Informācija par valsts atbalstu siltumapgādes un apkures izmaksu segšanai mājsaimniecībām

29.11.2022.

No 1. decembra valsts atbalstam siltumapgādes un apkures izmaksu segšanai mājsaimniecībām var iesniegt pieteikumus ar maksājumu apliecinošiem dokumentiem par malku, koksnes granulu un koksnes brikešu iegādi, kā arī mājsaimniecības, kas apkurei izmanto elektroenerģiju.

Darām zināmu, ka pieteikumus varēs iesniegt Preiļu novada Labklājības pārvaldē Aglonas ielā 1a, Preiļos, Aglonas pagasta pārvaldē Somersētas ielā 34, Aglonā, Riebiņu pagasta pārvaldē Saules ielā 8, Riebiņos un Upmalas pagasta pārvaldē Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pagastā.

Pašvaldība atgādina, ka pieteikumus siltumapgādes un apkures izmaksu atbalstam var iesniegt mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks, īrnieks vai tiesiskais valdītājs, uzrādot īpašumtiesības vai lietošanas tiesības apliecinošus dokumentus (ja tādi nav pašvaldības datu bāzēs), personu apliecinošu dokumentu.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 29.11.2022.