Veikta tehniskā apsekošana Preiļu parka divām vēsturiskajām būvēm

29.11.2022.

Projekta “Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programma 2022. gadam” ietvaros tika veikta divu vēsturisko Preiļu parka objektu tehniskā apsekošana. Projekts, kas ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 100% finansēts, paredzēja Preiļu parka Borhu dzimtas vecās kungu mājas palieku un Zirgu staļļa ēkas Tehniskās apsekošanas atzinumu un rekomendāciju izstrādi, lai novērstu būvju avārijas stāvokļus. Abu ēku tehnisko apsekošanu un rekomendāciju izstrādi, ar kuru palīdzību nākotnē būs iespēja veikt nepieciešamos konservācijas un saglabāšanas darbus, veica SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” restaurācijas arhitekts Artūrs Lapiņš un būvinženieris Anrijs Rudzis.

Tehniskā apsekošana un rekomendāciju izstrāde tika veikta oktobra-novembra mēnešos. Apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka Zirgu staļļa būve, kopumā vērtējot, ir neapmierinošā – pirmsavārijas tehniskā stāvoklī. Konservācijas projektā, kas ir nākamais solis, ko ir jāveic, jāizstrādā lokālu pamatu pastiprināšanas risinājumu, jāveic rizalītu stūra tornīšu nostiprināšanu, papildinot esošās savilces sistēmu ar tērauda aptverēm un citus nostiprināšanas darbus. Savukārt Borhu dzimtas vecās kungu mājas palieku apsekoto pamatkonstrukciju nolietojuma stāvoklis arī ir neapmierinošā – pirmsavārijas tehniskā stāvoklī. Konservācijas projektā būtu jāparedz gan grunts slāņa norakšana, gan veikt nestabilo konstrukciju nostiprināšanu, gan daudz dažādus citus specifiskus saglabāšanas darbus.

Ir iesākts nozīmīgs darbs divu vēsturisko ēku saglābšanā un saglabāšanā. Šobrīd svarīgi ir turpināt iesākto un veikt tehnisko projektu izstrādes darbus, lai uzsāktu reālu abu būvju tehniskā stāvokļa uzlabošanu un vēsturisko vērtību saglabāšanu.

Informāciju sagatavojusi
projekta “Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas
programma 2022. gadam” vadītāja Preiļu pašvaldībā
Sanda Čingule-Vinogradova

Pēdējās izmaiņas: 29.11.2022.