3. marts – Pasaules dzirdes diena

01.03.2021.

Katru gadu 3. martā tiek atzīmēta Pasaules dzirdes diena, ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par novēršamiem dzirdes traucējumiem vai zudumu. Viens no šī gada dzirdes dienas mērķiem ir veicināt izpratni par to, ka dzirdes zudums un ar to saistītās ausu slimības var tikt novērstas ar profilaksi. Svarīgi ir profilaktiski novērst iespējamos dzīves laikā iegūtos dzirdes zudumus, jo lielākā daļa no tiem ir neatgriezeniski un būtiski ietekmē kopējo dzīves kvalitāti.

Pēdējās izmaiņas: 01.03.2021.

Aktuālie drošības pasākumi Covid-19 ierobežošanai

Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām ir sagatavojusi vizuālu apkopojumu par aktuālajiem drošības pasākumiem Covid-19 ierobežošanai.

Būsim atbildīgi un ievērosim noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus!

RTU aicina jauniešus piedalīties virtuālajā Karjeras dienā

2021. gada 1. martā – Ja ir nepieciešama darba vai prakses vieta, tad Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina jauniešus un citus interesentus piedalīties tradicionālajā Karjeras dienā, kas notiks ceturtdien, 4. martā, plkst. 11.00–16.00 tiešsaistes platformā pasakumi.rtu.lv. Karjeras dienai jau pieteikušies vairāk nekā 70 uzņēmumu, un potenciālie apmeklētāji pasākumam bez maksas var reģistrēties jau tagad, veidojot platformā savus profilus un gatavojoties satikt nākamos darba devējus.

RTU Karjeras diena ir Latvijā lielākais jauniešu profesionālās orientācijas pasākums, kura laikā virtuālajā vidē studenti varēs iepazīties ar uzņēmumu darba un prakses piedāvājumiem, kā arī iegūt vērtīgu informāciju, kā sevi pozicionēt darba tirgū, lai veidotu veiksmīgu karjeru. Uzņēmumiem, savukārt, šī ir iespēja iepazīties ar potenciālajiem darbiniekiem un informēt viņus par darba iespējām uzņēmumā.

Virtuālajā izstāžu platformā uzņēmumiem līdzīgi kā klātienes pasākumā būs savi stendi, kur iepazīties ar informāciju par uzņēmumu. Tiks piedāvātas trīs saziņas iespējas – sarakste jeb čats, audio un video zvans. Students ar uzņēmumu varēs uzsākt saraksti, un uzņēmuma pārstāvis varēs piedāvāt audio vai video iespēju. Studenti varēs arī pieteikties vakancēm un sarunāt intervijas laiku.

Tā kā uzņēmumu klāsts ir plašs, apmeklētāji platformā tos varēs meklēt pēc publicētajām vakancēm, aktīvajiem čatiem, pēc alfabēta, kā arī pēc citiem kritērijiem – nozares, izglītības, atrašanās vietas. Patlaban izstādē jau ir pārstāvētas 30 industrijas nozares un visvairāk – informācijas tehnoloģijas joma.

Lai veiksmīgāk izdotos darba intervijas, arī šogad Karjeras dienā no plkst. 11.00 līdz 15.00 tiks piedāvāti dažādi vebināri un darbnīcas, kurās varēs uzzināt, kā veidot karjeru, kā sevi labāk pozicionēt un kā iekļauties darba tirgū.

Pasākumu atbalsta «Infotrust», «Skonto Group», «Tenachem», «Printful», «Accenture», Valsts nekustamie īpašumi, «AST». Informatīvi atbalsta «Prakse.lv» un «CV online».

RTU virtuālās Karjeras dienas informācijai var sekot līdzi arī Facebook un mājaslapā karjerasdiena.rtu.lv.

Informāciju sagatavoja:
Dita Arāja,
RTU Ārējās komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 29478244
E-pasts: Dita.Araja@rtu.lv

Atkārtoti iepirks sejas maskas maznodrošinātajiem

Tiks organizēts atkārtots iepirkums, lai iedzīvotāji, kuriem saskaņā ar normatīvajos aktos vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem un kārtību piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kuri ir tiesīgi saņemt naktspatversmes vai patversmes pakalpojumus, kā arī tie, kuri ir tiesīgi saņemt aprūpes mājās, dienas aprūpes centra, dienas centra vai krīzes centra pakalpojumus, varētu bez atlīdzības saņemt vēl vismaz divas daudzkārt lietojamas sejas maskas.

To paredz š.g. 26. februārī valdības sēdē pieņemtie Ministru kabineta noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 380 “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem””.

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centrs organizēs daudzkārt lietojamu sejas masku iepirkumu un iegādi, attiecīgi iegādājoties 250 000 sejas maskas, savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nodrošinās to nogādāšanu pašvaldību Civilās aizsardzības komisijās, kas sejas maskas izsniegs pašvaldībām, bet pašvaldības – konkrētiem cilvēkiem, kuriem tās pienākas.

Latvijā ir 26 764 personas ar trūcīgas personas statusu, 39 382 personas ar maznodrošinātas personas statusu, 6 864 personas, kas saņem naktspatversmes vai patversmes pakalpojumus, 17 239 personas, kas saņem aprūpes mājās pakalpojumus, un 22 267 personas, kas saņem dienas aprūpes centru, dienas centru vai krīzes centru pakalpojumus.

 Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

 

 

Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai

26.02.2021.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības (izņemot lauksaimniecības) attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā.

Līdzfinansējums tiek piešķirts projektiem, kas paredz:

 • nodarbinātības veicināšanu – jaunu darba vietu radīšanu,
 • tūristu piesaisti no apkārtējām pilsētām un kaimiņvalstīm,
 • esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu,
 • līdzfinansējuma nodrošināšanu citiem ES projektiem,
 • infrastruktūras uzlabošanu.

Projekta konkursa nolikums pieejams, sekojot norādītajai saitei: Konkursa nolikums (PDF)

Projekta pieteikuma veidlapa pieejama, sekojot norādītajai saitei: Pieteikuma veidlapa (PDF)

Projekta atskaites veidlapa pieejama, sekojot norādītajai saitei: Atskaites veidlapa (PDF)

Projekta pieteikumus var iesniegt Preiļu novada domes kancelejā Raiņa bulvārī 19, Preiļos, no 2021. gada 1. marta līdz 1. aprīlim.

 Sīkāka informācija pa tālruni +371 26636243 vai elektroniski ineta.liepniece@preili.lv

Mainīta vēlēšanu iecirkņa Nr. 708 atrašanās vieta Aizkalnes pagastā

25. februāra domes sēdē deputāti izdarīja grozījumus Preiļu novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 1, 25.§ “Par vēlēšanu iecirkņu vietu noteikšanu Preiļu novadā”.

Saskaņā ar izdarītajām izmaiņām vēlēšanu iecirknim, kurš atrodas Aizkalnes pagasta teritoriālajā vienībā, ir noteikta jauna atrašanās vieta. Turpmāk vēlēšanu iecirknis Nr.708 atradīsies Aizkalnes tautas namā, Raiņa iela 7, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5301. Iepriekš vēlēšanu iecirknis Nr. 708 atradās Aizkalnes pagasta pārvaldes telpās Raiņa ielā 5.

Vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu ierosināja mainīt Preiļu novada vēlēšanu komisija, paskaidrojot, ka Aizkalnes Tautas nama ēkā būs iespējams labāk organizēt vēlētāju plūsmu, nodrošinot epidemioloģiskos drošības pasākumus ārkārtējās situācijas laikā. Vēlēšanu iecirknis būs pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ko nevarēja nodrošināt Aizkalnes pagasta pārvaldes telpās, kur iepriekš atradās vēlēšanu iecirknis.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Noslēdzies Jauniešu centra “ČETRI” rīkotais Valentīndienas konkurss

Laika periodā no 8. februāra līdz 21. februārim iedzīvotāji tika aicināti piedalīties Valentīndienas konkursā, kur galvenais uzdevums bija atsūtīt fotogrāfiju, kurā ir paša veidots un redzams galvenais Valentīndienas simbols – SIRDS!

Tika saņemtas vairāk nekā 20 bildes, tāpēc izvēlēties bija tiešām grūti.

Visaugstāk žūrija novērtēja bildes, kur Valentīndienas simbolu izveidoja un iesūtīja:

 • Elīna Dūda – Veigule,
 • Elvis Dančauska,
 • Agnija Pastare,
 • Kristīne Zusāne.

Žūriju neatstāja vienaldzīgu vēl 2 iesūtītie darbiņi, kur meitenes bija pacentušās veicot radošos darbus, bet bildes iesūtīja viņu mammas Inese Gribuste-Klibā un Aija Zīmele.

Visi augstāk nosauktie bilžu īpašnieki ir aicināti atnākt uz Jauniešu centru “ČETRI”, lai iegūtu balvu. Iepriekš, lūdzu, sazināties (t. 28291082)  par laiku, kad varam Jums šīs balviņas nodot!

Visiem mīlestības pilnu gadu!

         

Sintija Ančeva
Jauniešu centrs “ČETRI”

Aicina atzīmēt ikgadējo Zemes stundu

25.02.2021.

Pasaules Dabas Fonds aicina Latvijas iedzīvotājus 27. martā piedalīties Zemes stundā, pulksten 20.30 uz stundu izslēdzot vai iespējami samazinot apgaismojumu. Šogad Zemes stundas galvenā tēma ir dabas daudzveidības izzušana un aicinājums steidzami rīkoties, īstenojot dabas saglabāšanas un atjaunošanas pasākumus un klimata pārmaiņu mazināšanas iniciatīvas. Dalība akcijā apliecina solidaritāti un demonstrē organizāciju, uzņēmumu un iedzīvotāju rūpes un izpratni par dzīvās dabas stāvokli.

Zemes stunda ik gadu apvieno miljoniem cilvēku, uzņēmumus un organizācijas no vairāk nekā 180 valstīm un teritorijām, kas iestājas par vides jautājumu aktualizēšanu. Šogad ierasto pulcēšanās pasākumu un fizisko klātbūtni pilsētu gaismas objektu izslēgšanas brīdī aizstās kopības sajūta un solidarizēšanās digitāli. Virtuālajā fokusā — dabas daudzveidības izzušana un ar to saistītās sekas.

Dabas daudzveidība samazinās un aptuveni miljonam sugu draud izmiršana. Bioloģiskās daudzveidības mērķu īstenošanas novērtējums liecina, ka mēs neesam sasnieguši iepriekšējās desmitgadēs starptautiski izvirzītos mērķus problēmas mazināšanai. Arī Latvijas ziņojumi Eiropas Komisijai par dabas stāvokli neuzrāda apmierinošu situāciju mūsu valstī. Zemes stunda izceļ iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmumu, zinātnes un izglītības institūciju, valdību lomu bioloģiskās daudzveidības mērķu sasniegšanai nākamajā desmitgadē.

“Notikumi pēdējā gada laikā ir iezīmējuši planētas mazo mērogu, un to var attiecināt arī uz dzīvās dabas izzušanas sekām. Labvēlīgs dzīvās dabas stāvoklis ir sabiedrības labklājības priekšnosacījums. Starptautiskā un nacionālā līmenī mūsu rīcība samazina dabas daudzveidību, kas rada draudus cilvēces labklājībai un palielina jaunu pandēmiju attīstības risku. Šis gads ir ļoti nozīmīgs gan cenšoties atgūties no COVID-19 pandēmijas ietekmēm, gan pieņemot starptautiskus lēmumus par nākamo desmitgadi,” norāda Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors.

“Latvijā lielu popularitāti ir guvuši bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumi mežos, purvos un pļavās, kad brīvprātīgie ekspertu vadībā piedalās biotopu atjaunošanas darbos. Arī šogad Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar partneriem plāno vēl aktīvāk īstenot “Daru labu dabai” iniciatīvas pasākumus, kā arī izzinošos pārgājienus dabā. Lai arī klātienes pasākumu organizēšana vēl ir ierobežota, mums visiem ir iespēja pievienoties Zemes stundas akcijai, kas ir par ikviena rūpēm un apņemšanos uzlabot dzīvās dabas stāvokli,” aicina Elīna Pekšēna, Pasaules Dabas Fonda pārstāve.

Pasaules Dabas Fonds ar Zemes stundas partneri Latvijā uzņēmumu Tetra Pak akcijas ietvaros rīko konkursu “Klimata vēstnieks”, organizē dažādus izglītības pasākumus, aicina valsts institūcijas, pašvaldības, uzņēmumus iesaistīties akcijā, simboliski samazinot apgaismojumu vides objektiem un atbalstot akciju informatīvi, rosina savus sociālo tīklu sekotājus un viedokļu līderus līdzdarboties vēstījuma par dabas saglabāšanas nepieciešamību un nozīmību nodošanai plašākai sabiedrībai. Neizpaliks arī tradicionālais Zemes stundas koncerts tiešsaistē.

Informāciju sagatavoja

Elīna Pekšēna, Pasaules Dabas Fonds, epeksena@pdf.lv, 28343418, www.pdf.lv

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija sāk nodrošināt bezmaksas psihoterapijas pakalpojumu ģimenēm ar bērniem

No 1. marta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvā nodaļa ESF līdzfinansētā projekta 9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros sāk nodrošināt ģimenēm ar bērniem bezmaksas ģimenes psihoterapijas konsultācijas. Ģimenes psihoterapijas konsultācijas notiks Latvijas Sistēmisko un ģimenes psihoterapeitu biedrības psihoterapeitu (psihoterapijas speciālistu) vadībā.

Ģimenes psihoterapijas mērķis ir stiprināt ģimeni kā vienotu veselumu, palīdzot identificēt un mazināt problēmas, kas traucē ģimenes sekmīgai funkcionēšanai. Ģimenes psihoterapija rosina ģimenes locekļus mainīt neprasmīgas, savstarpēji noliedzošas attiecības ģimenē, veicina lielāku savstarpējo sapratni, iecietību un laipnību.

Ģimenes psihoterapijas konsultācijas var notikt gan visai ģimenei vienlaicīgi, gan arī citādi – vecākam ar bērnu, vecākiem bez bērniem, vairākiem ģimenes locekļiem vienlaikus vai arī kā individuālās konsultācijas. Jebkurā gadījumā – konsultācijas mērķis būs stiprināt ģimeni kopumā, atklāt tajā līdz šim slēptos resursus, pilnveidot un attīstīt sadarbības un konfliktu risināšanas prasmes utt.

Projekta ietvaros nodrošinātās psiholoģiskās konsultācijas būs ne īsākas par stundu un garākas par pusotru stundu, tās notiks vidēji reizi nedēļā. Katra ģimene varēs saņemt no vienas līdz desmit konsultācijām (kopējais stundu skaits vienas ģimenes konsultācijām nedrīkstēs pārsniegt desmit stundas), taču izņēmuma gadījumos terapeitisko sesiju skaits varēs tikt palielināts.

Sīkāka informācija par pakalpojumu atrodama https://www.bti.gov.lv/lv/gimenes-psihoterapijas-konsultacijas

 Taivo Trams,
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
Administratīvās nodaļas
vadošais eksperts (struktūrvienību sadarbības un stratēģiskās plānošanas nodrošināšanā)
mob. 22 007 194
tālr. 67 359 145

Atklās kampaņu “Dara citādi – izdara tāpat!” par iekļaujošo nodarbinātību cilvēkiem ar invaliditāti

Tūkstošiem cilvēku ar invaliditāti veiksmīgi strādā dažādās jomās, un arvien vairāk mazinās aizspriedumi par šo cilvēku nodarbinātības iespējām. Lai arī katru gadu nodarbināto cilvēku ar invaliditāti īpatsvars pieaug, tas tomēr atpaliek no citu grupu nodarbinātības līmeņa, un joprojām cilvēki ar invaliditāti ir viena no bezdarbnieku riska grupām, kam nepieciešams papildu atbalsts, lai veicinātu sekmīgu iekļaušanos darba tirgū.

Lai aktualizētu jautājumu par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū, gan iedrošinot šos cilvēkus kā darba ņēmējus, gan rosinot darba devējus pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti, Labklājības ministrija uzsāk kampaņu “Dara citādi – izdara tāpat!”.

Trešdien, 3. martā, plkst. 11.00 tiešsaistē notiks kampaņas atklāšanas pasākums. To būs iespējams vērot Labklājības ministrijas un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas Facebook kontos, kā arī portālā Delfi. Mediju pārstāvjiem būs iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus tā dalībniekiem, reģistrējoties un pieslēdzoties konferencei. Tāpat iespējams pieteikt dalību, rakstot uz e-pastu: Guntis.Kaldovskis@lm.gov.lv.

Preses konferencē informēs par kampaņas mērķiem, galvenajām aktivitātēm un informatīvajiem materiāliem, pēc tam tiks atklāta virtuālā fotoizstāde “Dara citādi – izdara tāpat!”, kura ikvienam interesentam mēnesi būs pieejama digitālajā vidē.

Preses konferencē piedalīsies:

 • Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs Krišs Lipšāns;
 • Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa;
 • Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis;
 • Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zeiļa;
 • Zvanu centra “Sonido” īpašniece un sociālā projekta “Parunāsim” dibinātāja Inga Muižniece.

 Papildu informācija: Edīte Olupe, Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta projektu vadītāja; tālr. 67782957; 29286136; e-pasts Edite.Olupe@lm.gov.lv

 Kampaņa tiek finansēta no Labklājības ministrijas Eiropas Sociālā fonda Tehniskās palīdzības projekta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja: Aiga Ozoliņa, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājas, 67021581, aiga.ozolina@lm.gov.lv

Preiļu novada uzņēmēju, lauksaimnieku un sadarbības partneru tikšanās

24.02.2021.

Aicinām pieteikties pasākumam līdz 1. martam. Pieteikšanās saite:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8joDKnpxZRxi2fcx9Mwiw82eU9xjrZ9B0UNGW73-USmPCMA/viewform

Uzsāk labdarības akciju “Piepildīt sapni – 8”

Katru gadu ziemas izskaņā Viduslatgales pārnovadu fonds uzsāk labdarības akciju bērniem ar īpašām vajadzībām “Piepildīt sapni”. Šogad akcija notiks astoto gadu. Akcijas laikā mēs aicinām ikvienu iedzīvotāju palīdzēt piepildīt kāroto sapnīti Preiļu, Līvānu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas bērniem. Akcijas laikā mēs vēlamies pievērst uzmanību tām ģimenēm, kurās aug bērniņi, kam nepieciešama papildu uzmanība, rūpes un arī naudas līdzekļi. Bieži vien vecākiem vai aizbildņiem, gādājot par ikdienas vajadzībām, neatliek nedz laika, nedz līdzekļu, lai izpildītu bērnu vēlmes, kas sniedzas ārpus dienišķās rutīnas. Esam apzinājuši novadu 15 bērnus un viņi dalījās ar savām vēlmēm. Bērni vēlas velosipēdus, telefonus, šūpoles, batutu, baseinu ar bumbām, fērbiju, Hot Wheel mašīnu trasi, savu kokli, nošu statīvu. Diemžēl ir bērniņi, kuri nevar nedz pateikt, dažkārt pat ne apzināt savas vēlmes…lūdzām to darīt mammām, aizbildņiem. Ir ļoti svarīgi, lai veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai mēs visi kopā savāktu līdzekļus silto smilšu terapijas kursam diviem bērniem, pretizgulējuma dinamiskajam matracim ar kompresoru, aktivitāšu mājiņai bērnam.

Vairāk par bērniem, kas piedalās akcijā šeit https://vlpf.lv/uploads/files/untitled%20folder/Piepild%C4%ABt%20sapni-8/b%C4%93rnu%20sap%C5%86i_pdf.pdf

Akcijas laikā aicinām ikvienu ziedot Viduslatgales pārnovadu fondam ar norādi “Piepildīt sapni”. Ziedot var mūsu fonda mājas lapā https://www.vlpf.lv/ziedot/ziedot  izmantojot internetbanku, maksājuma uzdevumā norādot “Piepildīt sapni”, var ziedojumu pārskaitīt uz kontu vai ziedot skaidru naudu Viduslatgales pārnovadu fondā Tirgus laukums 1, Preiļos. Ja vēlaties ziedot konkrētam bērnam, maksājuma uzdevumā norādiet bērna vārdu. Ja vēlaties ziedot konkrētu lietu, nevis naudu, sazinieties ar akcijas rīkotājiem pa tālruni 28370261.

Viduslatgales pārnovadu fondam ir sabiedriskā labuma statuss. Ziedotā nauda tik novirzīta bērniem ar īpašām vajadzībām viņu vēlmju piepildīšanai. No ziedotās naudas netiek segti izdevumi akcijas rīkošanai.

Ziedojumu rekvizīti:

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”

Reģ. Nr.: 40008210954
Adrese: Tirgus laukums 1, Preiļi, LV-5301, Latvija

LV35UNLA0050021079970 AS “SEB Banka”
LV17PARX0016753060001 AS “Citadele banka”
LV72HABA0551046892983 AS “Swedbank”
Maksājuma mērķis – “Piepildīt sapni”

Informācijai www.vlpf.lv, vlpf@inbox.lv tālrunis: Irēna 28370261

1. martā – seminārs kandidātu sarakstu gatavotājiem 2021. gada pašvaldības domes vēlēšanām

No šā gada 17. marta līdz 6. aprīlim norisināsies deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanām.

Atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likumam pašvaldības domes deputātu kandidātu sarakstus var iesniegt reģistrēta politiskā partija, reģistrētu politisko partiju reģistrēta apvienība, divas vai vairākas reģistrēta politiskās partijas, kuras nav apvienojušās reģistrētu politisko partiju reģistrētā apvienībā. Deputātu kandidātu saraksti iesniedzami rakstveidā un elektroniskā veidā pašvaldības vēlēšanu komisijai un sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu.

Lai palīdzētu labāk sagatavoties deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai, Centrālā vēlēšanu komisija šā gada 1. martā rīkos semināru deputātu kandidātu sarakstu gatavotājiem un iesniedzējiem 2021. gada pašvaldību vēlēšanās. Seminārs notiks tiešsaistē, Webex platformā, piekļuves saite semināra dalībniekiem tiks nosūtīta semināra dienā uz e-pastu, kas tiks norādīts, piesakot uz semināru.

 Semināra darba kārtība

14.00 – 14.05    Semināra atklāšana, Kristīne Bērziņa, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

14.05 – 14.35    Deputātu kandidātu sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas nosacījumi, Ritvars Eglājs, Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

14.35 – 15.00    Iespēja iesūtīt jautājumus, atbildes uz jautājumiem

15.00. – 15.10    Pārtraukums

15.10 – 15.50     Darbs ar deputātu kandidātu sarakstu gatavošanas sistēmu, uzņēmuma “SOAAR” pārstāvis

15.50 – 16.15    Atbildes uz jautājumiem

 Dalībai seminārā aicinām pieteikties līdz š.g. 26. februārim, nosūtot semināra dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pastu, tālruņa numuru, pārstāvētās partijas vai partijas apvienības nosaukumu uz e-pastu seminari@cvk.lv.

Vienlaikus informējam, lai iegūtu kandidātu saraksta gatavotāja piekļuves tiesības Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammai, kurā sagatavojami deputātu kandidātu saraksti, ir jāaizpilda šai vēstulei pielikumā esošā pieteikuma forma, kas jāiesniedz attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai. Pēc tam, kad pašvaldības vēlēšanu komisija būs saraksta gatavotājam piešķīrusi sistēmas lietotāja tiesības, šim pārstāvim būs iespēja uzsākt kandidātu sarakstu sagatavošanu, kā arī pēc nepieciešamības pieslēgt lietojumprogrammai citus saraksta pārstāvjus, kuri būs iesaistīti kandidātu saraksta un tam pievienojamo dokumentu sagatavošanā.

Lūdzam ņemt vērā, ka šā gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanas notiks Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma noteiktās administratīvajās teritorijās, izņemot Rīgas pašvaldību, kur pašvaldības vēlēšanas notika 2020. gadā. Līdz ar to Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammas piekļuves tiesības jāpieprasa un deputātu kandidātu saraksti jāiesniedz jauno pašvaldību vēlēšanu apgabalu vēlēšanu komisijām. 2021. gada pašvaldību vēlēšanu komisiju sarakstu un kontaktinformāciju skat. pielikumā.

Ar biežāk uzdotajiem jautājumiem par deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu 2021. gada pašvaldību vēlēšanām iespējams iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanas/Pašvaldību vēlēšanas/2021. gada 5. jūnija vēlēšanas/Kandidātu saraksti”. Nosacījumi deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai un pieņemšanai noteikti Pašvaldības domes vēlēšanu likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcijā.

Pielikumā:

1) Iesnieguma paraugs Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammas lietotāja tiesību pieprasīšanai

2) 2021. gada pašvaldību vēlēšanu komisiju kontaktinformacija.

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

 

Par jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrādi

Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu uzsākta jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrāde, sadarbojoties ar apvienojamām pašvaldībām – Aglonas (Aglonas pagasts), Riebiņu un Vārkavas novadiem, un noteikti dokumentu izstrādes darba uzdevumi ar Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra sēdes lēmumiem Nr.23, 20.§ un 21.§ (skat. pielikumā):

 • Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022.gada;
 • Preiļu novada attīstības programma 2022.-2029.gadam.

Ar Preiļu novada domes 2020.gada 29.decembra rīkojumu Nr. 4-6/140 apstiprināta darba (vadības) grupa šādā sastāvā:

 • Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja, darba grupas vadītāja

(mob. tālr. 29396610, e-pasts: maruta.plivda@preili.lv);

 • Juris Želvis – Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks, darba grupas vadītājas vietnieks;
 • Aldis Džeriņš – Preiļu novada domes izpilddirektors;
 • Elita Jermolajeva – Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja;
 • Sanita Meļko – Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājas vietniece;
 • Ineta Liepniece – Preiļu novada domes Attīstības daļas vecākā komercdarbības speciāliste;
 • Skaidra Mukāne – Preiļu novada domes Grāmatvedības daļas vadītāja – galvenā grāmatvede;
 • Jolanta Gžibovska – Preiļu novada domes finanšu analītiķe;
 • Sanda Čingule-Vinogradova – Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja;
 • Romāns Petrovs – Aglonas novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs;
 • Inese Jakovele – Riebiņu novada Attīstības un plānošanas daļas vadītāja;
 • Sabīne Uļjanova – Vārkavas novada projektu koordinatore.

Tematiskās darba grupas

(Apstiprināts vadības grupā 29.01.2021., papildināts 12.02.2021.)

Nr.p.k.Tematiskās grupas nosaukumsVadītājsKontaktinformācija
1.Pašvaldības pārvaldes darba grupa, t.sk. budžetsMaruta Plivdamaruta.plivda@preili.lv       tālr. 29396610
2.Teritorijas plānošanas darba grupa, t.sk. dabas resursi, videSanita Meļkosanita.melko@preili.lv       tālr. 26809757
3.Apdzīvoto vietu, iedzīvotāju un ekonomiskās attīstības darba grupa, t.sk. uzņēmējdarbībaElita Jermolajevaelita.jermolajeva@preili.lv   tālr.  29444989
4.Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi, t.sk. komunālā saimniecība, transportsJuris Želvisjuris.zelvis@preili.lv           tālr. 26682971
5.Tehnoloģiju un inovāciju darba grupaJuris Ertsjuris.erts@preili.lv               tālr. 29419475
6.Izglītības darba grupaAndrejs Zagorskispreiluipvad@preili.lv       tālr. 29297976
7.Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupaLauris Pastarslauris.pastars@preili.lv     tālr. 26010667
8.Kultūras darba grupaGuntis Skrimblisguntis.skrimblis@preili.lv     tālr. 28694439
9.Muzeju darba grupaTekla Bekešatekla.bekesa@preili.lv       tālr. 26056076
10.Bibliotēku darba grupaIlona Skorodihinailona.skorodihina@preili.lv   tālr. 26819391
11.Sporta darba grupaEdgars Vaivodsedgars.vaivods@preili.lv       tālr. 26549536
12.Nekustamā īpašuma un apbūves darba grupaVita Biezaitevita.biezaite@preili.lv     tālr. 26178603
13.Jaunatnes lietu grupaSanta Ancāne-Novikovasanta.ancane@preili.lv     tālr. 29327010
14.Sabiedriskās kārtības darba grupaMaruta Plivdamaruta.plivda@preili.lv     tālr. 29396610

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi attīstības plānošanas dokumentu izstrādei adresējami Preiļu novada domei, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV- 5301, juridiskām personām norādot nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi, bet fiziskām personām – savu vārdu, uzvārdu, adresi.

Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu pagastu iedzīvotāji savus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt pagastu pārvaldēs, kā arī elektroniski: dome@preili.lv.

Pielikumā:

 1. Preiļu novada domes 22.12.2020. lēmums Nr. 23, 20.§ “Par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gadam izstrādi (PDF)
 2. Preiļu novada domes 22.12.2020. lēmums Nr. 23, 21.§ “Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam izstrādi” (PDF)

Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja
(tālr. 29444989, e-pasts: elita.jermolajeva@preili.lv)

Ģimenes valsts pabalsta saņēmēja maiņu var veikt līdz 1. martam

23.02.2021.

Pēc valdības iniciatīvas Saeima lēmusi izmaksāt 500 eiro lielu vienreizēju  atbalstu ģimenēm par katru bērnu. To šī gada 31. martam veiks Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Šāds atbalsts par katru bērnu pienākas tam vecākam, kurš saņem bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam vai ģimenes valsts pabalstu, vai arī piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti.

Minētais lēmums par šāda finansiāla atbalsta piešķiršanu ir radījis daudz dažādu jautājumu, kas skar šī atbalsta saņemšanas nianses. Svarīgākās skaidro Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktore Zita Mustermane:

“Bāriņtiesu likumā noteikts, ka bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām,  lemj par valsts sociālo pabalstu izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu. Tādējādi, gadījumos, kad vecākiem rodas domstarpības par minēto pabalstu izmaksu otram vecākam, bāriņtiesa pieņem lēmumu par pabalsta izmaksas pārtraukšanu vecākam, kurš bērnu neaudzina.

VSAA neizšķir vecāku strīdus un nav tiesīga  pārtraukt jau piešķirtā pabalsta izmaksu, pamatojoties tikai un vienīgi uz otra vecāka iesniegumu. VSAA pārtrauc izmaksāt pabalstu, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu par izmaksas pārtraukšanu vienam vecākam un izmaksu personai, kas faktiski audzina bērnu vai otra vecāka labprātīga atteikšanās no turpmākās pabalsta saņemšanas.

Ja vecākiem pastāv domstarpības par kāda no minēto pabalstu izmaksu otram vecākam, aicinām personas līdz 2021.gada 1.martam vērsties savas administratīvās teritorijas bāriņtiesā ar iesniegumu par pabalsta izmaksu viņam.

 Situācijā, kad bāriņtiesa līdz 2021.gada 1.martam saņems iesniegumu no personas ar lūgumu par kāda no pabalsta izmaksas maiņu un piešķiršanu personai, kura faktiski audzina bērnu, bāriņtiesa nekavējoties par to informēs VSAA un VSAA uz minētā iesnieguma pamata būs tiesīga veikt jau piešķirtā pabalsta, kā arī vienreizēja atbalsta izmaksas apturēšanu līdz brīdim, kamēr bāriņtiesa pieņems lēmumu, kurš no vecākiem ir bērna faktiskais audzinātājs un ir tiesīgs turpmāk saņemt pabalstus par bērnu.

 Pēc minētā iesnieguma saņemšanas, bāriņtiesa uzsāks administratīvo lietu un atbilstoši bērna labākajām interesēm, izvērtēs, kuram no vecākiem būs turpmāk tiesības saņemt kādu no iepriekš minētajiem pabalstiem, tostarp vienreizējo atbalstu par bērnu. Ja personas iesniegums par pabalsta izmaksas maiņu tiks saņemts pēc 2021.gada 1.marta, bāriņtiesa ziņas par administratīvās lietas ierosināšanu nesniegs VSAA un vienreizējo atbalstu saņems vecāks, kuram šobrīd ir tiesības uz kādu no minētajiem pabalstiem.”

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

25. februāra domes sēdes darba kārtība

22.02.2021.

PREIĻU NOVADA DOMES SĒDE
2021. gada 25. februārī plkst. 15.00 attālināti – videokonferences veidā

DARBA KĀRTĪBA

Finanšu komitejas jautājumi

1. Par 2020. gada inventarizācijas rezultātiem
2. Par viena izglītojamā izmaksām mēnesī Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs
3. Par finansējuma sadalījumu piemaksām pedagogiem, skolotāju palīgiem un auklēm par darbu Covid-19 pandēmijas laikā
4. Par aizdevumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ) Specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanas 2. kārtas projekta Nr.9.3.1.1./18/I/009 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Preiļu novadā” darbību īstenošanai
5. Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi

6. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu
7. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu
8. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību
9. Par sociālā dzīvokļa statusa noņemšanu
10. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu
11. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu
12. Par sociālā dzīvokļa sadali
13. Par pašvaldības sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu
14. Par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu
15. Par Preiļu novada domes saistošo noteikumu Nr. 2021/2 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni” apstiprināšanu

Novada attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumi

16. Par Preiļu novada domes 2021. gada 28. janvāra sēdes lēmuma, protokols Nr.1, punkts 23.2 “Par adreses piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7601 001 0702” precizēšanu
17. Par nekustamā īpašuma sadali
18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
19. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu reģistrāciju zemesgrāmatā
20. Grozījumi Preiļu novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 1, 25.§ “Par vēlēšanu iecirkņu vietu noteikšanu Preiļu novadā”
21. Par Preiļu novada domes “Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa” nolikuma apstiprināšanu
22. Par reorganizācijas plāna konstatējošās daļas apstiprināšanu

Domes priekšsēdētāja Maruta Plivda

“Kafija ar jaunatni”

19. februārī lielie aukstumi un biezā sniega sega netraucēja attālināti satikt Ukrainas un Gruzijas pārstāvjus pasākumā “Kafija ar jaunatni” (Kофе с молодежью). Šādas regulāras tiešsaistes tikšanās pie kafijas tases ierosināja Tamāra Stratilat – Ņižinas pašvaldības uzņēmēju padomes locekle un lietišķo sieviešu sabiedriskās organizācijas–kluba “Lietišķā sieviete” (“Дилова жинка”) vadītāja pēc starptautiskā projekta “Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Preiļos” nobeiguma pagājušajā gadā.

Šoreiz Ņižina, Ozurgeti un Preiļi stāstīja par jaunatnes darba jomu, kas ar katru gadu paliek aizvien aktuālāka, aptverot gan izglītību un sportu, gan arī veicinot un attīstot radošumu, iniciatīvu un citas dzīvei noderīgas kompetences. Anžela Timšenko no Ņižinas un Avtandils Sirbilašvili no Ozurgeti prezentēja darbu ar jauniešiem savās pašvaldībās, kas ir daudz lielākas kā Preiļi un tātad arī ar lielāku pasākumu un dalībnieku skaitu. Preiļu novadu pārstāvēja Jauniešu centrs “ČETRI”, un jaunatnes lietu speciāliste Sintija Ančeva draugiem no Gruzijas un Ukrainas stāstīja par dažādiem jaunatnes jomas aspektiem – aktuālāko statistiku, darbu Covid-19 apstākļos, pasākumiem, projektiem un jauniešu līdzdalības iespējām.

Diskusijas nobeigumā tika akcentēts, ka nav būtisks pašvaldības lielums un iesaistīto dalībnieku skaits, bet svarīga ir piedāvāto pakalpojumu kvalitāte. Tāpēc jārod iespējas, lai atbalsts un pasākumi būtu brīvi pieejami jauniešiem gan pilsētās, gan laukos, gan maznodrošinātiem, gan jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Ir svarīgi rūpēties, sniegt atbalstu un būt blakus ikvienam jaunietim, kam tas ir nepieciešams.

Preiļu novada Jauniešu centrs “ČETRI” ir atvērts sadarbībai, sniedz konsultācijas un organizē dažādus pasākumus jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai arī COVID-19 apstākļos, par ko informāciju var iegūt gan pašvaldības mājas lapā: www.preili.lv, gan arī sociālajos tīklos.

 

Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

Likumi.lv jaunais videogids: zini un izmanto vietnes iespējas!

Vai zināji, ka tiesību aktu vietnē likumi.lv pieejami divi meklētāja veidi – ātrais un izvērstais meklētājs? Kā pāris soļos nokļūt līdz visiem Latvijā spēkā esošajiem likumiem? Kā atrast Ministru kabineta noteikumus, kas izdoti uz kāda likuma panta pamata? Un vai zini, kā pieteikties paziņojumiem e-pastā par izmaiņām sev interesējošā tiesību aktā? Par šīm un citām likumi.lv iespējām – uzzini videoanimācijā!

No šodienas, 22. februāra, oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis”, kura informatīvās platformas daļa ir vietne likumi.lv, aicina ikvienu interesentu ielūkoties videogidā par tiesību aktu vietnes piedāvātajām iespējām. Tas var kļūt par noderīgu palīgu gan jaunam lietotājam, gan ilggadējam lietpratējam, kas vietni izmanto ikdienas darbā, studijās vai citās dzīves situācijās.

Nepilnu sešu minūšu garumā ir izklāstīts un nodemonstrēts, kā meklēt tiesību aktus, kādas iespējas ir tiesību aktu sarakstos un atvērumos, rīkjoslas opcijas, iespējas pie pantiem un personalizētās iespējas. Šis detalizētais ieskats var atvieglot un padarīt ērtāku turpmāko darbu īpaši tiem lietotājiem, kuriem ir padziļinātas prasības un vajadzības tiesību aktu atlasē vai darbam ar dokumentu.

Videogids ir pieejams gan tā pilnajā versijā, gan atsevišķi pa daļām, lai ikviens interesents rastu atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem pēc iespējas ātrāk. Visi video ir pieejami oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” YouTube kontā atsevišķā atskaņošanas sarakstā:

Par likumi.lv satura jaunumiem un iespējām var operatīvi uzzināt, arī sekojot vietnes kontiem socmedijos: facebook un twitter, kā arī oficiālā izdevēja instagram profilam.

Zini un izmanto!

Par likumi.lv

Likumi.lv ir tiesību aktu vietne, kurā tiek nodrošināta brīva piekļuve Latvijas Republikas tiesību aktiem. Likumi.lv ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas.

Papildinformācijai:

Kellija Virse
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.virse@lv.lv
www.lv.lv

 

Izmaiņas rēķinu apmaksas kārtībā “Maxima” veikalos

SIA “Maxima Latvija” pieņēmusi lēmumu, ka rēķinu apmaksa “Maxima” veikalu kasēs ārkārtējās situācijas laikā iespējama tikai noteiktos laikos, kad veikalos ir mazāka apmeklētāju plūsma.

Rēķinus “Maxima” veikalos iespējams apmaksāt šādos laikos:

 • no plkst. 8:00 līdz plkst. 10:00
 • no plkst. 20:00 līdz plkst. 22:00

Izmaiņu mērķis ir ierobežot apmeklētāju plūsmu veikalos, lai varētu nodrošināt valstī noteiktos ierobežojumus attiecībā uz veikalu darbību ārkārtējās situācijas laikā.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aicina klientus būt saprotošiem, kā arī savu iespēju robežās norēķinus veikt attālināti!

Inga Krekele,
SIA “Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

Papildinās Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājums par Atmodas periodu Preiļos

19.02.2021.

Šogad viss ir savādāk. Pasākumi nenotiek, klātienes tikšanās nav iespējamas, arī muzeji apmeklētājiem ir slēgti. Uz šī gada sākumu Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs ir sagatavojis Atmodas laikam veltītu āra izstādi “Es Atmodā. 1987-1991”. Diemžēl stingro epidemioloģisko drošības prasību dēļ izstādi atklāt Barikāžu atceres gadadienā nebija iespējas, tāpēc tā kļūs pieejama no 25. februāra un tiks izvietota Raiņa bulvārī pretī Kultūras namam. Ar ko zīmīgs tieši šis datums – 25. februāris? Pirms 32 gadiem 1989. gada 25. februārī notika preiliešiem ļoti nozīmīgs un saviļņojošs pasākums – Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga pacelšana virs grāmatu nama “Latgale”!

Atmoda Preiļos un muzeja krājumā

 Trešā Atmoda jeb Dziesmotā revolūcija. Šie daži gadi 1980. gadu 2. pusē un 1990. gadu sākumā bija notikumiem un iespaidiem pārsātināti – tautas manifestācijas, Baltijas ceļš, Barikādes, Latvijas karoga atdzimšana, demokratizācija. Reti kurš stāvēja malā, jo tā bija Latvijas tautas atmoda, kas rezultējās neatkarīgā valstī.

Atmodas laiks raksturīgs ar daudzām pārmaiņām – gan politiskām, gan kultūras un izglītības, gan sociālajām un arī ekonomiskajām. Arī Preiļos kūsāja notikumi, polemika presē, iedzīvotāju aktivizēšanās un iestāšanās par savu nākotni.

Preiļos, līdzīgi kā visā Latvijā, Atmodas notikumi ir nesaraujami saistīti ar Latvijas Tautas frontes (LTF) Preiļu nodaļas darbību, kuras spilgtākais līderis bija Arkādijs Višņevskis (1939-2001), taču aktīvi darbojās un pašaizliedzīgi šajā darbā iesaistījās arī daudzi citi preilieši un rajona pārstāvji. LTF Preiļu nodaļas atbalsta grupas aktuālākie uzdevumi bija: „ekoloģijas problēmu risināšana rajonā, kultūras un vēstures pieminekļu atjaunošana, iedzīvotāju migrācijas procesa saprātīga regulēšana”. Aktīvi kultūras jautājumu risināšanā iesaistījās Latvijas Kultūras fonda Preiļu kopa (vadītāja Skaidrīte Bērziņa), kas jau toreiz aktualizēja arī Preiļu pils atjaunošanu un parka kanālu attīrīšanu no dūņām, kā arī rīkoja talkas Preiļu vecajos kapos.

1989. gada 25. februārī, notika Latvijas karoga iesvētīšana Preiļu katoļu baznīcā un tā svinīga pacelšana virs grāmatu nama “Latgale”. No kreisās: Preiļu Romas katoļu draudzes dekāns Alberts Budže, LTF Preiļu nodaļas priekšsēdētājs Arkādijs Višņevskis. Foto: Igors Pličs. PVLMM krājums.

Šo notikumu aculiecinieki un iesaistītie vēl ir dzīvi un spilgti to atceras, arī tā laika bērniem ir savas atmiņas, kas vieno šo paaudzi. Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja krājumā par Atmodas notikumiem pamatā liecina fotogrāfijas (to klāsts aizvien papildinās), pierakstītās cilvēku atmiņas, dokumenti un dažādi priekšmeti.

LTF Preiļu rajona aktīvista Jāzepa Anspoka uzrunas fragments Latvijas karoga uzvilkšanas mītiņā Preiļos 1989. gada 25. februārī. PVLMM krājums.

Pateicoties Preiļu fotogrāfiem Igoram Pličam un Gunāram Vilcānam, īpaši smalki fotogrāfijās ir dokumentēta Preiļu rajona Tautu konferences dienā, 1989. gada 25. februārī, Preiļos notikusī sarkanbaltsarkanā karoga iesvētīšana Preiļu katoļu draudzes baznīcā (dekāns Alberts Budže) un tā uzvilkšana virs grāmatu nama “Latgale”. Šis notikums pulcēja ļoti lielu skaitu preiliešu, tajā ar runām uzstājās LTF pārstāvji Arkādijs Višņevskis, Ilgvars Muzikants un citi. Jāzepa Anspoka sarakstītais runas teksts ir saglabājies un šobrīd bagātina muzeja krājumu.

Nozīmīga loma Atmodas procesā bija arī masu medijiem, ne tikai valsts, bet arī reģionālajiem. Jau no 1950. gada Preiļu rajonā iznāca Latvijas Komunistiskās partijas Preiļu rajona komitejas un Preiļu rajona tautas deputātu padomes laikraksts “Ļeņina karogs”, taču Atmodas laikā tajā tika publicēta arī LTF informācija, kā arī aprakstīti svarīgie Atmodas notikumi Preiļos (redaktors Pēteris Pīzelis). No 1990. gada 13. februāra tas kļuva par neatkarīgu Preiļu rajona laikrakstu un no 29. marta mainīja nosaukumu uz “Novadnieks”. Taču šajā laikā Preiļos iznāca arī neoficiāla prese – LTF Preiļu rajona apvienības biļetens „Preiļu Novads”. Tā 1. numurs, ko sagatavoja Silvija Jokste un Skaidrīte Bērziņa, iznāca 1989. gada martā. Teksti tika drukāti ar rakstāmmašīnu un pavairoti ar kserokopijas palīdzību.

Šajā laikā Preiļos darbojās arī vietējā televīzijas studija. Tās spilgtajos un nereti asajos un drosmīgajos sižetos, kas šobrīd glabājas muzeja krājumā, ir iemūžināti dažādi tā laika pasākumi un aktualitātes, tostarp arī ekoloģiskās problēmas Preiļu parkā.

ILTF biļetens “Preiļu Novads”. PVLMM krājums

Vērtīgs muzeja jaunieguvums

2020. gada nogalē krājums papildinājies ar ļoti vērtīgu Valentīnas Brices dāvinājumu – viņa muzejam ir nodevusi virkni priekšmetu un fotogrāfiju, kas saistītas ar pirmo atjaunotās Latvijas Republikas Preiļu pilsētas vadītāju Juri Bricu (23.12.1943. – 26.02.1994) un viņa darbību Atmodas laikā un pirmajos atjaunotās Latvijas Republikas gados.

Juris Brics. 1980. gadu sākums. PVLMM krājums.

Juris Brics bija aktīvi iesaistījies Atmodas procesos Preiļos, viens no LTF atbalsta grupas Preiļu rajonā izveidotājiem 1988. gada 19. augustā un arī vēlākajiem aktīvistiem. 1989. g. vietējo pašvaldību vēlēšanās no LTF saraksta ievēlēts par Preiļu pilsētas padomes deputātu, 1990. g. 18. janvārī ar Preiļu pilsētas Tautas deputātu padomes sēdes lēmumu ievēlēts par Preiļu pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētāju. Šo amatu ieņēma līdz pat savai pāragrajai aiziešanai mūžībā 1994. gada 26. februārī, līdz ar to J. Brics ir iegājis vēsturē kā pirmais atjaunotās Latvijas Republikas Preiļu pilsētas vadītājs, kam nācās tikt galā ar visiem jaunajiem izaicinājumiem, kas šajā laikā skāra gan Preiļus, gan mūsu atjaunoto valsti kopumā. Apbalvots par LR Ministru kabineta Atzinības rakstu par darbu, kas veicinājis Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanu un pašvaldību demokrātijas nostiprināšanu. Tāpat saņēmis 1991. gada barikāžu dalībnieku Piemiņas zīmi par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991.gada janvārī – augustā.

Preiļu muzejam dāvinātie priekšmeti ne tikai raksturo konkrēto cilvēku, bet vienlaikus arī ir spilgtas sava laikmeta materiālās liecības. Radiouztvērēju “VEF 202” masveidā sāka ražot 1972. gadā un ar tā palīdzību Juris Brics, līdzīgi kā citi šī uztvērēja lietotāji, klausījās ziņas, analītiskos raidījumus, sporta pārraides, mūzikas raidījumus u.c. Un tam bija sava loma arī Atmodas īpašajos notikumos. Kā atceras Valentīna Brice: “Strādājot dārzā, tieši šis radioaparāts divu dienu garumā tika izmantots, klausoties pirmo Latvijas Tautas Frontes kongresu, tas bija līdzi Baltijas ceļā”.

Jura Brica radiouztvērējs “VEF 202”. PVLMM krājums.

1989. gada 23. augustā notika Baltijas ceļš – vairāk nekā 600 kilometru gara cilvēku ķēde Igaunijā, Latvijā un Lietuvā no Tallinas cauri Rīgai līdz Viļņai sadevās rokās, pieminot Rībentropa – Molotova pakta noslēgšanas piecdesmitgadi. Akciju rīkoja Baltijas valstu nacionālās kustības „Rahvarinne” Igaunijā, Latvijas Tautas fronte Latvijā un „Sajūdis”. Arī Preiļu rajona iedzīvotāji 20 grupās ar 6 autobusiem un vieglajām automašīnām ieradās uz “Baltijas ceļu” un izvietojās 1 km garā ceļa posmā uz Valmieras – Rīgas šosejas netālu no Siguldas.

Piemiņas zīmes politiski represētajiem atklāšanas pasākums pie Preiļu Romas katoļu baznīcas. Runu saka Preiļu katoļu draudzes dekāns Alberts Budže. Labajā malā Juris Brics. 1991. gada 14. jūnijs. PVLMM krājums.

Fotogrāfijās un videosižetos no Baltijas ceļa daudziem tā dalībniekiem var redzēt kaklā iekārtus vai rokās radioaparātus – bija paredzēts, ka akcija tiks koordinēta ar radio palīdzību. Negaidīti 23. augusta rītā Latvijas Komunistiskā partija aizliedza iepriekš saskaņoto Baltijas ceļa koordinēšanu Latvijas radio tiešraidē. Taču tas nepatraucēja – pateicoties radio žurnālistu pašaizliedzībai, LTF priekšsēdētāja uzruna rokās sadošanās minūtēs skanēja nevis tiešraidē, bet ierakstā, kas bija veikts pāris stundas pirms akcijas.

Kopumā dāvinājumā ir 26 priekšmeti, kas saistīti ar Jura Brica dzīvi un darbību. Fotogrāfijas ir vērtīgas ar to, ka ļauj ielūkoties tā laika priekšsēdētāja darba kabinetā Tirgus laukumā 1, vēsturiskajā Preiļu pagasta pārvaldes ēkā, kā arī būt klāt vienā no svarīgiem Atmodas laika notikumiem Preiļos – piemiņas zīmes politiski represētajiem atklāšanas pasākumā pie Preiļu Romas katoļu baznīcas 1991. gada 14. jūnijā, kurā piedalījās politiski represētie, viņu tuvinieki, kultūras un izglītības iestāžu pārstāvji. Uzrunas teica arī J. Bricis un Preiļu katoļu draudzes dekāns Alberts Budže (1930-2017), kam bija liela loma, šajos pārmaiņas gados iedvesmojot preiliešus.

Liels paldies Valentīnai Bricei par vērtīgo dāvinājumu!

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs allaž priecājas par dāvinājumiem, kas saistīti ar Preiļu pagātni – ne tikai senāko, bet arī pavisam nesen piedzīvoto. Atmodas periods ir īpaši nozīmīgs mūsu valsts vēstures posms, par kuru informācija un krājums aizvien tiek aktīvi papildināts, lai mēs varētu daudzpusīgāk par šiem notikumiem stāstīt muzeja apmeklētājiem, sabiedrībai un skolu jaunatnei.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Vilcāne
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos