19. janvāra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes darba kārtība

18.01.2023.

SOCIĀLO, IZGLĪTĪBAS UN KULTŪRAS JAUTĀJUMU KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 19. janvārī

1. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu.
2. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
3. Par pašvaldības dzīvokļa īres līguma pārrakstīšanu.
4. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
5. Par patapinājuma līguma noslēgšanu.

Komitejas sēdes darba kārtība (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 23.01.2023.