Aizvadīta iedzīvotāju un pašvaldības vadības sapulce Riebiņos

27.05.2022.

24. maijā Riebiņu kultūras nama telpās notika Preiļu novada pašvaldības vadības, deputātu un speciālistu tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, lai informētu par notiekošo novadā un uzklausītu viņu jautājumus, ierosinājumus un vajadzības.

Uz sapulci bija ieradušies aptuveni trīsdesmit novada iedzīvotāji. Preiļu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Pēteris Rožinskis informēja par lielākajiem darbiem un izaicinājumiem, kas līdz šim bijuši jaunajā Preiļu novadā pēc Administratīvi teritoriālās reformas. Iedzīvotājiem allaž aktuāls ir ceļu tīkla jautājums, tāpēc Pēteris ieskicēja šī brīža situāciju par ceļu posmiem, kuros notiek vai tuvākajā laikā tiks uzsākti darbi, piemēram, valsts reģionālā autoceļa P58 Viļāni-Preiļi-Špoģi seguma atjaunošana ar asfaltu posmā Riebiņi – Aizupieši (Riebiņu ciemats). No iesāktajiem darbiem jūnijā plānots pabeigt ceļa rekonstrukcijas darbus posmā Riebiņi-Silajāņi (divkārtu virsmas atjaunošana ar šķembām un bitumena emulsiju), tāpat Galēnu pagasta Lomos noslēgsies darbi Dārza ielā, kā arī posmā Pieniņi – Smelteri paredzēts darbus beigt vasaras laikā. Otrā vietniece Anita Brakovska atzīmēja svarīgāko, pie kā tiek strādāts labklājības un sociālo pakalpojumu jomā, kā arī izglītībā. Šobrīd notiek intensīvs darbs pie skolēnu vasaras nodarbinātības koordinēšanas un Anita aicināja iedzīvotājus mudināt arī savās ģimenēs jauniešus izmantot šo iespēju, jo Preiļu novadā uz vasaras mēnešiem vēl ir pieejamas brīvas darba vietas. Sanākušos iedzīvotājus uzrunāja arī vairāki domes deputāti – Jāzeps Ivanāns, Raimonds Rubins, Lauris Pastars un Oskars Bērziņš.

Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors Aigars Zīmelis iedzīvotājus iepazīstināja ar aktuālajiem attīstības projektiem novadā, kā arī informēja par to, ka šobrīd tiek meklēti risinājumi, lai pie visām pirmsskolas izglītības iestādēm novadā uzlabotu rotaļu laukumus. Darba grupa 25. maijā iepazinās ar jaunākajiem laukumu piedāvājumiem, tālāk tiks skatītas tehniskās iespējas, lai pēc iespējas drīzākā laikā varētu veikt reālus darbus. Tāpat izpilddirektors informēja par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Preiļu slimnīca”, kas sniedz svarīgus pakalpojumus visiem novada iedzīvotājiem, pēdējā dalībnieku sapulcē lemto. Dalībnieki tajā pieņēma lēmumu sadalīt aizvadītā gada peļņu, to novirzot infrastruktūras projektu realizācijai,  t.sk. autostāvvietas izbūvei (50 automašīnām), kas būtiski uzlabos sniegto pakalpojumu pieejamību. Papildus izlemts līdzekļus ieguldīt arī citu iestādei vitāli nepieciešamo telpu renovācijā, lai attīstītu un paplašinātu pakalpojumu klāstu.

Šo tikšanos ar iedzīvotājiem apmeklēja arī 13. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs. Viņš pastāstīja par projektiem, kur pēdējos gados tikuši novirzīti lielākie finanšu līdzekļi, ieskicēja par turpmākajā plānošanas periodā iecerēto investīciju apmēriem, kā arī sanākušos seniorus informēja par pensiju indeksācijas jautājumu virzību. Vēl klātesošos uzrunāja arī Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja Ilga Pokšāne, Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža, MJIC “Pakāpieni” vadītāja Sintija Ančeva, Lauku komunālās daļas vadītājs Artūrs Meluškāns un pagastu pārvalžu vadītāji.

Iedzīvotāji aktualizēja kapsētu sakopšanas jautājumus un nepieciešamību pēc ceļu atputekļošanas un citiem darbiem, kas būtiski pagastos. Sanāksmē iezīmējās, ka Riebiņu ciemā aktuāla ir problēma ar klaiņojošiem kaķiem un iedzīvotāji arī izrādīja interesi par vajadzību pēc risinājumiem, kā utilizēt vecas mēbeles. Šie jautājumi ir piefiksēti un tiks nodoti atbildīgajiem speciālistiem, lai iespēju robežās meklētu piemērotāko risinājumu.

Nākamā tikšanās ar iedzīvotājiem notiks 30. maijā plkst. 16.00 Preiļos, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas aktu zālē (Kooperatīvā iela 6). Informējam, ka vasaras sezonā šādas tikšanās notiks vēl arī citos pagastos, par konkrētiem datumiem un laikiem iepriekš ziņosim pašvaldības komunikācijas kanālos – mājaslapā www.preili.lv un sociālā tīkla lapā www.facebook.com/preili.lv.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 27.05.2022.

Aicinām pieteikt dalību “Zāļu dienas gadatirgū”

“Zāļu dienas gadatirgus” notiks š.g. 22. jūnijā no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00 Preiļos, Svētku laukumā un tā teritorijā.

Pieteikties dalībai “Zāļu dienas gadatirgū” var līdz 20. jūnijam (ieskaitot):

 • aizpildot PIETEIKUMA ANKETU, kas jāiesūta uz e-pasta adresi inguna.bramane@preili.lv
 • vai aizpildot elektronisko anketu ŠEIT

Tālr. uzziņām: 20610484.

Pašvaldības nodeva par tirdzniecības vietu dalībniekiem, kam deklarētā dzīves vieta, juridiskā adrese vai saimnieciskā darbība reģistrēta Preiļu novadā, par vienu dienu ir 10,00 EUR (desmit eiro), bet dalībniekiem, kam deklarētā dzīves vieta, juridiskā adrese vai saimnieciskā darbība reģistrēta ārpus Preiļu novada, par vienu dienu ir 15,00 EUR (piecpadsmit eiro) – saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 2022/14 “Preiļu novada pašvaldības nodevas”.

Ar nolikumu “Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgu rīkošanu”  var iepazīties ŠEIT.

 

Preiļu novada kultūras centra ēkā uzsākti remontdarbi

26.05.2022.

Šī gada maijā uzsākti būvdarbi Preiļu novada kultūras centrā, kas tiek īstenoti projekta “Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Preiļu Kultūras centrā, Raiņa bulvārī 28, Preiļos” ietvaros.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkā, lai iegūtu primārās enerģijas ietaupījumu, samazinātu siltumnīcas efekta gāzu emisiju apjomu un saražotu papildjaudu no atjaunojamajiem energoresursiem elektroenerģijas izmantošanai.  Darbu rezultātā tiks uzlabots arī pašvaldības ēkas vizuālais izskats, lai veiksmīgāk iekļautos kopējā arhitektoniskajā pilsētvidē. Lai sasniegtu mērķi, projekta gaitā paredzēts veikt jumta seguma nomaiņu un siltināšanas darbus ēkas ārsienu saskarē ar bēniņu telpu, kā arī veikt lielās zāles grīdas konstrukciju siltināšanu un seguma nomaiņu. Tāpat tiks atjaunots siltummezgls un mehāniskās ventilācijas sistēma, esošais apgaismojums tiks mainīts uz LED un uzstādītas saules baterijas.

Preiļu novada pašvaldība, realizējot šo projektu, iegūs ne tikai labiekārtotu vietu, kur organizēt iedzīvotājiem kultūras pasākumus, bet svarīgākais, ka ilgtermiņā tas sniegs līdzekļu ietaupījumu par izmantoto enerģiju un kopumā ļaus mazināt ietekmi uz vidi.

Kā informē Preiļu novada kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja Ilga Pokšāne, būvdarbu laikā vasaras sezonā pilsētas pasākumi notiks Preiļu parka estrādē, savukārt rudens/ziemas sezonā plānots, ka centrālie pasākumi, kas ierasti tikuši rīkoti šajās telpās, notiks Riebiņu kultūras namā vai citās novada kultūras iestādēs. Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs šobrīd apmeklētājiem ir pieejams, bet, ja kādā darbu posmā būs izmaiņas, par to tiks ziņots iepriekš.

*Projekta kopējās plānotās provizoriskās izmaksas sastāda  824 035,01 EUR. Būvdarbus veic SIA “Builder Industry”, būvuzraudzību SIA “EM Būve”, autoruzraudzību SIA “Jēkabpils PMK“, SIA “Electriona“ . Paredzētais būvdarbu ilgums – 12 mēneši.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa
un projekta vadītāja Imelda Vutnāne-Kojāne

Roberta Mūka muzeja radošo darbu konkurss bērniem un jauniešiem

Tuvojoties dzejnieka un filozofa Roberta Mūka (Avena) simtgadei, ir pienācis laiks ikgadējam jaunrades radošo darbu konkursam bērniem un jauniešiem no 7 līdz 19 gadu vecumam. Šī gada konkursa tēma “Iztēle ir realitāte”.

Konkursa mērķis:

● Skolēnu domu, izjūtu un pārdzīvojumu atklāsme jaunrades darbos.
● Rosināt skolēnus iepazīt Roberta Mūka dzeju un esejas.
● Mudināt ikdienā saskatīt neparasto un savdabīgo.
● Vērot, analizēt, izpētīt un izteikt pārdomas par tendencēm mūsdienu sabiedrībā.

Dalībnieku uzdevums: atbilstoši tēmai uzrakstīt jebkura žanra jaunrades darbu, izvēloties savu virsrakstu, ne garāku par divām A4 lappusēm datorrakstā.

Darbu iesniegšana norit līdz 01.10.2022. Darbus iesniedz, sūtot uz e-pastu: rmmg@preili.lv, vai atnesot uz Roberta Mūka muzeju Galēnos, vai sūtot pa pastu.

Konkursa nolikums ŠEIT.

Gita Palma
Roberta Mūka muzeja Galēnos vadītāja
Tālr.: +371 25925621

Valsts līdzfinansējums 50% apmērā mājokļa pabalstam plānots arī 2023. gadā

Ņemot vērā sociālekonomisko situāciju Latvijā saistībā ar inflāciju un energoresursu cenu pieaugumu, valsts līdzfinansējums 50% pašvaldībām mājokļa pabalstu izmaksai ir paredzēts arī 2023.gadā. Par to ceturtdien, 26.maijā, panākta abpusēja vienošanās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Labklājības ministrijas (LM) ikgadējās sarunās par 2023.gada un vidēja termiņa budžetu.

Uzklausot LM sniegto informāciju par minimālo ienākumu sistēmas pilnveidošanu un valsts līdzfinansējumu mājokļa pabalsta un garantētā minimālā ienākuma (GMI) nodrošināšanai, LPS vērsa labklājības ministra Gata Eglīša uzmanību uz pašvaldību bažām par pieaugošajiem izdevumiem saistībā ar šo abu pabalstu izmaksu, un izmaksu ietekme uz pašvaldību budžetu nākamajā apkures sezonā varētu vēl palielināties. Vienojoties par valsts līdzfinansējuma turpināšanu arī 2023.gadā, vienlaikus panākta abpusēja vienošanās, ka grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā par koeficientu palielināšanu mājokļa pabalstam un jautājums par valsts līdzfinansējumu GMI un mājokļa pabalstu izmaksām virzāmi paralēli.

LPS uzklausīja labklājības ministra Gata Eglīša sniegto informāciju par priekšlikumiem mājsaimniecību atbalstam energoresursu cenu kāpuma un inflācijas pieauguma negatīvās ietekmes mazināšanai, kur LM gatavo mērķētus atbalsta veidus konkrētām iedzīvotāju grupām. Plānojot pasākumus, tiks pieaicināti arī LPS pārstāvji. Diskutējot par minimālās algas palielināšanu no nākamā gada, LPS priekšsēdis Gints Kaminskis uzsvēra, ka ir jādomā, lai ar minimālās algas palielināšanu netiktu veidota disproporcija starp pašvaldību darbiniekiem, kuriem ir zems atalgojums, bet viņiem ir atbildība par lēmumu pieņemšanu un vienkāršo darbu darītājiem – minimālās algas saņēmējiem. Tāpēc LPS aicina pasākumus vērtēt kompleksi – palielinot minimālo algu, izvērtēt arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa proporcijas pārdali par labu pašvaldībām, kas risinātu arī atalgojuma jautājumu.

Pārrunājot jautājumu par palīdzības sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, LPS un LM vienojās par turpmāku sadarbību palīdzības sniegšanā un palīdzības koordinēšanā, risinot arī jautājumus par bez pavadības uzņemtajiem bērniem. Puses vienojās, ka LM sadarbībā ar LPS izstrādā un līdz 2022. gada 30. jūnijam virza priekšlikumu par atbalsta pagarināšanu bāriņtiesu un pašvaldības sociālo dienestu darbiniekiem, kuri iesaistīti atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem,

Tikšanās laikā LM sniedza informāciju par ārpusģimenes aprūpes atbalsta pilnveidošanas iecerēm un sociālās palīdzības kritēriju pārskatīšanu un turpmākajiem soļiem sistēmas pilnveidei. Puses vienojās turpināt darbu pie  2021.gada vienošanās neizpildītajiem punktiem: attiecībā uz ieguldījumiem ilgstošās sociālās aprūpes centru infrastruktūras sakārtošanai,; sarunām ar pašvaldībām par ilgstošās sociālās aprūpes finansēšanas modeļiem.

 

 

Ella Pētermane

Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Latvijas Pašvaldību savienība

Mobilais tālrunis: +371 29496976

Ella.petermane@lps.lv

Iespēja pieteikties Latvijas Medicīnas Fonda (LMF) stipendijai 2022/23

Līdz 15. jūnijam ir iespēja pieteikties LMF atbalstam gan studentiem, gan jaunajiem ārstiem.

Stipendijas pasniegs LMF valdes priekšsēdis Valdis Zatlers 9. Latvijas Ārstu kongresa laikā plenārsēdē, kas notiks Rīgā 22. septembra rītā. Šogad fonds piešķirs stipendijas gan Latvijas ārstiem un studentiem, gan arī rietumu jauniešiem, kas vēlas savu dzīvi saistīt ar medicīnu.

