Senioru diena SAC “Vārkava”

13.10.2022.

Rudens – krāsaino lapu laiks. Līdz ar rudeni atnāk arī Starptautiskā Senioru diena, kas ir īpaši svētki SAC “Vārkava” iemītniekiem.

Sumināt seniorus svētkos ieradās PBJC vokālais ansamblis “Lāsītes” ar vadītāju Dainu Erti. Skanīgo koncertu papildināja vijoles un flautas skaņas. Ar smaidiem un prieka pilnām sejām seniori atsaucās jaunajiem māksliniekiem, bagātīgi tos apbalvojot ar aplausiem. Koncerta noslēgumā seniorus uzrunāja Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece Anita Brakovska un Preiļu novada Labklājības pārvaldes vadītāja Sandra Sprindža.

Svētku izskaņā katrs SAC iemītnieks saņēma dāvanu maisiņu, ko bija sarūpējuši Vārkavas pamatskolas skolēni. Savu roku un sirds siltumu dāvāja arī “Čaklo bitīšu klubiņš”, kas katram senioram dāvāja adītu zeķu pāri, cimdus un plecu lakatus, lai vēsajos ziemas vakaros nesalst.

SAC “Vārkava” kuplās iemītnieku saimes vārdā – izsakām dziļu pateicību visiem tiem, kas atbalsta un sagādā prieku senioriem.


Pēdējās izmaiņas: 19.01.2023.