Svecīšu dienas Preiļu novada kapsētās

21.09.2021.

Silajāņu pagasta kapsētā

9. oktobrī

Plkst. 14.00 – Červoņiku kapi

 

Saunas pagasta kapsētās

9. oktobrī

Plkst. 11.00 – Jakušu kapi

Plkst. 12.00 – Skuteļu kapi

Plkst. 13.00 – Orīšu kapi

Plkst. 14.00 – Smelteru kapi

Plkst. 15.00 – Betišķu kapi

16. oktobrī

Plkst. 11.00 – Pauniņu kapi

Plks. 12.00 – Prīkuļu kapi

Plkst. 13.00 – Lakausku kapi

Plkst. 14.00 – Aizupiešu kapi

Plkst. 15.00 – Anspoku  kapi

 

Silajāņu pagasta kapsētā

16. oktobrī 

Plkst. 14.00 –  Silajāņu kapi

 

Stabulnieku pagasta kapsētās

16. oktobrī 

Plkst. 11.00 – Stabulnieku kapi

Plkst. 12.00 –  Trūpīšu kapi

Plkst. 13.00 – Saunas Vulānu kapi

Plkst. 14.00 – Krištobu kapi

Plkst. 15.00 – Brišku-Balckaru kapi

Plkst. 16.00 – Pastaru kapi

 

Aizkalnes pagasta kapsētās

16. oktobrī

Plkst. 13.00 –  Gāgu kapi

Plkst. 14.00 – Raipoles kapi

Pkst. 15.00 – Daugaviešu kapi

Plkst. 16.00 – Jasmuižas kapi

Plkst. 17.00 – Bleidenes kapi

 

Rožkalnu pagasta kapsētās

16. oktobrī 

Plkst. 13.00 – Augšmuktu kapi

Plkst. 14.00 – Strodu kapi

Plkst. 15.00 – Āpšu kapi

Plkst. 16.00 – Lazdānu kapi

 

Galēnu pagasta kapsētās

23. oktobrī 

Plkst. 13.00 – Maltas Trūpu kapi

Plkst. 14.00 – Bukšinu kapi

Plkst. 15.00 – Galēnu kapi

 

Pelēču pagasta kapsētās

23. oktobrī

Plkst. 11.00 – Solkas kapi

Plkst. 11.40 – Vecuma kapi

Plkst. 12.20 – Krasnagorkas kapi

Plkst. 13.10 – Gornijašu kapi

Plkst. 14.10 – Bramaņu kapi

Plkst. 15.00 – Džeriņu kapi

Plkst. 16.00 – Pelēču kapi

 

Vārkavas pagasta kapsētās

23. oktobrī 

Plkst. 13.00 – Borbaļu kapi

Plkst. 14.00 – Stabuļnīku kapi

Plkst. 15.00 – Pilišķu kapi

 

Preiļu pilsētas kapsētās

23. oktobrī

Plkst. 15.00 – JAUNIE kapi

Plkst. 17.00 – LIELIE kapi

 

Preiļu pagasta kapsētās

24. oktobrī

Plkst. 12.00 – Ribuļu kapi

Plkst. 13.00 – Seiļu kapi

Plkst. 14.00 – Pupāju kapi

Plkst. 15.0.00 – Ivdrīšu kapi

Plkst. 16.30 – Dzeņu kapi

Plkst. 17.30 – Šoldru kapi

 

Upmalas pagasta kapsētās

30. oktobrī 

Plkst. 13.30 – Vanagu kapi

Plkst. 15.00 – Vārkavas kapi

 

Riebiņu pagasta kapsētās

30. oktobrī

Plkst. 13.00 – Petravsku kapi

Plkst. 13.45 – Sprindžu kapi

Plkst. 14.30 – Sila kapi

Plkst. 15.30 – Kokoriešu kapi

Plkst. 16.15 – Baibu kapi

Plkst. 17.00 – Riebiņu kapi

 

LŪGUMS SEKOT LĪDZI INFORMĀCIJAI, TĀ TIKS PAPILDINĀTA!

Pēdējās izmaiņas: 21.09.2021.

Noslēdzies projekts ”Audzē un lolo Preiļu novada Aizkalnē un Pelēčos”

Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas “Pats savam saimes galdam” projekts “Audzē un lolo Preiļu novada Aizkalnē un Pelēčos” noslēdzies. Projektā piedalījās 32 ģimenes – 20 no Pelēčiem un 12 no Aizkalnes. Pavasarī ģimenes saņēma sēklas, darbarīkus un stādus, lai vasaru čakli strādājot, rudenī saņemtu augļus. Uz noslēguma pasākumu Pelēču pagasta estrādē 4. septembrī pulcējās projektā iesaistītās ģimenes. To pārstāvji dalījās ar saviem iespaidiem par paveiktajiem darbiem un ieguvumiem. Visi atzina, ka projekta ietvaros sniegtais atbalsts bija ļoti vērtīgs, ka raža izaugusi laba, neskatoties uz samērā sauso vasaru. Pagrabi pildās ar izaudzēto un čaklo saimnieču sarūpētajām burciņām. Ģimenes saka lielu paldies Borisa un Ināras Teterevu fondam par sniegto atbalstu un labprāt piedalītos šādā projektā arī nākošgad.

Kopējos darbos čakli piedalījās arī jaunā paaudze. Savu skatījumu uz dārzos paveikto, projektā iesaistīto ģimeņu bērni attēloja zīmējumos, kas bija izvietoti izstādē. Čaklākās ģimenes izveidojušas arī rudens kompozīcijas. Beāte un  Keitija  priecēja klātesošos ar savām skanīgajām dziesmām, Vita ar savu vijoļspēli.  Tika minētas mīklas par rudeni. Visi bērni saņēma balvas. Ar aizrautību tika spēlētas organizētāju sagatavotās āra spēles.

Ja esi saņēmis pats, tad jāprot arī dalīties ar citiem. Ģimenes pa vasaru ir čakli strādājušas, izaudzējušas  bagātīgu ražu un nu daļu saražotā ir savedušas kopā, lai  pēc pasākuma tas viss tiktu nodots  tiem, kam ir grūtības izaudzēt pašiem, Preiļu novada Krīzes centra Līčos iemītniekiem. Pasākuma noslēgumā  katrs  dalībnieks saņēma  organizatoru sarūpēto cienastu.  Paldies Pelēču pagasta darbiniekiem un projekta vadītājai Natālijai par laipno uzņemšanu.

Biedrības “Sabiedriskais centrs Aizkalne” valdes locekle Janīna Beča

Preiļos pakāpeniski uzsāk apkures sezonu

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informē, ka šī gada 22. septembrī uzsāks pakāpenisku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apkures sistēmu uzpildīšanu un spiediena pārbaudi.

Lūgums pievērst uzmanību tiem iedzīvotājiem, kuru īpašumos tika veikti apkures sistēmas remontdarbi! Lai izvairītos no dzīvokļu appludināšanas, lūdzam ziņot SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” par montāžā nepabeigtiem darbiem vai citiem apkures sistēmas bojājumiem!

