Nākamnedēļ izskanēs pirmie radiolasījumi latgaliski – Ilzes Spergas “Dzeiveiba” stāsti

03.12.2021.

Nākamnedēļ, no 7. līdz 11. decembrim, katru vakaru plkst. 22.05 Latvijas Radio 1 ēterā izskanēs pirmie radiolasījumi latgaliski – Ilzes Spergas stāstu krājuma “Dzeiveiba” stāsti. Radiolasījuma mākslinieciskais vadītājs ir Kristaps Rasims, bet stāstu klausāmās versijas galvenā balss – Latvijas Nacionālā teātra aktrise Inga Misāne-Grasberga.

Ilzes Spergas debijas stāstu krājumā “Dzeiveiba”, kas izdots 2014. gadā, apkopoti deviņi līdz tam nepublicēti vai internetā fragmentāri publicēti stāsti latgaliski. Radiolasījuma versijā būs iemūžināti seši no tiem – 7. decembrī skanēs stāsts “Marabeju kolns”, 8. decembrī “Puika mežā”, 9. decembrī “Laime, 10. decembrī “Duraceņš” un “Stuosts par suneiti”, bet 11. decembrī radiolasījumi noslēgsies ar stāstu “Deputats”. Katru vakaru gaidāms gandrīz stundu garš ieraksts. Tāpat visi stāsti jau 7. decembrī būs pieejami klausītājiem Latvijas Radio mājaslapā un latgaliešu kultūras ziņu portālā lakuga.lv. “Dzeiveiba” radiolasījumi būs pirmais līdz šim audio versijā pilnībā ierakstītais un Latvijas Radio “Radioteātrī” izskanējušais darbs.

Stāstu krājums “Dzeiveiba” savulaik saņēma Latgaliešu kultūras gada balvu “Boņuks” kā labākais sniegums literatūrā 2014. gadā, kā arī Ilze Sperga par “Dzeiveiba” tika nominēta Latvijas Literatūras gada balvas “LaLiGaBa” kategorijā “Gada debija”. Stāstu krājuma redaktore Anna Rancāne par to savulaik teikusi: “Ilzes Spergas stāstos dzīvo mazie ļaudis. Tie, par kuriem jau Svētajos Rakstos sacīts, ka tieši viņiem Dievs atklājis debesu valstības noslēpumus. Un bēda esot tiem, kuri nodarīs pāri kaut vienam no tiem mazajiem. Brīžiem lasot uznāk smagums no tik skaudra dzīves materiāla, bet grāmatas nosaukums ir “Dzeiveiba”, un tas liecina, ka viss beigu beigās tomēr pavērsīsies uz gaišo pusi. Šie ir stiprās Latgales stiprie stāsti.”

Aktrise Inga Misāne-Grasberga, kura ir “Dzeiveiba” radiolasījumu galvenā balss un nāk no Ludzas novada Mērdzenes puses, par darbu pie stāstu audio versijas saka: “Tas man bija kā liels pagodinājums, tā reizē arī pārdzīvojums, vai to vispār spēšu paveikt, jo līdz šim ar latgaliešu literatūras tekstiem nebiju saskārusies. Stāstu krājuma “Dzeiveiba” nosaukums tik precīzi atbilst tam, kas ir stāstos – dzīvība it visā: darbībās, dabā, attiecībās un arī dzīvniekos. Brīžiem man bija kamols kaklā no tā, cik dziļi sāpīti, bet reizē arī viegli Ilze ar vārdiem izteikusi sajūtas.” Līdzās Ingas balsij “Dzeiveiba” radiolasījumos ieskanas arī citas lielāku un mazāku ierunātāju balsis, jo īpaši no Kārsavas un Preiļu puses. Tāpat stāstu audio versiju papildina ieraksta mākslinieciskā vadītāja Kristapa Rasima radītā skaņu ainava.

Stāstu krājuma “Dzeiveiba” radiolasījumi tapuši ar Valsts kultūrkapitāla fonda programmas “KultūrELPA” un Latvijas Radio finansiālu atbalstu. Radiolasījumu ieraksta projektu īsteno biedrība “LgSC”, sadarbojoties ar Latvijas Radio Latgales studiju. “LgSC” un LR Latgales studija cer, ka turpmāk radiolasījuma formātā izskanēšanai Latvijas Radio “Radioteātrī” reizi gadā varētu sagatavot vismaz vienu latgaliešu literatūras darbu.

Plašāka informācija:
Edīte Husare
Biedrība “LgSC”
lgsc@lgsc.lv
29509672
http://lgsc.lv

 

Pēdējās izmaiņas: 03.12.2021.

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu par jaunputnu un dējējvistu audzēšanas kompleksa izveidi Preiļu novadā

Vides pārraudzības valsts birojs 2021.gada 1.novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr.5-02/29  par ietekmes uz vidi procesa piemērošanu SIA “Preiļu putni” paredzētajai darbībai – jaunputnu un dējējvistu audzēšanas kompleksa izveidei Preiļu novada Preiļu pagastā.

Paredzētās darbības ietvaros plānots uzbūvēt piecu jaunputnu novietnes, katrā novietnē izvietojot 12500 jaunputnus, un divas dējējvistu novietnes, katrā novietnē izvietojot 15 000 dējējvistu. Vienlaikus paredzēts izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru, ūdens apgādei, notekūdeņu savākšanai un novadīšanai, barības izejvielu gatavošanai un uzglabāšanai un putnu mēslu apsaimniekošanai, kā arī ar putnu audzēšanu saistīto palīgprocesu nodrošināšanai.

