iesniedzamās gada ienākumu deklarācijas termiņš

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka vairākām iedzīvotāju kategorijām līdz 2021. gada 1.jūlijam obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2020.gadu. Aicinām iesniegt deklarāciju elektroniski, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kas ir ērtāk un vienkāršāk, jo tādējādi deklarācijā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas.

Gada ienākumu deklarācija par 2020. gadā gūtajiem ienākumiem obligāti ir jāiesniedz:

 • ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar progresīvās  likmes piemērošanu (20% – ienākumam līdz 20 004 eiro, 23% – ienākumam, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 62 800 eiro, 31,4% – ienākumam, kas pārsniedz   62 800 eiro);
 • ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu (jāpārliecinās vai galvenā ienākumu gūšanas vieta gada laikā piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu atbilstoši ienākumam).
 • ja ir veikta saimnieciskā darbība (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
 • ja ir gūti ienākumi ārvalstīs, tajā skaitā, jūrniekiem, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli;
 • ja ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopumā gadā pārsniedza 10 000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
 • ja ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi (piemēram, ienākumi no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja VID ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai gūti ienākumi no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
 • ja ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk. no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Gada ienākumu deklarācijā tiek iekļauti visi gada laikā gūtie ienākumi un izdevumi, un, ņemot vērā piemērotās nodokļa likmes lielumu, neapliekamo minimumu, atvieglojumus, attaisnotos izdevumus u.c. datus, tiek aprēķināts iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemaksas vai pārmaksas apmērs.

Aprēķinātā nodokļa summa ir jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā Nr. LV33TREL1060000300000 līdz 2021. gada 23. jūlijam. Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, tad to var nomaksāt trijos maksājumos — līdz 2021. gada 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim —, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas.

Savukārt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par izglītību, ārstniecību un citiem attaisnotajiem izdevumiem, gada ienākumu deklarāciju visa 2021. gada laikā var iesniegt ne tikai par 2020. gadu, bet arī par 2019. un 2018. gadu.

Lai atvieglotu gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu elektroniski, VID tīmekļvietnes sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”  ir pieejama gan prezentācija, gan video pamācības, kurās skaidrots, kā pareizi pieslēgties EDS, aizpildīt gada ienākumu deklarāciju, pievienot tai attaisnojuma dokumentus un iesniegt.

Pieslēgties EDS var ikviens, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, kā arī eID, eParakstu vai “eParaksts mobile”. Tāpat gada ienākumu deklarācijas veidlapas joprojām var izdrukāt VID tīmekļvietnē, aizpildīt un nosūtīt VID pa pastu (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978).

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa
tālr. 67122670, 67122668
e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas izlaidums

29. maijā uz Preiļu parka saliņas, pavasara ziedos iekrāsots un putnu dziesmu pavadīts,  izskanēja Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Izlaidums. Šogad skolu pabeidza 11 Mākslas un 22 Mūzikas nodaļas  audzēkņi. Ievērojot epidemioloģisko situāciju, mūsu absolventus suminājām trīs daļās, bet katrs pasākums izvērtās gana sirsnīgs un emocionāls, skanēja sirsnīgi vēlējumi, skaista mūzika, un mūsu mīļais, skaistais parks, ietērpies pavasara rotā, šķiet dungoja līdzi.

Direktora vietniece Laima Sondore

Senioru darbu izstādes

Jau kā tradīcija Preiļu novada Pensionāru biedrībā  kļuvušas senioru darbu izstādes. Kaut arī ir pandēmijas laiks, seniori nesēž rokas klēpī salikuši, bet aktīvi darbojas, īstenojot savus vaļas priekus – rokdarbus.

