Preiļu novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz iekšējā auditora (profesijas kods 2411 08) amatu

30.11.2022.

Nodarbinātības veids: darbinieka amats uz nenoteiktu laiku, 1 likme.

Vakanto vietu skaits: 1

Darba laika veids: normālais darba laiks.

Atalgojums (bruto): bruto EUR 1300,00 (pārbaudes laikā EUR 1100,00).

Galvenie amata pienākumi:

 • Izveidot, uzturēt un pilnveidot pašvaldības iekšējā audita sistēmu un izstrādāt iekšējā audita sistēmas ilgtermiņa stratēģisko plānu un gada plānu.
 • Veikt uz risku novērtējuma balstītas plānotas un ārkārtas iekšējā audita pārbaudes atbilstoši pašvaldības vadības dotajiem uzdevumiem, piedalīties ārējos auditos.
 • Veikt iekšējās kontroles procedūru ārējos auditos.
 • Sagatavot atskaites un informēt vadību par iekšējo auditu rezultātiem, sekot konstatēto neatbilstību novēršanai.
 • Veikt visu ar auditiem saistīto lietu apkopošanu, sistematizēšanu, uzturēšanu un aktualizāciju.
 • Sniegt rekomendācijas pašvaldībai procesu un kontroles pilnveidošanai.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība finanšu, juridiskajā, ekonomikas vai vadības jomā.
 • Darba pieredze iekšējā auditora jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā (vismaz viens gads), vēlams pašvaldības institūcijā.
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
 • Teicamas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas, Excel, Power Point).

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu.
 • Iespēju izveidot un ieviest mūsdienīgām pārvaldības prasībām iekšējā audita sistēmu un dot ieguldījumu pašvaldības attīstībā.
 • Normatīvajos aktos un koplīgumā noteiktās sociālās garantijas.
 • Profesionālās pilnveidošanās iespējas.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule.
 • Dzīves gaitas apraksts (CV).
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Nolikums (PDF)

Dokumentus iesniedz personīgi Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1. stāvā) Raiņa bulvārī 19, Preiļos, vai  nosūtot uz e-pasta adresi: dome@preili.lv, vai pa pastu uz adresi: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 līdz 2022. gada 12. decembra plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām: 65322766.

Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz visus nepieciešamos dokumentus, attiecīgais pretendenta pieteikums netiek izskatīts.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta 1., 2.p. informējam:

–  datu apstrādes pārzinis ir Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasts:dome@preili.lv;
–  pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
– personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
– personas datu saņēmēji – domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
– personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
– pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Pēdējās izmaiņas: 12.12.2022.