Divi dējējvistu cehi atradīsies Rietumu ielā 6, Jaunsaimnieki, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301 (zemes vienības apzīmējums 76580030381) turpmāk Adrese Nr.1, savukārt jaunputnu (cāļu) cehu izvietojumam tiek vērtētas trīs alternatīvas  vietas t.i.:

1.alternatīva. 3 jaunputnu (cāļu) cehi atrodas Rietumu ielā 7, Jaunsaimnieki, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301 (zemes vienības apzīmējums 76580030368) (turpmāk Adrese Nr. 2) un divi jaunputnu (cāļu) cehi atrodas Adresē Nr.1;

2.alternatīva. 4 jaunputnu (cāļu) cehi atrodas Adresē Nr.2 un viens jaunputnu (cāļu) cehs atrodas Rietumu ielā 5, Jaunsaimnieki, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301 (zemes vienības apzīmējums 76580030363) (turpmāk Adrese Nr. 3);

3.alternatīva. 3 jaunputnu (cāļu) cehi atrodas Adresē Nr.2 un divi jaunputnu (cāļu) cehi atrodas zemes vienībā ar apzīmējumu 76580030367 (turpmāk Adrese Nr. 4).

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskās apspriešanas notiks neklātienes formā (attālināti)  no š.g. 17. decembra līdz 2022.gada 14.janvārim.

Ietekmes uz vidi  novērtējuma sākotnējās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 28. decembrī plkst. 17:00. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot sanāksmes dienā norādīto tīmekļa saiti un pievienošanās instrukciju, kas tiks publicēts SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par paredzēto darbību. Sanāksme tiks ierakstīta un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 2022.gada 5.janvārim SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no š.g. 17. decembra varēs iepazīties:

  • Papīra formātā Preiļu novada pašvaldībā – Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV-5301 (darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 65322766);
  • Preiļu novada pašvaldības tīmekļa vietnē: preili.lv;
  • Tīmekļa vietnē: environment.lv/lv/aktualitates.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz vidi var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv, tālrunis: 67321173, tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv) līdz 2022.gada 14.janvārim.

Informācija par projekta ietekmes uz vidi novērtējumu turpmāk būs pieejama arī tīmekļa vietnē:

www.vpvb.gov.lv/lv/ietekmes-uz-vidi-novertejumu-projekti.

Nekustamie īpašumi, kuri robežojas ar SIA “Preiļu putni” paredzētās darbības teritoriju.

Informāciju sagatavojusi:
Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Dagnija Dudarjonoka

Preiļu muzejs piedāvā sagaidīt Ziemassvētkus radoši

PVLMM virtuālās izstādes “Priecīgus Ziemassvētkus!” fragments

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs ir sagatavojis vairākus svētku noskaņu raisošus piedāvājumus gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Ziemassvētku gaidīšanas laikā, apmeklējot Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīciju “Muzeja stāsti Latvijai”, Pētera Postaža darbu izstādi vai dodoties uz kādu no Kultūras centra rīkotajiem pasākumiem, aicinām uzkavēties arī Preiļu Kultūras nama vestibilā – tur skatāma muzeja krājuma 1950.–1980. gadu rakstaino dūraiņu un 1930. gadu Ziemassvētku pastkaršu virtuālā izstāde “Priecīgus Ziemassvētkus!”. Savukārt uz displeja pie ieejas muzeja ekspozīcijā ir iespēja noskatīties muzeja speciālistu sagatavotās video pamācības Ziemassvētku rotājumu – puzuru, bitīšu un eņģelīšu – pagatavošanā. Abi displeji iegādāti projektā “ENI-LLB-1-244 “Pārrobežu vēstures un kultūras mantojuma veicināšana ar muzeja inovāciju palīdzību” / Museum 2020. Virtuālo izstādi un video pamācības iespējams noskatīties arī muzeja Facebook kontā.

1950.–1970. gadu eglīšu rotājumi, foto: PVLMM ekspozīciju un izstāžu kuratore Silvija Berezovska

Ziemassvētku gaidīšanas laikā pie Kultūras nama paviljonā izvietotajā ekspozīcijā “Gadskārtu ozols” var apskatīt 1950.–1970. gadu eglīšu rotājumus. Ekspozīcija brīvi pieejama jebkurā diennakts laikā, tumsā tā tiek izgaismota.

Skolēnu klasēm muzejs piedāvā arī tiešsaistes nodarbību “Nāk no pļavas, Tiru, viru, Vienā kājā karājas…”, kuras laikā bērniem ir iespēja muzejpedagoga pavadībā iemācīties pagatavot vienkāršu puzuri no mājās pieejamiem materiāliem. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, sazinoties ar PVLMM izglītojošā darba un darba ar apmeklētajiem speciālisti Silviju Ivanovsku (tālr.: 25640398).

Lai mierpilnu pārdomu pilns Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

 Informāciju sagatavoja:
Ilona Vilcāne
PVLMM speciāliste vēstures jautājumos

Veikti pagalma labiekārtošanas darbi Liepu ielā 8

Biedrība “Liepu iela 8” Preiļos realizējusi Viduslatgales pārnovadu fonda mazo grantu programmas “Iedzīvotāji veido savu vidi-2021” atbalstīto projektu. Projekta ietvaros Liepu ielas 8 pagalma bērnu spēļu laukumā ir uzstādītas šūpoles, pie katras kāpņu telpas novietoti četri soliņi un iestādīti košumkrūmi.