Pensionāru biedrībā savas ceļojumos  iegādātās smalkās krūzītes un tasītes  parādīja Preiļu novada Pensionāru biedrības priekšsēdētāja Marija Briška. Viņas paštaisīto Ziemassvētku un Jaungada kartiņu izstāde “Pārsteidz gaviļnieku” bija oriģināla! Apsveikuma kartiņas ir neatņemama Ziemassvētku, arī Jaunā gada, sastāvdaļa. Tās pieņemts pievienot klāt pie dāvanām ar sirsnīgu novēlējumu.  Paštaisītas kartiņas nāk no sirds ar mīlestību. Tieši tas saņēmējam liek justies īpašam un mīlētam. Lai tādas sagatavotu, ir jāvēlas iepriecināt otru cilvēku.

Priekšsēdētāja Marija Briška deva iedvesmu arī citiem senioriem atvērt savas pūra lādes un parādīt  savus rokdarbus un sakrātās kolekcijas.

Seniore Agafija Trusova savākusi pilsētu un apdzīvoto vietu  emblēmas. Tas ir lieliski, jo tūrisma ceļojumos pabūts  no ziemeļiem līdz pat dienvidiem.

Ļoti interesantu rokdarbu izstādi parādīja seniore Lidija Grauze. Adījumi, tamborējumi, tapoti darbi bija interesanti ar to, ka tos var izmantot praktiskajā dzīvē. Uzmanību saistīja  darbi, kuros izmantoti polietilēna maisiņi. Tapuši paklāji, somiņas, maciņi, dažādi trauciņi. Var tikai pabrīnīties, kā no šiem atkritumu maisiņiem var izveidot dzīvei derīgas lietas, kā veidot krāsu salikumu, lai darbiņam būtu mākslinieciska vērtība  un tas būtu acij tīkams.

Šobrīd var apskatīt rokdarbu izstādi, kuru izveidojusi  seniore Anita Sparāne. Ir gan zeķītes tautiskā stilā, gan cimdi,  gan arī cita veida  adījumi.

Augusta mēnesī būs seniores Viktorijas Znotiņas darbu izstāde. Kaut arī Viktorijai jau 91 gads, viņa ir aktīva, radoša un darbīga, ar dažādām interesēm. Viktorija ir šuvēja. Arī šo izstādi gaidām ar lielu interesi.

Seniori, kuriem ir kolekcijas, rokdarbi, lūdzam pieteikties Preiļu novada Pensionāru biedrībā (tālr. 26668665), lai ar saviem darbiem iepriecinātu izstāžu apmeklētājus, kuru parasti ir daudz.

       

Marija Volkova,

Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes locekle 

No Krāslavas līdz Alūksnei izveidots unikāls pierobežas tūrisma maršruts “630 Sajūtu verstis”

Kopš šīs vasaras, dabas un kultūras cienītāji ir aicināti apmeklēt vietas, kur vēstures elpa savijās ar Eiropas ārējo pierobežu, jaunā tūrisma maršrutā “630 sajūtu verstis”, kas tapis pārrobežu sadarbības projektā “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis”. Maršruts no Krāslavas līdz Alūksnei Latvijas teritorijā tālāk turpinās Krievijā līdz Pavlovskai Sanktpēterburgā, apvienojot vienā sajūtu ceļā vietas, kuras vēl nav daudz tūrisma ceļvežu apdziedātas un ļaužu uzmanības izlutinātas, taču ir neticami skaistas. Dažas no tām zina vien retais, un tās sola izjust pirmatklājēja prieku, kā arī vietējo cilvēku viesmīlību un šarmu.

“Vairāk kā pirms trīs gadiem, strādājot pie projekta idejas, mēs  vēlējāmies parādīt, ka ārpus jau populāriem tūrisma galamērķiem, kā  Sigulda, Vecrīga, Jūrmala, Sanktpēterburga – arī Latvijas un Krievijas pierobežā ir atrodami brīnišķīgi un apskates vērti objekti. Šo divu gadu laikā ir papildināti un uzlaboti deviņu galveno mūsu projektā iesaistīto objektu piedāvājumi, lai paspilgtinātu viesošanās pieredzi un dāvātu paliekošas atmiņas. Ar aizrautību un vēlmi radīt ko jaunu esam izcēluši kultūrvēsturisko mantojumu un dabas skaistumu 630 sajūtu verstu garumā. Verstis sevī ietver kultūras un vēstures mantojuma pamatīgumu, savukārt vieglumu tam visam piešķir radoši un sirsnīgi cilvēki, kas rūpējas, lai ikkatrs ceļotājs jūtas mīļi gaidīts,” stāsta Alūksnes novada pašvaldības projektu vadītāja Santa Supe.

