Preiļu novada bibliotēku tīkla līdzšinējā darbība un iespējas nākotnē

21.01.2022.

Preiļu Galvenā bibliotēka ir vadošā iestāde plašajā Preiļu novada bibliotēku tīklā. Preiļu novadā bez Galvenās bibliotēkas ir vēl 18 pagastu bibliotēkas un 7 izglītības iestāžu bibliotēkas, kuras jau darbojas vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā un 4 izglītības iestāžu bibliotēkas, kuras tuvākajā nākotnē plāno tajā darboties. Vienotā bibliotēku informācijas sistēma nodrošina bibliotēkās uzkrāto informācijas resursu ātru, ērtu, pārskatāmu pieejamību un izmantošanu. Preiļu Galvenā bibliotēka jau šobrīd darbojas kā administrējošais, koordinējošais un metodiskais centrs Preiļu novada pagastu bibliotēkām un metodiskais centrs izglītības iestāžu bibliotēkām.

20. janvārī Preiļu novada pašvaldības darbinieki tikās ar bibliotēku pārstāvjiem, lai turpinātu darbu pie plānošanas dokumentiem “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada” un “Preiļu novada attīstības programma 2022. – 2029. gadam”. Tikšanās laikā tika pārskatīta un papildināta jau 2021. gadā veiktā novada bibliotēku SVID analīze. Vērtējot bibliotēku stiprās, vājās puses, iespējas un draudus tika secināts, ka nereti iestādes pat neapzinās, cik daudz unikālu un sabiedrībai nozīmīgu funkciju tās veic. Bibliotēkas kopumā visā pasaulē piedzīvo dažādus pārbaudījumus, ko ietekmē digitalizācija un straujā informācijas tehnoloģiju ienākšana pilnīgi visās dzīves jomās. Cilvēku paradumi un intereses strauji mainās, bet pētījumi tomēr pierāda, ka sabiedrības acīs reālas un taustāmas grāmatas joprojām ir vērtība un ka bibliotēka ir svarīga komunikācijas un socializācijas vieta.

Bibliotēkas darbinieki norādīja, ka nākotnē redz lielu potenciālu bibliotēku pakalpojumu attīstīšanai. Jāpiedāvā arvien jauni pakalpojumi un pasākumi, kas liktu cilvēkiem saprast, ka bibliotēkā ir gaidīts ikviens. Tāpat tika secināts, ka bibliotēkas darbiniekiem nepieciešams attīstīt jaunas prasmes informācijas tehnoloģiju pielietošanā un projektu vadībā. Tika izteikta cerība vasarā brīvprātīgajā darbā vai caur jauniešu nodarbinātības programmām piesaistīt bibliotēkai jauniešus, kuri palīdzētu ar novadpētniecības materiālu krājuma digitalizāciju un citiem darbiem, kam ikdienā pietrūkst laiks. Pie savām stiprajām pusēm speciālisti minēja “Ģimenes digitālo aktivitāšu centru”, izdevējdarbību un veiksmīgo sadarbību ar izglītības un kultūras iestādēm.

Lasītāju skaita kritums un citi draudi, ar ko ikdienā saskaras arī Preiļu novada bibliotēkas, liek skatīties uz iespējām optimizēt visus pieejamos resursus. Šobrīd tiek plānots intensīvs un mērķtiecīgs darbs, lai stiprinātu bibliotēku prestižu sabiedrībā un lai arī nākotnē bibliotēkas būtu multifunkcionālas kultūras un mūžizglītības iestādes, kurās ikviens apmeklētājs varētu piekļūt informācijai, pilnveidot sevi, izglītoties, attīstīties, baudīt kultūru un mākslu un saņemt e-pakalpojumus. Liela nozīme būs arī tam, kādus mērķus izvirzīs pašas bibliotēkas un kā, sadarbojoties ar pašvaldību un citām iestādēm, kopīgi izdosies tos sasniegt.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

Pēdējās izmaiņas: 21.01.2022.

Viduslatgales pārnovadu fonds 2. februārī piedāvā vebināru par ilgtspējīga zīmola veidošanu

Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur zīmoliem ir liela nozīme, jo lielais informācijas apjoms, kas tiek pārstrādāts cilvēka smadzenēs ik dienu, liek daudzus lēmumus pieņemt sekunžu laikā. Ja mums ir tikai sekunde, lai izdarītu izvēli, tad parasti uzticamies mūsu spēcīgākajām, tuvākajām un stereotipiskākajām emocijām. Savukārt, ja kā uzņēmēji neesam izveidojuši skaidru zīmolu, t.i. definējuši, kas mēs esam un kas mēs neesam, mēs nevaram sevi ierindot mūsu klienta smadzeņu sekundi garajā lēmumu pieņemšanas procesā.
Un šeit arī lielākais izaicinājums ikvienam biznesam – kā radīt zīmolu, kas pauž mūsu vērtības, stāsta par atbildību, ar kādu mēs strādājam, iekļauj skatu ilgtspējā, kas ir jaunās pasaules zīmolu pamatbāze, bet ir nolasāms, uztverams un atmiņā paliekošs sekunžu laikā.
Viduslatgales pārnovadu fonds piedāvā vebināru par ilgtspējīga zīmola veidošanu; to vadīs lektore Anete Urka. Anete ir Preiļu novada sabiedrisko attiecību veidotāja. Taču lektorei ir nozīmīga pieredze gan zīmolu veidošanā un vadībā, gan uzņēmējdarbībā. Anete kā zīmola vadītāja strādājusi uzņēmumā “Trikātas siers” un piedalījusies uzņēmuma “Latvijas piens” zīmola izstrādē, viņa izveidojusi piena produktu zīmolu “Bryunaļa” un palīdzējusi pilnveidoties daudziem biznesa inkubatoru uzņēmumu zīmoliem. Kafejnīca “Grāmatnīca” Varakļānos ir viņas ģimenes uzņēmums, kas demonstrē mājīgas atmosfēras, lieliska ēdiena un prātā paliekoša zīmola apvienojumu.
Maz atrast tādu, kas nav baudījis “Liepkalnu” maizi, cepumus un citus gardumus. Pieredzes stāstā par zīmola izveidi un lomu uzņēmuma atpazīstamībā dalīsies SIA “Liepkalni” mārketinga daļas vadītāja Ieva Zariņa. Vebinārs būs noderīgs un saistošs ne tikai uzņēmējiem, bet ikvienam interesentam, kas vēlas izzināt patērētāju kultūras norises un zīmolvedības aktualitātes.
Vebinārs ir daļa no korporatīvās sociālās atbildības semināru cikla uzņēmējiem. Tas notiek pateicoties EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansējumam.

Vebinārs notiks 2. februārī no plkst. 13:00 līdz 16:30. ZOOM platformā.
Pieteikšanās vebināram: https://forms.gle/Modb2XsCfBUdB6WG7

 

2022. gada 1. februārī Latvijā uzsāks darboties depozīta sistēma dzērienu iepakojumam

Drīzumā Latvijā darbību uzsāks depozīta sistēma dzērienu iepakojumam, kas pavērs iespēju iedzīvotājiem nodot tukšos depozīta iepakojumus kādā no apmēram 1400 depozīta punktiem visā Latvijā. Aptuveni puse no tiem būs automātiskie depozīta punkti, kur iepakojumu varēs nodot taromātos, bet vēl nepilni 700 būs manuālie depozīta punkti, kur iepakojumu pieņems veikala pārdevējs.

Depozīta sistēmā varēs nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) iepakojumus, kuros iepildīti bezalkoholiskie, visa veida alus un citi alkoholiskie (līdz 6%) dzērieni, bet pats iepakojums ir marķēts ar Latvijas depozīta zīmi. Nodotais iepakojums tiks pieņemts tikai tādā gadījumā, ja tas būs iztukšots un nesaplacināts, savukārt uz iepakojuma etiķetes atradīsies un būs skaidri nolasāma depozīta zīme un svītrkods. Depozīta maksa noteikta 10 centu apmērā par iepakojuma vienību. Saņemot izlietoto dzērienu depozīta iepakojumu, iedzīvotājam atmaksās depozīta maksu bezskaidras naudas norēķinu veidā vai izsniegs čeku par atbilstošu summu. Vietās, kur depozīta iepakojumu pieņems manuāli, depozīta maksu varēs iegūt skaidrā naudā.

