Pagarināts termiņš lēmuma pieņemšanai

07.12.2022.

Vēl līdz 15. decembrim, ieskaitot, daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki aicināti iesniegt mājas kopsapulces lēmumu par 2023. gada māju uzturēšanas darbu plāniem un izmaksām.

Jau novembra sākumā ikviens dzīvokļu īpašnieks tika aicināts iepazīties ar nākamajā gadā plānotajiem mājas uzturēšanas darbiem, un, sasaucot kopsapulci, pieņemt lēmumu par norādīto darbu un izmaksu pieņemšanu, koriģēšanu vai noraidīšanu.

Dzīvokļu īpašnieku kopībai ir jāpieņem kopsapulces lēmums (50% dzīvokļu īpašnieku + 1 balss) par dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāna un aprēķināto pārvaldīšanas maksājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu, un kopsapulces protokols kopā ar balsošanas veidlapu jāiesniedz SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, Liepu ielā 2, Preiļos, ievietojot dokumentus pastkastē, vai iesniedzot personīgi.

Sīkāka informācija pieejama šeit – https://ieej.lv/DEvUM

Kontaktinformācijai: Arnis Vilcāns, tel.nr. 28080479

Pēdējās izmaiņas: 07.12.2022.