Jaunais tūrisma piedāvājums Latvijas teritorijā ietver romantisko Krāslavu, skaisto Arendoli, daudzveidīgos Preiļus, iedvesmojošo Lūznavu,  leģendām bagātos Varakļānus, pārsteidzošo Liteni un elpu aizraujošo Alūksni. Maršrutā iekļauti interesantākie tūrisma piedāvājumi, kas viesiem ļaus iepazīt pierobežas teritoriju un justies kā jaunatklājējam, jo šie objekti nav tūristu pārpludināti, te var izbaudīt harmoniskas pastaigas, līdzdarboties, uzkavēties un atpūsties. Ceļojuma laikā ir iespēja satikt vietējos- izcilākos maltīšu gatavotājus un viesmīlīgākos naktsmītņu saimniekus – viss, kas nepieciešams pilnvērtīgai atpūtai.

Projektā ir uzlabots esošais tūrisma piedāvājums deviņos maršruta objektos, radot jaunus, papildinošus pakalpojumus sajūtu paspilgtināšanai, pēc iespējas izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Ceļojuma laikā ir iespēja izmantot mobilo lietotni Versts of Feelings, kur vienuviet atrodams svarīgākais par maršrutā iekļautajām vietām – atrašanās vieta, viesošanās laiki, kontakti. Turklāt tas viss papildināts ar informāciju par interesantākajiem dabas un apskates objektiem tuvākajā apkārtnē, par jaukām vietām, kur ieturēt maltīti un pārnakšņot. Atsevišķā sadaļā atrodama informācija par tuvākajiem tūrisma informācijas centriem. Īpašs pārsteigums lietotājiem būs virtuālais stāstnieks – katrā no deviņām vietām (septiņām Latvijā, divām Krievijā) tas atdzīvosies un pastāstīs neaizmirstamu leģendu, ja aizbrauksi turp un noskenēsi uz molberta izvietoto attēlu. Lietotne pieejama gan iPhone, gan Android ierīcēs latviešu, krievu un angļu valodā.

Ņemot vērā Covid-19 izplatību, “630 verstis pilnas sajūtām/ Sajūtu verstis” aicina rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt publiskas vietas, kā arī, dodoties dabā, izmeklēt atbilstošāko pastaigu maršrutu, šajā laikā saudzējot gan sevi, gan citus.

Kontaktinformācija medijiem:
Santa Supe
Alūksnes novada pašvaldība
+371 28636042
santa.supe@aluksne.lv

Preiļu Galvenā bibliotēka aicina darbā metodiķi

14.06.2021.

PREIĻU GALVENĀ BIBLIOTĒKA

Konkursa kārtībā aicina darbā (1 vakance uz nenoteiktu laiku) metodiķi (Profesijas kods 2351 02)

Darba pamatpienākumi:

 • Sniedz konsultatīvu un metodisko palīdzību visiem Preiļu novada administratīvās teritorijas pagastu un skolu bibliotēku bibliotekāriem un popularizē to darbu;
 • Apmeklē Preiļu novada administratīvās teritorijas pagastu un skolu bibliotēkas, veic bibliotēku darba pārbaudes, kontrolē bibliotēku bibliogrāfiskā un bibliotekārā darba pamatprasību ievērošanu, apmāca jaunos darbiniekus;
 • Pieņem, apkopo un sastāda pārskatus par bibliotēku darbu;
 • Sagatavo pagastu bibliotēkas akreditācijai;
 • Nepieciešamības gadījumā apkalpo lietotājus Preiļu Galvenajā bibliotēkā;
 • Piedalās projektu izstrādē un realizācijā;
 • Strādā ar bibliotēku informācijas sistēmām;
 • Organizē kvalifikācijas, tālākizglītības pasākumus – seminārus, kursus, u.c.;
 • Strādā ar lietvedības dokumentiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Pārzina un pielieto bibliotēku nozares normatīvos dokumentus;
 • Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārzināšana lietotāja līmenī
 • Atbildības sajūta un spēja patstāvīgi veikt uzticētos darba pienākumus.
 • Labas komunikācijas prasmes, spēja sadarboties, apzinīga un pozitīva attieksme pret veicamajiem pienākumiem;
 • Vēlme un prasme iesaistīties tematisko pasākumu organizēšanā un vadīšanā, prasme uzstāties auditorijas priekšā;
 • Spēja ātri apgūt jaunas prasmes;
 • Augstākā bibliotekārā izglītība, pieredze bibliotēku darbā un prasme strādāt ar bibliotēku informācijas sistēmu Alise tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • Darbu Preiļu centrā (Kārsavas ielā 4).
 • Piecu dienu darba nedēļu. Saskaņā ar grafiku, darbs arī sestdienās.
 • Profesionālo zināšanu pilnveidošanu kursos un apmācībās.
 • Interesantu un dinamisku darbu radošā kolektīvā.

Kontaktpersona – Preiļu Galvenās bibliotēkas vadītāja Ilona Skorodihina, tālrunis uzziņām: mob.t. 26819391, e-pasta adrese: ilona.skorodihina@preili.lv

Ja redzat sevi šajā amatā, lūdzu, iesniedziet savu CV un motivācijas vēstuli ar norādi”Pieteikums uz vakanci metodiķa amatam” Preiļos, Kārsavas ielā 4, LV-5301 vai pa e-pastu ilona.skorodihina@preili.lv  līdz 2021. gada 10. jūlijam (ieskaitot).

Mēs sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz nākamo atlases kārtu 10 darbadienu laikā.

 

Igaunijas, Latvijas, Lietuvas paziņojums, pieminot 80. gadadienu kopš padomju organizētajām masu deportācijām

Šodien aprit tieši 80 gadu kopš dienas, kad Igauniju, Latviju un Lietuvu okupējušais padomju karaspēks īstenoja masu deportācijas. Desmitiem tūkstošu civiliedzīvotāju, starp kuriem bija arī vecāki cilvēki un bērni, tika izrauti no savām mājām un iesēdināti lopu vagonos, kas tos aizveda uz Sibīriju. Daudzi gāja bojā. Daži atgriezās ar salauztiem likteņiem. Deportāciju vilnis ar to nebeidzās. Igaunijā, Latvijā un Lietuvā šādi likteņstāsti sastopami gandrīz katrā ģimenē.

Šodien mēs ar klusuma brīdi pieminam upurus. Taču mēs nedrīkstam tikai klusēt. 14. jūnija deportācijas nenotika bez iemesla. Tās notika tādēļ, ka Eiropa tika sadalīta starp diviem noziedzīgiem režīmiem – nacistisko Vāciju un padomju komunistisko režīmu, kas bija savā starpā noslēguši slepenu paktu. Abi režīmi, ignorējot jebkādu suverenitāti, cilvēktiesības un tiesiskumu, sēja neaprakstāmas bēdas un ciešanas. Mēs joprojām turpinām izjust padomju okupācijas sekas, lai gan kopš neatkarības atjaunošanas ir pagājuši jau 30 gadu.

Igaunija, Latvija un Lietuva tik augstu vērtē savu neatkarību, brīvību un demokrātiju tieši šo iemeslu dēļ. Tieši tādēļ esam gatavi tik aktīvi darboties Eiropas Savienībā un NATO. Tādēļ mums ir tik svarīga transatlantiskā sadarbība. Tādēļ mēs ar bažām raugāmies uz to, kā pasauli pārņem dezinformācijas vilnis un kā Eiropas vēsture un Krievijas nelikumīgās darbības uz Ukrainas un Gruzijas robežas tiek pasniegtas sagrozītā gaismā. Mūsdienās jūnija deportācijām ir jābūt kā atgādinājumam ikvienam – kā mēdza uzsvērt kongresmenis Toms Lantoss: “Civilizācijas bruņas ir tikpat trauslas kā papīrs, kas mums jāsargā ik sekundi.”