AVĀRIJAS DIENESTS – 65307085

Tie daudzdzīvokļu nami, kur ir uzstādīti automātiskie siltummezgli, var izvēlēties, kad pieslēgt apkuri un kad to atslēgt. Par apkures pieslēgšanu lemj mājas pilnvarotā persona jeb mājas vecākais vai dzīvokļu īpašnieku vairākums kopsapulces laikā (50% + 1 balss), un ar šo lēmumu rakstiski informē SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļu. Izņēmums ir Daugavpils un A. Upīšu ielu mikrorajons, kur darbojas četru cauruļu sistēma, un apkuri iespējams pieslēgt tikai visām mikrorajona mājām vienlaikus, līdzīgi ir arī daudzdzīvokļu mājās Daugavpils ielā 51, Daugavpils ielā 53, 1. Maija ielā 5, Cēsu ielā 9, Cēsu ielā 11 un Liepājas ielā 40.

Ja no daudzdzīvokļu nama netiks saņemts iesniegums ar vēlmi pieslēgt apkuri, tad apkures sezonas sākumu jūsu mājā noteiks SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Siltumapgādes daļa orientējoties pēc vidējās diennakts ārējās gaisa temperatūras.

20. septembrī apkure tika uzsākta pirmsskolas izglītības iestādē «Pasaciņa» un pirmsskolas izglītības iestādes «Pasaciņa» filiālē «Auseklītis»! Šodien, 21. septembrī, apkure tika pieslēgta trim daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām – Celtnieku ielā 5, Pils ielā 2 un Pils ielā 6 – pēc rakstiska iesnieguma no mājas vecākā par apkures sezonas uzsākšanu!

Inga Krekele, 

SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Atbalsta iespējas Preiļu novada iedzīvotājiem

Vasaras sezona jauniešu volejbolā

Šogad  vasaras sezona volejbolā, pateicoties Covid-19 pandēmijai, bija īsāka, bet ražīga. Divos mēnešos notika Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā 4 posmi un fināls, vasaras spēles volejbolā 3 vecuma grupām 1 posms un fināls, kā arī septembrī notika CEV Eiropas čempionāts pludmales volejbolā U-18 grupā, kurā Latviju pārstāvēja mūsu audzēkne Zaiga Kalvāne.

Pludmales volejbolā aktīvi šogad piedalījās piecas Preiļu novada BJSS audzēknes: Zaiga Kalvāne, Amanda Regute, Enija Rumaka, Megija Rumaka, Gabriela Ignatika. Visas tikās lielajā finālā.

Zaiga un Amanda ar savām pāriniecēm U-18 grupā izcīnīja 1. un 2. vietu, attiecīgi U-20 grupā 3. vieta un 2. vieta. Jaunākām meitenēm veicās ne tik labi. Pie godalgām finālā netika.

Vasaras spēlēs volejbolā mūsu sporta skolu pārstāvēja 4 komandas – divas jaunākajā U-11 grupā, viena U-13 grupā  un U-15 grupā jauktā komandā ar meitenēm no Daugavpils. Jaunākajās grupās valsts mēroga sacensībās meitenes piedalījās pirmo reizi.

Līdz fināliem tika trīs mūsu komandas – katrā grupā pa vienai. Uz pjedestāla uzkāpa tikai viena  U-15 grupas komanda – 1. vieta. Komandā spēlēja Enija Rumaka, Megija Rumaka un VK MiLATss kluba meitenes – Eva Elizabete Brokāne, Jeļizaveta Izotova.

CEV Eiropas čempionātā pludmales volejbolā Zaigai Kalvānei ar pārinieci Denielu Konstantinovu neveicās tik labi, lai varētu tikt izslēgšanas spēlēs – spēlē pret Rumāņu duetu uzvara – 2:1, un divas zaudētas spēles –  Zviedrijas duetam 2:1, Polijas duetam 2:0. Rezultātā – 18.- 25. vieta.

Inta Rumaka,

Preiļu novada BJSS volejbola trenere

Preiļu novada pašvaldība izsludina amata kandidātu atlasi uz SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja amata vietu

20.09.2021.

Amata pretendentam izvirzītas šādas prasības:

 • atbilstoša augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču apjomu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā (bakalaura, maģistra vai doktora grāds inženierzinātnēs, ekonomikā, vadības zinātnē, medicīnā vai jurisprudencē);
 • līdzšinējā darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu pieredze pēdējo desmit gadu laikā kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai lielas struktūrvienības vadītāja amatā.
  • vismaz triju gadu darba pieredze pēdējo desmit gadu laikā publiskās pārvaldes institūcijas vadītāja, vadītāja vietnieka vai lielas struktūrvienības vadītāja amatā.
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
 • izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par Sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • izpratne Eiropas Savienības fondu projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Pieteikumi tiek pieņemti Preiļu novada pašvaldībā līdz 2021. gada 30. septembrim, tos var iesūtīt:

 • pa pastu, norādot adresātu – Preiļu novada pašvaldībai, adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV – 5301,
 • iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Preiļu novada pašvaldības klientu apkalpošanas un informācijas centrā darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja amata kandidātu konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja amata kandidāta konkursam” var iesūtīt Preiļu novada pašvaldībai uz e-pastu dome@preili.lv

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2021. gada 30. septembrim ieskaitot.

Pretendenti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski.

Sabiedrības valdes priekšsēdētājam noteiktais atalgojums – EUR 2200.00

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;
 • pretendenta sagatavotu redzējumu par Sabiedrības attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā).

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766;

e-pasts: dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
–          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

AMATA KANDIDĀTA ATLASES NOLIKUMS

Preiļu novada pašvaldība izsludina amata kandidātu atlasi uz SIA ”Preiļu slimnīca” divu valdes locekļu amata vietām

1.Valdes loceklis – kandidāts ar zināšanām, pieredzi, izglītību medicīnas jomā, medicīnas tehnoloģiju ieviešanas jautājumos.

Amata pretendentiem izvirzītas šādas prasības:

 • atbilstoša augstākā izglītība (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā izglītība medicīnas zinātnēs)
 • līdzšinējā darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu pieredze pēdējo desmit gadu laikā kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai lielas struktūrvienības vadītāja amatā.
  • vismaz triju gadu darba pieredze pēdējo desmit gadu laikā publiskās pārvaldes institūcijas vadītāja, vadītāja vietnieka vai lielas struktūrvienības vadītāja amatā.
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

2. Valdes loceklis finanšu jautājumos

Amata pretendentiem izvirzītās prasības:

 • atbilstoša augstākā izglītība (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs);
 • līdzšinējā darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
  • vismaz triju gadu pieredze pēdējo desmit gadu laikā kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai lielas struktūrvienības vadītāja amatā.
  • vismaz triju gadu darba pieredze pēdējo desmit gadu laikā publiskās pārvaldes institūcijas vadītāja, vadītāja vietnieka vai lielas struktūrvienības vadītāja amatā.
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 • izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
 • labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • izpratne Eiropas Savienības fondu projektu realizēšanā;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 • nevainojama reputācija.