Preiļu novadā depozīta punkti būs izvietoti sekojošās vietās (jāatzīmē, ka laika gaitā plānoti vēl papildu punkti visā novada teritorijā):

Automatizēti pieņemšanas punkti

 • Top! Rēzeknes iela 36, Preiļi, Preiļu novads
 • Maxima X, Rēzeknes iela 4, Preiļi, Preiļu novads
 • Elvi Alk Outlet, Krāslavas iela 3, Preiļi, Preiļu novads
 • Top! Brīvības iela 4, Preiļi, Preiļu novads
 • Mego, Rīgas iela 4D, Preiļi, Preiļu novads
 • Labais, Brīvības iela 75A, Preiļi, Preiļu novads
 • Top! Saules iela 7, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu novads
 • LaTS, Vītolu iela 2, Vecvārkava, Upmalas pag., Preiļu novads
 • Top!, Somersētas iela 33, Aglona, Aglonas pag., Preiļu novads

Manuāli pieņemšanas punkti

 • LaTS, Celtnieku iela 2, Preiļi, Preiļu novads
 • Baltstor, Rēzeknes iela 2A, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu novads
 • Baltstor, Miera iela 24A, Silajāņi, Silajāņu pag., Preiļu novads
 • Vesko, Veikals Gailīši, Gaiļmuiža, Rušonas pag., Preiļu novads
 • Baltstor, Raiņa iela 11, Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu novads

Lai nodrošinātu sekmīgu depozīta produktu ienākšanu tirgū, noteikts depozīta sistēmas pārejas periods no 2022. g. 1. februāra līdz 31. jūlijam. Šajā laikā veikalu plauktos atradīsies gan dzērienu iepakojumi ar depozīta zīmi, gan bez tās, bet veikalu plaukti ar depozīta iepakojumiem piepildīsies pakāpeniski, ar katru mēnesi pieaugot depozīta produktu skaitam.

Plašāka informācija par depozīta sistēmu, tās ieviešanu un citiem jautājumiem skatāma vietnē www.depozitapunkts.lv. Arī Preiļu novada pašvaldība savos komunikācijas kanālos turpinās iedzīvotājus informēt par sistēmas ieviešanu un citām jomas aktualitātēm.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa

Preiļu novada domes deputāti lemj par SIA “Preiļu slimnīca” tālāko attīstību

20.01.2022.

Vakar, 19. janvārī, plkst. 16.00 Preiļu novada domē Preiļu novada domes deputāti tikās ar SIA “Preiļu slimnīca” valdi, lai analizētu Veselības ministrijas ziņojuma projektu “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”. Galvenais mērķis ir noteikt SIA “Preiļu slimnīca” iespējas realizēt ziņojumā noteiktās prasības, ejot uz slimnīcas 3. līmeni, iekļaujoties slimnīcu sadarbības teritorijā vai izvēloties citu uzņēmuma attīstības scenāriju.

SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Žukova deputātiem skaidroja situāciju, kāda tā ir šobrīd un kādas ir iespējas slimnīcai nākotnē piesaistīt trūkstošos resursus, lai realizētu Veselības ministrijas noteiktās prasības. Sapulcē ar saviem secinājumiem par uzņēmuma darbību uzstājās SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekle Aija Vanaga. Valde skaidri iezīmēja vairākas jomas uzņēmuma darbībā, kas nopietni jāpilnveido, lai būtu pamats runāt par SIA “Preiļu slimnīca” pāriešanu trešajā slimnīcu līmenī. Izaicinājumu ir ļoti daudz.

Veselības ministrijas izveidotās darba grupas analizēja visu Latvijas slimnīcu sniegtos pakalpojumus, speciālistu un citu resursu nodrošinājumu, kā arī norādīja uz potenciālo pacientu skaita kritumu un citām nākotnes tendencēm, kas ietekmēs visas slimnīcas. Balstoties uz šiem faktiem, ziņojumā norādīts, ka SIA “Preiļu slimnīca” piedāvātie pakalpojumi un nākotnes prognozes liek uzņēmumu no otrā līmeņa pazemināt uz pirmo. Šeit jāatzīmē, ka pirmā līmeņa slimnīcās praktiski netiek paredzēta stacionārā plānveida veselības aprūpe.

Viens no veidiem kā SIA “Preiļu slimnīca” saglabāt stacionāra veselības aprūpes nodaļas ir vairākām reģiona slimnīcām veidot sadarbības teritoriju. Šādā gadījumā ar līgumu tiktu apvienota Daugavpils, Krāslavas un Preiļu slimnīcu darbība. Lai arī publiski šī ir izskanējusi kā vienīgā iespēja, tajā ir daudz neskaidrību. Sadarbības nerisinās ievērojamo ārstu trūkumu, speciālistu novecošanos, kas ir viens no nopietnākajiem argumentiem, ko izmanto Veselības ministrija, norādot uz to, ka uzņēmums neatbilsti vēlamajam trešajam slimnīcu līmenim. Ministrija norādījusi, ka gadījumā, ja šāds sadarbības projekts izdotos, tas būtu vērtējams kā pilotprojekts. Veidojot sadarbības teritoriju, kurā vadošo lomu ieņem SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” (SIA “DRS”), SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētājai nav skaidru atbilžu, vai tas nedraud ar Preiļu novada centrālās veselības aprūpes iestādes kļūšanu par SIA “DRS” filiāli. Tāda sadarbības līguma slēgšana, kurā sīki atrunātas visas nianses, šobrīd tiek izskatīta kā viens no variantiem. To apstiprināja visi domes deputāti.

Nākamais iespējamais risinājums ir SIA “Preiļu slimnīca” nodrošināt trūkstošās štata vienības un pilnveidot materiāli tehnisko nodrošinājumu, kā arī izveidot Preiļos stabilu un funkcionējošu ķirurģijas nodaļu, kas ļautu sasniegt trešā līmeņa slimnīcas rādītājus. Veselības ministrija gan norādījusi, ka arī trešā līmeņa slimnīcās Latvijā dzemdību nodaļas valstiskā līmenī netiks atbalstītas. Tas paredz, ka finansēta dzemdniecības pakalpojumu sniegšana tiks pakāpeniski pārtraukta, pret ko iebilst lielākā daļa Preiļu novada domes deputātu. Sapulces laikā šis variants tika noņemts no tālākas analīzes. Tāpat netiek izskatīts trešais variants, kas paredz SIA “Preiļu slimnīca” līmeņa pazemināšanu uz pirmo līmeni. Tas būtībā nozīmētu, ka tiek saglabāta pamatā tikai ambulatori sniegtā pakalpojumu daļa.

Vēl pastāv iespēja izstrādāt alternatīvu SIA “Preiļu slimnīca” attīstības scenāriju, piedāvājot par prioritārajām izvirzīt veselības aprūpes nozares, kas jau ilgstoši Preiļos nodrošinātas augstā kvalitātē. Lai realizētu šo scenāriju, uzņēmumam būtu nepieciešams piesaistīt papildu speciālistus, kas spētu identificēt vērtīgākos uzņēmuma sniegtos pakalpojumus, uzlabotu to kvalitāti, spētu radīt vērtīgu un pieprasītu maksas pakalpojumu portfeli.

Lai pieņemtu galīgo lēmumu par virzienu, kurā uzņēmumam doties, piektdien, 21. janvārī, SIA “Preiļu slimnīca” tiksies ar abiem kapitāldaļu turētājiem gan Preiļu novada domes visiem deputātiem, gan ar mazākuma akcionāru SIA “CLP”.
Jāuzsver, ka pirms tiek pilnībā izanalizēta esošā uzņēmuma situācija, apzināti SIA “Preiļu slimnīca” resursi, noskaidrots, kādi ir definētie Veselības ministrijas nākotnes mērķi attiecībā uz plānoto slimnīcu līmeņošanu, nedrīkstam pieņemt pārsteidzīgus lēmumus un vieglprātīgi, balstoties uz pirmo sajūtu, pieņemt izšķirīgus lēmumus par SIA “Preiļu slimnīca” nākotni.