 

Latvijas Medicīnas fonda stipendijas:

 • 5. vai 6. kursa medicīnas studentiem ir iespēja pieteikties Zariņu medicīnas studiju ceļojuma stipendijai studentiem. Stipendijas mērķis ir palīdzēt Latvijas medicīnas studentiem papildināt zināšanas dažādās ārzemju augstskolās un zinātniskās laboratorijās ES vai Amerikā 1- 2 mēnešu garumā. Tiks atbalstīti 2-3 pretendenti. Studiju ceļojuma stipendijas paredzētas līdz 3000 USD

Pieteikumus līdz 15. jūnijam sūtīt lmf.latvia@gmail.com un cc dainis.krievins@stradini.lv LMF valdes loceklim prof. Dainim Krieviņam ar tēmas norādi “LMF stipendija studentiem 2022”

 • Rezidentiem un jaunajiem ārstiem ir iespēja pieteikties Zariņu medicīnas studiju ceļojuma stipendijai ārstiem. Stipendija ir plānota studiju ceļojumiem uz ES vai Ameriku 1- 6 mēnešu garumā tiem, kas vēlas apgūt jaunas, līdz šim Latvijā nepielietotas vai mazpielietotas ārstēšanas metodes, Latvijai trūkstošas un pašreiz aktuālas specialitātes. Tiks atbalstīti 2-3 pretendenti. Studiju ceļojuma stipendijas paredzētas līdz 6000 USD. Pieteikumus līdz 15. jūnijam sūtīt lmf.latvia@gmail.com un cc dainis.krievins@stradini.lv LMF valdes loceklim prof. Dainim Krieviņam ar tēmas norādi “LMF stipendija ārstiem 2022”
 • Kopš 2016. gada vasaras Latvijas Medicīnas Fonds (LMF) ir izveidojis jaunu stipendiju – LMF Studentu Stipendija, lai dotu iespēju jauniešiem, kas dzīvo un mācās ārpus Latvijas universitātēs, koledžās vai medicīnas skolās, iespēju gūt praktisku pieredzi Latvijā P.Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā vai kādā citā ārstniecības iestādē un papildinātu zināšanas un praktiskās iemaņas medicīnā. Pieteikties šai stipendijai var vēl līdz 15. augustam.

 

Informācija par prasībām pretendentiem ir LĀZA mājaslapā sadaļā Stipendijas un LMF mājaslapā http://latvianmedicalfoundation.org/.

 

LMF ir ASV dibināta privāta bezpeļņas organizācija, ko 1990. gadā izveidoja pēc Pirmā Vispasaules latviešu ārstu kongresa profesori Bertrams un Kristaps Zariņi, lai sniegtu atbalstu Latvijas medicīnai. Vēsturiski LMF ir saistīts ar Latviešu ārstu un zobārstu apvienību (LĀZA).

 

Saziņai:
MD Kamena Kaidaka, LMF un LĀZA pārstāve Latvijā
+371 29121922

 

4. jūnija Aglonā notiks Latvijas Čempionāta nūjošanā 2. posms

4. jūnijā Aglonā norisināsies Latvijas Tautas sporta asociācijas rīkotā Latvijas Čempionāta nūjošanā otrais posms. Šogad starta vieta – Aglonā, Daugavpils ielā 40 (pie Kara muzeja).
Starts 21 km distancē – plkst. 11.00, 5 km un 10 km distancēs – plkst. 12.00. Sacensības notiks Tautas, Sporta un Junioru klasē. Sporta klasē tiks apbalvoti posma 1.-3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā un labākā sporta klases komanda katrā vecuma grupā. Tautas klasē tiks apbalvoti posma 1.-3. vietas ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē un labākā tautas klases komanda. Junioru klasē tiks apbalvoti posma 1.-3. vietas ieguvēji, meitenes un zēni. Sacensību organizatori var piešķirt papildus balvas īpašās nominācijās.
Dalībnieku iepriekšēja reģistrācija veicama ŠEIT sacensību nolikums ŠEIT.  Elektroniskā reģistrācija beidzas 48 stundas pirms sacensību sākuma.
Sacensību mērķis: popularizēt nūjošanas aktivitātes fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai, kā arī panākumu gūšanai sporta sacensībās.
Vairāk informācijas: www.sportsvisiem.lv.

Latvijas Tautas sporta asociācija,
tālr. +371 2 941 2801
ltsa@riga.lv

 

Nūjošanas trase

Pasaules diena bez tabakas

31.maijā tiek atzīmēta ikgadējā Pasaules diena bez tabakas (World No Tobacco Day). Katru gadu šajā dienā tiek akcentēts kāds noteikts aspekts attiecībā uz tabakas atkarību un cīņu pret smēķēšanu. Šogad šīs tematiskās dienas sauklis ir “Aizsargā vidi!”, uzsverot, ka visā dzīves ciklā tabaka apdraud ne tikai cilvēka veselību, bet arī vidi. Vides problēmu apzināšanās var dot smēķētājam vēl vienu iemeslu atmest.

Fakti:

 • Katru gadu vidē nonāk apmēram 4,5 triljoni gabalu jeb ~800000 tonnu izsmēķu;
 • Cigarešu izsmēķi ir trešais izplatītākais atkritumu veids Latvijas ūdens piekrastēs;
 • Cigarešu filtri tiek izgatavoti no celulozes acetāta, kas bioloģiski nenoārdās;
 • 1/3 daļu no visiem ugunsgrēkiem izraisa smēķešana;
 • Pietiek ar diviem cigarešu izsmēķiem uz litru ūdens, lai ūdenī nonākušās indīgās vielas nogalinātu ūdens organismus – zivis, gliemjus un citus ūdens mazos organismu;
 • Katru gadu vairāk nekā 600 miljoni koku tiek nocirsti tabakas industrijas vajadzībām (iepakojumu ražošanai, tabakas augu lapu kaltēšanai un plantāciju teritoriju izveidei);

Lai aktualizētu šī gada tematiskās dienas tēmu esam izveidojuši infografiku par smēķēšanas negatīvo ietekmi uz vidi.

Tāpat Pasaules dienā bez tabakas aicinām ikvienu smēķētāju atmest šo kaitīgo ieradumu. Pats pirmais un svarīgākais smēķēšanas atmešanā ir vēlēšanās, apņemšanās un gribasspēks. Smēķēšanas atmešanai nav brīnumlīdzekļu, kas ļautu visiem ātri un vienkārši pārtraukt šo kaitīgo paradumu, taču pastāv vairāki soļi, kas var palīdzēt sasniegt šo mērķi un tie ir: apņēmība atmest, paradumu maiņa un simptomu (sausa mute, izsalkuma sajūta, miega traucējumi, garastāvokļa maiņas u.c.) mazināšana. Uzskaiti visus iemeslus, kādēļ vēlies atmest un  centies atturēties no smēķēšanas tik ilgi, cik vien iespējams, pirms padodies vēlmei uzsmēķēt.

Latvijā katrs otrais 13 līdz 15-gadīgais pusaudzis ir pamēģinājis smēķēt elektronisko cigareti. Pētījumi liecina, ka šīs ierīces ir kaitīgas, jo īpaši jauniešiem, kuru organisms vēl attīstās. Tādējādi ir īpaši svarīgi izglītot iedzīvotājus par jaunajām smēķēšanas ierīcēm un to ietekmi uz veselību, lai veicinātu sabiedrības spēju atteikties un neuzsākt šo kaitīgo ieradumu, kā arī veidot no smēķēšanas brīvu vidi.

Lai aktualizētu e-cigarešu tēmu un mudinātu iedzīvotājus atteikties no smēķēšanas, esam izveidojuši informatīvu materiālu par e-cigaretēm un to radītajām sekām uz veselību.

Ja paša spēkiem neizdodas atmest smēķēšanu, palīdzību vari meklēt pie sava ģimenes ārsta vai ārsta-narkologa. Anonīmu palīdzību smēķēšanas atmešanai vari saņemt, zvanot uz Konsultatīvo tālruni smēķēšanas atmešanai: 67037333 (darba dienās no 08:00 līdz 18:00).

Lai ikviens no mums būtu zinošs, aicinām Pasaules dienā bez tabakas izmantot SPKC izstrādātos materiālus:

 

Nacionālais veselīgo pašvaldību tīkls

Aicina skolēnus piedalīties video konkursā “Atklāj, kas Tavam telefonam vēderā!”

2022. gada 26. maijā – Latvijas skolēni vecumā no 14 līdz 18 gadiem aicināti piedalīties «EIT RawMaterials Baltic Hub» rīkotā video konkursā sadarbībā ar «Bite Latvija» «Atklāj, kas Tavam telefonam vēderā!», kas radošā veidā mudina jauniešus no jauna skatpunkta palūkoties uz ikdienā tik pierasto mobilo tālruni, izpētot ne tikai tā lietotnes, bet arī uzzinot par izejmateriāliem, no kuriem šīs ierīces izgatavotas.