Katram valdes loceklim noteiktais atalgojums –  500.00 EUR.

Pieteikumi tiek pieņemti Preiļu novada pašvaldībā līdz 2021. gada 30. septembrim, tos var iesūtīt:

 • pa pastu, norādot adresātu – Preiļu novada pašvaldībai, adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV – 5301,
 • iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Preiļu novada pašvaldības klientu apkalpošanas un informācijas centrā darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekļa amata kandidāta konkursam” var iesūtīt Preiļu novada pašvaldībai uz e-pastu dome@preili.lv

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2021. gada 30. septembrim ieskaitot.

Pretendenti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
 • motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;
 • pretendenta sagatavotu redzējumu par Sabiedrības attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
 • izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā).

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766;

e-pasts: dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
–          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

AMATA KANDIDĀTU ATLASES NOLIKUMS

Soli pa solim: kā īpašumā ievilkt elektrību

Šovasar spēkā stājās jauni elektroenerģijas sadales sistēmas pieslēguma noteikumi. Lai iedzīvotājus informētu par aktuālo elektrības pieslēguma ierīkošanas procesu, AS “Sadales tīkls” ir sagatavojis padomus ar secīgiem soļiem, atbildot uz biežākajiem iedzīvotāju jautājumiem.

Ja esat iegādājies zemi un gatavojaties būvēt savu sapņu māju vai arī vēl tikai lūkojaties pēc nekustamā īpašuma, iespējams, apsverat domu par jauna elektrības pieslēguma ierīkošanu. Kādu pieslēgumu izvēlēties? Cik laika un naudas būs vajadzīgs? Ar ko sākt? AS “Sadales tīkls” sagatavojis praktiskus padomus, kas palīdzēs vienkārši un ērti tikt pie elektrības pieslēguma.

1. Ar ko sākt?  Svarīgi priekšdarbi

Noskaidrojiet, vai īpašumā jebkad ir bijusi elektrība. Ja jūsu jaunais īpašums iepriekš ir bijis apdzīvots, iespējams, pieslēgums elektrotīklam ir saglabājies un nepieciešams tikai atjaunot elektrības piegādi. Šādos gadījumos vērsieties ar pieteikumu pie elektrības tirgotāja vai “Sadales tīkla” klientu portālā e-st.lv. Ja elektrotīkls būs tehniskajām prasībām atbilstošs un līgums ar iepriekšējo īpašnieku izbeigts ne senāk kā 30 dienas iepriekš, pēc tirgotāja lūguma “Sadales tīkls” pāris dienu laikā bez maksas pieslēgs skaitītāju un atjaunos elektrības padevi.

Izvēlieties piemērotāko pieslēgumu. Plānojot jaunu elektrības pieslēgumu, izmantojiet mājaslapā sadalestikls.lv  pieejamo slodzes aprēķina kalkulatoru un konsultējieties ar sertificētu elektriķi, lai izvērtētu pieslēgumam nepieciešamo slodzi. Izmantojiet arī tarifu aprēķina kalkulatoru un nosakiet gan patēriņa paradumiem piemērotāko sadales sistēmas operatora tarifu, gan arī kopējo prognozējamo ikmēneša maksu par elektrību.

Ņemiet vērā, ka pieprasītā slodze ietekmēs ne tikai jauna pieslēguma ierīkošanas izmaksas, bet arī ikmēneša maksu par patērēto elektrību. Jo precīzāk pieslēguma maksimālā atļautā slodze atbildīs jūsu elektrības patēriņam, jo izdevīgāks būs elektrības pieslēgums.

Izpētiet nosacījumus. Iepazīstieties ar jauna pieslēguma ierīkošanu soli pa solim un saņemiet noderīgus padomus “Sadales tīkla” mājaslapā sadalestikls.lv.

2. Uzziniet pieslēguma maksu jau iepriekš

Apsverot iespēju iegādāties zemi vai ēku, kurā nav pieslēguma elektrotīklam, ir vērts jau laikus noskaidrot, ar kādām papildu izmaksām vēl būs jārēķinās, lai īpašumu apdzīvotu. Jauna elektrības pieslēguma maksu lielākajai daļai īpašumu varat noskaidrot jebkurā laikā ērti un vienkārši, izmantojot jauna pieslēguma maksas karti mājaslapā sadalestikls.lv.

Kā tiks aprēķināta maksa? Jauniem pieslēgumiem, kuru spriegums nepārsniegs 400 voltus (V), bet atļautā slodze – 100 ampērus (A) un attālums līdz zemsprieguma 0,4 kilovoltu (kV) līnijai būs līdz 50 metriem, maksa par būvdarbiem tiek aprēķināta, balstoties uz ampērmaksu jeb iepriekš noteiktu maksu par vienas slodzes vienības (ampēra) izbūvi, tai pieskaitot fiksētu pieslēgšanas maksu. Ampērmaksu “Sadales tīkls” katru gadu publicē Latvijas Vēstnesī, tā ir spēkā no 1. maija līdz nākamā gada 30. aprīlim. Pašlaik spēkā esošā maksa par vienas slodzes vienības izbūvi ir 77,29 eiro. 50% no aprēķinātās ampērmaksas segs “Sadales tīkls”, un tikai atlikušos 50% klients.

Sarežģītākiem pieslēgumiem izbūves maksa tiek noteikta individuāli pēc pakalpojuma pieteikšanas, tostarp gadījumos, kad pieslēguma ierīkošanai ir būtiski ģeogrāfiski šķēršļi (piemēram, ūdenstilpes, autoceļi, dzelzceļa līnijas u.c.).

3. Kā pieteikt īpašuma pieslēgšanu?

Kad esat pieņēmis lēmumu ķerties pie elektrības ievilkšanas darbiem, piesakiet jauna elektrības pieslēguma ierīkošanu “Sadales tīkla” klientu portālā e-st.lv vai pie sava elektrības tirgotāja.

4. Sagatavošanas un ierīkošanas darbi

Vai būs jāpiesaista vēl citi speciālisti? Sertificēta elektriķa palīdzība jums noteikti būs vajadzīga, lai ierīkotu īpašuma iekšējo elektrotīklu – ēku elektroinstalācijas, kā arī to elektrotīkla daļu, kas savienos ēku ar sadalni.

Atsevišķos gadījumos jums būs nepieciešams arī elektrotīkla būvprojekta izstrādātājs jeb projektētājs. Norādi, ka pieslēguma ierīkošanai vajadzīgi būvdarbi, un tehniskās prasības, saņemsiet pēc jauna pieslēguma pieteikšanas. Plašs projektētāju saraksts pieejams Būvniecības informācijas sistēmā (bis.gov.lv). Būvprojekta izstrādi, tāpat kā īpašuma iekšējo elektrotīklu ierīkošanu, būs jāorganizē jums, un šīs izmaksas nav iekļautas “Sadales tīkla” aprēķinātajā pieslēguma maksā.

Kas veiks tehniskos darbus? Par īpašuma iekšējo elektrotīklu atbildīgs būs jūsu izvēlētais sertificētais elektriķis. Sadalni uzstādīs un elektrotīklu no sadalnes līdz kopējam tīklam izbūvēs “Sadales tīkla” konkursa kārtībā atlasīts būvuzņēmējs ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, bet skaitītāju uzstādīs “Sadales tīkla” speciālisti.

Cik laika vajadzēs? Atkarībā no projekta sarežģītības pakāpes, jauna elektrības pieslēguma ierīkošana var aizņemt  no dažām dienām līdz vairākiem mēnešiem. Kopējais laiks būs atkarīgs arī no tā, cik ātri tiks izpildīti darbi, kas veicami klientam.

Sekojiet līdzi visiem elektrības pieslēguma ierīkošanas darbiem “Sadales tīkla” klientu portālā e-st.lv. Reģistrējiet arī savu e-pastu un tālruņa numuru, lai ātri un ērti saņemtu aktuālo informāciju.

Vairāk informācijas par “Sadales tīkla” pakalpojumiem meklējiet mājaslapā sadalestikls.lv.

 

Preiļu Mūzikas un mākslas skolā modernizēta veidošanas darbnīca

Saimniecības vadītājs Ivars Sitniks un keramiķe Ilona Abdulajeva gatavi iemēģināt jauno krāsniņu.

Skola strādā, lai  radītu iespējas novadā dzīvojošo audzēkņu profesionālajai izaugsmei maksimāli augstā līmenī un plašā spektrā. Pašreiz varam lepoties ar augstiem audzēkņu sasniegumiem valsts rīkotajos un dažādos starptautiskajos konkursos gleznošanā, ilustrācijā, arī modes dizainā. Lai kvalitatīvāks mācību process notiktu arī priekšmetā Veidošana, tiek pieliktas maksimālas pūles mūsdienu prasībām atbilstoša aprīkojuma iegādei. Pagājušajā gadā tika iegādāts māla plasta rullējamais galds un turnetes, šogad mūsdienīga elektriskā keramikas virpa un, pateicoties Valsts kultūras kapitāla fonda (VKKF) atbalstam, arī keramikas apdedzināšanas krāsns.

VKKF šogad atbalstīja divus skolas projektus. Mūzikā jau vasarā tika iegādāti divi pūšamie instrumenti, kas pavēra plašākas iespējas uzņemt audzēkņus trompetes un trombona specialitātēs. Savukārt ar projekta “Keramikas apdedzināšanas krāsns iegāde Preiļu Mūzikas un  Mākslas skolai” Nr. 2021-1-VIZ-M04018 finansējumu 1700 Eur apmērā un pašvaldības līdzfinansējumu tika iegādāta pašiem sava  keramikas apdedzināšanas krāsns. Pirmie darbiņi – audzēkņu  ziedojums labdarībai jau gaida apdedzināšanu.

 

Projekta vadītājs Edgars Znutiņš

Sākušās Parka Pusstundas skrējiena aktivitātes

No 23.- 30. septembrim Latvijā startē Eiropas Sporta nedēļa, bet ne jau tikai vienu nedēļu gadā savā dzīves ritmā jāiekļauj fiziskās aktivitātes. Tām jābūt kā normai ikdienas stresainajā ritmā, kur katrs izvēlas sev ko piemērotāku un tīkamāku. Jau pagājušās nedēļas trešdienā startēja skriešanas seriāla Parka Pusstundas skrējiens 1. posms. Pandēmijas laiks uzliek savas prasības un, lai mazākam cilvēku lokam būtu jāpulcējas vienkopus, ir izvēlēti četri starta laiki, kuru katrs skrietgribētājs izvēlas pēc savas aizņemtības. Pirmais posms pulcēja 142 dažāda vecuma skriešanas cienītājus un 3 nūjotājus. Jācer, ka turpmākajos posmos vēsais laiks nenobiedēs veselīgā dzīvesveida piekritējus un mēs arī turpmāk tiksimies šajā demokrātiskajā nodarbē vismaz tikpat plašā lokā vai arī cerībā, ka mums pievienosies vēl kāds gribētājs. 2. posms 22. septembrī, sīkāka info nolikumā.

PARKA PUSSTUNDAS SKRĒJIENA NOLIKUMS

 

L. Valdonis, 

sporta pasākumu organizators

Valmieras maratons – skriešanas seriāla “Skrien Latvija” 2. posms

19. septembrī rīta pusē Valmierā pēc starta signāla trasē devās skrējēji maratona un pusmaratona distancēs. Starp dalībniekiem arī Guntis Veigulis, kurš 21 km 095 m garo distanci veica 1 h 32 minūtēs un 13 sekundēs, kas viņam nodrošināja 21. vietu savā vecuma grupā. Tie, kuri izvēlējās 10,5 km un 5.2 km distances trasē devās pēcpusdienā. Lai arī diena Vidzemē bija saulaina, brāzmainais vējš skrējējiem sagādāja zināmas grūtības. Garākajā no šim distancēm startēja prāvs preiliešu pulciņš. Liels prieks mums bija ne tikai par savu veikumu distancē, bet arī par Natāliju Krupinu, kura 10,5 km distancē uzrādīja ceturto absolūti labāko rezultātu dāmām – 45:04 ( 2. vieta savā grupā), kur 1.- 6. vietu ieguvēji tika pie vērtīgām balvām. Vēl Mārcis Adamovičs – 44:30, 5. vieta grupā; Raivis Žihars – 47:54, 8. vieta grupā; Leonīds Valdonis – 48:49, 2. vieta grupā; Ilze Čamane – 51:32, 4. vieta grupā; Līga Klibā – 58:38, 10. vieta grupā un Žanete Beča, kura veica 5,2 km distanci 25:04 , ierindojās 12. vietā ST grupā.

Jācer, ka tikpat kuplā pulkā arī spēsim sapulcēties 10. oktobrī uz Skrien Latvija 3. posmu Siguldā, bet nu līdz tam vēl iespēja gan kārtīgi patrenēties, gan izskriet kādu no daudzajiem apkaimē piedāvātajiem skrējieniem.