Informācijai:

SIA Preiļu slimnīca valde uzvēra, ka Veselības ministrijas plānotā slimnīcu līmeņošana attiecas tikai uz slimnīcas stacionārā pakalpojumiem un pārsvarā neietekmēs uzņēmumā sniegtos ambulatoros pakalpojumus (poliklīniku) un diagnostikas pakalpojumus (izmeklējumi).
Kā jau iepriekš ziņojām, gada nogalē SIA “Preiļu slimnīca” ir saņēmusi Veselības ministrijas veidotās darba grupas konceptuālā ziņojuma projektu “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, kas vērtē stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profilu kritēriju piemērošanu katram slimnīcu līmenim. Darba grupas uzdevums bija turpināt 2020. gadā uzsākto darbu pie slimnīcu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu vērtēšanas. Darba grupa sastāvēja no piecām apakšgrupām:
• Hronisko pacientu aprūpes profila apakšgrupa;
• Ķirurģijas, traumatoloģijas, ortopēdijas un mugurkaula ķirurģijas profila apakšgrupa (Ķirurģijas apakšgrupa);
• Pediatrijas profila apakšgrupa;
• Grūtniecības un dzemdību aprūpes profila apakšgrupa (Dzemdniecības apakšgrupa);
• Kritēriju slimnīcu kapacitātes vērtēšanai Covid-19 pacientu ārstēšanā apakšgrupa (Covid-19 apakšgrupa).
SIA “Preiļu slimnīca” kapitāldaļu turētāju sapulcē, kas notika 5. janvārī, slimnīcas valdes priekšsēdētājai tika lūgts izstrādāt rīcības plānu un piedāvājumu, kas varētu tikt iesniegts Veselības ministrijā, kā pamatojums tālākai slimnīcas attīstībai, kļūstot par 3. līmeņa slimnīcu, iekļaujoties sadarbības teritorijā ar SIA “Daugavpils reģionālo slimnīcu” un SIA “Krāslavas slimnīca”, vai pazeminot slimnīcas līmeni uz pirmo, vai piedāvājot citus alternatīvus situācijas risinājumus.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

Personas no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām no 24. janvāra varēs saņemt medicīniskās sejas maskas bez maksas

Preiļu novada Labklājības pārvalde informē,  ka personas no trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurām ir izsniegta atbilstoša Labklājības pārvaldes izziņa, bez maksas varēs saņemt medicīniskās sejas maskas (vienai personai tiks izsniegts  viens iepakojums, kurā ir 50 maskas). Maskas, uzrādot derīgu trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības izziņu, varēs saņemt no 24. janvāra Preiļos, Aglonas ielā 1a, Preiļu novada Labklājības pārvaldē, kā arī attālinātajos klientu pieņemšanas punktos pie sociālā darba speciālistiem pagastu pārvaldēs.

Vēršam uzmanību, ka no 25. janvāra publiskās vietās varēs atrasties tikai lietojot medicīnisko masku vai respiratoru.

 

 

Uzvarēsim cīņā ar atkritumiem, ikdienā lietojot 5P principu piecas reizes zaļākai Latvijai – konkursi skolēniem!

LUMA mācību centrs , īstenojot projektu “Esi Līderis!”  skolēniem visā Latvijas teritorijā  sadarbībā ar AS “Zaļais punkts” uzsākot 2022. gadu rīko divus apjomīgus un aizraujošus konkursus!

Vidusskolas klašu grupai konkurss “ES SAVAI VIDEI” un pamatskolas klašu grupai konkurss: “ES SAVAI SKOLAI”

Konkursu mērķis ir uzlabot vidi, kurā dzīvojam, samazinot atkritumu daudzumu, ko radām ikdienā. Pārskatot ikdienas ieradumus, spēt novērtēt jaunās preces nepieciešamību un tās draudzību videi. Radoši un inovatīvi radīt idejas, kas spēs pievērst sabiedrības uzmanību uz atkritumu šķirošanu, otrreizējo lietu pārstrādi, kā arī zaļo domāšanu.

Konkursu norises laikā dalībnieki attīstīs spējas izvērtēt lietu nepieciešamību un pateikt “NĒ”. pirms jauna pirkuma izdarīšanas. Jaunieši iegūs idejas atkārtotai iepakojuma izmantošanai; demonstrēs atkritumu pārstrādāšanas un šķirošanas nozīmīgumu; kļūs zinošāki par vides ilgtspējas nozīmi un aktualitātēm atkritumu šķirošanā. Izstrādājot konkursa darbus, Latvijas skolēni attīstīs radošo domāšanu, apgūs prasmes darbā ar digitālajām tehnoloģijām un multimediālajiem projektiem un veicinās izpratni par ilgtspējīgu uzņēmējdarbību

Kas ir 5P jeb Šķiratlona Pieccīņa?

Tā ir cīņa par piecu paradumu veidošanu, kas palīdzēs samazināt atkritumu daudzumu līdz minimumam. Pieci spēcīgi paradumi jeb iecas spēcīgas šķiratlona disciplīnas ir:

 • PASAKI NĒ – nepērc jaunu, aizvieto ar esošo!
 • PĀRSKATI – izvēlies to, kas draudzīgs videi!
 • PIELIETO VĒLREIZ – ja vari izmantot vairākkārtīgi, izmanto!
 • PĀRVEIDO – neizmet, bet atrodi citu lietojuma mērķi!
 • PĀRSTRĀDĀ – šķiro un atbrīvo pasauli no atkritumiem!

Plašāka informācija par Šķiratlona Pieccīņu pieejama ŠEIT.

 Konkursu norises laiks ir no 2022.gada 14.janvāra, bet finālsacensībās 2022.gada 6.maijā komandas prezentēs savu veikumu.

AS “Zaļais punkts” ir parūpējusies par balvām abu konkursu pirmo trīs vietu laureātiem, kā arī katrā konkursā tiks pasniegta viena simpātiju balva! Uzvarētāji tiks paziņoti 2022.gada 10.maijā.

Lai mums visiem izdodas Latviju padarīt zaļāku!

 

Preiļu novada jaunieši aicināti pieteikties biznesa plānošanas konkursam un radīt idejas ilgtspējas veicināšanai

Līdz 24. janvārim, Preiļu novada jaunieši aicināti pieteikties biznesa plānošanas konkursam “Biznesa skices”, ko organizē Swedbank sadarbībā ar “Junior Achievement Latvia”, “Projektu banku” un Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra Dizaina fabrikas nodaļu. Konkurss notiks trešo gadu, un arī šoreiz tajā īpaši tiks meklētas biznesa idejas, kas risina iedzīvotāju vajadzības ilgtspējīgā veidā, rūpējoties par planētu. Konkurss pirmo reizi notiks trīs vecuma grupās – pamatskolas, vidusskolas un augstskolas grupā, un labākās komandas sadalīs kopējo naudas balvu fondu 13 750 eiro apmērā sava biznesa attīstībai.

Konkurss “Biznesa skices” ir iespēja jauniešiem darboties biznesa videi pietuvinātos apstākļos un izmēģināt noderīgus rīkus un platformas, kā arī pārbaudīt savas biznesa idejas potenciālu un dzīvotspēju realitātē, jo noslēdzošajā kārtā konkursantiem vidusskolēniem un studentiem ir jāpiesaista pūļa finansējums. Iepriekšējā konkursa desmit finālistu projekti guva lielu sabiedrības atsaucību, piesaistot gandrīz 17 000 eiro. Starp iepriekšējo gadu finālistiem bijušas tādas radošas idejas mūsdienu sabiedrības vajadzību risināšanai kā vienreizlietojami ēdami šķīvji plastmasas atkritumu samazināšanai, ēšanas instruments ar stabilizatoru cilvēkiem ar veselības problēmām, kas izraisa roku trīcēšanu un līdz ar to rada grūtības ēšanas laikā, u. c.

“Jauniešu sniegums rada pārliecību, ka reizēm nevajag milzīgu biznesa pieredzi, lai radītu inovācijas ilgtspējas jomā un risinātu kādu būtisku problēmu. Visai sabiedrībai vērtīgas idejas var dzimt gan moderni aprīkotās laboratorijās, gan piemājas garāžā. Tas ir iedvesmojoši un sniedz cerību, ka planētai vitāli svarīgi risinājumi var rasties tepat, Latvijā. Jauniešiem tas ir lielisks pamudinājums ļaut savām idejām ieraudzīt dienasgaismu un tapt pamanītām, turklāt konkurss sniedz iespēju pārdomāt savas biznesa idejas no klientu, sadarbības partneru un investoru skatupunkta, atbildot uz dažādiem būtiskiem jautājumiem biznesa plānu veidošanas procesā. Veiksmīga biznesa pamatā ir labs plāns un tā īstenošana, tāpēc konkurss veidots ap biznesa plānošanu,” uzsver Reinis Jansons, Swedbank Finanšu institūta vadītājs.

