“VIDZEMES BURKĀNU HAKATONS” Inovācijas pārtikas nozarē Ēd. Radi. Neizmet.

15.11.2022.

Pasākuma norises laiks: 2022. gada 25. novembrī no plkst. 16:00 – 22.00 un 26. novembrī no plkst. 9.00 – 16.00.

Pasākuma norises vieta: Valmieras tehnikums, Vadu iela 3, Valmiera.

Pasākuma mērķi ir risināt problēmas pārtikas ražošanā, pārstrādes un patēriņa jomā, kā arī attīstīt jaunas pieejas pārtikas nozares attīstībai Vidzemes plānošanas reģionā šādās jomās: aprites ekonomika; veselīga un ilgtspējīga pārtika; pārtikas inovācijas; digitalizācija; produktu virzīšana tirgū.

Iedzīvotāju skaits pasaulē strauji aug un prognozes rāda, ka no šobrīd nepilniem 8 miljardiem iedzīvotāju līdz 2050. gadam iedzīvotāju skaits varētu pieaugt līdz pat 10 miljardiem. Ir pamatotas  bažas, ka pie esošā patēriņa, samazinās resursi šāda cilvēku skaita nodrošināšanai ar pārtiku, tāpēc būtiskas ir rūpes par ilgtspējīgu planētas attīstību un resursu efektīvu izmantošanu arī pārtikas nozarē. Līdz ar to inovācijas pārtikas nozarē ir īpaši aktuālas.

Tehnoloģiju un eksporta ietilpīgas ilgtspējīgas pārtikas un dzērienu ražošana ir viena no Vidzemes plānošana reģiona izvirzītajām ekonomikas viedās specializācijas prioritārām tautsaimniecības jomām. Tas nozīmē, ka izvērtējot gan esošo situāciju, gan nākotnes potenciālu, eksperti Vidzemē ir saskatījuši stiprās puses, konkurētspējas priekšrocības un pārtikas un dzērienu ražošana ir atzīta par jomu, kurā investējot reģionam ir iespēja izaugsmei.

Šajā Vidzemes pārtikas inovāciju hakatonā aicinām meklēt atbildes uz šādiem un līdzīgiem jautājumiem: kā attīstīt ilgtspējīgas pārtikas sistēmu; kā īsināt pārtikas ķēdes un pēc iespējas vairāk izmantot vietējos resursus, kā arī piedāvājam īstus pārtikas nozarē strādājošu uzņēmumu izaicinājumus. Lai hakatona dalībniekiem pietiek radošuma ideju ģenerēšanā un ir motivācija rast praktiskus un jēgpilnus risinājumus, kas būs nozīmīgi Vidzemes reģiona ekonomiskajā izaugsmē!

Vidzemes pārtikas inovāciju hakatona “VIDZEMES BURKĀNU HAKATONS” organizators ir Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centrs (VUC). Hakatons tiek īstenots Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2014.—2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā” (turpmāk – “Uzņēmējdarbība Vidzemē”) un programmas “Apvārsnis 2020” projekta “Sadarbībā balstīta ilgtspējīgu un drošu pārtikas sistēmu veidošana “Food2030” mērķu sasniegšanai” (CITIES2030) ietvaros.

Vairāk lasi: https://hakatons.vidzeme.lv/

Pēdējās izmaiņas: 15.11.2022.