8 valstis kopīgi izveido video projekta “Solidart” ietvaros

12.12.2022.

Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” projektā “Jauniešu sadarbība un solidaritāte krīzes laikā, izmantojot radošumu un mākslu jeb SOLIDART (Network for the youth debate about the solidarity in crisis times through creativity and art)” piedalās 8 valstu pašvaldības un nevalstiskās organizācijas – Grosupljes pašvaldība Slovēnijā (vadošais partneris), Polija, Bulgārija, Grieķija, Portugāle, Francija, Spānija, kā arī  Latvijas partneri – Preiļu novada pašvaldība un Jauniešu centrs “ČETRI”.

Projekta SOLIDART ietvars plāno izveidot ilgstošu sadarbības tīklu Solidaritātes krīzes laikos jomā. Tajā piedalās jauni pilsoņi no 8 dažādām Eiropas pilsētām, kuri pārdzīvo krīzi dažādos veidos. Šie jaunieši, kurus atbalsta viņu vietējās iestādes, uzsāk radošu un līdzdalības ceļu, kurā viņi izstrādā novatoriskas darbības, lai analizētu un apspriestu pašreizējās ES izaicinošās situācijas.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu SOLIDART komanda,
Sintija Ančeva

Pēdējās izmaiņas: 12.12.2022.