Rakstniecei Naaizmērstulei (Rozālijai Tabinei) veltīts jaunrades darbu un ilustrāciju konkurss Latgales lauku skolu audzēkņiem

10.11.2022.

Aglonas vidusskola jau 17. gadu rīko pedagoģei un rakstniecei Naaizmērstulei (Rozālijai Tabinei) veltīto jaunrades darbu un ilustrāciju konkursu Latgales lauku skolu audzēkņiem. Šogad konkursa tēma ir “Tu vinmār lobōks palikt sōc” /Naaizmērstule/.  Skolēni tiek aicināti iepazīties ar Naaizmērstules literārajiem darbiem un pēc to motīviem atklāt savas domas, pārdzīvojumus savos jaunrades darbos un ilustrācijās.  Skola jaunrades darbus un ilustrāciju darbu iesūtīšanas termiņš beidzas 2023. gada 9. februārī.

Aglonas vidusskola atkal Jūs aicina piedalīties Naaizmērstulei veltītajā jaunrades darbu un ilustrāciju konkursā.
Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī  šogad, šai neparastajā laikā, iepriecināsim sevi un citus ar kādu lielāku vai mazāku jaunrades vai ilustrācijas darbu.

Dalībnieku uzdevums uzrakstīt jebkura žanra jaunrades darbu atbilstoši tēmai, izvēloties darbam savu virsrakstu. Darba apjoms – līdz 2 A4 formāta lapām datorrakstā. Darba valoda – latviešu valoda vai latgaliešu valoda. Skolotāja – konsultanta uzdevums elektroniski iesūtīt jaunrades darbus līdz 2023. gada 9. februārim, katra skolēna darbu (vārds, uzvārds, kl.) pievienojot kā atsevišķu Word dokumentu, kā arī norādīt skolotāja konsultanta vārdu, uzvārdu. Neaizmirstiet norādīt skolu.  Nosūtīt uz e-pasta adresi: monika.pusnakova@inbox.lv.

Vai arī – uzzīmēt uz A4 lapas ilustrāciju (tehnika pēc izvēles) atbilstoši konkursa tēmai, lapas otrajā pusē norādīt ilustrācijas autoru, klasi, skolu, skolotāju konsultantu. Ilustrāciju oriģinālu sūtīt pa pastu (pasta zīmogs 09.02.2023.) uz adresi: Daugavpils iela 6, Aglona, Preiļu novads, LV-5304 vai nodot Aglonas vidussskolas lietvedībā.

Konkursa nolikums (PDF)

Labākie darbi, darbu fragmenti (pēc žūrijas ieskatiem) konkursa noslēguma pasākumā tiks nolasīti un izvietoti izstādē. Darbus apkopos jaunrades darbu žurnālā. Labāko darbu autori tiks uzaicināti uz apbalvošanu konkursa noslēguma pasākumā klātienē 2023. gada 9. martā.

Pēdējās izmaiņas: 10.11.2022.