Ziemassvētku dievkalpojumi Preiļu novada lielākajās Romas katoļu draudzēs

19.12.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aglonas Bazilika
24. decembris – Kristus dzimšanas svētku vigīlija
plkst. 18.00 Ziemassvētku nakts Sv. Mise

25. decembris – Kristus dzimšanas svētki
10.00 Rītausmas Sv. Mise
plkst. 12.00 Dienas Sv. Mise
plkst. 18.00 Sv. Mise, litānija Dievmātes godam

Preiļu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas katoļu baznīca
24. decembris
plkst. 18.00 Ziemassvētku vigīlijas Sv. Mise

25. decembris – Ziemassvētki – Kristus dzimšanas svētki
plkst. 8.00 Sv. Mise
plkst. 10.00 Sv. Mise

Riebiņu Sv. Pētera un Pāvila baznīca
24. decembrī plkst. 16.00 Kristus dzimšanas vigīlijas Sv. Mise
no plkst. 15.00 tiks uzklausīta grēksūdze
25. decembrī plkst. 11.00 Kristus Dzimšanas svinību Sv. Mise

Vidsmuižas Svētā Gara baznīca
24. decembrī plkst. 19.00 Kristus dzimšanas vigīlijas Sv. Mise
no plkst. 18.00 tiks uzklausīta grēksūdze
25. decembrī plkst. 8.00 Kristus dzimšanas svinību Sv. Mise

Vārkavas Vissvētās Trīsvienības baznīca
24. decembrī plkst. 15.30 Ziemassvētku Sv. Mise
25. decembrī plkst. 8.00 Sv. Mise

Par citu draudžu dievkalpojumu kārtību svētkos lūdzam interesēties pie draudžu priesteriem!

Pēdējās izmaiņas: 19.12.2022.