Informācijas avots: https://www.president.lv/lv

14. jūnijā sākas NVA karjeras dienas darba meklētājiem “Esi savas karjeras virzītājs!”

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 14. līdz 18. jūnijam rīko tiešsaistes karjeras dienas darba meklētājiem “Esi savas karjeras virzītājs!”. Karjeras dienu nedēļā notiks tikšanās ar darba devējiem un karjeras konsultantu meistarklases, lai darba meklētājiem sniegtu aktuālāko informāciju par darba iespējām Latvijā un praktisku atbalstu darba meklēšanā un karjeras veidošanā.   

 Ikviens interesents, kurš meklē darbu vai vēlas attīstīt karjeras veidošanas prasmes, NVA Karjeras dienu aktivitātēm tika aicināts pieteikties iepriekš – NVA tīmekļvietnes sadaļā “Karjeras dienas 2021” aizpildot pieteikuma anketu. Pieteikšanās karjeras konsultantu meistarklasēm jau ir noslēgusies, taču interesenti vēl var pieteikties tikšanām ar darba devējiem, kuri stāstīs, ko sagaida no darbiniekiem un kādas darba un karjeras izaugsmes iespējas piedāvā savos uzņēmumos.

Karjeras dienu ietvaros ar darba meklētājiem tiešsaistē satiksies tādi Latvijā pazīstamie darba devēji kā “Accenture”, “BITE Latvija”, “Lidl Latvija”, “Luminor Bank”, “Printful Latvia”, “Rimi Latvia”. Notiks tikšanās arī ar Valsts kancelejas un Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem, kuri informēs par darba iespējām valsts pārvaldē un aizsardzībā. Tikšanās datumi, laiki un darba devēju saraksts pieejams NVA tīmekļvietnes sadaļā “Karjeras dienas 2021”

Lai sniegtu praktisku atbalstu darba meklēšanā un karjeras plānošanā, Zoom platformā notiks piecas NVA karjeras konsultantu meistarklases: “CV sagatavošana: Europass un Canva”, “Motivācijas vēstules sagatavošana”, “Darba intervija tiešsaistē (praktiski padomi)”, “Savu resursu apzināšanās darba atrašanā” un “Karjeras mērķu uzstādīšana un sasniegšana”. Lai gan pieteikšanās karjeras konsultantu meistarklasēm jau ir noslēgusies, jebkurš interesents var pieteikties individuālajām konsultācijām pie NVA karjeras konsultantiem un iegūt informāciju par meistarklasēs apspriestajām tēmām.

Karjeras dienas darba meklētājiem NVA rīko jau ceturto gadu pēc kārtas. 2018.gadā NVA karjeras dienās piedalījās 3,5 tūkstoši darba meklētāju, bet 2019.gadā – jau 4 tūkstoši. Pērn pasākuma aktivitātes norisinājās gan klātienē, gan tiešsaistē: NVA tiešsaistes pasākumu ar darba devēju piedalīšanos “Ko darīt šodien, lai būtu konkurētspējīgs darba tirgū rīt?” attālināti skatījušies vairāk nekā 4,3 tūkstoši interesentu, savukārt klātienes darba interviju simulācijās piedalījās 275 interesenti 22 NVA filiālēs.

 

Preiļu parka peldvietas ūdens kvalitāte atbilst noteiktajām prasībām

12.06.2021.

Informējam, ka Preiļu parka peldvietā ir veiktas ūdens analīzes, un ūdens atbilst visiem kritērijiem, lai droši varētu peldēties.

Baudīsim vasaru, ievērojot noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un drošības noteikumus uz ūdens!