Sākotnēji projekta īstenošanas laiks bija paredzēts 2021.gada jūnijs-septembris, bet projekta realizācija iekavējās, jo mājas renovācijas būvniecības darbi, kuriem bija jābeidzas jūnijā, ievilkās līdz pat augustam, būvnieks kavējās arī ar būvžogu noņemšanu un aizvešanu. Kad tas beidzot bija izdarīts, augusta beigās uzsākām īstenot savu projektu. Būvmateriālu cenas pieaugumu dēļ, aizkavējās arī šūpoļu un soliņu izgatavošana, bet kad tas bija izdarīts, mājas iedzīvotāji aktīvi piedalījās to uzstādīšanā. Oktobrī tika sarīkota iedzīvotāju talka, lai sakoptu apkārtni, nopļautu saaugušo zāli, sagrābtu lapas un iestādītu desmit hortenzijas gar ielas malu, lai vizuāli atdalītu ielu no bērnu spēļu laukuma, vēl sešas tika iestādītas mājas priekšā.

Kopējais projekta budžets bija  680,00 eiro, no tiem pašvaldības finansējums 550,00 eiro, biedrības līdzfinansējums 130,00 eiro.

Biedrība “Liepu iela 8” izsaka lielu pateicību Preiļu novada pašvaldībai, Viduslatgales pārnovadu fondam, Preiļu novada Upmalas pagasta amatniekam Aināram Gavaram un Liepu ielas 8 mājas iedzīvotājiem par atbalstu un dalību projekta īstenošanā.

Biedrības “Liepu iela 8”
valdes locekle Kristīne Gribonika

 

 

Preiļu novada dome 2021. gada 16. decembrī attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo nomas tiesību izsoli objektam – Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam Daugavpils iela 64, Preiļi, Preiļu novads

02.12.2021.

Preiļu novada dome 2021.gada 16.decembrī plkst. 11.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo nomas tiesību izsoli objektam –

Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 76010061802 Daugavpils iela 64, Preiļi, Preiļu novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 76010061803, daļai platībā 1720,9 m2, un uz tās esošajai būvei – tipveida neapkurināma angāra ēkai 496,70 m2 platībā, apbūves laukums 525,90 m2, un asfaltbetona laukums 1195,0 m2, kas tiek būvēta īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Ražošanai pielāgota tipveida angāra izbūve un teritorijas labiekārtošana, Daugavpils ielā 64, Preiļi”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv (PDF) 

Nomas līguma projekts (PDF)  

Izsoles objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 543,90.

Izsoles dalības maksa ir 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 272,00 EUR. Dome rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

Izsoles solis ir 100,00 EUR (simts eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2021.gada 13. decembra plkst.12.00     Preiļu novada domes kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz 2021.gada 13.decembrim, plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.

 

Preiļu novada pensionāru biedrība aicina apskatīt paštaisīto spilvenu izstādi “Spilventiņu parāde”

Preiļu novada pensionāru  biedrība sagatavojusi Ziemassvētku dāvanas pansionāta “Preiļi” iemītniekiem. Šīs akcijas laikā pensionāru biedrības biedri izgatavojuši 40 dekoratīvos spilventiņus, kas veidoti dažādās rokdarbu tehnikās – šūti, adīti un izšūti krustdūrienā. Pirms spilventiņi nonāk pie pansionāta iemītniekiem, tie ir izstādīti nelielā izstādē Biedrības telpās Aglonas ielā 1a, Preiļos, kas skatāma no 1. līdz 21. decembrim.  Izstādes apmeklētājiem jābūt sadarbspējīgam Covid-19 sertifikātam! Tālrunis saziņai: 26668665.

Preiļu novada dome 2021. gada 16. decembrī attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli objektam – Preiļu novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Meža ielā 3A, 3B, 3C, 3D Preiļos

Preiļu novada dome 2021. gada 16. decembrī plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli objektam –

Preiļu novada pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Meža ielā 3A, 3B, 3C, 3D Preiļos, (īpašuma kadastra Nr. 7601 001 0014, 7601 001 0015, 7601 001 0016, 7601 001 0603), kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7601 001 0009, 7601 001 0010, 7601 001 0008 un 7601 001 0011 ar kopējo platību 6,27 ha, un uz tām esošajām būvēm- tipveida neapkurināma angāra ēka 990 m2 platībā, apbūves laukums 1070,9 m2  un divas moduļu tipa sadzīves ēkas 28,6 m2 un 18,3 m2 platībā, kas tiek būvētas īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” aktivitātē “Ražošanai pielāgotas teritorijas ar tipveida angāra ēku, divām moduļu mājām, laukumu un inženierkomunikācijām Preiļos, Meža ielā izbūve”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv (PDF)

Nomas līguma projekts (PDF)

Izsoles objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 1134,70.

Izsoles dalības maksa ir 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 600,00 EUR. Dome rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

Izsoles solis ir 100,00 EUR (simts eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2021.gada 13. decembra            plkst.12.00     Preiļu novada domes kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz 2021.gada 13.decembrim, plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.

 

Preiļu novada dome 2021. gada 16. decembrī attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli objektam – Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam Rietumu iela 5, Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads

Preiļu novada dome 2021.gada 16.decembrī plkst. 09.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko nomas tiesību izsoli objektam –

Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam ar kadastra Nr. 7658 003 0171 Rietumu iela 5, Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, Preiļu novads, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7658 003 0363, ar kopējo platību 0,7590 ha, un būvei– tipveida neapkurināma angāra ēka 1365,1 m2 platībā, apbūves laukums 1427 m2 platībā, kas tiek būvēta īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” aktivitātē “Intervences noliktavu ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai pieguļošā teritorijā”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv (PDF)

Nomas līguma projekts (PDF)

Izsoles objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 1400,00.

