Vairāki Preiļu novada pašvaldības darbinieki saņem Valsts Probācijas dienesta Pateicības rakstu

17.11.2022.

10. novembrī Ūdrīšu tautas nama zālē, Augstkalnē, Krāslavas novadā norisinājās Valsts probācijas dienesta Latgales reģiona teritoriālās struktūrvienības Apbalvošanas pasākums, uz kuru tika aicināti Valsts probācijas dienesta nodarbinātie, brīvprātīgie līdzgaitnieki un sadarbības partneri Atzinības rakstu, Cildinājuma rakstu un Pateicības rakstu saņemšanai. Patiess prieks, ka pateicībā par veiksmīgu sadarbību Pateicības rakstus saņēma vairāki Preiļu novada pašvaldības darbinieki.

Aglonas komunālo pakalpojumu daļas vadītājam Andrim Indānam tika pasniegts Pateicības raksts par individuālu pieeju probācijas klientu nodarbināšanā sabiedriskajos darbos. Dienests uzteica A.Indāna pacietību, darba atrašanu, darba uzticēšanu probācijas klientu nodarbināšanā, par atvērtību pieņemt darbā probācijas klientus.

Preiļu novada Upmalas pagasta pārvaldes vadītāja Inta Kivleniece tika godināta par radošu pieeju probācijas klientu nodarbināšanā, raksturojot viņu, kā vienmēr atvērtu uz sadarbību, atrodot īpaši piemeklētus darbus klientu prasmēm. Probācijas klientu veikumus var redzēt Upmalas pagasta apkārtnē.

Preiļu muižas kompleksa un parka vadītājai Sandai Čingulei-Vinogradovai izskanēja pateicība par veiksmīgu sadarbību probācijas klientu nodarbināšanā sabiedriskajos darbos. Dienests pavēstīja, ka S.Čingules-Vinogradovas kolektīvā vienmēr valda pozitīva un draudzīga atmosfēra. Tiek nodrošināta darbu dažādība un iespēja klientiem izpausties savā radošajā un spējām piemeklētajā darbā.

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas kolektīvam tika teikts paldies par individuālu pieeju probācijas klientu – pilngadīgo un nepilngadīgo nodarbināšanā sabiedriskajos darbos. Sporta skolas komanda ir atvērta probācijas klientu nodarbināšanā, labprāt piedāvā tiem darbu. Pozitīva pieredze nepilngadīgā nodarbināšanā, radot nepiespiestu un darbīgu atmosfēru ar individuālu pieeju, kas nerada pretestību paveikt dažādus darbus.

Preiļu novada Pašvaldības policijas darbiniekiem pateicība par atsaucību. Pildot savus ikdienas pienākumus, jebkurā brīdī ir spējīgi pārorientēties un sniegt atbalstu Preiļu nodaļai. Īpaši periodā pēc Covid-19 ierobežojumu atcelšanas atsākās arī praktiska sadarbība: pašvaldības policijas darbinieki informē Valsts probācijas dienesta amatpersonas par probācijas klientiem, izrādot pašiniciatīvu. Nakts pārbaudes un sabiedrisko darbu izpildes laikā, nodrošina amatpersonu drošību, nepieciešamības gadījumā dodas līdzi pārbaudēs pie augsta riska klientiem.

Ar Valsts probācijas dienesta Pateicības rakstu par veiksmīgu sadarbību uzdevumu izpildē apbalvota arī Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas Saimniecības daļas vadītāja Kristīne Gribonika un Dienvidlatgales prokuratūras virsprokurore Kristīne Repša-Kondratjeva.

Paldies par nesavtīgo darbu un ieguldījumu, ļaujot probācijas klientiem papildināt savas jau esošās prasmes, kā arī iegūst jaunu pieredzi, tādējādi samazinot atkārtota nozieguma izdarīšanas risku.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 17.11.2022.