SIA “Preiļu saimnieks” veiks maģistrālā ūdensvada tīklu skalošanu

Šī gada jūnijā un jūlijā Preiļos tiks veikta maģistrālā ūdensvada tīklu skalošana. Šos darbus ir plānots veikt:

14.-15. jūnijā – Liepu ielā,

16.-18. jūnijā – Viļānu ielā, Kooperatīva ielā, Celtnieku ielā,

21. jūnijā – Skolas ielā, Liepājas ielā, Daugavpils ielā.

Skalošanas darbu dēļ ir iespējamas ūdens spiediena svārstības, ūdens uzduļķošanās, rūsas klātbūtne ūdenī, kā arī ūdensapgādes pārtraukums. Par ūdensapgādes iespējamiem pārtraukumiem tiks izziņots atsevišķi – informācija tiks ievietota gan SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” mājaslapā, gan pie attiecīgo dzīvojamo māju kāpņu telpu durvīm.

Par gaidāmajiem ūdensvada skalošanas darbiem jūlija mēnesī informēsim jūnija beigās.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Jogas nodarbības Preiļu novada iedzīvotājiem

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/078 “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros tiek īstenoti pasākumi, stiprinot iespējas iedzīvotājiem rūpēties par savu veselību vēl pirms saslimšanas.

Sākot ar 2020. gada septembri, Preiļu novada iedzīvotājiem tika nodrošināta iespēja uzsākt jogas nodarbības klātienē, tomēr Covid-19 pulcēšanās ierobežojumu dēļ tās uz laiku tika pārtrauktas. Pēc nelielas pauzes, to norise efektīgi tika pārorganizēta uz ZOOM platformu un norisinājās līdz šī gada maijam. Nodarbības vadīja sporta speciāliste, fitnesa un jogas pasniedzēja Lilita Kivleniece. Iedzīvotāju atsaucība bija liela, pirmajām nodarbībām tiešsaistē pieslēdzās apmēram 50 dalībnieces. Sākoties pavasarim, interese samazinājās, nodarbībām pieslēdzās vidēji 20 dalībnieces. Projekta ietvaros jogas nodarbības tiks atsāktas rudenī par to informējot novada iedzīvotājus.

Nodarbību cikla noslēgumā, tika veikta dalībnieku anketēšana elektroniskā veidā, ar mērķi uzzināt viedokli par notikušo, kā arī vēlmēm un ieteikumiem nākotnes pasākumiem. Aptaujā piedalījās 50 respondentes – sievietes. Aptaujas dalībnieces pozitīvi novērtēja jogas nodarbību vadītājas darbu, attieksmi, sagatavotību un zināšanas, kā arī pauda vēlmi šādas nodarbības apmeklēt arī nākotnē.

Rakstu sagatavoja

RSU studente, praktikante Laura Maļina

Fotografē parku un piedalies konkursā “Kas mīt tavā parkā?”

10.06.2021.

Līdz šī gada 30. jūnijam gan pieaugušie, gan bērni tiek aicināti piedalīties fotokonkursā “Kas mīt tavā parkā?”. Konkursu rīko Lietuvas NVO “Inovatorių slėnis” un tas norisinās projektā “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajās ūdenstilpnēs Latvijā un Lietuvā”.

Fotokonkursa mērķis ir ne tikai popularizēt fotogrāfiju kā pašizpausmes līdzekli, bet arī izceltseno parku īpašo nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Tāpēc fotoentuziasti aicināti doties uz Preiļu vai kādu citu parku un iemūžināt tā bagātības fotogrāfijās! Konkurss tiek rīkots divās vecumu grupās: bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam un pieaugušie.

Labāko darbu autori saņems NVO “Inovatorių slėnis” balvas un labākās fotogrāfijas tiks iekļautas ceļojošā izstādē. Labākajiem septiņiem bērnu grupas fotoautoriem vecumā no 12 līdz 14 gadiem būs iespēja no 19. līdz 25. jūlijam piedalīties bezmaksas starptautiskā vasaras nometnē Preiļos.

Darbi jāiesūta uz e-pastu fotografuojuparka@gmail.com līdz 2021. gada  30. jūnijam. Konkursa nolikums (PDF).

Konkurss tiek organizēts projekta “Vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi publiskajāsūdenstilpnēsLatvijā un Lietuvā” (SAVE PAST FOR FUTURE)Nr.LLI-476ietvaros, ko finansē Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam.Projekta partneri ir Preiļu novada dome, Lietuvas nevalstiskās organizācijas “Inovatorių slėnis” un “Foundation for Peatland Restoration and Conservation”, kā arī Zarasu rajona pašvaldība Lietuvā. Projekta laikā tiks veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā un Kamarišķu muižas parkā Lietuvā un Preiļu muižas parkā. Projekts tiek īstenots no 2020. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam. Kopējās projekta izmaksas ir 1 030 848,12 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 876 220,89 eiro un projekta partneru līdzfinansējums 154 627,30 eiro apmērā, tostarp Preiļu novada domes līdzfinansējums – 57 790,31 eiro.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit

Sīkāka informācija par projektu www.latlit.eu vai www.preili.lv.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Preiļu novada dome, un tās nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Vilcāne
Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste
25141858
ilona.vilcane@gmail.com

Preiļu Mūzikas un mākslas skola arī pēdējo šā mācību gada mēnesi aizvadīja ļoti aktīvi 

09.06.2021.

Pūšaminstrumentu spēles programmas audzēkņi  21. 05.2021. piedalījās III Starptautiskajā konkursā- festivālā “Saksofona svētki 2021” Molodečno (Baltkrievija), kur Sabīne Vaivode ieguva 2. vietu un Artis Borovskis 3. vietu (ped. Oļegs Koļesņičenko).

II Starptautiskajā konkursā “Fanfares of Lviv 2021” Ļvovā ( Ukraina), kurš notika laika posmā no 28.03.- 14.05.2021., veiksmīgs sniegums mūsu klarnetistiem Danielam Jānim Pastaram – 1. vieta un Alisei Savickai – 2. vieta (ped. Oļegs Koļesņičenko). Arī trompetists Renārs Koļesņičenko izcīnīja 2. vietu (ped. Jānis Livdāns).

16.-20.05.2021. Starptautiskajā akordeona spēles konkursā “CONCORD OF SOUNDS 2021” Mārupē mūsu skolas audzēknis Jānis Bērzinieks (ped. Artūrs Savickis) ieguva 2.vietu un Maija Lazdāne (ped. Svetlana Stepanova) ieguva 3.vietu.  Paldies visiem par aktivitāti, radošumu un uzdrošināšanos darboties, piedalīties konkursos arī šādā attālinātā veidā.

   

Svetlana Manuilova

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas bibliotekāre

Provizoriskie vēlēšanu rezultāti Preiļu novadā

07.06.2021.

Centrālās vēlēšanu komisijas informācija liecina, ka no 14 530 balsstiesīgajiem Preiļu novada iedzīvotājiem pašvaldību vēlēšanās nobalsoja 6 601 – 45,43%.

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas provizoriskajiem datiem par vēlēšanu sarakstu Nr. 1 Politiskā partija “KPV LV” nobalsojuši 1,68%, par sarakstu Nr. 2 sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” nobalsojuši 5,74%, par sarakstu Nr. 3 Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”- “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” nobalsojuši 17,02%, par sarakstu nr. 4 APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI, Politiskā partija “Latvijas Reģionu Apvienība”, Jaunā konservatīvā partija – 16,88%, par sarakstu nr. 5 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija – 11,68%, par sarakstu Nr.6 “Latvijas attistībai” – 15,59%, par sarakstu Nr. 7 Zaļo un Zemnieku savienība – 9,05%, par sarakstu Nr. 8 – LATGALES PARTIJA, Jaunā VIENOTĪBA – 21,56%.

Vairāk informācijas par vēlēšanu rezultātiem Preiļu novadā aicinām skatīt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā: https://pv2021.cvk.lv/pub/preilu-novads/velesanu-rezultati

Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošana interešu izglītības jomā

05.06.2021.