Lai vairotu jauniešu interesi par izejmateriāliem un «EIT RawMaterials Baltic Hub» aktivitātēm, kā arī veicinātu izziņas prieku un spēju paskatīties uz ikdienišķo no zinātnes aspekta, izsludināts video konkurss «Atklāj, kas Tavam telefonam vēderā!». Interesenti tajā var piedalīties, līdz 23. septembrim uzņemot un konkursa organizatoriem nosūtot līdz trīs minūtēm garu video materiālu. Dalībniekiem tiek dota izpausmes brīvība, ļaujot šo daudznozīmīgo tēmu interpretēt pēc saviem ieskatiem – vadot nelielu prezentāciju, veidojot stāstu, daloties ar jauniegūtajiem faktiem vai izvēloties kādu netradicionālu informācijas pasniegšanas veidu, tostarp muzikālu performanci.

Labākais video autors galvenajā balvā iegūs apmaksātu braucienu uz saulaino Itāliju, lai piedalītos starptautiskā skolēnu konferencē «RM@Schools 7th European Conference», kas norisināsies oktobrī, un bezvadu austiņas. Trīs labāko video autori saņems arī vērtīgas balvas no video konkursa atbalstītāja – uzņēmuma «Bite Latvija» –, «EIT RawMaterials Baltic Hub» un RTU Zinātnes un inovāciju centra.

Žūrija vērtēs video atbilstību tēmai, oriģinalitāti, noformējumu un informācijas pasniegšanas veidu. Video tiks pieņemti tikai elektroniski, aizpildot dalībnieka pieteikuma anketu – https://ej.uz/RawMaterialsKonkurss Video jāiesūta līdz 23. septembrim (ieskaitot).

Konkursa nolikums – https://ej.uz/nolikums_

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar «EIT RawMaterials Baltic Hub» vadītāju, konkursa rīkotāju Brigitu Daļecku: brigita.dalecka_1@rtu.lv.

«EIT RawMaterials Baltic Hub» ir Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) zināšanu un inovāciju kopienas «EIT RawMaterials» kontaktpunkts, ko 2019. gadā izveidoja Rīgas Tehniskā universitāte, Kauņas Tehnoloģiju universitāte un Tallinas Tehnoloģiju universitāte, lai palīdzētu Baltijas zinātniekiem un uzņēmumiem radīt konkurētspējīgas inovācijas izejmateriālu jomā. Inovāciju kopiena «EIT RawMaterials» uzskatāma par lielāko konsorciju izejvielu nozarē pasaulē. Piedāvājot atbalsta instrumentus, tā stiprina sadarbību, veicina zināšanu apmaiņu, jaunu uzņēmumu veidošanu un novatorisku risinājumu izstrādi visā izejmateriālu ķēdē, sākot no izpētes, ieguves un apstrādes līdz aizstāšanai, pārstrādei un aprites ekonomikai

Informāciju sagatavoja:
Lāsma Vaivare,
RTU Sabiedrisko attiecību departamenta projektu vadītāja
Tālr. 26597739
E-pasts: Lasma.Vaivare@rtu.lv

 

Latgales reģiona mācību iestādes savāc pārstrādei 96,143 tonnas makulatūras – aktīvākā mācību iestāde Preiļu 1. pamatskola

Ar lieliskiem sasniegumiem noslēgusies “Zaļā josta” rīkotā makulatūras vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2021./2022. mācību gada sezona. Piedaloties vairāk nekā 92 tūkstošiem bērnu no 358 izglītības iestādēm, pārstrādei nogādātas 555 tonnas 632 kg makulatūras – nevajadzīga papīra un kartona. Latgales reģionu konkursā pārstāvēja 60 izglītības iestādes, pārstrādei nogādājot 96,143 tonnas makulatūras. Audriņu pirmsskolas izglītības iestāde ieguvusi godalgoto otro vietu valsts mērogā pēc savāktā makulatūras daudzuma uz katru skolas audzēkni.

Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai” tiek rīkots jau 18. mācību gadu, kļūstot par nozīmīgu vides projektu tūkstošiem Latvijas bērnu ģimenēs. “Izlietotā iepakojuma, tostarp makulatūras, dalīta vākšana valsts mērogā pēdējos gados ir strauji attīstījusies. Tomēr, paralēli esošajai infrastruktūrai, ik gadu kampaņa “Tīrai Latvijai” pārstrādei pienes simtiem tonnu nevajadzīgu papīru un kartonu, uzskatāmi demonstrējot, ka šīm otrreizējām izejvielām joprojām ir jāmeklē alternatīvi savākšanas avoti,” norāda “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa. “Lai arī šķiet, ka dzīve digitālajā gadsimtā ļauj atteikties no papīra lietošanas, tomēr mūsu rīkotie konkursi parāda, ka, pat, strādājot attālināti, mācoties no mājām, visu darot elektroniski, sabiedrība tik un tā rada simtiem tonnu papīra un kartona atkritumu. Tāpēc mēs nevaram aizmirst par atkritumu šķirošanas nozīmi, un pārstrādē jānogādā katra izlasītā avīze, tukšais papīra maiss vai kartona kaste – jo tas ir izejmateriāls kam jaunam,” uzsver L. Kubliņa.

Aktīvākā mācību iestāde Latgales reģionā šogad ir Preiļu 1. pamatskola, kuras audzēkņi pārstrādei nogādāja 8,08 tonnas makulatūras. Latgales reģionā līderos izvirzījies arī Rēzeknes tehnikums, savācot 6,768 tonnas makulatūras, kā arī Preiļu 2. vidusskola, kuras audzēkņi pārstrādei nogādāja 6,5 tonnas makulatūras.

Šogad īpaši sasniegumi gan Latgales reģionā, gan visā valsts mērogā kopumā, ir Audriņiem. Pērn Audriņu pamatskola bija ieguvusi godalgoto 1. vietu visas Latvijas mērogā pēc savāktā makulatūras daudzuma uz vienu skolas audzēkni. Šogad Audriņu pirmsskolas izglītības iestāde ieguvusi 1. vietu Latgales reģionā un 2. vietu valsts mērogā pēc savāktā makulatūras daudzuma uz katru iestādes audzēkni – savākti vidēji 184,88 kg makulatūras uz katru bērnu. Šķaunes sākumskolas audzēkņi pārstrādei savāca vidēji 156,47 kg makulatūras katrs, savukārt Latvijas sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Jauniešu nodaļā katrs audzēknis vidēji pārstrādei nodevis 147,5 kg makulatūras.

Šajā mācību gadā no Latgales reģiona vislielākie sasniegumi makulatūras vākšanā nemainīgi ir Rēzeknes pilsētai un novadam. Piedaloties 13 mācību iestādēm, no Rēzeknes novada izvestas 21,955 tonnas makulatūras. Aktīvākie makulatūras vācēji Rēzeknes novadā šogad mācās Rēzeknes tehnikumā (savāktas 6,768 tonnas makulatūras, kas ir apmēram uz pusi vairāk, nekā pērn), Audriņu pirmsskolas izglītības iestādē (savāktas 4,807 tonnas makulatūras), Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā (savāktas 1,628 tonnas makulatūras), Rēzeknes Mākslas un Dizaina vidusskolā (savāktas 1,6 tonnas makulatūras) un Feimaņu pamatskolā (savāktas 1,374 tonnas makulatūras).