Arī šajā mācību gadā jaunieši konkursā tiek aicināti domāt par ilgtspējīgiem produktiem un pakalpojumiem, veicinot planētas aizsardzību. Pirmo reizi konkursā līdzās vidusskolēniem varēs piedalīties arī 7.–9. klašu komandas, kā arī augstskolu bakalaura programmas studenti. Skolēniem dalība konkursā iespējama, ja skolā tiek izmantota “Junior Achievement Latvia” mācību metode “Skolēnu mācību uzņēmums”.

“Konkurss ir izcila iespēja skolēniem, kas jau veido savus mācību uzņēmumus, un šogad arī studentiem, saņemt reālu finansējumu idejas attīstībai. Turklāt ne mazāk svarīgi ir tas, ka tiek atbalstītas biznesa idejas, kas veicina ilgtspējīgu attīstību un klimata pārmaiņu mazināšanu. Tas ir pareizais virziens, kurā aicināt domāt jauno uzņēmēju paaudzi, lai spertu soli pretim globāli svarīgam mērķim, kuru kā valsts esam apņēmušies īstenot – sasniegt klimatneitralitāti līdz 21. gadsimta vidum,” saka izglītības organizācijas  “Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns.

Konkurss “Biznesa skices” norisināsies no 25. janvāra līdz 28. martam, un uzvarētāji visās vecuma grupās tiks paziņoti 31. martā. 1. vietas ieguvēji saņems 1500 eiro, 2. vietas ieguvēji – 1000 eiro, bet komandas, kas iegūs 3. vietu, – 500 eiro pēc nodokļu nomaksas. Naudas balvas saņems arī pamatskolas un vidusskolas grupas uzvarētāju komandu konsultējošie skolotāji.

Vairāk par pieteikšanos un konkursa norisi uzziniet šeit: https://konkurss.biznesaskices.lv/

 

Marta Mielava
SIA “Deep White” projektu asistente

Preiļu novada Labklājības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz SAC “Preiļi” vecākās medicīnas māsas amatu

19.01.2022.

Preiļu novada Labklājības pārvalde (Reģ.Nr.90010825446) izsludina atklātu konkursu uz
SAC “PREIĻI” VECĀKĀS MEDICĪNAS MĀSAS (profesijas kods 2221 01) amatu (1 vakance uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku)

 

Amata pienākumi un uzdevumi:

 • Vadīt medicīniskās aprūpes darbu un nodrošināt medicīnisko pakalpojumu pieejamību Iestādes klientiem.
 • Plānot, pasūtīt un sadalīt darbam nepieciešamos medicīniskos materiālus un medikamentus, saskaņā ar veiktajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, t.sk. elektronisko iepirkumu sistēmu.
 • Veikt zāļu, medikamentu un pārsienamo materiālu saņemšanu, uzskaiti, uzglabāšanu un norakstīšanu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Iestādē noteikto kārtību.
 • Izstrādāt klientu ēdināšanas procesa organizāciju, sekot ēdiena kvalitātes atbilstībai ēdienkartēm un kvalitātes normām, veikt ierakstus dokumentācijā.
 • Organizēt un nepieciešamības gadījumā veikt profilaktiskās vakcinācijas klientiem.
 • Sadarboties ar ģimenes ārstiem, veselības un citām sociālās aprūpes institūcijām, pašvaldības sociālajiem darbiniekiem jautājumos, kas saistīti ar klientu veselības veicināšanu.
 • Pēc ģimenes ārsta norīkojuma koordinēt, kontrolēt un veikt klientu apmeklējumus pie ārstiem un citiem speciālistiem.
 • Nodrošināt pakļautībā esošās medicīnas māsas ar darbam nepieciešamo informāciju, instrukcijām, iepazīstināt un sekot to izpildei.

 Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Profesionālā vidējā vai augstākā izglītība veselības aprūpes jomā.
 • Valsts valodas zināšanas atbilstoši 2009.gada 7.jūlija MK noteikumu Nr.733 prasībām C1 (ja izglītība nav iegūta latviešu valodā).
 • Vēlams sertifikāts specialitātē.
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā.
 • Praktiska darba pieredze un atbilstošas prasmes māsas vai ārsta palīga amatā vismaz 1 gads.
 • Pārzināt ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus.
 • Pārzināt darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus.
 • Prasme lietot E-veselības sistēmu, elektronisko iepirkumu sistēmu.
 • Atbildīga attieksme pret darbu un precizitāte pienākumu izpildē.
 • Labas komunikācijas spējas un teicama saskarsmes kultūra.
 • Prasme noteikt prioritātes, spēja ātri reaģēt un darboties neatliekamās situācijās.
 • Spēja rezultatīvi strādāt patstāvīgi un komandā.
 • Covid-19 sadarbspējīgs pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikāts.

 

Piedāvājam:

 • Pilnu darba slodzi (normālais darba laiks).
 • Atsaucīgu kolektīvu.
 • Labus darba apstākļus.
 • Atalgojumu 1093,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
 • Noteiktas iestādes darbinieku sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivācijas vēstule (aprakstot savu līdzšinējo pieredzi, kas palīdzēs vadīt medicīniskās aprūpes darbu un nodrošināt medicīnisko pakalpojumu pieejamību SAC “Preiļi” klientiem).
 • Dzīves gājuma apraksts (CV).
 • Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks – 2022. gada 7. februāris.

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš –  līdz 2022. gada 31. janvāra plkst. 16.00.

Nepieciešamos dokumentus, kas ievietoti slēgtā aploksnē ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes SAC “Preiļi” vecākās medicīnas māsas amatu”, var iesniegt:

 • Personīgi Labklājības pārvaldes lietvedei (2. stāvs, 6. kab.) Aglonas ielā 1a, Preiļos.
 • Sūtot pa pastu (tiks izskatīti līdz 31.01.2022. plkst.16.00 pa pastu saņemtie dokumenti) uz adresi: Preiļu novada Labklājības pārvalde, Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301.
 • Sūtot elektroniski uz e-pasta adresi parvalde@preili.lv, ar norādi “Konkursam uz Labklājības pārvaldes SAC “Preiļi” vecākās medicīnas māsas amatu”.

Papildu informāciju iespējams iegūt, zvanot SAC “Preiļi” vadītājai Ingai Vilcānei pa tālruni 26645487.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

Konkursa nolikums

 

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. Iesniedzot pieteikumu un tam pievienotos dokumentus, pretendents apliecina, ka piekritis konkursa noteikumiem un fiziskas personas datu apstrādei. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1. punktam, sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām Preiļu novada pašvaldībā: personas datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālr.: 65322766; datu apstrādes juridiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un c) apakšpunkts, 9. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Darba likums.

 

Jaunatnes jomas darbības izvērtēšana un attīstības perspektīvas

18.01.2022.

18. janvārī Preiļu novada pašvaldības darbinieki tikās ar novada jaunatnes jomas iestādēm un jaunizveidoto Kultūras un Tūrisma pārvaldi, lai turpinātu darbu pie plānošanas dokumentiem “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada” un “Preiļu novada attīstības programma 2022. – 2029. gadam”. Abu dokumentu publiskā apspriešana jau notika 2021. gada novembrī un decembrī. Balstoties uz iedzīvotāju ieteikumiem, abi plāni tiks papildināti un pilnveidoti.

Tā kā jaunieši ir viena no jebkuras pašvaldības prioritārajām mērķauditorijām, svarīgi nodrošināt ļoti stratēģisku un mērķtiecīgu darba ar jaunatni struktūru. Tai ilgtermiņā jāveicina jaunākajā paaudzē pārliecība, ka viņiem ir iespēja savu nākotni saistīt ar Preiļiem. Protams, apziņu, ka vēlos dzīvot reģionā, neizveido jauniešu centrs vai jaunatnes darba organizators. Lielākā atbildība veselīgas reģionālās piederības veidošanā ir ģimenei un sabiedrībai kopumā. Tomēr gan skolas, gan jaunatnes jomas iestādes var mudināt novērtēt pozitīvos ieguvumus, ko sniedz dzīve Preiļu novadā.

Kā uzsvēra Jauniešu centra “Četri” vadītāja Santa Ancāne-Novikova: “Jauniešiem ir ļoti svarīgi izveidot pozitīvas emocijas un atmiņas par novadu, kurā viņi aug un attīstās. Jaunības laiks, kad cilvēks pieaug un kļūst par nobriedušu personību, ir ļoti emocionāls un nereti tieši šajā vecumposmā piedzīvotais iespiežas atmiņās un cilvēka vērtībās uz visu mūžu. Strādājot darbā ar jaunatni, ļoti bieži redzu, ka jauniešu apmācību programmas, pasākumi, neformālie tīklošanās “tusiņi” un citi jauniešu centra notikumi ir tie, kas veido pozitīvu un optimistisku skatījumu uz dzimto vietu arī ilgtermiņā.”

Runājot par jaunatnes politiku reģionos, jāsaprot, ka jauniešiem ir jādodas prom, lai studētu, uzkrātu pieredzi, pilnveidotos profesionālā ziņā un tas nevienam nebūtu jāapkaro. Vairāk būtu jāstrādā, lai studiju laikā jaunietis nepazaudē dzīvu saikni ar savu dzimto novadu, kas bieži vien ir svarīgākais apsvērums, lai pēc studijām vai pat ilgstošākas karjeras ārzemēs vai citās Latvijas pilsētās, cilvēks izvēlētos atgriezties uz pastāvīgu dzīvi reģionā.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

Mūžībā aizgājusi pedagoģe Valentīna Maksimova

No tevis tik daudz bija, ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt… 

 

2022. gada 14. janvārī pēc smagas slimības 76 gadu vecumā pa Mūžības ceļu ir aizgājusi ilggadējā Preiļu 2.vidusskolas skolotāja Valentīna Aleksandrovna Maksimova. Preiļu 2. vidusskolā skolotāja nostrādāja 36 gadus.

Dzimusi 1945. gada 13. augustā Preiļu rajonā, Sondoros, kur arī tika pavadīta bērnība. Tālākās dzīves gaitas ritēja Preiļu pilsētā.

Skolotāja Valentīna Maksimova (dzim. Kirillova) ir Preiļu 2.vidusskolas 1963.gada absolvente, Preiļu patriote, kam līdz pat mūža nogalei interesēja viss, kas notiek dzimtajā pilsētā un novadā. Tika apbalvota ar Valsts, rajona un novada Goda rakstiem un pateicībām par godprātīgu un radošu darbu. Aktīva sabiedriskajā darbā, izpalīdzīga, saticīga un laipna, jaunajiem pedagogiem – labs padomdevējs, tā viņu raksturo kolēģi, audzēkņi un laikabiedri.

Mīlestība pret darbu Valentīnai ir nākusi līdzi jau no bērnības, tāpēc jau 19 gadu vecumā viņa uzsāka savas darba gaitas Preiļu 2.vidusskolā, kā sākumskolas skolotāja. Līdztekus atbildīgajam darbam Valentīna sāka mācīties V. Lāča Liepājas pedagoģiskajā institūtā, kuru absolvēja 1971.gadā kā sākumskolas skolotāja. Beidzot institūtu, 3 gadus strādāja Pupāju sākumskolā par skolotāju un skolas direktori.

No 1974. līdz 1990.gadam 16 dzīves gadus veltīja darbam ar jauniešiem komjaunatnē un rajona kultūras jomā.

Ar savu entuziasmu, sirdsdegsmi, aizrautību un priekšzīmīgumu Valentīna apliecināja savu mīlestību pret  darbu un skolēniem. 1990. gadā viņa kļuva par Preiļu 2.vidusskolas direktores vietnieci audzināšanas jomā. Esot šajā amatā, Valentīna Aleksandrovna bija ne tikai iedvesmojošais un radošais avots un ass, ap kuru ritēja visa ārpusstundu skolas dzīve, bet arī novators, ideju ģenerators un pārmaiņu rosinātājs, tika koptas vecās skolas tradīcijas un uzsāktas jaunas: Masļeņicas svētki, Teātra diena un citi. Organizēja dažādus interesantus pasākumus, tikšanās, brauca ekskursijās, gāja pārgājienos, prata pasākumos iesaistīt skolēnu vecākus, centās skolas kolektīva dzīvi padarīt piesātinātu ar atmiņā paliekošiem notikumiem. Savā darba laikā skolotāja Valentīna Aleksandrovna prata pateikt arī kādu stingrāku vārdu, lai ieaudzinātu skolēnos atbildību un pienākuma apziņu. 2005. gadā piepildījās Valentīnas Aleksandrovnas sapnis – tika atklāts Preiļu 2.vidusskolas muzejs, kurā skolotāja bija gan dibinātāja, skolas vēstures pētniece, izstāžu kuratore un muzeja pedagoģe līdz 2019.gadam.

Valentīna varēja visu savu brīvo laiku veltīt sev, bet izvēlējās savu potenciālu izmantot sabiedrības labā, 12.gadus vadīja slāvu kultūras biedrību “Raduga”, īstenoja vairākus projektus, popularizēja slāvu un  vecticībnieku tradīcijas, saglabājot Preiļu novada kultūras un vēsturisko mantojumu. Iedvesmu guva dziesmā, dziedāja ansamblī “Kaļinuška”.

Visu savu dzīvi viņa veltīja ģimenei – vīram Arsenijam, meitām Rimmai un Ritai, mazbērniem Jekaterinai, Viktorijai, Romānam un Jūlijai, mazmazmeitām Jeļizavetai un Anastasijai, kuriem dāsni sniedza savu mīlestību.

Mums prātā un sirdī Valentīna Aleksandrovna  paliks kā godīgs, taisnīgs, sirsnīgs cilvēks, iejūtīga, saprotoša un izpalīdzīga kolēģe, uzticama draudzene. Mums visiem pietrūks viņas gudrā padoma, skanīgās dziesmas, aizkustinošo runu un gaišā smaida. Viņa mums bija ne tikai kolēģe, bet arī cilvēks, kurš vienmēr ikvienu uzklausīja un atbalstīja grūtā brīdī. Vārdi, ko viņa ir teikusi, darbi, ko viņa ir veikusi, dvēsele, ko viņa sevī nesa, dzīvos joprojām mūsu sirdīs un atmiņās. Lai gaišs un viegls ir Mūžības ceļš!

Preiļu 2.vidusskolas kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. Skumju brīdī esam kopā ar Valentīnas Aleksandrovnas Maksimovas piederīgajiem, draugiem un kolēģiem viņu Mūžībā pavadot.

Preiļu novada dome izsludina ārkārtas domes sēdi 17. janvārī

17.01.2022.

Preiļu novada domes ārkārtas domes sēde notiks 2022.gada 17.janvārī plkst. 14.00, Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, 2.stāva zālē.

Darba kārtība:

 1. SIA “Preiļu slimnīca” kapitāldaļu turētāja , izpilddirektora Aigara Zīmeļa atskaite par esošo situāciju un attīstības iespējām.
 2. SIA “Preiļu slimnīca” finansiālais stāvoklis un ERAF projekta virzība.
 3. SIA “Preiļu slimnīca” nākotnes darbības profilu iespējas un risinājumi.

Preiļu novada domes deputāti:  Lauris Pastars, Raimonds Rubins, Maruta Plivda, Juris Erts, Andris Pastars.

Darba kārtība.

Noteikts Covid-19 sertifikāta derīguma termiņš, iedzīvotāji aicināti saņemt balstvakcīnu

Covid- 19 Omikrona varianta straujās izplatības dēļ un, lai mazinātu plašas Covid-19 infekcijas izplatību, Latvijā ir noteikts primārās vakcinācijas sertifikāta derīguma termiņš. Valdība 6. janvārī apstiprināja grozījumus Ministru kabineta noteikumos, nosakot, ka  Covid-19 vakcinācijas sertifikātu derīguma termiņš Latvijā stāsies spēkā 15.februārī un  attieksies uz pakalpojumu saņemšanu un pasākumu apmeklēšanu epidemioloģiski drošā vidē, kur nepieciešams uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu. Vakcinācijas derīguma termiņš netiek attiecināts uz personām līdz 18 gadiem, jo šai iedzīvotāju grupai balstvakcinācija pašlaik nav nepieciešama. Darba pienākumu veikšanai joprojām saglabājas prasība pēc pabeigtas primārās vakcinācijas un balstvakcinācija tiek stingri rekomendēta.

Tūkstošiem cilvēku jau ir saņēmuši balstvakcīnu, bet pārējiem pēc tās jādodas laikus, lai nerastos rindas, un visi to saņemtu laicīgi gan savas veselības dēļ, gan lai turpinātu saņemt pakalpojumus “zaļajā režīmā”.

Vakcinētajiem cilvēkiem sertifikāts būs spēkā 9 mēnešus pēc primārās vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) vakcīnām un 5 mēnešus pēc Janssen (Johnson & Johnson) vakcīnas saņemšanas. Saskaņā ar zinātniskajiem pētījumiem, lai saglabātu organisma aizsardzību pret vīrusu un novērstu riskus smagas slimības gaitai, vajadzīga balstvakcinācija.

Covid-19 vakcinācijas sertifikāts ir derīgs uzreiz pēc balstvakcinācijas veikšanas. Nacionālais veselības dienests plāno risinājumu, lai digitālajā sertifikātā tiktu iekļauta informācija, kad katram beidzas sertifikāta derīguma termiņš. Bet šobrīd derīguma termiņu var aprēķināt, apskatot savā sertifikātā norādīto datumu, kurā veikta vakcinācija. Tas ir jāskaita no nākamās dienas pēc otrās potes saņemšanas.

Vakcinācija Latvijā tiek organizēta ārstniecības iestādēs, pie ģimenes ārstiem, lielajos vakcinācijas centros, vakcinācijas punktos lielveikalos, kā arī izbraukuma vakcinācijās.  “Pieteikšanās balstvakcinācijai ir tāda pati kā primārajai vakcinācijai. Aicinām cilvēkus pietiekties manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, pieteikties pie sava ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādē, turpinām brīvās rindas iespējas saņemt potes lielajos vakcinācijas centros Rīgā un novados, kā arī izbraukuma vakcinācijās. Redzam, ka cilvēki izmanto iespēju iegūt balstvakcīnu, bet aicinām arī pārējos, kas to vēl nav izdarījuši, doties to saņemt pēc iespējas ātrāk,” saka Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļas vadītāja Eva Juhņēviča.

Nacionālais veselības dienests aicina balstvakcinācijai pieteikties laikus un negaidīt, kas ir īpaši svarīgi strauji izplatoties Covid-19 omikrona paveidam. Pētījumi liecina, ka balstvakcīna pieaugušajiem būtiski samazina hospitalizāciju risku, sniedz īstermiņa aizsardzību pret infekciju, un tam ir ietekme arī uz saslimstības mazināšanu. Slimību profilakses un kontroles centrs, analizējot datus par saslimstību, stacionēšanu un mirstību ar Covid-19 decembrī saistībā ar vakcinācijas statusu, secina, ka primārā vakcinācija joprojām nodrošina labu efektu pret smagu slimības gaitu, nepieciešamību Covid-19 ārstēt slimnīcā un nāvi. Tādēļ speciālisti aicina – ja pagājis noteiktais periods, jādodas saņemt balstvakcīnu. Cilvēki, kuriem ir veiktas vismaz divas potes, iegūst 50-70% lielu aizsargefektu pret hospitalizāciju. Ja ir veikta balstvakcinācija, tad šis aizsargefekts ir tuvu 90%, kas ir ļoti būtiski, vērtējot slimības ietekmi uz sabiedrības veselību, uzsver centra speciālisti.

Pēc Nacionālā veselības dienesta sniegtās informācijas no 16759 Preiļu novada iedzīvotājiem šobrīd vakcinējušās 9539 personas, kas sastāda 57 % no kopējā iedzīvotāju skaita.  Preiļu novadā uz 15. februāri balstvakcīnu var saņemt 5885 cilvēki (to jau saņēmušas 2013 personas). 2022. gada 15. februārī Covid-19 sertifikāta termiņš beigsies 382 Preiļu novada iedzīvotājiem. Aicinām balstvakcīnas saņemšanu neatlikt uz pēdējo brīdi!

Preiļu novadā vakcīnu pret Covid-19 infekciju, var saņemt Preiļu Slimnīcā. Vakcinācijai Preiļos iespējams pieteikties:

 • vietnē www.manavakcina.lv;
 • pa tālruni 8989;
 • zvanot uz tālruni 65307750 vai 28234496, no plkst. 8:00 līdz 16:00;
 • klātienē, vēršoties SIA ,,Preiļu slimnīca” poliklīnikas reģistratūrā, no plkst.8:00 līdz 17:00.

Neskaidrību gadījumā vērsties poliklīnikas reģistratūrā. Ierodoties uz vakcināciju, personai līdzi jāņem ID karte vai pase.

Atgādinām, ka iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar internetbanku vai citu piekļuves līdzekli, savus digitālos Covid-19 sertifikātus var saņemt:

 • Preiļu novada pašvaldības foajē (Raiņa bulvāris 19, Preiļi), Lūgums iepriekš zvanīt uz tālruni 65322766 vai 65307320;
 • SIA “Preiļu slimnīca” Poliklīnikas reģistratūrā (1. stāvs, Raiņa bulvāris 13, Preiļi) katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00, tālrunis uzziņām 65307750;
 • Riebiņu klientu apkalpošanas centrā (Saules ielā 8, Riebiņos) lūgums pieteikt savu vizīti iepriekš, zvanot pa tālruni 26423266;
 • Aglonas klientu apkalpošanas centrā (Somersētas iela 34, Aglona), katru darba dienu no 08.30 līdz 12.30, no 13.00 līdz 17.00, tālrunis uzziņām 29537977.

Pakalpojums pieejams, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.

Informāciju sagatavojusi:
Preiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Dagnija Dudarjonoka

Veselības ministrijas ziņojuma projekts “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”

14.01.2022.

Gada nogalē SIA “Preiļu slimnīca” ir saņēmusi Veselības ministrijas veidotās darba grupas konceptuālā ziņojuma projektu “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”, kas vērtē stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profilu kritēriju piemērošanu katram slimnīcu līmenim. Jāuzsver, ka šobrīd ir izstrādāts tikai ziņojuma projekts, tas vēl nav apstiprināts un pastāv liela iespējamība, ka tajā būs izmaiņas.

Balsoties uz ziņojuma projektā ietverto informāciju, redzams, ka Veselības ministrijas skatījumā SIA “Preiļu slimnīca” būtu jāvirza uz 1. līmeņa slimnīcas statusu. Ilgtermiņā ministrija plāno pilnībā atteikties no 2. līmeņa slimnīcām, koncentrējot veselības aprūpes stacionāros pakalpojumus 3. līmeņa reģionālajās slimnīcās, daudzprofila reģionālajās 4. līmeņa slimnīcās un universitāšu slimnīcās, investējot Neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā, savukārt, mazajām reģionālajām slimnīcām uzticot pārsvarā ambulatoro pacientu aprūpi.

Sadaļā, kas attiecas uz SIA “Preiļu slimnīca” Dzemdību nodaļu, tiek plānots, ka par centrālajām slimnīcām, kurās tiktu sniegti dzemdību palīdzības pakalpojumi, kļūtu daudzprofila reģionālās 4. līmeņa slimnīcas. Pakāpeniski, vairākos soļos plāno samazināt tās dzemdību nodaļas, kurās notiek mazāk nekā 500 dzemdības gadā. Preiļos dzemdību skaits 2021. gadā bija 444. Svarīgi uzsvērt, ka Preiļu dzemdību nodaļā nav mazākais dzemdību skaits, salīdzinot Latgales reģiona slimnīcas.  Darba grupas ziņojuma projektā norādīts – pieņemot lēmumu par dzemdību nodaļu iespējamo samazinājumu, nepieciešams atspoguļot reālos ieguvumus un zaudējumus, vērtējot dzemdību palīdzības rezultātu, ne tikai finansiālo aspektu.

Par to, ka SIA “Preiļu slimnīca” Dzemdību nodaļa ir jāsaglabā, iestājas arī SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”. Daugavpils Sieviešu klīnikā gadā tiek pieņemtas vidēji 600 dzemdības, bet Preiļos aptuveni 440. Ir gandrīz neiespējami īsā termiņā palielināt dzemdību pieņemšanas kapacitāti Daugavpilī tādā apjomā, kas kompensētu SIA “Preiļu slimnīca” dzemdību nodaļas slēgšanu.

Ir skaidrs, ka SIA “Preiļu slimnīca” jāpamato Dzemdību nodaļas nākotnes attīstība, kā arī kopējā attīstības stratēģija. Analizējot ziņojuma projekta šī brīža redakciju, jāsecina, ka SIA “Preiļu slimnīca” būs jāiegulda nopietns un stratēģisks darbs, lai pierādītu Veselības ministrijai, kā tiks risināti personāla kapacitātes un tehniskā nodrošinājuma jautājumi gan Dzemdību nodaļā, gan citās nodaļās, lai varētu pretendēt uz 3. līmeņa sasniegšanu, vai arī alternatīvie situācijas attīstības scenāriji.

SIA “Preiļu slimnīca” kapitāldaļu turētāju sapulcē, kas notika 5.janvārī, slimnīcas valdes priekšsēdētājai tika lūgts izstrādāt rīcības plānu un piedāvājumu, kas varētu tikt iesniegts Veselības ministrijā, kā pamatojums tālākai slimnīcas attīstībai, kļūstot par 3. līmeņa slimnīcu, vai pazeminot slimnīcas līmeni uz pirmo, vai piedāvājot citus alternatīvus situācijas risinājumus. Kapitāldaļu turētāji – Preiļu novada dome un SIA “CLP” ir devuši trīs nedēļas laika pamatota un reāla stratēģiskā rīcības plāna iezīmēšanai. Šim plānam būtu jāpamato Veselības ministrijai, kāds būs nākotnē sniegtais pakalpojumu loks uzņēmumā un kā tas pilnveidosies un attīstīties, piedāvājot kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus ilgtermiņā.

 

Informācijai:

Lai nodrošinātu konceptuālā ziņojumā “Par veselības aprūpes sistēmas reformu” noteikto uzdevumu, katru gadu pārskatīt slimnīcu sniegto pakalpojumu atbilstību piešķirtajam slimnīcu līmenim, Veselības ministrija (turpmāk – VM) 2021.gada 6.jūlijā ar rīkojumu Nr.148 “Par darba grupu stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profilu kritēriju izstrādei katram slimnīcu līmenim”  izveidoja darba grupu, kuras uzdevums bija  turpināt 2020.gadā  uzsākto darbu pie slimnīcu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu vērtēšanas. Darba grupa sastāvēja no piecām apakšgrupām:

 • Hronisko pacientu aprūpes profila apakšgrupa;
 • Ķirurģijas, traumatoloģijas, ortopēdijas un mugurkaula ķirurģijas profila apakšgrupa (Ķirurģijas apakšgrupa);
 • Pediatrijas profila apakšgrupa;
 • Grūtniecības un dzemdību aprūpes profila apakšgrupa (Dzemdniecības apakšgrupa);
 • Kritēriju slimnīcu kapacitātes vērtēšanai Covid-19 pacientu ārstēšanā apakšgrupa (Covid-19 apakšgrupa).

Katrā apakšgrupā bija pārstāvji no VM, Veselības inspekcijas (turpmāk – VI), Nacionālā veselības dienests (turpmāk – NVD), Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests (turpmāk – NMPD) un Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC).

 

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

Rušonas pamatskolas akreditācija un nākotnes attīstība

Izskatot Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Andreja Zagorska 2022. gada 10. janvāra vēstuli Preiļu novada domei, 13. janvāri Preiļu novada domes ārkārtas sēdē tika vērtēts jautājums par Rušonas pamatskolas akreditāciju un skolas nākotnes perspektīvu, saistībā ar to, ka iestādei beidzas akreditācijas termiņš.

Sēdē tika nolemts reorganizēt Rušonas pamatskolu, no 2023. gada 1. septembra pievienojot to Aglonas vidusskolai kā filiāli. Tāpat tika nolemts lūgt Izglītības kvalitātes valsts dienestu pagarināt Rušonas pamatskolas akreditācijas termiņu līdz 2023. gada 1. septembrim un atcelt 2021./2022. mācību gadā plānoto iestādes akreditāciju, jo pēc Rušonas pamatskolas pievienošanas Aglonas vidusskolai, pamatskola darbosies pēc Aglonas vidusskolas jau akreditētajām mācību programmām.

Plānotais reorganizācijas variants ir saskaņots ar Rušonas pamatskolas un Aglonas vidusskolas iestāžu vadītājiem, veiktas pārrunas ar skolas padomes pārstāvjiem. Rušonas pamatskolas skolēnu un viņu vecāku ikdienu šī reorganizācija neietekmēs, jo attiecībā uz mācību procesu izmaiņas netiek plānotas.

 

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

 

Ilzes Grigules radošo darbu izstāde Aizkalnē

No 13.-31.janvārim Aizkalnes sabiedriskajā centrā skatāma  Ilzes Grigules radošo darbu izstāde. Par savu vaļasprieku Ilze pastāstīja tā:

“Esmu dzimusi, augusi un mācījusies Preiļos. Bērnībā bieži dzīvoju laukos pie vecvecākiem. Vecmāmiņa bija čakla rokdarbniece –adīja, tamborēja un izšuva. Sēdēju blakus muti pavērusi. Līdz beidzot vecmāmiņa man rokās ielika tamboradatu un dzijas kamolu. Nu “āķis bija lūpā”! Skolas gados rokdarbi bija populāri, jo tā varēja tikt pie neparastākas “ štātes”. Veikalu piedāvājums bija vienveidīgs un nabadzīgs. Tā arī augstskolā izvēlējos mājturības un bioloģijas specialitātes. Rokdarbus iemīlēju uz visu mūžu. Ejot laikam, parādījās arvien daudzveidīgāki materiāli, dažādi jauni rokdarbu veidi, un internets atvēra savas ideju dzīles. Izmēģināt gribējās visu- pērļošanu, vilnas velšanu, tapošanu un rotu darināšanu. Bet tomēr vismīļākā man palika adīšana un tamborēšana. Dažreiz darbiņu noskatu no citām rokdarbniecēm, bet biežāk to “izštukoju” pati. Tēli un idejas atnāk pašas un, radot darbiņu, nezinu, kam tieši to daru. Prieku, gandarījumu sagādā pats process. Tā ir sava veida meditācija un joga! Un beigās atrodas arī rokdarba saņēmējs. Visbiežāk savus rokdarbus dāvinu draugiem, radiem. Tādējādi nekad neuztraucos par dāvanu iegādi svētkos! Esmu ievērojusi, ka iedvesma atnāk pie manis tad, kad mājās viss ir kārtībā, sirds ir mierīga. Tad, darinot darbiņu, tajā aiziet labas domas un pozitīva enerģija. Bet, ja ir bēdas, kreņķi, stress, tad rokdarbu rokās neņemu, lai negatīvā enerģija tajā netiek. Tad gadās tā, ka pat divus –trīs mēnešus adatas un dzijas atpūšas. Strādāju Riebiņu vidusskolā, mācu bērniem bioloģiju un ķīmiju, tāpēc mans rokdarbu laiks ir skolas brīvlaiku vakari, darba dienas paņem visus spēkus. Ļoti priecājos, ja mani rokdarbi noder un patīk citiem .”

Rita Džeriņa,
Aizkalnes bibliotēkas vadītāja

Atskats uz pirmo Ragutiņu ralliju Vecvārkavā

Sestdien, 8. janvārī, Vārkavas muižas pils parkā Vecvārkavā 2022. gada sākumu ieskandināja neparasti jautrs, Vecvārkavā vēl nebijis pasākums – Ragutiņu rallijs. Septiņas aktīvas mājsaimniecības ar radošiem komandu nosaukumiem sacentās dažādās stafetēs un disciplīnās un pildīja āķīgus uzdevumus.
Lai gan ziemīgā diena šķita dzestra, tomēr rallija dalībniekus tas netraucēja – vairāku stundu garumā visu paaudžu pārstāvji skrēja, lēkāja kā zaķi, šļūca no kalniņa, kā arī risināja piparkūku dizaina un ģeometrijas jautājumus. Diena lutināja ar saulīti un starplaikos nosalušās rokas sildīja arī karstas piparmētru tējas krūzīte.
Sacensību dalībnieku motivācijai, protams, bija paredzētas arī balvas. Ragutiņu rallija noslēgumā katra komanda, kas uzvarēja kādā no disciplīnām, tika sevišķi godināta, un atsevišķām nominācijām bija paredzētas bonusbalvas.
Pēc kopīgi pavadītas dienas, rallija dalībnieki baudīja karsto, gardo zupu, ko nu jau kā brīvdabas pasākumu tradīciju bija pagatavojuši jauniešu biedrības “Jaunvide” biedri.