Bibliotēkā no 7. jūnija mainīti izmantošanas noteikumi

No 7. jūnija Preiļu muzejs sagaida apmeklētājus ar jauniem eksponātiem un stāstiem

03.06.2021.

Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, no nākamās pirmdienas, 7. jūnija, apmeklētājiem beidzot tiek atvērtas arī Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja iekštelpu ekspozīcijas, kā arī muižas kapela un vārtsarga namiņš!

Raiņa bulvārī 28 izvietotās Preiļu vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas “Muzeja stāsti Latvijai” sadaļa “Karoga stāsts” pa šo laiku ir papildināta ar jauniem eksponātiem un stāstiem, kas veltīti 2. pasaules kara un abu okupācijas režīmu laiku norisēm Preiļos. Apmeklētājiem būs iespēja tuvāk iepazīt vairākus jaunus priekšmetus – katru ar savu interesantu vēsturi, tādējādi izzinot 2. pasaules kara daudzšķautnaino, postošo ietekmi uz Latvijas cilvēku dzīvēm.

Savukārt izstāžu zālē Raiņa bulvārī 28, 2. stāvā joprojām skatāma izcilā Latvijas mākslinieka Jāņa Strupuļa izstāde «Atskats». Jānis Strupulis ir latviešu tēlnieks un grafikas dizaineris, kurš veidojis vairākas Latvijas monētas ar nominālvērtību latos un ir  Latvijas Valsts ģerboņa plastiskā etalona autors. Izstāde koncentrējas uz mākslinieka radošo mantojumu laika posmā no 1970. līdz 2018. gadam un atspoguļo plašo Jāņa Strupuļa devumu medaļu un monētu mākslā, glezniecībā un zīmēšanā.

Izstāžu zālē tikko uzstādīta arī Ārlietu ministrijas ceļojošā izstāde “Latvijas diplomātijai un ārlietu dienestam 100”. Tā sniedz ieskatu Latvijas vēstures nozīmīgākajos notikumos un stāsta par ārlietu dienesta diplomātu ieguldījumu valsts izveidē, pastāvēšanā un starptautiskajā atzīšanā.

Pa ceļam no muzeja līdz Preiļu parkam – namiņā pie Kultūras centra Raiņa bulvārī – kā allaž apskatāma ekspozīcija “Gadskārtu ozols”, kas stāsta Preiļu stāstu caur 170 gadus senā parka Ozola gadskārtām.

Ienākot Preiļu parkā, vārtsarga namiņā no 7. jūnija apmeklētājiem būs pieejama daudzveidīgā Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja etnogrāfijas priekšmetu, tekstiliju, keramikas un mēbeļu krātuve, savukārt pagalmā – iespēja uzspēlēt lielformāta šahu.

Līdzīgi kā citus gadus, apmeklētājiem būs atvērta arī 1817. gadā celtā Preiļu muižas kapela, kurā apskatāmas renesanses laikmeta gleznotāju darbu reprodukcijas un tēlnieces Ēvī Upenieces skulptūras. Tāpat ir iespēja ielūkoties grāfu Borhu kapenēs, kas izvietotas kapelas pagrabstāvā.

Savukārt no 14. jūnija Raiņa bulvārī pretī Kultūras namam būs aplūkojama 1941. gada deportācijām veltītā vides izstāde “Tūkstoš atmiņu sirdī dzeļ”.

Muzeja iekštelpu izstādes un ekspozīcijas apskatāmas individuāli vai vienas mājsaimniecības lokā. Muzeja darba laiks: pirmdiena–piektdiena plkst. 11.00–18.00, sestdiena, svētdiena plkst. 12.00–18.00. Aicinām ievērot epidemioloģiskos drošības pasākumus! Informācija par Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju – https://preili.lv/nozares/kultura/muzeji/preilu-vestures-un-lietiskas-makslas-muzejs/.

Ekspozīcijas “Muzeja stāsti Latvijai” fragments
Atklātā etnogrāfijas priekšmetu, tekstiliju, keramikas un mēbeļu krātuve

 

Informāciju sagatavoja:
Ilona Vilcāne
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos