Biedrība “Jaunie Spārni” realizē projektu “Iz-krāso vasaru!”

26.09.2022.

Pateicoties Sabiedrības integrācijas fondam, biedrība “Jaunie Spārni” ir realizējusi projektu “Iz-krāso vasaru!” (projekta Nr. 2022.LV/ĢDP_UKR/14). Projekta ietvaros tika noorganizēta nometne “Iz -krāso vasaru!” un Radošo un mākslas nodarbību cikls “Krāsaini sapņi”.

Nometne “Iz-krāso vasaru!” 20 dalībniekiem (11 Preiļu novada bērni un 9 Ukrainas civiliedzīvotāji – bērni, kas šobrīd uzturas Preiļu novadā). Šajā nometnē uzsvars tika likts uz to, lai stiprinātu Latvijas un Ukrainas bērnu saikni, iepazīstinātu ar latviešu un ukraiņu tautas tradīcijām un nacionālajiem ēdieniem, tādējādi sekmējot divu tautu tuvināšanos, sapratni un saliedētību, veicinot piederību Latvijas sabiedrībai;

Radošo un mākslas nodarbību cikls “Krāsaini sapņi”, šis cikls sastāvēja no 12 nodarbībām, kuras kopā apmeklēja 162 dalībnieki. Nodarbību dalībnieki ieguva jaunas zināšanas un pilnveidoja savas prasmes un iemaņas, attīstīja radošumu un realizēja savas idejas, guva pieredzi praktiski veidojot dažādus noderīgus priekšmetus, tādējādi tika sekmēta viņu vērtīborientācija un līdzdalība, tika veicināta latviešu valodas apguve, kvalitatīva iekļaušanās sabiedrībā un lietderīga brīvā laika pavadīšana.

Projektu – pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavojusi
Biedrības “Jaunie Spārni” valdes priekšsēdētāja
Inese Šuksta

Pēdējās izmaiņas: 14.11.2022.