Daugavpils pilsētu un novadu konkursā “Tīrai Latvijai” pārstāvēja 20 izglītības iestādes, kuru audzēkņi pārstrādei nogādāja 19,749 tonnas makulatūras. Aktīvākās novada mācību iestādes ir Daugavpils 12. vidusskola, kuras audzēkņi pārstrādei nodeva 2,83 tonnas makulatūras, Daugavpils Centra vidusskola, kuras audzēkņi savākuši 2,093 tonnas makulatūras, un Daugavpils Valsts ģimnāzija, kuras audzēkņi pārstrādei savāca 2 tonnas makulatūras.

Preiļu pilsētu un novadu makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai” šogad pārstāvēja 4 izglītības iestādes, savācot 15,38 tonnas nevajadzīgu papīru. Aktīvākās novada skolas šogad ir Preiļu 1. pamatskola, kuras audzēkņi savākuši 8,08 tonnas makulatūras, kā arī Preiļu 2. vidusskola, kuras audzēkņi pārstrādei nodeva 6,5 tonnas makulatūras.

Makulatūras vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai” rīkoja “Zaļā josta” sadarbībā ar AS “Latvijas Valsts meži”, SIA “Pilsētvides serviss”, “Lautus Vide” PS, SIA “Līgatnes papīrs”, SIA “Balticfloc”, SIA “AP Kaudzītes”,  Valsts izglītības satura centru, Latvijas Tirgotāju asociāciju. Plašāka informācija un konkursa rezultāti atrodami vietnē www.tirailatvijai.lv.

 

Papildu informācija:

Laima Kubliņa, 26710793, laima.kublina@zalajosta.lv, www.zalajosta.lv

Daugavpilī jūnijā notiks Zemessardzes mācības

No 6. līdz 10. jūnijam Daugavpils valstspilsētas teritorijā notiks Zemessardzes 3. Latgales brigādes 36. kaujas atbalsta bataljona profesionālā dienesta karavīru iepriekš plānota apmācība, izmantojot militāros transportlīdzekļus.

Karavīru apmācības programma paredz gan uzturēt līdz šim apgūtās prasmes, gan apgūt arvien jaunas iemaņas vienības kaujas spēju stiprināšanai. Mācībās piedalīsies aptuveni 30 karavīri, kuri uzdevumu izpildei diennakts gaišajā laikā pārvietosies pa koplietošanas ceļiem, izmantojot militāros transportlīdzekļus. Mācību uzdevumos netiks izmantota nekāda veida munīcija vai imitācijas līdzekļi.

Zemessardzes 3. Latgales brigādē karavīru un zemessargu militārās apmācības process tiek organizēts nepārtraukti visa gada garumā, veicot dažādus taktiskos uzdevumus gan vasaras, gan ziemas periodos. Regulāro mācību laikā karavīri un zemessargi uzlabo savu gatavību Zemessardzes vienību atbildības teritoriju aizsardzībai. Dažādu vienību un apakšvienību kaujas saliedētības uzlabošanai plānveida mācības tiek organizētas gan vienas Zemessardzes brigādes ietvaros, gan kopā ar citām Zemessardzes brigādēm, kā arī sadarbībā ar regulāro spēku vienībām un sabiedroto valstu karavīriem.

Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljons ir profesionālā dienesta apakšvienība, kas Latvijas pilsoņiem sniedz divas iespējas: kļūt par karavīru un veidot profesionālo militāro karjeru dienesta vietā Latgalē, vai arī kļūt par zemessargu un militārās pamatzināšanas apgūt no darba vai mācībām brīvajā laikā.

Profesionālā dienesta apakšvienība Zemessardzes sastāvā ir izveidota pirms četriem gadiem, lai stiprinātu Nacionālo bruņoto spēku reaģēšanas spējas un veicinātu efektīvu un visaptverošu valsts aizsardzības uzdevumu izpildi Latgales reģionā.

Lai uzzinātu vairāk par dienesta iespējām Zemessardzes 36. kaujas atbalsta bataljonā:

ZVANI: 26676291,

RAKSTI: uz e-pastu dienests36kab@mil.lv.

Iedzīvotāju ievērībai!

Mācību norises vietās Daugavpils valstspilsētas teritorijā notiks karavīru un tehnikas īslaicīga pārvietošanās pa koplietošanas ceļiem, netraucējot satiksmi.

Nacionālie bruņotie spēki aicina Daugavpils iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret Zemessardzes aktivitātēm, kas vērstas uz valsts aizsardzības spēju stiprināšanu.

Ar jautājumiem par mācību norisi var vērsties pa tālruni 25920222.

Informāciju sagatavoja:

Zemessardzes 3. Latgales brigādes štāba Informācijas daļa

Tālrunis: 26192444, e-pasts: erika.bondarenko@mil.lv

Preiļu parkā izveidota rododendru audze

24. maijā Preiļu politiski represēto biedrības “Likteņa ceļš” biedri, draugi, domubiedri un atbalstītāji Preiļu parkā pretim estrādei stādīja rododendrus. Ideja par rododendru audzi – atmiņu vietu Preiļu novada padomju varas politiski represēto iedzīvotāju piemiņai – pieder biedrības vadītājai Natālijai Rubīnei. Skaistā iecere tiek īstenota pateicoties līdzcilvēku saziedotajiem līdzekļiem pērnā gada septembrī nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” rīkotās kampaņas “Ziedotāju aplis” laikā.

“Šo rododendru audzi stādām politiski represēto cilvēku piemiņai. Šeit ir četri mūžzaļie krūmi un 19 vasarzaļie. Mūsu dārzos augošās puķes, kas Sibīrijā aug brīvā dabā, izsūtījumā esošajiem cilvēkiem bija vienīgais prieks un atgādinājums par mājām. Vēlāk šeit uzstādīsim arī plāksnīti ar pateicību ziedotājiem. Ikviens parka apmeklētājs, noskenējot QR kodu, savā telefonā varēs noklausīties represēto stāstus. Ļoti ceru, ka nupat ierīkotā rododendru audze ieaugs un priecēs parka apmeklētājus” talkas laikā stāstīja Natālija Rubīne.

Rododendru stādīšanā, čakli sadarbojoties, piedalījās arī Latvijas Politiski represēto apvienības dibinātājs un valdes loceklis Edmunds Būmanis, Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, Preiļu novada domes deputāte Maruta Plivda, represēto biedrības pārstāve Tekla Bekeša, biedrības “Preiļu novada pensionāri” biedri, Preiļu muižas kompleksa un parka apsaimniekošanas komanda un citi idejas atbalstītāji. Pēc padarītā darba visi talcinieki tika aicināti uz pikniku Preiļu parkā.

Biedrība “Likteņa ceļš” pateicas visiem ziedotājiem: Agritai Zīmelei, Ainai Kravalei, Aldim Adamovičam, Anitai Brakovskai, Artim Utinānam, Ārijam Vucānām, Dinai Bitei, Edgaram Pīgoznim, Edgaram Vaivodam, Egitai Bašenai, Ievai Babrei, Inetai Liepniecei, Irēnai Suhodoļskai, Ivetai Kunakovai, Janīnai Bečai, Līvai Norkārklei, Marijai Briškai, Marijai Švābei, Marijai Utinānei, Marijai Ziemelei, Marutai Plivdai, Natālijai Rubīnei, Rihardam Sisojevam, Sandrai Ņikiforovai, Sanitai Ekmanei, Teklai Bekešai, Valijai Vaivodei, Vijai Jakimovai, Ženijai Krūzmētrai. Pateicība arī idejas labvēļiem, bez kuru atbalsta šī iecere netiku īstenota – SIA “Līvānu kūdras fabrika” valdes priekšsēdētājam Pēterim Romanovskim par desmit kūdras maisu ziedojumu, Preiļu novada domes deputātei Marutai Plivdai par stādu atvešanu no Babītes un talcinieku cienastu. Pateicība arī Saeimas deputātam Aldim Adamovičam par degvielu, represēto biedrības cilvēkiem par iesaistīšanos un atbalstu!