L. Valdonis,

sporta pasākumu organizators

Ar spēli “#KlimataDraugs dzied un dejo” mudinās svaigā gaisā meklēt atbildes par Dziesmusvētku tradīciju un klimatam draudzīgām izvēlēm

Skolu jaunatnes dziesmu un deju norises #DziedUnDejo2021 kopā ar Pasaules Dabas Fondu laidusi klajā interaktīvu pastaigu spēli “#KlimataDraugs dzied un dejo”. Bērni un jaunieši aicināti doties ārā, svaigā gaisā, izkustēties un atbildēt uz āķīgiem un aizraujošiem jautājumiem par Dziesmusvētku tradīciju un klimatam draudzīgām izvēlēm. Spēli var iziet jebkurā vietā, jebkurā pulksteņlaikā. Dalība bezmaksas. Video par spēli – https://www.youtube.com/watch?v=jMutWL5eWOs

Ikviens, kas spēli izgājis līdz 3. oktobrim, varēs pieteikt izlozei savu klasi vai pulciņu. Balvā: eksluzīvs, Pasaules Dabas fonda vadīts pārgājiens tur, kur neviens cits nav spēris kāju.*

Lai spēlētu spēli, nepieciešams:

 1. Uzlādēts mobilais telefons ar interneta pieslēgumu;
 2. Lejupielādēta LOQUIZ aplikācija;
 3. Spēlei piekļūt iespējams, aplikācijā ievadot:
 • lietotājvārdu: klimatadraugs
 • paroli: 2021

Spēles princips: Kopējā spēles distance ir ~ 4km, ik pēc noietiem ~100 metriem ekrānā būs redzams jautājums vai uzdevums. Ik četru jautājumu atbildes veidos mīklu jeb cilpu, kas atjautīgi jāatkož. Plašāk pastaigu spēļu ekspertu un veidotāju instrukcijā ŠEIT.

Dodoties pastaigas spēlē, kopā ar Pasaules Dabas Fondu aicinām ievērot #KlimataDraugs ētikas kodeksu:

 1. Dabā uzvedies klusi!
 2. Ej pa iestaigātām takām!
 3. Izmanto atkārtoti lietojamos traukus!
 4. Ko atnesi, to aiznes!
 5. Esi atbildīgs pret dzīvniekiem!
 6. Saudzē gan dabas vērtības un dzīvotnes, gan tradīcijas un parašas!
 7. Neaizmirsti līdzi paņemt dziesmu un deju!

Spēle tapusi ar Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstu, projekta “Klimatam pozitīvi XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki” ietvaros.

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un turētas godā. Ar dziesmu un deju svētkiem saistītā bērnu un jauniešu mākslinieciskā jaunrade noris kultūrizglītības pulciņos un kolektīvos – koros, deju kolektīvos, pūtēju orķestros, mazajos mūzikas kolektīvos, tautas mūzikas ansambļos, vizuālās un lietišķās mākslas, kā arī teātra mākslas kolektīvos un bērnu un jauniešu folkloras kopās. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkotājs – Valsts izglītības un satura centrs. Svētku lieldraugs – Swedbank.

*Iespēja pieteikt kolektīvu parādīsies aplikācijā spēles noslēgumā. Balvas izloze notiks 5. oktobrī, Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku un Pasaules Dabas Fonda Facebook lapu tiešraidē. Pēc izlozes spēles veidotāji sazināsies ar veiksmīgo kolektīvu un vienosies par ekspedīcijas laiku un citiem svarīgiem jautājumiem. Lai pārgājiens būtu epidemioloģiski drošs, pārgājienā varēs piedalīties ierobežots cilvēku skaits – viena grupa atbilstoši tā brīža epidemioloģiskajiem noteikumiem.

 

Inga Vasiļjeva,

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju norišu #diedundeji2021

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Apmācības uzņēmējiem “Patiesā viesmīlība un pārdošana”

Latgales tūrisma asociācija sadarbībā ar LIAA Tūrisma departamentu organizē apmācības kopā ar augsta līmeņa ekspertu Didzi Grāvīti. Apmācības notiks Rēzeknē, viesnīcas Kolonna restorānā Rozālija 23., 28. un 29. septembrī.

Apmācības tiks organizētas divos formātos:

 • Klātienē – organizēts “zaļais pasākums”, kas nozīme, ka tajā varēs piedalīties tikai dalībnieki ar derīgu Covid sertifikātu (ierobežots skaits);
 • Tiešsistē – pēc reģistrācijas tiks nosūtīta saite uz tiešraides platformu.

Semināru saturs tiešām ir ļoti vērtīgs, tāpēc iesakām rats iespēju nosūtīt gan darbiniekus, gan pievienoties pašiem vadītājiem. Lūdzam reģistrēties uz vienu no semināriem, kurš tiešāk atbilst jūsu darbības specifikai.

Plašāk par apmācību tēmām un apmācību laikā sasniedzamajiem mērķiem lasiet programmā:

23.09 “Patiesā viesmīlība & pārdošana” PROGRAMMA

28.09 ”Patiesā viesmīlība” PROGRAMMA

29.09 ”Patiesā viesmīlība” PROGRAMMA

Laura Spundere

Latgales Tūrisma asociācija

 

Digitalizācijas vebināru cikls Latgalē

Latgales uzņēmumi, kā arī pilsētas un pašvaldības, tiek aicināti pieteikties vebināru ciklam par digitalizācijas iespējām. Tiksimies četras oktobra ceturtdienas no plkst. 10:00 līdz 12:00:

 • 7. oktobrī vebinārs “Biznesa procesu pārvaldība un plānošanas”;
 • 14. oktobrī “Digitālais mārketings un E-komercija”;
 • 21. oktobrī “Datu drošība, uzglabāšana un analīze”;
 • 28. oktobrī “Sistēmu savietojamība un Iekārtu pārvaldība”.

Sākot ar septembri, katrā no Latvijas reģioniem tiek organizēti četri vebināri mēneša garumā par katrā no reģioniem visvairāk interesējošajām tēmām. Septembri aizvadījām kā Zemgales mēnesi, savukārt oktobris būs Latgales mēnesis!

Latvijas IT Klasteris un Digitālās inovācijas centrs ir gatavs kļūt par digitālo gidu ikvienam Latvijas uzņēmējam, lai veicinātu mūsu valsts digitālo attīstību. Mēs vēlamies audzēt mūsu uzņēmumu starptautisko konkurētspēju, padarot Latviju vēl pamanāmāku pasaules digitālajā kartē. Lai neapmaldītos digitālo risinājumu un zināšanu iespējās,  vebināru ciklā aicinām piedalīties gan Latvijas Plānošanas reģionus, uzņēmumu darbības centrus, pilsētu un valsts iestādes, reģionu uzņēmumus, lai no nozares profesionāļiem iegūtu atbildes uz interesējošiem jautājumiem, kā arī uzzināt jaunākās aktualitātes digitalizācijas jautājumos.

Pieteikšanās vebināru ciklam: https://ieej.lv/9MQxc

Aicinām arī veltīt 5 minūšu laiku anketas aizpildei, lai labāk izprastu uzņēmumu nepieciešamības un aktuālos jautājumus saistībā ar digitalizāciju. Baltsoties uz iegūtajiem datiem, spēsim vieglāk orientēties Jums interesējošajās tēmās un attiecīgi organizēt pasākumus, kuros varēsiet gūt vērtīgus padomus un atziņas par aktuālo. Anketu iespējams aizpildīt šeit: https://ieej.lv/fK2dn

Vebināri tiks īstenoti Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta INNOCAPE ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.