Izsoles dalības maksa ir 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) (izsoles dalības maksa netiek atmaksāta).

Izsoles nodrošinājums 700,00 EUR. Dome rēķinu par Izsoles nodrošinājumu neizraksta.

Izsoles solis ir 100,00 EUR (simts eiro un 00 centi).

Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājuma nauda jāsamaksā līdz 2021.gada 13. decembra plkst.12.00 Preiļu novada domes kontā Nr.LV08UNLA0026000130630, SEB banka.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz 2021.gada 13.decembrim, plkst. 12.00. Pēc norādītā laika dokumenti netiek pieņemti.

Aicina izteikt viedokli par Preiļu parkā veiktajiem labiekārtošanas darbiem

Preiļu parkā, kopš 2019. gada, ir notikušas daudzas izmaiņas attiecībā uz vides un teritorijas labiekārtošanu, daudzveidības veidošanu un parka vēsturiskā tēla izkopšanu. Daļa izmaiņu notikušas pateicoties starptautiskajam pārrobežu projekta “Parki bez robežām” (LV-RU-023) finansējumam. Lūgums veltīt 10 minūtes, lai novērtētu paveikto un ieteiktu jaunas idejas un ierosinājumus!

Lai aizpildītu anketu, nospiediet šeit!

Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja
Sanda Čingule-Vinogradova

9. decembrī notiks Didža Bērziņa tiešsaistes lekcija par holokaustu Latvijā un Latgalē

Preiļu ebreju kapsēta, foto: Gunārs Vilcāns

Šī gada 9. decembrī plkst. 18.00 interesenti tiek aicināti uz Dr. sc. comm. Didža Bērziņa tiešsaistes lekciju “Holokausts Latvijā un Latgalē: notikums, konteksts un atbalss”.

Lekcijā paredzēta diskusija par holokausta norisi nacistu okupētajā Latvijā Otrā pasaules kara laikā. Runāsim par būtiskajiem atskaites punktiem genocīda īstenošanas gaitā, īpašu uzmanību veltot Latgales specifikai un zināšanām, ko sniedz holokausta reģionālās vēstures analīze. Uzmanību pievērsīsim pretrunīgiem jautājumiem un atbildēm, ko Latgales konteksta analīze piedāvā holokausta traģēdijas izprašanai Latvijā un Eiropā.

Didzis Bērziņš ir vadošais pētnieks Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūtā, pēcdoktorantūras pētnieks Daugavpils Universitātē un Claims konferences universitāšu partnerības holokausta lektors Latvijas Universitātē. 2015. gadā aizstāvējis doktora disertāciju par holokausta diskursiem Latvijā. Dr. Bērziņš ir vairāku pētījumu, zinātnisku un populārzinātnisku rakstu autors par komunikāciju, propagandu, atmiņu, vēsturi, antisemītismu un holokaustu, kā arī bijis pētnieka stipendiāts ASV Memoriālajā holokausta muzejā.

Lekciju rīko Preiļu novada Izglītības pārvaldes sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatore Preiļu 1. pamatskolas direktore Nora Šņepste sadarbībā ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju. Lekcija būs noderīga vēstures un sociālo zinību skolotājiem, 12. klašu skolēniem, kā arī ikvienam vēstures interesentam.

Pieslēgšanās lekcijai 9. decembrī plkst. 18.00: https://meet.google.com/baw-wfsv-ayz

Informāciju sagatavoja:
Ilona Vilcāne
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina nepārtrauktu atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 11.kārtu

Biedrība “Preiļu rajona partnerība” izsludina nepārtrauktu atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 11.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā  „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

11. kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 03.01.2022. – 03.08.2022, piešķirtais ELFLA publiskais finansējums:  404 773,87 EUR.

Informāciju par projektu konkursu un bezmaksas konsultācijas var saņemt biedrībā “Preiļu rajona partnerība” birojā (Tirgus laukums 1, Preiļu novads, Preiļi) vai zvanot pa tālr.: 22026684 (Valija Vaivode) vai rakstot uz e-pasta adresi: preilupartneriba@inbox.lv.

Papildu informācija konkursa paziņojumā.

Biedrība “Preiļu rajona partnerība”

 

Preiļu novada dome 2021. gada 22. decembrī attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli par kustamās mantas – Mercedes Benz atsavināšanu

Preiļu novada dome 2021.gada 22.decembrī plkst. 13.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli par kustamās mantas, Mercedes Benz 0303 ar valsts reģistrācijas numura zīmi GN 2935, izlaiduma gads – 1989 atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv .

Izsolāmo automašīnu var apskatīt katru darbdienu, Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot saskaņojot ar Preiļu novada pašvaldības Transporta daļas vadītāju Artūru Leperu pa tālruni 22845766.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz – 2021.gada 20.decembra plkst. 12.00 iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē Preiļu novada pašvaldībā Raiņa bulvāris 19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – EUR 1450,00.