 “Likteņa ceļš” ir politiski represēto biedrība Preiļu novadā, dibināta ar mērķi  aizstāvēt politiski represēto intereses un pašiem aktīvi darboties dažādās sabiedriskās aktivitātēs.

Informāciju sagatavojusi Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

 

 

 

Sezonas laukstrādniekiem paplašināts īpašais nodokļu režīms

Lauku atbalsta dienests (LAD) un Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka tie lauksaimnieki, kuri laikā no 1.aprīļa līdz 30.novembrim nodarbina laukstrādniekus sezonas rakstura darbos, no šo darbinieku algām var maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli 15% apmērā, bet ne mazāka kā 0,70 eiro katrā nodarbināšanas dienā.

Sezonas laukstrādnieku reģistrācijai darba devējiem jāizmanto LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēma (EPS) (papildus VID minētie darbinieki nav jāreģistrē), tajā reģistrējot ienākumu gūšanas dienu, noslēgto līgumu formu un sezonas laukstrādniekiem aprēķināto atlīdzību par darbu. EPS ir nodrošināta iespēja lauksaimniekiem (darba devējiem) iegūt apkopotā veidā visus mēneša laikā ievadītos datus un aprēķināto nodokļa apmēru, lai tos iesniegtu VID standartizētā formā vienu reizi mēnesī.

Lai lauksaimnieks varētu piemērot saviem sezonas darbiniekiem atviegloto nodokļu režīmu, tam ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

 • lauksaimniekam īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, ko tas izmanto augļkoku, ogulāju vai dārzeņu audzēšanai un nodarbina sezonas laukstrādniekus ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā, kā arī akmeņu lasīšanā sējumu, stādījumu un zālāju platībās;
 • lauksaimnieks ir pieteicis zemi vienotajam platības maksājumam, ievērojot kārtību, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros;
 • lauksaimnieks nav mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs;
 • sezonas laukstrādnieks vienlaikus tajā paša dienā nav reģistrēts citā saimniecībā.

Savukārt, lai sezonas laukstrādnieka ienākumiem varētu piemērot 15% iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, tam ir jāatbilst šādiem trim nosacījumiem:

 • persona ir nodarbināta lauksaimniecības sezonas darbos ne vairāk kā 90 kalendāra dienas pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā;
 • personas ienākums, kas gūts pie viena vai vairākiem lauksaimniekiem kopā, nepārsniedz 3000 eiro;
 • personai četru mēnešu periodā pirms lauksaimniecības sezonas darbu uzsākšanas lauksaimnieka labā ar šo pašu lauksaimnieku nav bijušas darba tiesiskās attiecības vai nav bijis noslēgts uzņēmuma līgums.

Gadījumā, ja sezonas laukstrādnieks vienā un tajā pašā zemnieku saimniecībā ir nodarbināts 90 kalendārās dienas pēc kārtas un viņa ienākumi mēnesī pārsniedz 3000 eiro, šādas darbinieks ir jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā kā darbinieks un turpmāk no viņa ienākumiem pilnā apmērā jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Plašāka informācija pieejama LAD tīmekļvietnē izvēlnē “Sezonas laukstrādnieki” un VID tīmekļvietnē sadaļā “Nodokļi/Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/Informatīvie un metodiskie materiāli” informatīvajā materiālā “Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai LAD klientu apkalpošanas tālruni 67095000.

 

Valsts ieņēmumu dienests Lauku atbalsta dienests
Sabiedrisko attiecību daļa

Tālr. 67122668, 67122670

e-pasts: komunikacija@vid.gov.lv

Sabiedrisko attiecību daļa

Tālr. 67095000

E-pasts: prese@lad.gov.lv

SIA “Preiļu slimnīca” dalībnieku sapulcē apstiprina gada pārskatu

2022. gada 20. maijā tika sasaukta SIA “Preiļu slimnīca” kārtējā dalībnieku sapulce, kurā piedalījās abu SIA “Preiļu slimnīca” dalībnieku: Preiļu novada pašvaldības un SIA “CLP” pārstāvji.

Viens no būtiskākajiem jautājumiem, kas tika skatīts – SIA “Preiļu slimnīca” 2021. gada pārskats un tā apstiprināšana. Tāpat apstiprināšanai tika nodota SIA “Preiļu slimnīca” izstrādātā vidēja termiņa darbības stratēģija 2022. – 2024. gadam, ko dalībnieku sapulcē arī apstiprināja.

SIA “Preiļu slimnīca” dalībnieku sapulcē tika apstiprināts aizvadītā gada pārskats, kā arī tika pieņemts lēmums SIA “Preiļu slimnīca” 2021. pārskata gada peļņu EUR 697 372,00 apmērā atstāt uzņēmuma attīstībai, ko izlietot SIA “Preiļu slimnīca” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022. – 2024. gadam investīciju plānā paredzētajiem mērķiem.

Tāpat tika pieņemts lēmums SIA “Preiļu slimnīca” 2020. pārskata gada peļņu EUR 321 648,00 apmērā atstāt uzņēmuma attīstībai un izlietot iepriekš minētā investīciju plāna paredzētajiem mērķiem.

SIA “Preiļu slimnīca” dalībnieku sapulcē tika dota piekrišana slēgt līgumu ar SIA “DSM Meistari” par autostāvvietas izbūvi, ārējā apgaismojuma ierīkošanu un teritorijas labiekārtošanu par kopējo līgumcenu EUR 235 349,27 bez PVN. Būvdarbus plānots uzsākt šī gada jūlijā.

 

SIA “Preiļu slimnīca” sabiedrisko attiecību speciālists
Rolands Naglis

Preiļu novada skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2021./2022. mācību gadā

25.05.2022.

Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra 19.08.2021. rīkojumu Nr. 25.1.-04/39 ,,Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2021./2022. mācību gadā”, Preiļu novadā notika 16 valsts olimpiāžu 2. posms. Kopējais dalībnieku skaits – 347 izglītojamie. Novada posmā iegūtas 180 godalgotas vietas, t. sk. 1. vieta- 58 skolēniem; 2. vieta – 49 skolēniem; 3. vieta – 43 skolēniem; Atzinība – 30 dalībniekiem.
Apsveicam 13 izglītojamos, kuri ar vislabākajiem rezultātiem novada posma olimpiādēs, tika izvirzīti un piedalījās Valsts posma olimpiādēs 6 mācību priekšmetos: bioloģijā, krievu valodā, vēsturē, latviešu valodā, ģeogrāfijā, matemātikā.
3. posma olimpiādēs piedalījās Elmīra Botore -Tumova (skolotāja Elīna Smirnova) un Niks Kristians Karpovs (skolotāja Lilija Meldere) no Aglonas vidusskolas; Evelīna Placinska (skolotāja Anita Placinska) un Džeina Zukule (skolotāja Lilija Gasjaņeca) no Aglonas Katoļu ģimnāzijas; Matīss Aksjonovs (skolotāja Digna Prodniece), Maksims Ivanovs (skolotāja Mairita Grišule) un Valērija Dementjeva (skolotāja Maruta Upeniece) no Preiļu 1.pamatskolas; Evija Bergmane-Sprūdža – 2 olimpiādēs (skolotāja Anna Meluškāne un Ārija Pudule), Agnija Jemeļjanova – 3 olimpiādēs (skolotāja Ilze Grigule, Ārija Pudule, Anna Meluškāne), Evelīna Upeniece (skolotāja Ārija Pudule) no Riebiņu vidusskolas; Ieva Poplavska (skolotāja Ineta Ivanova), Juris Kokins (skolotāja Vija Caune) un Jānis Jalinskis (skolotāja Ināra Krusta) no Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas.
Lepojamies ar zinošiem novada skolēniem -godalgoto vietu ieguvējiem valsts posma olimpiādēs. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēns Juris Kokins saņēmis Atzinību ģeogrāfijas olimpiādē (skolotāja Vija Caune). Krievu valodas (kā svešvalodas) olimpiādē piešķirtas 3 godalgotas vietas: Preiļu 1. pamatskolas 8. klases skolniecei Valērijai Dementjevai 1.vieta (skolotāja Maruta Upeniece); Riebiņu vidusskolas 11. klases skolniecēm Agnijai Jemeļjanovai un Evijai Bergmanei-Sprūdžai 3.vieta (skolotāja Anna Meluškāne). Vēstures olimpiādē Atzinību saņēmis 12. klases skolēns Jānis Jalinskis no Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (skolotāja Ināra Krusta).
Pateicība skolotājiem par ieguldīto darbu izglītojamo sagatavošanā mācību priekšmetu olimpiādēm. Saskaņā ar Preiļu novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību, godalgoto vietu ieguvēji saņems Izglītības pārvaldes Diplomus un naudas balvas.