Pasaules talkas ietvaros Preiļu parkā iestādīti 37 košumkrūmi

17.09.2021.

17. septembrī Preiļu novada pašvaldība iesaistījās Pasaules talkas jeb World Cleanup Day akcijā “Laimes koki”, kuras koncepcijas pamatā ir koku un košumkrūmu sēšana, stādīšana.

Šogad Preiļu muižas kompleksa un parka teritorijā gar A. Paulāna ielu tika iestādīti 37 košumkrūmi. No tiem 18 forsītiju un 19 fizokarpu stādi, kas pavasara sezonā krāšņi priecēs parka apmeklētājus. Lai nodrošinātu tūristu un vietējo iedzīvotāju labsajūtu, iestādītie košumkrūmi veidos zaļo barjeru, kas pakāpeniski norobežos Preiļu parku no pilsētvides un veicinās tā bioloģisko daudzveidību.

Pasaules talka Latvijā šogad norisinās jau ceturto reizi pēc kārtas un šoreiz kustības “Lielā talka” organizētāji rekomendēja talkas aktivitātēs iesaistīties individuāli vai mazās grupās.

Rītdien, 18. septembrī, ir globālās talkas noslēdzošā diena. Aicinām iesaistīties koku un krūmu sēšanas, stādīšanas aktivitātēs, lai veidotu zaļāku, sakoptāku vidi mums apkārt, kā arī vairotu atbildības sajūtu par dabas vērtību saglabāšanu.

Riebiņu un tuvējo pagastu iedzīvotāji pārstrādei nodevuši gandrīz 8 tonnas elektrotehnikas

Veicinot nokalpojušās elektrotehnikas šķirošanu un nonākšanu pārstrādē, Latvijas Zaļais punkts kopā ar SIA “Eco Baltia vide” un “Maxima Latvija” īstenoja kampaņu “Viegla šķirošanās”. Tās trešajā posmā, kura laikā elektrotehnikas savākšana bez maksas tika nodrošināta no mājsaimniecībām un uzņēmumiem, Riebiņu un tuvējo pagastu dalībai pieteicās 46 iedzīvotāji, pārstrādei kopā nododot gandrīz 8 tonnas iekārtu.

Katrs kampaņas dalībnieks elektronikas nodošanas brīdī tika reģistrēts izlozei par veikalu tīkla “Maxima” dāvanu karti 30 eiro vērtībā, ko ieguva Pēteris. Savukārt lielāko iekārtu apjomu (~370kg) Riebiņu reģionā sašķiroja Valdis, kurš arī saņems “Maxima” dāvanu karti 30 EUR vērtībā. Ar uzvarētājiem kampaņas rīkotāji sazināsies individuāli tuvākajā laikā.

Kampaņas organizētāji pateicas Riebiņu un tuvējo pagastu iedzīvotājiem par atsaucību un dalību projektā, aicinot turpināt šķirot mājsaimniecībā uzkrātos atkritumus un tādējādi rūpēties par tīru vidi novadā un zaļu Latviju kopumā.

Tāpat SIA “Eco Baltia vide” un Latvijas Zaļais punkts atgādina, ka veca elektrotehnika ir bīstamie atkritumi un no tās jāatbrīvojas ar īpašu atbildību. Ikdienā to var nodot vairāk nekā 70 atkritumu šķirošanas laukumos visā Latvijā, kur tā tiek pieņemta bez maksas. Savukārt mazo tehniku un izlietotās baterijas var nogādāt uz tirdzniecības vietām, kur novietotas speciālās šķirošanas kastes. Tādas atrodas arī veikalos “Maxima”. Sev tuvāko vietu, kur nodot nevajadzīgo tehniku, var atrast arī Latvijas Zaļā punkta interaktīvajā kartē ŠEIT.

Kampaņas “Viegla šķirošanās” trešais posms vairāk nekā 300 Latvijas pilsētās un pagastos notiek no šā gada jūnija līdz novembrim, kad nolietotās elektroiekārtas bezkontakta veidā bez maksas var nodot mājsaimniecību un uzņēmumu adresēs. Plašāka informācija par kampaņu, novadiem, kuros notiek reģistrēšanās, un balvu fondu pieejama ŠEIT.

 

Kolorīti aizvadītas Mazā biznesa “Iedvesmas brokastis” Preiļu novadā

Saulainajā 2021. gada 15. septembra rītā Preiļu novada “Dzeņu māju” terasē notika Mazā biznesa “IEDVESMAS BROKASTIS”, kuras jau tradicionāli rīko Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona remigrācijas komandu.

Pasākumu atklāja Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultante Ineta Liepniece un Latgales plānošanas reģiona pārstāvji – Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins un remigrācijas projekta asistente Arnita Aleksejeva, paužot prieku par atkalsatikšanos klātienē un apliecinot, ka šādu pasākumu rīkošana sniedz lielisku iespēju iepazīties ar cilvēkiem, kuri ir atgriezušies uz dzīvi savā dzimtajā novadā un uzsākuši uzņēmējdarbību vai izveidojuši savu zīmolu, kas iekarojis klientu sirdis.

Pasākuma turpinājumā, baudot remigranta, kaņepju saimniecības Obelisk farm īpašnieka sarūpēto gardo tēju, uzņēmēji dalījās ar stāstiem par savu ceļu līdz biznesa idejas realizācijai.

Iedvesmojot ar sirds siltumu un viesmīlību, ar savu stāstu klātesošos iepazīstināja “Dzeņu māju” saimniece, zīmola LabaSajūta radītāja Kristīne Stašulāne. Viņa, pateicoties ģimenes atbalstam un savam vislielākajam palīgam – meitai un uzņēmīgajai jaunietei Annijai Stašulānei – dažu gadu laikā ir izveidojusi ar īpaši iedvesmojošu auru apvītu lauku māju atpūtas vietu un zīmolu LabaSajūta, radot ziedūdens, masāžu, pirts rituālu un citu harmonizējošu pakalpojumu un lietu burvību savās dzimtas mājās.

Pasākuma turpinājumā, paralēli paspējot brīnišķīgi uzklāt brokastu galdu, ar savu atgriešanās stāstu un uzņēmuma tapšanas ideju dalījās vienmēr dzīvespriecīgā remigrante Inese Martinkus, Preiļu vienīgās un iedvesmojošākās āra terases “Pampūkas” īpašniece.

Savukārt kaņepju saimniecības “Obelisk Farm” īpašnieks Andris Višņevskis, klātesot dzīvesbiedrei, portugālietei Deborai, pastāstīja par savas ģimenes neparasto atgriešanās stāstu, kad pieņemts lēmums Londonas steigu aizvietot ar dabas brīnumaino tuvumu Latgalē, ciemā Obeliškas. Andris sniedza arī pieredzē balstītus ieteikumus, kā un ar kādu programmu/uzņēmējdarbības instrumentu atbalstu ir attīstījis savu biznesa ideju.