Pasākuma organizators, Vārkavas tautas nama un Rožkalnu kultūras nama vadītājs Andris Lazdāns stāsta: “Ragutiņu rallijs Vecvārkavā ir iezīmējis jaunas tendences turpmāko pasākumu norišu kontekstā. Mēs varam runāt par to, kādas korekcijas pasākumu rīkošanā ir ieviesusi pandēmijas ēna, tomēr ik dienas ir jāpieņem jauni izaicinājumi un, pielāgojoties nestandarta situācijai, jāatrod veids, kā citādāk mēs varam priecāties paši un dāvāt prieku arī jaunākajai paaudzei. Rallijs pierādīja to, ka visi esam noilgojušies pēc kopīgām aktivitātēm, un pasākums ir izdevies necerēti jautrs un sirsnīgs”.
Organizators arī pateicas saviem palīgiem pasākuma tapšanā, kā arī pašiem vārkaviešiem par silto iniciatīvas uzņemšanu un dalību pasākumā, bez kuras tas nemaz nenotiktu.

Rezultāti atsevišķās disciplīnās: disciplīnā “Ātrāks par zaķi” uzvarēja komanda “Nu, nezinu!”, “Piparkūku vīriņu trakumā” uzvarēja “Štamerītes”, “Vecvārkavas biatlonā” uzvarēja “Kosmonauti” un uzdevuma “Skaistākās piparkūkas” ātrākais laiks bija komandai “Superātrie”.
Disciplīnu kopsummā uzvarēja “Štamerītes”, iegūstot “Ragutiņu rallija” galveno balvu – kausu, atstājot aiz sevis komandu “Nu, nezinu!”, savukārt, trešā ātrākā rallija komanda bija “Kosmonauti”.
Bonusbalvas: atraktīvāko meiteņu nominācijā uzvarēja komanda “Zīļu čiekuri”, savukārt, precīzākā komanda biatlonā bija komanda “Štamerītes”. Par pirmo trāpījumu desmitniekā tika apbalvota komanda “Pārsliņas”, kā arī par skaistāko “piparkūku” balvu ieguva komanda “Atvases”.

Informāciju sagatavoja
Vārkavas tautas nama un Rožkalnu kultūras nama vadītājs Andris Lazdāns

Virtuālā izstāde “Preilieši 1991. gada janvāra barikādēs”

13.01.2022.

Pieminot 1991. gada janvāra barikādes, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs piedāvā virtuālo izstādi “Preilieši 1991. gada janvāra barikādēs”.

Pirmais barikāžu laika upuris – Roberts Mūrnieks

 

Informāciju sagatavoja:
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs

Preiļu novada dome izsludina ārkārtas domes sēdi 13. janvārī

Preiļu novada domes ārkārtas domes sēde notiks 2022.gada 13.janvārī plkst. 13.00, Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, 2.stāva zālē.
Darba kārtība:
1. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Nr.3 Preiļu novada domes Saistošajos Noteikumos Nr.2021/6 “ Par Preiļu novada pašvaldības apvienoto 2021. gada pamatbudžetu” apstiprināšanu.
2. Par Rušonas pamatskolu Izglītības pārvaldes vadītāja A.Zagorska vēstules izskatīšana.

Darba kārtība

Labklājības pārvalde pāriet uz vienotu sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu organizēšanu pašvaldības iedzīvotājiem

12.01.2022.

2021. gada 29. decembrī Preiļu novada domes sēdē tika apstiprināts Preiļu novada Labklājības pārvaldes nolikums un tā struktūra, lai Preiļu novada pašvaldībā no 2022. gada 1. janvāra tiktu organizēts vienots darbs sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanas jautājumos.
Ar šī nolikuma stāšanos spēkā savu darbību pārtrauca bijušo Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu sociālie dienesti, kā arī Aglonas novada Sociālā dienesta struktūrvienība “Aprūpe mājās”. Sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus turpmāk koordinēs Preiļu novada Labklājības pārvalde, kas apvieno sevī visus sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniedzējus.
Lai nodalītu sociālās palīdzības organizēšanas, sociālā atbalsta sniegšanas un sociālo pakalpojumu piešķiršanas jautājumus, kas jaunizveidotajā novadā ieņems būtisku lomu, minēto darbību veikšanai tikusi izveidota jauna struktūrvienība “Sociālais dienests”. Tā pārziņā darbojas sociālās palīdzības nodaļa, tai skaitā attālinātie klientu pieņemšanas punkti, kā arī sociālā atbalsta un pakalpojumu nodaļa. Esam mēģinājuši virzīties uz specializāciju, jaunajā novadā akcentējot sociālo darbinieku darbam ar ģimeni un bērniem lomu.
Atšķirībā no iepriekšējā Labklājības pārvaldes darbības modeļa, pašvaldībā izveidoto pakalpojumu, t.sk., sociālo pakalpojumu sniedzēji kā atsevišķas struktūrvienības no jaunā gada ir tiešā Labklājības pārvaldes vadītāja pārziņā. Strukturālās izmaiņas neietekmē pakalpojumu pieejamību – Preiļu novadā ir četri sociālās aprūpes centri (“Rušona”, “Preiļi”, “Vārkava”, “Aglona”), Dienas aprūpes centrs, Aprūpes mājās birojs, Krīzes centrs, Grupu dzīvokļi un pakalpojumu centrs “Līči”.
Lai ikviena persona vai ģimene, vai personu grupa saņemtu kvalitatīvu, efektīvu, savlaicīgu un profesionālu atbalstu un palīdzību sociālo problēmu risināšanā, kā arī šo atbalstu nodrošinātu iespējami tuvu klienta dzīvesvietai, arī turpmāk novada lauku teritorijās ir pieejami attālinātie klientu pieņemšanas punkti, kur iedzīvotāji var vērsties pēc palīdzības. Izvērtējot oficiālos datus par iedzīvotaju skaitu atsevišķos pagastos, ir tikusi veikta darba optimizēšana, paredzot, ka viens sociālā darba speciālists sniegs nepieciešamo atbalstu kaimiņos esošajos pagastos dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

Kā turpmāk tiks sniegta sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi Preiļu novada iedzīvotājiem?
Preiļu pilsētā Labklājības pārvalde turpina sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, tāpat kā tas tika darīts pirms novadu apvienošanās. Iedzīvotāji tiek pieņemti klātienē, ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības, kā arī ar sociālā darba speciālistiem var sazināties telefoniski, lai saņemtu nepieciešamo informāciju par sociālajiem jautājumiem. Aicinām iedzīvotājus zvanīt uz Preiļu novada Labklājības pārvaldes kontakttālruni 65323200.

Katrā novada pagasta pārvaldē amata pienākumus veic sociālā darba speciālists, kurš sniedz iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju par sociālo palīdzību vai sociālajiem pakalpojumiem, un tiek pieņemti iesniegumi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodrošināšanai. Lai noskaidrotu nepieciešamo informāciju sociālajos jautājumos, aicinām sazināties ar speciālistiem telefoniski:

Vārkavas pagasta pārvaldes sociālā darba speciālistu telefona numurs: 28383161
Aglonas pagasta pārvaldes sociālā darba speciālistu telefona numurs: 29403536
Galēnu un Sīļukalna pagastu sociālā darba speciālistes telefona numurs: 65329003
Rušonas pagasta pārvaldes sociālā darba speciālistes telefona numurs: 67781456
Stabulnieku pagasta pārvaldes sociālā darba speciālistu telefona numurs: 29393098
Silajāņu pagasta pārvaldes sociālā darba speciālistes telefona numurs: 65323200
Riebiņu pagasta pārvaldes sociālā darba speciālistes telefona numurs: 65392656
Pelēču un Aizkalnes pagastu sociālā darba specialista telefona numurs: 20241389
Saunas pagasta sociālā darba speciālista telefona numurs: 22049589

Pašvaldības mājaslapā ir atjaunota aktuālā kontaktinformācija, kā sazināties ar līdzšinējās Preiļu novada Labklājības pārvaldes darbiniekiem, kā arī pamazām tiks papildināta informācija par attālinātajos klientu pieņemšanas punktos nodarbinātajiem.
Vēlamies informēt, ka izmaiņas, kas skar sociālās un materiālās palīdzības un sociālo pakalpojumu piešķiršanu vēl, jo saistošie noteikumi sociālajā jomā, kas ir apstiprināti Preiļu novada domes sēdē, pašlaik tiek saskaņoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā normatīvo aktu apstiprināšanas kārtībā.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītāja
Sandra Sprindža