Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība

01.12.2022.

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu:

  • 76420040403, platībā 0,3 ha Aglonas pagastā, nomas maksa 28,00 EUR (plus PVN) gadā uz (6) sešiem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 08.12.2022., iesniedzot pieteikumu elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi: dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija – zemes ierīkotājs Ainārs Streļčs, tālr. 29166259, e-pasta adrese: ainars.strelcs@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2022.