Preiļu novada Izglītības pārvaldes
Izglītības darba speciāliste
Evelīna Visocka

Noslēdzies Latgales senioru literārās jaunrades prozas konkurss “Mans stāsts”

Noslēdzies Latgales Reģionālās pensionāru apvienības organizētais Latgales senioru literārās jaunrades prozas konkurss “Mans stāsts”. Tajā piedalījās 27 Latgales seniori no 5 novadiem. Konkursā tika iesūtīti 28 darbi. Patīkami tas, ka no Preiļu novada Pensionāru biedrības piedalījās 16 seniori. Visi iesūtītie darbi tika augsti novērtēti ar Atzinības un Pateicības rakstiem, sadalīti pa nominācijām.
Nominācijā “Dzīves stāsti” tika apbalvoti – Valentīna Kudiņa, Anatolijs Briška, Anita Sparāne, Broņislava Rubine, Elma Aksjonova, Marija Vaivode un Marija Volkova.
Nominācijā “Dokumentālais stāsts” novērtēti Valentīnas Karpušenko, Annas Brūveres, Innas Brices, Tamāras Paškovas un Antoninas Pastares rakstītās esejas.
Nominācijā “Radošais darbs” novērtētas Irēnas Jokstes, Annas Lāces un Veronikas Lazdānes rakstītās domas.
Nominācijā “Bērnības atmiņas” Agafijas Trusovas rakstītās spilgtās atmiņas.
18. maijā visi 16 autori un ieinteresētie seniori tika ielūgti uz kopēju saietu Ādama un Ievas saliņā Preiļu parkā. Pasākumu kuplināja Preiļu novada pašvaldības deputāte Maruta Plivda. Jau vairākus gadus viņa atbalsta senioru radošo darbu konkursus, izsaka pateicību visiem un mudina arī turpmāk būt aktīviem.
Preiļu novada pensionāru biedrības Valdes prieksēdētāja, Latgales reģionālās pensionāru apvienības priekšsēdētājas vietniece Marija Briška pastāstīja, ka radošo darbu konkursi Latgalē jau notiek no 2018. gada. Īpaši aktuāla šī tēma kļuva pandēmijas laikā, kad bija aizliegumi pulcēties kopā. Bija iespēja vienatnē parunāt ar sevi, arī izteikt savas domas rakstiski, paanalizēt savu dzīves gājumu, atcerēties bērnības gaitas un pacilāt atminā skaistākos dzīves brīžus.
Pie kopīgas siltas tējas un kafijas pauzes sapulcējušies izteica sirsnīgus pateicības vārdus Marijai Briškai par iedvesmu, iedrošinājumu, rosinājumu, uzmundrinājumu un atbalstu tēmu izvēlē, par noteiktā konkursa termiņa ievērošanu. Jau tradicionāli ar apsveikuma dziesmām apbalvotos sveica senioru vokālais ansamblis “Virši”.

Preiļu novada
Pensionāru biedrības
valdes locekle Marija Volkova

Ar Zivju fonda atbalstu ir papildināti zivju resursi Rušonas ezerā

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu 2022. gada maijā ir realizēts projekts zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā “Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Preiļu novada Rušonas ezerā”, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.
Projekts realizēts ar mērķi papildināt līdaku mazuļu krājumus Preiļu novada Rušonas pagasta Rušona ezerā, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību.
Projekta ietvaros tika iegādāti un Preiļu novada Rušonas pagasta Rušonas ezerā ielaisti 30 000 gab. līdaku mazuļi.
Projekta kopējā summa 9075 eiro, Valsts Zivju fonda atbalsts 8076 euro un pašvaldības finansējums 999 euro.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks veikts ieguldījums Preiļu novada Rušonas ezera apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Preiļu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Preiļu novada ezeros, kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība novadā.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Attīstības, investīciju un inženiertehniskās
daļas projektu vadītāja Inese Jakovele

Centrālajā vēlēšanu komisijā reģistrētās vēlētāju iniciatīvas, par kurām šobrīd notiek parakstu vākšana

Cienījamie iedzīvotāji, šobrīd jūsu demokrātiskajai līdzdalībai ir atvērtas trīs vēlētāju iniciatīvas par likumu ierosināšanu.
1. Likumprojekts “Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” (30/07/2021). Parakstu vākšana notiek par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Ierosinātājs: “Latvijas vīru biedrība”.
2. Likums a “Grozījumi par 2012. gada 8. novembra likumlikumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu (25/09/2021).Parakstu vākšana notiek par 2012. gada 8. novembra likuma ”Grozījumi likumā ”Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu. Ierosinātājs: “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”.
3. Likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” (25/01/2022). Parakstu vākšana notiek par vēlētāju skaita samazināšanu likumu un Saeimas atsaukšanas ierosināšanai līdz 50 000, kā arī mazāku balsotāju skaitu likuma pieņemšanai tautas nobalsošanā. Ierosinātājs: “Brīvību tautai”.

Pašvaldībā ir iespējams apliecināt parakstu par atbalstu iniciatīvām, piesakoties pie pašvaldības iedzīvotāju reģistrēšanas speciālistes Anitas Livdānes (tālr. 65322766, Raiņa bulvāris 19., Preiļi) un Bāriņtiesā (Iepriekš piesakoties pa tālr.: 65322106, 08.00-12.00 pirmdien, ceturtdien Aglonas ielā 1a, Preiļos).
Par izsludinātajām iniciatīvam un Jūsu pilsoniskās līdzdalības iespējām Jūs vairāk uzzināsiet: www.latvija.lv/pv vai www.cvk.lv.

 

 

Glifosātu saturošu augu aizsardzību līdzekļu lietošanas prasības kļuvušas stingrākas

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) pārskatījis reģistrāciju 11 glifosātu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem (AAL): “Barbarian Biograde360”, “Barbarian Hi- Aktiv”, “Barbarian Super 360”, “Clinic Up”,  “Gallup Super 360”, “Glyphomax480”, “Landmaster 360 TF”, “Monosate G”, ”Ouragan System 4”, “Rosate TF”, “Taifun B, atsevišķiem AAL mainot reģistrācijas nosacījumus.

Veiktas šādas izmaiņas:

 • pirms ražas novākšanas graudaugu un rapša sējumos vairs nedrīkst lietot AAL “Barbarian Biograde360”, “Barbarian Hi- Aktiv”, “Barbarian Super 360”, “Clinic Up”, “Gallup Super 360”, “Glyphomax 480”, “Landmaster 360 TF”, “Monosate G”, ”Ouragan System 4”, “Rosate TF”, “Taifun B”;
 • pirms ražas novākšanas lauku pupu un zirņu sējumos vairs nedrīkst lietot AAL “Barbarian Biograde360”, “Barbarian Hi- Aktiv”, “Barbarian Super 360”, “Clinic Up”, “Gallup Super 360”, “Landmaster 360 TF”, “Monosate G”, “RosateTF”;
 • noteikts, ka kopējais maksimālais darbīgās vielas glifosāta daudzums nedrīkst pārsniegt 2,88 kg/ha sezonā vienā laukā, lietojot jebkuru glifosātu saturošu AAL.