Izsoles reģistrācijas maksa 10.00 EUR un drošības nauda – EUR 145,00 maksājamas  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

 

Preiļu novada dome 2021. gada 22. decembrī attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli par kustamās mantas – katafalka VOLVO 7403 atsavināšanu

Preiļu novada dome 2021.gada 22.decembrī plkst. 14.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko izsoli par kustamās mantas, vieglā katafalka VOLVO 7403 ar valsts reģistrācijas numura zīmi EH 1112, izlaiduma gads – 1987 atsavināšanu. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv .

Izsolāmo automašīnu var apskatīt katru darbdienu, Aglonas pagasta pārvaldes darba laikā, iepriekš saskaņojot ar Aglonas pagasta pārvaldes vadītāju Aivaru Rivaru pa tālruni 29710802.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz – 2021.gada 20.decembra plkst. 12.00 iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē Preiļu novada pašvaldībā Raiņa bulvāris 19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – EUR 750,00.

Izsoles reģistrācijas maksa 10.00 EUR un drošības nauda – EUR 75,00 maksājamas  novada domes kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

 

Distanču slēpošanas cienītājiem – no šodienas Preiļos tiek atvērts slēpju nomas punkts

Pēkšņi sasniegot lielajai sniega kārtai, aktīvākie ziemas prieku baudītāji steidz meklēt savas distanču slēpes un izmēģināt pirmo sniegu. Arī Preiļu pilsētas parka distanču slēpošanas trase ir iebraukta un tie, kuriem ir savs inventārs, jau var doties atjaunināt piemirstās iemaņas.

Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola (BJSS) cītīgi strādā, lai ar 2. decembri  uzsāktu ziemas sporta inventāra bezmaksas nomu. Tā kā notiek BJSS telpu renovācija, slēpes tiks izsniegtas Preiļu BJSS stadiona tribīnēs ar ieeju no Sporta ielas puses. Nomas punktā pieejamas distanču slēpes gan pieaugušajiem, gan bērniem, tādēļ ziemas priekus baudīt aicinām arī ģimenes. Vienlaicīgi iespējams izsniegt apmēram 60 inventāra komplektus. Nomas punkts darbosies darbadienās no 14.00 līdz 21.00, bet brīvdienās no 11.00 līdz 18.00. Trasē apgaismojums ir ieslēgts līdz 22.00, bet izsniegšanas punkts darbu beidz plkst. 21.00, atbilstoši noteikumiem.

Preiļu BJSS pieaugušo sporta darba organizators Leonīds Valdonis aicina slēpotājus pret izsniegto inventāru izturēties saudzīgi, lai tas būtu izmantojams pēc iespējas ilgāku laiku. Tāpat īpašs lūgums pastaigu cienītājiem neizmantot slēpošanas trasi, jo tās sagatavošanā ieguldīts daudz laika un resursu, pastaigām izvēloties citas vietas parka teritorijā vai pilsētā.

Papildu informācija par nomas punktu un tā aktualitātēm, sazinoties ar Preiļu novada BJSS (Leonīds Valdonis, tālr. 29556446).

Informāciju sagatavojusi:
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa

Preiļu novada dome pārdod autobusu MERCEDES BENZ SPRINTER 411 par brīvu cenu – 2000,00 EUR

Preiļu novada dome pārdod autobusu MERCEDES BENZ SPRINTER 411 ar valsts reģistrācijas Nr. HV 8360, šasijas Nr. WDB9044631P946747, izlaiduma gads – 1999. par brīvu cenu – 2000,00 EUR.

Pieteikšanās termiņš – 2021. gada 10. decembris.

Autobusu var apskatīt katru darbdienu, Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot ar Preiļu novada pašvaldības Transporta daļas vadītāju Artūru Leperu pa tālruni 22845766.

 

Preiļu novada bibliotēku jaunumi decembrī – izstādes, jaunas grāmatas, radošā darbnīca

Kultūras ministrijas īstenotajā programmā “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām” no Latvijas Nacionālās bibliotēkas saņemta augstvērtīga daiļliteratūra, nozaru un bērnu literatūra. Preiļu reģiona bibliotēkas ir saņēmušas 1012 grāmatu eksemplārus 9689,86 EUR vērtībā. Preiļu Galvenās bibliotēkas krājumu papildina 70 grāmatu eksemplāri 862,27 EUR vērtībā. Ar jauno grāmatu sarakstu var iepazīties šeit.

Preiļu Galvenā bibliotēka pagarina pieteikšanos konkursam uz galvenā bibliotekāra amatu Bērnu literatūras nodaļā. Ar prasībām un darba pienākumiem varat iepazīties šeit. Lai pieteiktos vakancei,  līdz 2021. gada 5. decembrim nepieciešams iesniegt CV un motivācijas vēstuli bibliotēkā vai sūtīt pa pastu (adrese: Kārsavas iela 4, Preiļi, LV-5301) vai uz e-pastu ilona.skorodihina@preili.lv.

No 16.  novembra Aglonas bibliotēkā  apskatāma Latgales brīvo mākslinieku asociācijas gleznu izstāde  “Dzimtās zemes burvība”. Izstādes  darbu autori – Marija Safronova, Tatjana Ruskule, Margarita Trule, Larisa Sergejeva, Viktorija Donike ir iemūžinājuši burvīgus dzimtās zemes dabasskatus, gan klusās dabas ainas. Kopumā izstādē ir apskatāmas 15 gleznas, kas atklāj mākslinieku radošo enerģiju, izjūtas un vērtības. Izstāde Aglonas bibliotēkā būs apskatāma līdz 16. decembrim.

