Mājkompostēšana atkal modē

14.12.2022.

10. decembrī biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (LASA) SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” telpās tikās ar 30 mājsaimniecībām, kas bija pieteikušās dalībai projekta “LIFE Waste to Resources (IP LIFE20 IPE/LV/000014)” apakšaktivitātē “Mājkompostēšanas popularizēšana Preiļu novadā”.

Pasākuma laikā Rūta Bendere, LASA valdes locekle, iepazīstināja dalībniekus ar projekta mērķiem un uzdevumiem, kā arī sniedza ieteikumus pareizai virtuves un dārza atkritumu kompostēšanai.

Projekta ietvaros mājsaimniecības saņēma beztermiņa lietošanā jaunas kompostēšanas tvertnes un apņēmās līdzdarboties informācijas sniegšanā un datu apkopšanā par kompostējamo atkritumu daudzumu un veidiem savā mājsaimniecībā laikā periodā līdz 2023. gada 31. decembrim.

Šī projekta aktivitāte tiek īstenota divās Latvijas teritorijās – Liepājā un Preiļu novadā, kopā iesaistot 100 mājsaimniecības.

Jaunā “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.-2028. gadam” sasniedzamie mērķi nosaka, ka Latvijā no 2024. gada obligāti būs jāsāk šķirot bioloģiski noārdāmie atkritumi, Pierīgas reģionā to uzsāka jau 2021. gadā.

Bioloģiski noārdāmo atkritumu procentuālais īpatsvars kopējā nešķiroto sadzīves atkritumu sastāvā ir aptuveni 40%, to savākšana un apsaimniekošana izvirza papildu prasības, kā biežāka izvešana, konteinera mazgāšana un noteiktas turpmākās pārstrādes tehnoloģijas, tāpēc virtuves pārtikas atkritumu dalīta vākšana ekonomiski pamatota ir iedzīvotāju blīvi apdzīvotās teritorijās.

Savukārt privātmāju mājsaimniecības ir aicinātas savus bioloģiskos atkritumus pārstrādāt savā piemājas dārza teritorijā. Kompostējot tos, katrs pats var sagatavot organisko mēslojumu, kuru var izmantot augsnes auglības un struktūras uzlabošanai savā dārzā, kā arī tas ļaus samazināt maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Preiļu novadā projekts jau ir uzsākts, bet dažas kompostēšanas tvertnes vēl ir pieejamas, tāpēc mājsaimniecības, kas vēlas pievienoties aktivitātē, var pieteikties, rakstot LASA projekta koordinatorei Inārai Teibei uz e-pastu: inara.teibe@gmail.com

Projekta apakšaktivitāti realizē biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” projekta LIFE IP projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE – Waste To Resources IP; LIFE20 IPE/LV/000014) ietvaros.

Uzzināt vairāk par projektu: wastetoresources.varam.gov.lv

Informāciju sagatavojusi
projekta koordinatore
Ināra Teibe

Pēdējās izmaiņas: 14.12.2022.