Īstenots projekts “Aglonas nūjošanas-slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana Aglonas pagasta Preiļu novadā”

25.11.2022.

Preiļu novada pašvaldība īstenojusi Lauku atbalsta dienesta apstiprināto projektu Nr. AL21_A019.2204-000003  “Aglonas nūjošanas-slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana Aglonas pagasta Preiļu novadā” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta mērķis ir uzlabot un saglabāt esošos vides infrastruktūras objektus, tādējādi palielinot Aglonas kā vietas potenciālu un pievilcību, paplašinot veselīga un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem un tā viesiem, veicinot novada atpazīstamību un netiešā veidā sekmējot vietējo komersantu darbību.

Projekts tika īstenots laika posmā no 2022. gada 13. maija līdz 2022. gada 22. novembrim.

Projekta ietvaros izbūvēts apgaismojuma tīkls Aglonas nūjošanas-slēpošanas trasē apmēram 1,5 km posmā un ir uzstādīti 30 gab. gaismekļi, līdz ar to pagasta iedzīvotājiem un viesiem nodrošinot pilnvērtīgāku trases izmantošanu. Tiek plānots, ka ziemas periodā trases apgaismojums būs nodrošināts ik dienu laika posmā no plkst. 17.00 līdz plkst. 21.00.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 31 782,03 (tai skaitā PVN 21%), no kurām projekta attiecināmās izmaksas 27327,85 EUR, tai skaitā, publiskais finansējums 24595,06 EUR un līdzfinansējums no Preiļu novada pašvaldības.

Minētos apgaismojuma tīkla izbūves darbus veica būvuzņēmējs SIA “OMS”, līgumcena EUR 30 541,78, būvuzraudzību veica SIA ”EnergoUP” līgumcena EUR 756,25 un autoruzraudzību SIA “Affix” līgumcena EUR 484,00.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projekta vadītāja
Ingūna Barkeviča


Pēdējās izmaiņas: 25.11.2022.