Tālākos pasākuma iedvesmotājas grožus pārņēma smaidīgā Kristīne Nicmane – neparasti skaistā un mūsdienīgā “Jašas podu” zīmola izveidotāja. Kristīne dalījās atmiņās par laiku, kad tika pieņemts lēmums pārcelties uz Preiļu novada Aizkalni, netālu no Jašas upes radot savas dzīves lielāko aizraušanos – “Jašas podus”. Kristīnes virsvadībā pasākuma apmeklētājiem bija unikāla iespēja radīt savu “mākslas darbu”: akmens masas tējas svecītes trauciņu ķirbīša formā! Meistarklases laikā atklājās, ka ne vienam vien apmeklētājam ir dabas dots podnieka talants!

Pasākuma noslēgumā dalībnieki izbaudīja vienreizējo “Pampūku” gatavoto rudens dārzeņu krēmzupu un unikālo “Preiļu siera” čedara saldējumu, kā arī tika iepazīstināti ar Uzņēmējdarbības centra tuvākajām aktivitātēm, kas paredzētas uzņēmējdarbības stiprināšanai Latgales reģionā: Latgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins pastāstīja par EEZ grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros izsludināto konkursu “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”, savukārt Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultanti izklāstīja aktuālākos gaidāmos pasākumus uzņēmējdarbības stiprināšanas jomā. Savukārt Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu konsultāciju biroja pārstāve Iveta Sondore informēja par mācībām “Laukiem būt!”, kas ir lieliska iespēja īstenot ne vien savu biznesa ideju laukos, bet arī saprast, cik tā dzīvotspējīga. Tā ir arī iespēja rast komandu un sadarbības partnerus jaunu ideju īstenošanai.

Paldies ikvienam pasākuma dalībniekam – gan mūsu iedvesmotājiem, gan organizatoriem un viesiem! Pateicamies “Pampūkām” par gardajām brokastīm un visiem, kuri iedvesmo un pierāda, ka Latgalē netrūkst iespēju!

Latgales plānošanas reģions

Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā” īstenošana tuvojas noslēgumam

Preiļu novadā īstenotais Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2. kārtas projekts Nr.9.3.1.1./18/I/009 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā” tuvojas noslēgumam.

Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Preiļu novadā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, uzlabojot viņu sociālo situāciju, ģimeņu dzīves kvalitāti un nodrošinot iespēju saņemt vienlīdzīgus pakalpojumus, tādējādi sekmējot integrāciju sabiedrībā.

Projektā ir īstenotas plānotās darbības, kas attīstīja esošos un izveidoja arī jaunus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, kas ir sekmēja mērķa grupas personu iespēju saņemt vienlīdzīgus pakalpojumus, jo īstenojot projektu ir radīta sociālo pakalpojumu sniegšanas prasībām atbilstoša vide.

Projektā paredzētas aktivitātes ir īstenotas divos Preiļu novada Labklājības pārvaldes objektos:

 • Jaunatnes ielā 1, Līčos, Preiļu pagastā, Preiļu novadā,
 • Dienas aprūpes centrā Aglonas ielā 1a, Preiļos.

Jaunatnes ielā 1, Līčos ir izveidots fizioterapeita kabinets, kas nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un, kuri dzīvo ģimenēs.  Fizioterapeita kabinets atrodas ēkas pirmajā stāvā. Ēkas otrajā stāvā izveidoti un labiekārtoti grupu dzīvokļi (16 personām), lai nodrošinātu pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un, kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa). Ir uzsākta grupu dzīvokļa pakalpojuma sniegšana un labiekārtota arī sociālā darbinieka darba vieta.

Nodrošināta vides un informācijas pieejamība sociālās rehabilitācijas pakalpojuma un grupu dzīvokļa pakalpojuma saņēmējiem. Ierīkotas margas gaiteņos, ar kontrastējošu joslu apzīmēti pakāpieni, uz margu lenteriem Braila rakstā un taktilā formā izcelta informācija, kā arī ar kontrastējošu marķējumu atzīmētas stiklotās durvis, lai pakalpojuma saņēmējs varētu orientēties apkārtējā telpā.

Pie ēkas izbūvēta lapene un āra aktivitāšu laukums, tādējādi radot iespējas grupu dzīvokļa pakalpojuma saņēmējiem pilnvērtīgāk un jēgpilnāk pavadīt savu ikdienu.

Projekta ietvaros ir veikta DAC telpu pārbūve un atjaunošana ēkas pirmajā stāvā, paredzot apmeklētājiem ērtas pakalpojumu saņemšanas vides izveidi. Ir izveidota un labiekārtota relaksācijas istaba, paplašināta virtuves niša, izveidota keramikas darbnīcas zona, paredzot atbilstošu grīdas segumu un to no pārējās aktivitāšu telpas atdalot ar dekoratīvo sienas paneli. Veikti ģērbtuves, gaiteņa, sanitāro mezglu, āra ieejas pārbūves un atjaunošanas darbi. Veikta iekšējo inženiertīklu izbūve un pārbūve (elektroinstalācija, ventilācijas sistēma, ūdensvads un kanalizācija, apgaismojums, ugunsaizsardzības sistēmas, video novērošana). Atjaunotās telpas ir labiekārtotas ar jaunām mēbelēm, sadzīves un radošām nodarbībām nepieciešamo inventāru un aprīkojumu. Tādējādi sasniegts projekta mērķis – labiekārtots Dienas aprūpes centrs (8 vietas) sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem.

2. stāvā, kur atrodas DAC vadības un psihologa darba kabineti un aktivitāšu telpa, kurā notiek dažādas radošās aktivitātes un nodarbības personām ar GRT – atjaunots telpu vizuālais izskats, kā arī tās ir labiekārtotas.

Pie DAC ir izbūvēti trīs āra infrastruktūras objekti – āra aktivitāšu laukums un lapene, paplašināts auto stāvlaukums.

Ir iegādāts dažāds inventārs un aprīkojums pašaprūpes un patstāvīgās funkcionēšanas prasmju apguvei, nodarbinātību veicinošo prasmju attīstībai, mākslinieciskās pašdarbības spēju attīstīšanai, relaksējošām nodarbībām, kā arī vides pieejamības nodrošināšanai atbilstoši Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumiem Nr.338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”.

Kopējās projekta izmaksas: 550 264,07 EUR, no tām kopējie attiecināmie izdevumi: 490 137,22 EUR. Atbalsta summa: 76,72%  jeb 376 039,45 EUR, no tām:

 1. ERAF finansējums – 340 058,22 EUR;
 2. valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 17 358,42 EUR;
 3. valsts budžeta finansējums – 18 622,81 EUR
 4. pašvaldības finansējums – 114 097,77 EUR

Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi – 60 126,85 EUR, kas ir pašvaldības finansējums.

