Aglonas bazilikas Kora skola rīko XVIII Latvijas mūzikas skolu Jauno vokālistu konkursu “Dziedu Dievmātei”

24.01.2023.

2023. gada 10. maijā notiks Aglonas bazilikas Kora skolas rīkots XVIII Latvijas mūzikas skolu Jauno vokālistu konkurss “Dziedu Dievmātei”.

Konkursa mērķis ir pilnveidot audzēkņu uzstāšanās prasmes un skatuves kultūru, uzdevumi – popularizēt akadēmiskās dziedāšanas vērtības, sekmēt latgaliešu un garīgās mūzikas kultūru tradīciju saglabāšanu, veicināt pedagogu un audzēkņu pieredzes apmaiņu. Konkurss tiek rīkots Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem vecumā no 8 līdz 15 gadiem.

Konkursa nolikums (PDF)

Konkursa pieteikums (DOC)

Obligāto dziesmu repertuārs:

A1 grupa – V. Zilveris “Es dziedāšu Tev dziesmu, Tu spožā Dieva Māt!” solo (PDF) un V. Zilveris “Es dziedāšu Tev dziesmu, Tu spožā Dieva Māt!” solo ar pavadījumu (PDF);

A2 grupa – A. Kārkliņa “Ave Maria” solo (PDF)  un A. Kārkliņa “Ave Maria” solo ar pavadījumu (PDF);

B1 grupa – V. Zilveris “Tu skaistā Dieva Dārza roze” solo (PDF) un V. Zilveris “Tu skaistā Dieva Dārza roze” solo ar pavadījumu (PDF);

B2 grupa – L. Kursiša – Pataša, Džakvinta “Paļāvības māte” (dzied divus pantus pēc izvēles) (PDF);

C1 grupa – L. Kursiša – Pataša “Dievmātei” (PDF);

C2 grupa – A. Urtāne “Aglonas Dievmāte” solo (PDF) un A. Urtāne “Aglonas Dievmāte” solo ar pavadījumu (PDF).

Konkursu rīko Aglonas bazilikas Kora skola, sadarbībā ar Aglonas baziliku, Preiļu novada pašvaldību un  Aglonas pagasta pārvaldi. Kontaktpersonas: metodiskās komisijas Vokālā mūzika vadītāja Irēna Ļeonova, tālr.: 27066460 un direktora p.i. Gunta Gulbe-Kalvāne, tālr.: 26762426, e-pasta adrese: gunta.gulbe@preili.lv.

Pēdējās izmaiņas: 24.01.2023.