AAL marķējumā noteikti arī papildu ierobežojumi, kas apzīmēti ar:

 • “SPe 3 frāze”, kurā tiek norādīta aizsargjosla metros, kas jāievēro līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, lai aizsargātu izdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus;
 • “SPe 4 frāze”, kurā noteikts, ka, lai aizsargātu ūdens organismus un ar lietojumu nesaistītus augus, AAL nedrīkst lietot uz necaurlaidīgām virsmām, piemēram, asfalta, cementa plāksnēm, bruģa un citās vietās ar augstu noteces risku, piemēram, industriālajās teritorijās.

Visus glifosātu saturošus AAL aizliegts lietot teritorijās, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas.

Šobrīd AAL sarakstā reģistrēti 25 glifosātu saturoši AAL, 21 no tiem ir 2. reģistrācijas klases AAL un četri ir 3. reģistrācijas klases AAL.

 1. gadā reģistrācija jāatjauno šādiem glifosātu saturošiem AAL: “Rodeo FL”, “Roundup Flex”, “Roundup PowerMax”, “Roundup Ultra”. Pēc reģistrācijas atjaunošanas paredzētas izmaiņas arī šo AAL lietošanā.

Glifosātu saturoši AAL ir vispārējas un sistēmas iedarbības herbicīdi, kurus lieto īsmūža, daudzgadīgo nezāļu un labību – sārņaugu – iznīcināšanai.

Visus glifosātu saturošus AAL pēc atļaujas atjaunošanas drīkst tirgot sešus mēnešus ar iepriekšējo marķējuma tekstu uz iepakojuma, bet tirgotājam obligāti jāizsniedz pircējam VAAD lēmuma kopija ar apstiprināto jauno AAL lietojumu. AAL lietotājam preparāti jālieto saskaņā ar lietojumu, kas apstiprināts, atļauju atjaunojot. Informācija par izmaiņām AAL lietojumā atrodama tīmekļvietnē http://registri.vaad.gov.lv/reg/aal_saraksts.aspx pie AAL marķējumiem.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
26425173, dace.udre@vaad.gov.lv

www.vaad.gov.lv

Iniciatīvas “DiscoverEU” ietvaros 178 jaunieši no Latvijas bez maksas apceļos Eiropu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka, balstoties uz Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” iniciatīvas “DiscoverEU” 2022. gada pirmās kārtas rezultātiem, ir zināms – 178 Latvijas 18 gadīgi jaunieši, kuri bija pieteikušies iniciatīvai, saņems bezmaksas ceļošanas karti, lai iepazītu Eiropas kultūras bagātību, izprastu Eiropas daudzveidību, iegūtu jaunus draugus, prasmes un zināšanas.

“Erasmus+” programmas iniciatīva “DiscoverEU” sniedz iespēju 18 gadus jauniem ES pilsoņiem bez maksas ceļot pa Eiropu, mācīties no citām kultūrām, veidot draudzības ar citiem eiropiešiem un izzināt arī pašiem sevi. Iniciatīvas mērķis ir būt videi draudzīgākiem, digitāliem un iekļaujošiem. Līdz ar to jauniešiem ar īpašām vajadzībām (piemēram, personām ar kustību traucējumiem vai redzes problēmām) ir iespēja saņemt papildu atbalstu. Apstiprinātie dalībnieki ir aicināti pa Eiropu pārvietoties ar videi draudzīgāku transportlīdzekli – vilcienu.

2022. gada aprīļa “DiscoverEU” pieteikumu kārtā kopumā ceļošanas biļetēm no Latvijas pieteikumus iesniedza 477 jaunieši, no kuriem apstiprināti ir 178 ceļot gribētāji. Jauniešiem dalības apstiprinājumi nosūtīti uz pieteikumā norādītu e-pasta adresi. Tajā norādīta arī informācija par tālāko pieteikšanās procesu un turpmāko rīcību. Aicinām apstiprinātos dalībniekus izskatīt savu e-pastu, lai veiktu pieteikuma apstiprinājumu. Savukārt jaunieši, kuri pieteicās, bet netika apstiprināti dalībai iniciatīvā, arī tiek aicināti sekot līdzi informācijai e-pastā, jo viņi joprojām ir rezerves dalībnieku sarakstā un var saņemt uzaicinājumu piedalīties iniciatīvā arī vēlākā laika posmā – ja kāds no dalībniekiem atsauc dalību iniciatīvā, vai nav to apstiprinājis.

Lai atvieglotu iniciatīvas “DiscoverEU” dalībnieku pieredzi, programmas “Erasmus+” valstu aģentūras, tostarp Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Latvijā, rīkos informatīvas sanāksmes dalībniekiem pirms došanās ceļā, kā arī kopīgas tikšanās visu valstu izvēlētajiem jauniešiem. Šī gada biļešu ieguvēji saņems arī atlaižu karti, ar kuru būs iespējams iegūt vairāk nekā 40 000 dažādas atlaižu iespējas transportam, naktsmītnēm, pārtikai, kā arī kultūras un sporta pasākumu, apskates objektu apskatei un citām aktivitātēm.

Iniciatīvas “DiscoverEU” bezmaksas ceļošanas kartes tiek piešķirtas, baltoties uz dalībvalstu iedzīvotāju īpatsvaru salīdzinājumā ar kopējo ES iedzīvotāju skaitu, kā arī skatoties pēc pieteikuma anketā aizpildāmo viktorīnas jautājumu pareizo atbilžu skaita. Kopumā no 2018. gada, kad iniciatīva “DiscoverEU” tika organizēta pirmo reizi, 165 000 ceļošanas kartēm pieteikušies gandrīz 754 000 jauniešu no visas ES, tostarp 4483 jauniešu no Latvijas, no kuriem 680 ieguvuši šo unikālo ceļošanas iespēju.

Kopš šī gada “DiscoverEU” ir daļa no “Erasmus+” programmas, kas sniedz iespēju vēl vairāk jauniešiem iepazīt Eiropu un ceļot bez maksas. Eiropas Jaunatnes gada ietvaros kopumā “DiscoverEU” aktivitātēs 2022. gadā tiks piešķirtas 70 000 bezmaksas vilciena biļetes, kas ir par 10 000 vairāk nekā pagājušajā gadā.

Šogad, papildu iniciatīvai “DiscoverEU”, gada nogalē pirmo reizi būs pieejams projektu konkurss “DiscoverEU” iekļaušanas projektiem. “DiscoverEU” iekļaušanas projektu mērķis ir dot iespēju 18 gadus veciem jauniešiem ar ierobežotām iespējām, saņemot sev zināmas organizācijas atbalstu, doties ceļojumā ar vilcienu pa Eiropu.

Projektus JSPA varēs iesniegt Latvijā reģistrētas organizācijas – pašvaldības, valsts un pašvaldības iestādes, nevalstiskās organizācijas, neformālās jauniešu grupas (ar likumisko pārstāvi), sociālie uzņēmumi, sociāli atbildīgie uzņēmumi. Līdz oktobrim organizācijām būs iespēja izstrādāt un iesniegt iekļaušanas projektus, tādā veidā “DiscoverEU” iesaistot vēl vairāk jauniešus ar ierobežotām iespējām, kas paši nebūtu pieteikušies dalībai “DiscoverEU” iniciatīvā. Plašāka informācija par “DiscoverEU” iekļaušanas projektiem tiks publicēta jaunatne.gov.lv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”, “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

 

Informāciju sagatavoja:
Egija Ļuļēna
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
e-pasts: egija.lulena@jaunatne.gov.lv
t. +371 67356251