Projekta īstenošanas periods – 24 mēneši no  2019. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 30. septembrim.

 

 

Zemessardzes 3. Latgales brigāde militārajās mācībās “Namejs 2021” sāk lauka taktisko vingrinājumu

No 18. līdz 26. septembrim Zemessardzes 3. Latgales brigāde militāro mācību “Namejs 2021” laikā īstenos lauka taktisko vingrinājumu, pārbaudot bataljonu spēju veikt uzdevumus konvencionālā apdraudējuma gadījumā. Vingrinājuma aktīvā fāze notiks no 25. līdz 26. septembrim daudzu Latgales, Vidzemes un Sēlijas pašvaldību teritorijās, uz iepriekš saskaņotiem zemes īpašumiem.

Militārajā vingrinājumā piedalīsies vairāki simti zemessargu un karavīru no Zemessardzes 3. Latgales brigādes vienībām, tostarp arī rezerves karavīri, kā arī zemessargi un karavīri no citām Zemessardzes brigādēm un sabiedrotie no Kanādas un Lietuvas bruņotajiem spēkiem.

Kolektīvās apmācības ietvaros tiks trenētas darbības dažādu apdraudējumu apstākļos, tāpat tiks pilnveidotas komandvadības spējas, stiprināta sadarbība starp apakšvienībām un pārbaudītas vienību spējas plānot un īstenot aizsardzības operācijas iesaistot mobilizācijas resursus.

Jau ziņots, ka no 30. augusta līdz 3. oktobrim visā Latvijā norisinās Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības “Namejs 2021”, kuru mērķis ir pārbaudīt un pilnveidot vienību gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei gan patstāvīgi, gan arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros.

Iedzīvotāju ievērībai!

No 18. līdz 19. septembrim Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību cikla “Namejs 2021” ietvaros Zemessardzes 35. kājnieku bataljona militārās bāzes teritorijā Preiļu novada “Litavniekos” notiks mācības, lai pārbaudītu un pilnveidotu vienības gatavību izvērsties štāba aizsardzības uzdevumu izpildei.

Savukārt no 24. līdz 26. septembrim – militāro mācību “Namejs 2021” aktīvās fāzes laikā – pa valsts un pašvaldību ceļiem Preiļos, Preiļu novada Preiļu un Aglonas pagastā, Rēzeknes novada Feimaņu pagasta “Rušenicā” un Pušas pagastā, kā arī Krāslavas novada Kastuļinas pagastā pārvietosies militārā tehnika, karavīri un zemessargi formas tērpos ar ieročiem. Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, redzot šo pārvietošanos arī ārpus militārajiem poligoniem un vienību izvietojumiem. Aicinām ar sapratni izturēties pret iespējamajiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var rasties sakarā ar militārās tehnikas pārvietošanos pa autoceļiem.

Uzdevumu izpildes laikā tiks lietota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku veselību un dzīvību. Tomēr, ja tāda tiek atrasta, to nedrīkst aiztikt. Militāro mācību laikā tiks ievērotas ugunsdrošības un dabas aizsardzības prasības. To laikā izmantotās teritorijas pēc militārajām mācībām tiks sakoptas.

Papildus informācija par militārajām mācībām “Namejs 2021” pieejama, sazinoties pa tālruni 28637064.

Zemessardze ir lielākā Nacionālo bruņoto spēku struktūra un teritoriālās aizsardzības pamats. Zemessardze dod iespēju pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties par tās drošību un aizsardzību. Zemessardze ir izaicinājums ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot jaunas zināšanas, organizēti un saturīgi pavadot brīvo laiku.

Zemessardzes 3. Latgales brigādes pakļautībā atrodas štābs Rēzeknē, četri kājnieku bataljoni Aizkrauklē, Daugavpilī, Preiļu novadā un Rēzeknē, viens nodrošinājuma bataljons Jēkabpilī un viens kaujas atbalsta bataljons Rēzeknes novada Lūznavā.

Zemessardzē uzņem 18 līdz 55 gadus vecus Latvijas Republikas pilsoņus bez sodāmības vai apsūdzībām par nozieguma izdarīšanu. Uz kandidātiem attiecas vairāki citi ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties Zemessardzes mājaslapā sadaļā Stājies Zemessardzē. Lai vienkāršotu pieteikšanos dienestam Zemessardzē un veicinātu atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, interesenti ir aicināti zvanīt uz Zemessardzes vienoto diennakts tālruņa numuru 1811. Vairāk par dienestu Zemessardzē un bataljonu kontaktinformāciju iespējams noskaidrot Zemessardzes mājaslapā. Būt gatavam rītdienai nozīmē visu uzsākt šodien. Esi savas zemes sargs – stājies Zemessardzē!

Informāciju sagatavoja:

Zemessardzes 3. Latgales brigādes Informācijas daļa

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits reģionālajā vizītē apmeklē Preiļus

16. septembrī Preiļus reģionālajā vizītē apmeklēja satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Preiļu novada pašvaldībā ministrs tikās ar Preiļu novada priekšsēdētāju Āriju Vucānu, priekšsēdētāja otro vietnieku Anitu Brakovsku, izpilddirektoru Aigaru Zīmeli, kā arī ar deputātu Jāzepu Ivanānu, lai pārrunātu satiksmes infrastruktūras aktuālākos jautājumus un savstarpējo sadarbību ceļu sakārtošanas jomā.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits pauda, ka pēdējos gados Latvijas reģionā ir izdevies sakārtot daudzus ceļa posmus, tādējādi sekmējot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā ir atjaunoti vairāki gan reģionālās, gan vietējās nozīmes autoceļi, tajā skaitā Preiļu novadā P63 ceļš Līvāni – Preiļi un P58 ceļš Viļāni – Preiļi – Špoģi.

Jaunajā, apvienotajā Preiļu novadā šobrīd ir aptuveni 900 km ceļi, no kuriem nepilni 700 km ir grants seguma ceļi. Lielākajai daļai ceļu nepieciešami virsējā grants seguma atjaunošanas darbi. Priekšsēdētāja otrais vietnieks Anita Brakovska uzsvēra, ka tuvākajā laikā būtiski būtu uzsākt darbu V682 ceļa posmā, jo nokļūšana no Rožkalnu pagasta uz jaunā novada administratīvo centru ir apgrūtināta. Pārrunās ar novada vadību, satiksmes ministrs atzina, ka no katra pagasta centra jābūt cietā seguma ceļam līdz esošā novada centram, lai veicinātu centralizāciju, mobilitāti un teritorijas attīstību.

Preiļu novadā šogad ceļu atjaunošana notiek pieciem autoceļu posmiem. Vizītes noslēgumā ministrs kopā ar novada vadību aplūkoja un novērtēja atjaunoto tiltu uz pārbūvētā P63 valsts autoceļa Līvāni – Preiļi.

Laine Giluče,

Preiļu novada pašvaldības mājaslapas satura redaktore