No  26. novembra Aglonas bibliotēkas pieaugušo literatūras nodaļā ir apskatāma izstāde “Advente – kā ceļš uz atkalredzēšanās, satikšanās svētkiem ar sevi pašu”. Bet bērnu literatūras nodaļā – izstāde “Balti nāca Ziemassvētki”. Bērni pašlaik čakli lasa “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas – 2021” kolekcijas grāmatas. “Šajā gadā aktīvi lasīšanā iesaistījušies paši mazākie – pirmskolas izglītības iestādes audzēkņi. Tā kā tikšanās klātienē pagaidām nenotiek, bibliotekāres jau otro reizi sagatavoja skaistas grāmatu kastes ar uzdevumiem, pārsteigumiem katrai grupiņai. Paldies audzinātājām par atsaucību! Saņēmām arī mēs dāvanu no bērniem – zīmējumus par izlasītajām žūrijas grāmatām,” stāsta Aglonas bibliotēkas vadītāja Dzintra Savitska.

10. decembrī plkst. 10.00 Ārdavas bibliotēka aicina uz radošajām darbnīcām, kur, kopā pavadot laiku, tiks meistarotas Ziemassvētku rotas (zvaigznes). Ikviens darbnīcas apmeklētājs varēs sasildīties ar tasi silta kakao dzēriena un apskatīt jaunāko grāmatu izstādi bibliotēkā.

Sīļukalnu bibliotēkā darbu nupat uzsākusi jauna bibliotēkas vadītāja Maruta Beča. Bibliotekāra darbs viņai nav svešs, jo pirms 18 gadiem strādājusi par bibliotekāri Rožkalnu bibliotēkā. “Šobrīd daudz kas ir mainījies un jāapgūst jaunas lietas, bet galvenais, lai lasītāji nāk un apmeklē bibliotēku,” stāsta jaunā Sīļukalna bibliotēkas vadītāja Maruta Beča.

Riebiņu bibliotēkā Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros Riebiņu vidusskolas 3.klases skolēniem norisinājās pasākums “Pērļu zvejnieces stāsts”, kura laikā tika lasīts fragments no Kārinas Ērlandsones grāmatas “Pērļu zvejniece” un bērni zīmēja savus sapņus, bet 7.a klases audzēkņi iepazina Ziemeļvalstis un lasīja fragmentus no Kairi Lookas grāmatas “Pija Prjaņika un bandīti”.

No 16. līdz 30. decembrim Riebiņu bibliotēkā skatāma Ilzes Grigules radošo darbu izstāde “Iedvesma”. “Kad pār zemi biežāk klājas miglas vāli, kad debesīs  žēli skan dzērvju atvadu saucieni, kad daba pamazām zaudē savu krāsu krāšņumu, tad gribas paņemt rokās krāsainus dzijas kamolus un radīt…  Rokdarbi –tā ir aizraušanās, hobijs  un dzīvesveids. Tā ir brīnišķīga sajūta, kad tavās rokās rodas jauna šalle, vai auskari vai rūķītis. Idejas un tēli atnāk, kad sirds ir mierīga. Bēdu, nemiera un stresa laikā adatas, kamoli, pērles  atpūšas un gaida. Bet vislabākā sajūta ir tad, kad mani darbiņi spēj iepriecināt citus,” tā par savu vaļas prieku raksta izstādes darbu autore, Riebiņu vidusskolas skolotāja Ilze Grigule.

Vēl līdz 9. decembrim var paspēt apskatīt novadpētniecības izstādi “Pagasta lepnums”, kurā tiek  iepazīstināts ar Riebiņu pagasta iedzīvotājiem, kuri no 2005. līdz 2020. gadam saņēmuši Riebiņu novada Atzinības rakstu.

Informāciju sagatavojusi:
Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Dagnija Dudarjonoka

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” aicina apgūt audžuģimeņu un adoptētāju apmācību programmas teorētisko daļu attālināti

01.12.2021.

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrība “DOMUS” atskatās uz šogad paveikto un gatavojas nākamā gada izaicinājumiem, turpinot savu aktīvo darbību kā sabiedriskā labuma organizācija, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai dažādās jomās – bērnu tiesību aizsardzība, profesionālas atbalsta sistēmas izveidošana un starpinstitucionāla sadarbība, atbalsts ģimenei, audžuģimenei, aizbildņiem, adoptētājiem, bez vecāku gādības palikušajiem bērniem; sabiedrības izglītošana; noziedzīgos nodarījumos cietušo personu un mazāk aizsargāto sabiedrības grupu – sieviešu, bērnu, invalīdu un citu interešu aizstāvība; sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības veicināšana, sociālās uzņēmējdarbības attīstība, labdarības pasākumu organizēšana u.c. Biedrība ir reģistrējusies Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un sniedz iedzīvotājiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Biedrības struktūrvienības darbojas divās valsts nozīmes pilsētās, bet mēs sniedzam atbalstu ģimenēm daudz plašākā reģionā – Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Mūsu struktūrvuenības – Jēkabpils ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs Jēkabpilī, un Rēzeknes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 93, pamatojoties uz deleģējuma līgumiem ar Labklājības ministriju, turpina sniegt atbalstu un organizēt apmācības un seminārus dažādām iedzīvotāju grupām. Savā ikdienas darbībā biedrības speciālisti sniedz ģimenēm psihosociālo atbalstu individuālo konsultāciju un atbalsta grupu veidā, kā arī  regulāri organizē mācības ne tikai topošām un esošām audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem,  bet arī ģimenes asistentiem. Mūsu speciālisti– klīniskais un veselības psihologi, sociālais darbinieks un jurists cieši sadarbojas ar valsts/pašvaldību institūcijām, lai operatīvi un efektīvi risinātu ar ģimeņu problēmām saistītos jautājumus. Mēs regulāri sniedzam arī rehabilitācijas pakalpojumus bērniem – audiologopēda un kanisterapijas nodarbības. Šogad mums izdevās augusta mēnesī organizēt divas nometnes bērniem – katra 5 dienu garumā,  valsts finansētās programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” ietvaros.

Lai arī Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ 2021.gadā mēs nevarējām pilnvērtīgi organizēt plašus pasākumus un biežāk tikties ar saviem sabiedrotajiem, tomēr mēs aktīvi organizējām apmācības, seminārus un atbalsta grupas virtuālā vidē ZOOM platformā.

Tuvojoties Ziemassvētku laikam, mēs visi ne tikai atskatāmies uz šajā gadā paveikto, bet arī domājam par nākamo gadu – kāds tas būs? ko nesīs? ko varam paveikt?

Ja Jūs kādreiz esat aizdomājušies par to, ka varētu sniegt mājas sajūtu un sirdssiltumu kādam bez vecāku gādības palikušajam bērniņam, varbūt tieši tagad ir īstais laiks, lai to darītu. Tāpēc tiem gādīgiem cilvēkiem, kuri vēlas kļūt par audžuģimeni vai adoptētāju, mēs piedāvājam apmācības, kuras sāksim 2022. gada 25. janvārī. Visu informāciju par audžuģimenes statusa iegūšanu vai bērna adopciju ikviens interesents var iegūt tuvākajā bāriņtiesā, vai zvanot Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “DOMUS” speciālistiem uz tālruņu nr.: 29256484, 22312018, 28443516, vai ieskatoties mūsu tīmekļvietnē www.domusatbalsts.lv

Pateicamies Jums par sadarbību un vēlam veselību, mīlestību un sapņu piepildīšanos 2022. gadā!

Informāciju sagatavoja:
Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības „DOMUS”
valdes priekšsēdētāja Kristīne Ozola

Latvijas Pasts un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra atgādina par iespēju pieteikt pensijas piegādi savā dzīves vietā

Ņemot vērā prasības Covid-19 izplatības ierobežošanai, kas samazina apkalpošanas iespējas pasta nodaļās vienam klientam noteiktās platības dēļ un paredz ilgāku pakalpojuma gaidīšanas laiku, kā arī veselības riskus, ko var radīt klātienes apmeklējums, Latvijas Pasts un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina, ka pensiju iespējams saņemt savā dzīvesvietā, piesakot šo pakalpojumu VSAA.

Latvijas Pastam ir līgums ar VSAA par pensiju piegādi saņēmēju dzīvesvietā, un šis skaidras naudas piegādes pakalpojums klientam izmaksās 2,39 eiro. Šā pakalpojuma izmaksas ir zemākas nekā individuālam skaidras naudas izmaksas pakalpojumam klienta dzīvesvietā no Pasta norēķinu sistēmas.

Iesniegumu VSAA par izmaksas adreses maiņu, izlemjot par turpmāku pensijas piegādi dzīvesvietā, iespējams iesniegt elektroniski oficiālajā e-adresē vai e-pastā pasts@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu). Iesniegumu iespējams nosūtīt arī pa pastu jebkurai nodaļai (VSAA Preiļu nodaļas adrese: Raiņa iela 19, Preiļi, LV-5301) vai nogādāt darba laikā jebkurā nodaļā, tai skaitā arī Preiļu klientu apkalpošanas centrā, atstājot speciāli izvietotā kastītē iesniegumiem. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar VSAA Preiļu nodaļu pa tālr.: 20396476.

Pensijas saņēmējam gan jārēķinās, ka, mainot pensijas saņemšanas veidu, var mainīties arī izmaksas datums. VSAA klientu apkalpošanas centru adreses un darbalaikus iespējams uzzināt te: https://www.vsaa.gov.lv/lv/filiales.

Informāciju sagatavojusi:
Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Dagnija Dudarjonoka

Informācija par sniega tīrīšanu uz Preiļu novada ceļiem

Nedēļas sākumā Latviju sasniedza viens no spēcīgākajiem sniegputeņiem pēdējo gadu laikā. Snigšana, spēcīgas vēja brāzmas, kas veido lielas sniega kupenas un sanesumus, sākās jau pirmdien, turpinājās visu nakti un sniegs mitējās tikai otrdien pēcpusdienā. Preiļu novads bija viens no sniega stihijas spēcīgāk skartajiem reģioniem.

Par esošo situāciju un atbildības kompetencēm, saskaņā ar veikto iepirkumu “Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2021./2022. gada ziemas periodā”:

  • Preiļu pilsēta – par ielu un ceļu tīrīšanu atbildīgais uzņēmums ir SIA “ACBR” (iepriekš SIA “Ceļi un tilti”), savukārt par ietvju tīrīšanu rūpējas SIA “Preiļu saimnieks”. SIA “ACBR” (SIA “Ceļi un tilti”) darbus saskaņā ar līgumu veic arī Preiļu, Rušonas un Silajāņu pagastos;
  • Pagastos par autoceļu tīrīšanu atbildīgi ir uzņēmumi, kas uzvarējuši iepirkumā un ar kuriem ir noslēgti attiecīgi līgumi:

Aizkalnes, Aglonas, Saunas un Pelēču pagastos līgumi par ceļu tīrīšanu ir noslēgti ar  VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”;

Rožkalnu, Vārkavas un Upmalas pagastos līgumi iepirkumu rezultātā ir noslēgti ar ZS ”DRUVAS”;

Stabulnieku pagastā ceļu ziemas uzturēšanas darbu līgums ir noslēgts ar
IK “Smaragdi”, Galēnu un Sīļukalna pagastos – ar SIA “Recro-N”, Riebiņu pagastā – ar ZS “Ozoli”.

Ja situācija pilsētas teritorijā šobrīd vērtējama kā apmierinoša un tiek izstrādāts rūpīgs grafiks, saskaņā ar kuru atbildīgās iestādes rīkoties nedēļas nogalē, kad sinoptiķi brīdina par nākamo sniegputeni, tad situācija pagastos ir ļoti atšķirīga. Ir pagasti, kuros iztīrīta lielākā daļa ceļu un notiek darbs pie piebrauktuvju tīrīšanas, tomēr ir arī pagasti, kuros tīrīšanas darbi nenorit pēc vēlamā plāna.

Vislielākās grūtības ir radušās ceļu posmos, par kuru tīrīšanu atbild VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Saistībā ar izveidojušos situāciju, trešdienas rītā tika sasaukta pagasta pārvaldnieku kopsapulce, kas vienojās par tālāko rīcības plānu. Kā sapulces dalībniekus informēja Juridiskās un iepirkumu daļas darbinieki, līgumi, kas noslēgti ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, paredz, ka 12 stundu laikā pēc tam, kad beigusies snigšana, visiem  teritorijā ietilpstošajiem ceļiem jābūt iztīrītiem. Tā kā snigšana beidzās 30. novembrī aptuveni plkst. 12.00, līdz trešdienas rītam visiem ceļiem bija jābūt iztīrītiem.

Jau sapulces laikā pagasta pārvaldnieki informēja par konkrētiem ceļiem, kur tīrīšanas darbi vēl nav uzsākti.  Sarežģītākā situācija šobrīd ir Aizkalnes, Pelēču un Saunas pagastos. Visi šie ceļa posmi tiek fiksēti un par to tiks informēti atbildīgie darbu izpildītāji.

Preiļu novada dome un pagastu pārvaldnieki analizē radušos situāciju. Ja VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” arī turpmāk nespēs savlaicīgi nodrošināt darbu izpildi, tiks pieprasīts piesaistīt apakšuzņēmējus, kuri savus piedāvājumus bija iesnieguši šī gada iepirkumā, bet netika izvēlēti dārgākas piedāvātās cenas dēļ. Pārsvarā tās ir zemnieku saimniecības, kas attiecīgos darbus ir veikušas kvalitatīvi un savlaicīgi iepriekšējos gados, kad ar tām bijis slēgts līgums.

Novada iedzīvotājus aicinām būt saprotošiem, kritisku situāciju gadījumā sazināties:

  • Pagastos – atbilstošā pagasta pārvalde (lv/pasvaldiba/kontaktinformacija/);
  • Preiļu pilsētā (ceļa braucamā daļa) – 28163090 (Preiļu novada pašvaldības būvinženieris, kurš var koordinēt SIA “ACBR” tehnikas vienības);
  • Preiļu pilsētā (ietves) – 27718322 (SIA “Preiļu saimnieks”).

Ziņu sagatavojusi:
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

Apstiprināts pašvaldības administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu amatu saraksts

30. novembra Preiļu novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināts Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu saraksts 2022.gadam.

Ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktos principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, optimizējot pašvaldības administratīvo struktūru, nodrošinot efektīvu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi un resursu efektīvu izmantošanu, kā arī valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, noteiktas un apstiprinātas amata vienības 2022. gadam.

Apvienojot Preiļu novada pašvaldības Attīstības daļu, Tehnisko daļu, Riebiņu apvienības pārvaldes plānošanas un attīstības daļu, Aglonas pagasta pārvaldes Attīstības nodaļu un Vārkavas apvienības pārvaldes administrācijas projektu koordinatoru ar 2021. gada 1. decembri tiek izveidota Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa.  Uz vakanto daļas vadītāja vietu tiks izsludināts atklāts konkurss.

Oktobrī amatā tika apstiprināta jaunizveidotās Kultūras un Tūrisma pārvaldes vadītāja, bet 30. novembra domes sēdē pieņemtais amatu saraksts iekļauj arī jaunizveidotās Kultūras un Tūrisma pārvaldes struktūru. Paredzēts, ka no 2022. gada 1. janvāra visi novada pagastu kultūras un tautas nami optimālākai darbībai būs Preiļu novada kultūras centra pārraudzībā, katrā pagastā saglabājot kultūras norišu un amatiermākslas pieejamību. Tāpat pārvaldes struktūrā turpmāk būs jauniešu centri, muzeji un Preiļu muižas komplekss un parks, kas ļaus veiksmīgāk iniciēt iestāžu sadarbību visa novada teritorijā.

Domes sēdes ietvaros notika arī Pašvaldības izpilddirektora vietnieka vēlēšanas, kur atklātā balsojumā amatā tika iecelta Sanda Launerte (sanda.launerte@preili.lv, tālr. 65322766), kura līdz šim bija izpilddirektora vietnieka pienākumu pagaidu izpildītāja.

Visu pašvaldības iestāžu, struktūrvienību vai administrācijas daļu kontakti pakāpeniski tiks atjaunoti pašvaldības mājaslapā (www.preili.lv) sadaļā Kontakti.

Ziņu sagatavojusi:
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka