Noslēdzies tradicionālais stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa 2022”

12.12.2022.

Rudens ir stāstu laiks, kad kopā pulcējas jaunie stāstnieki no visiem Latvijas novadiem uz Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” stāstnieku konkursu “Teci, teci valodiņa”. Konkursā piedalās bērni un jaunieši līdz 21 gada vecumam, kuri interesējas par tautas mutvārdu daiļradi un paši vēlas būt aktīvi stāstītāji dažādās ikdienas un svētku situācijās.

Šī gada konkurss ir īpašs, jo tikšanās klātienē notika pēc 2 gadu darbošanās attālināti. Un tā, 2022. gada 22. novembrī Līvānu 1. vidusskolas Laimiņas skolā uz XXVI stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” pusfinālu pulcējās Dienvidlatgales novada labākie stāstnieki no Aglonas, Krāslavas, Līvāniem, Preiļiem, Riebiņiem, Rožupes, Salas un  Vārkavas, lai izstāstītu pasakas, teikas, skaitāmpantus, mīļākās anekdotes un visneticamākos stāstus no savas vai tuvāko draugu un radu dzīves. Par ceļazīmi uz finālu Rīgā cīnījās 26 jaunie stāstnieki. Preiļu novadu konkursa pusfinālā godam pārstāvēja un I pakāpes diplomus ieguva Amēlija Mūrniece, Līga Pastare, Rēzija Jasmīna Vāverāne, Daniela Koroševska (Riebiņu vidusskolas folkloras kopa “Jumalāni”, skolotājas Rita Pudāne,  Ārija Bergmane-Sprūdža), Evelīna Purviņa, Reinis Kancāns, Elvis Laganovskis, Mārtiņš Upenieks (Vārkavas vidusskolas folkloras kopa “Volyudzeite”, skolotāja Helēna Ērgle), II pakāpes diplomus ieguva Kristers Krekels (Preiļu 1. pamatskolas folkloras kopa “Komuleits”, skolotājs Aigars Krekels), Markuss Romanovskis, Agate Prikule, Annija Pastare (Salas sākumskolas folkloras kopas “Dzeipureņš”, skolotāja Anita Vjakse) un Sintija Indrikova (Aglonas vidusskolas folkloras kopa “Žibacteņa”, skolotāja Lilita Valaine).

Žūrija, kā ierasts, vērtēja stāstītā materiāla atbilstību žanram, paša stāstītāja ieguldīto darbu runas attieksmē, valodas precizitātē un izteiksmīgumā, kā arī kopumā visa priekšnesuma uzbūvi un lēma, ka Dienvidlatgales novada Dižā stāstnieka titulu un tiesības piedalīties konkursa finālā iegūst Amēlija Mūrniece (1. kl.), Līga Pastare (1. kl.), Reinis Kancāns (2. kl.), Elvis Laganovskis (7. kl.) un Mārtiņš Upenieks (8. kl.).

Konkursa finālā “Teci, teci, valodiņa”, kas notika 2022. gada 3. decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā un kurā piedalījās 100 dalībnieki no Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un Latgales, savu stāstītprasmi lieliski pierādīja Elvis Laganovskis, iegūstot I pakāpes diploma un titulu “Dižais stāstnieks”, Reinis Kancāns, iegūstot II pakāpes diplomu un titulu „Lielais stāstnieks“, Līga Pastare, iegūstot II pakāpes diploma un titulu “ Lielā stāstniece” un Amēlija Mūrniece, iegūstot III pakāpes diploma un titulu “Mazā stāstniece”. Šoreiz Mārtiņš Upenieks finālā nevarēja piedalīties, jo kopā ar Preiļu novada Jauniešu pūtēju orķestri piedalījās starptautiskajā pūtēju orķestru projektā “GRANDA BANDA”, kas 2.-5.decembrī norisinājās Polijas pilsētā Belostokā.

Paldies pedagogiem Ritai Pudānei, Ārijai Bergmanei-Sprūdžai, Helēnai Ērglei, Aigaram Krekelam, Anitai Vjaksei un Lilitai Valainei par darbu un ieguldījumu stāstniecības tradīcijas saglabāšanā, uzturēšanā un attīstīšanā, paldies vecākiem par atbalstu un pašiem stāstniekiem par uzcītību!

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore
Aija Caune
aija.caune@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 12.12.2022.