Preiļos aizvadīta strukturētā dialoga diskusija “Kafija ar politiķiem”

08.11.2022.

2022. gada 31. oktobrī Preiļu novada Jauniešu centrā “ČETRI” notika strukturētā dialoga diskusija “Kafija ar politiķiem” – īpaši organizēta un sagatavota pēcpusdiena, kurā pie kafijas un tējas tasēm satikās jaunieši un lēmumu pieņēmēji, pašvaldības speciālisti, lai pārrunātu četrus aktuālos jautājumus, (kuri izrietēja pēc 2022. gada oktobra veiktās ekspresaptaujas jauniešu vidū), uzklausītu viens otra viedokli un kopā radītu jaunas idejas vai meklētu risinājumus jau esošām problēmām. “Kafija ar politiķiem” ir platforma neformālām sarunām brīvā gaisotnē, kurā visi runā viens ar otru kā līdzīgs ar līdzīgu.

Šajā diskusijā iesaistījās vairāk kā 65 Preiļu novada jaunieši, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, vairāki Preiļu novada domes deputāti un pašvaldības speciālisti, lai kopā risinātu četrus izvirzītos problēmjautājumus:

  • Infrastruktūra jauniešiem;
  • Jauniešu mobilitāte;
  • Skolēnu vasaras nodarbinātība;
  • Jauniešu nodarbinātība – darba iespējas pēc studijām.

Katrā no jautājumiem jaunieši kopā ar lēmuma pieņēmējiem un speciālistiem mēģināja atbildēt uz trīs svarīgākajiem jautājumiem – kāpēc? kā? kas? Kopīgiem spēkiem tika radīti gan reāli risinājumi, kurus var ieviest un īstenot jau tuvākajā laikā, gan nopietni jautājumi un idejas pārdomām uz priekšdienām, gan trakas, bet ne neiespējamas idejas un iespējas.

Darba grupas, apspriežot jautājumu “Infrastruktūra jauniešiem”, vienojās, ka šis jautājums ir aktuāls, jo jauniešiem ir nepieciešamas vietas visā Preiļu novadā, kur pavadīt brīvo laiku ar vienaudžiem un domubiedriem, lai sevi pilnveidotu un attīstītu, kā arī, lai justos labi, veseli un droši. Tika izvirzītas idejas, ka ir nepieciešams izveidot skeitparku, veloceliņus, telpas diskotēkām, kafejnīcu, mini zoodārzu, peldbaseinu, kinoteātri, mājdzīvnieku pastaigu parku. Jaunieši saprot, ka, piemēram, peldbaseins ir uzņēmējdarbības sfēras jautājums, tāpēc izteica ideju, ka būtu forši, ja reizi nedēļā ziemas periodā, jauniešiem būtu pieejams kopējais transports, piemēram, uz Līvānu peldbaseinu.

Jaunieši un speciālisti, diskutējot par jautājumu “Jauniešu mobilitāte”, izteica, ka šis jautājums ir būtisks, jo ir sarežģīti, ja nav privātā transporta, nokļūt uz dažādiem pasākumiem un aktivitātēm Preiļu novada robežās, kā arī viņi jūtas ierobežoti iespējās satikties ar draugiem, un daudziem jauniešiem problēma ir pat nokļūt uz izglītības iestādi un atpakaļ, apmeklēt interešu izglītības nodarbības. Diskutējot par jautājumu “kā?”, tika radīti piedāvājumi: nodrošināt pašvaldības autobusu uz pasākumiem, piešķirt transportu jauniešu centriem, veidot savstarpējās koordinēšanās grupiņas, koriģēt sabiedriskā transporta grafikus, veidot svētku takšus vai piesaistīt, piemēram, uzņēmumu “Bolt” Preiļu novadā, lai būtu pieejami gan takši, gan mopēdi, gan skrejriteņi. Radās arī pavisam trakas idejas, piemēram, ieviest lidojošos šķīvjus un teleportu.

Jautājums par “Skolēnu vasaras nodarbinātību” ir aktuāls, jo jaunieši vēlas iegūt darba pieredzi, ieņēmumus, papildināt savu CV, vēlas saprast dažādas darbības sfēras, lai apzinātos, kas tad tieši ir viņu aicinājums, vēlas attīstīt savu atbildības sajūtu. Tika izvirzīti priekšlikumi, ka, lai atrisinātu šo problēmjautājumu, nepieciešams pašiem jauniešiem “nesēdēt uz vietas”, bet gan interesēties un meklēt iespējas, Preiļu novada pašvaldība varētu veidot vakanču tirgu jauniešiem par vasaras darbiem un iespējām, būtu nepieciešams vairāk informēt un sadarboties ar uzņēmējiem, plašāk un jauniešiem saistošāk apkopot un publicēt informāciju sociālajiem tīkliem, kā arī aktīvāk veikt reklāmas pasākumus, lai popularizētu vasaras darbu. Jaunieši diskutējot saprata, ka ļoti daudz prot un var paši, ka ne vienmēr ir nepieciešams gaidīt palīdzību no kāda cita, bet, izmantojot personīgās spējas un resursus, var atrast veidu kā iegūt papildu ienākumus vasaras periodā, piemēram, piedāvāt savus Dj pakalpojumus, floristikas, mākslinieciskos pakalpojumus, IT jomas pakalpojumus u.c.

Darba grupa, diskutējot par jautājumu “Jauniešu nodarbinātība – darba iespējas pēc studijām” secināja, ka šis ir būtisks problēmjautājums, jo Preiļu novads ir jauniešu ģimenes saknes un mājas, kur gribas vienmēr atgriezties, kā arī labprāt jaunieši to arī darītu, taču darba trūkuma dēļ, dzīvojamā fonda trūkuma dēļ un citu apstākļu, ne vienmēr tas ir iespējams, tāpēc darba grupa izstrādāja dažus ieteikumus, aktualizēja jautājumus, kurus, protams, nepieciešams arī tālāk risināt, piemēram, piedāvāt vairāk prakses vietas, stipendijas, regulāri rīkot pasākumus ar konkrētās jomas speciālistiem, domubiedriem, lai dalītos pieredzē un iespējās, uzlabot uzņēmējdarbības vidi novadā, apsvērt attālinātā darba iespējas, veikt izpēti un iegūt izglītību jomā, kura ir pieprasīta, izpētīt un saprast pašam savas iespējas, lai veidotu uzņēmumu.

Svarīgākais secinājums, kas radās diskusijas laikā un aptvēra visas jomas, ir tas, ka ļoti svarīga ir komunikācija un sadarbība savā starpā. Ļoti daudzi jautājumi paliek tikai kā problēmas, ja par to netiek skaļi runāts un tas tiek paturēts pie sevis, kā arī ir ļoti daudz brīnišķīgu ideju, bet, ja mēs tās nepasakām skaļi, tad tās arī paliek vienmēr tikai kā idejas, kuras netiek tālāk realizētas un sadzirdētas.

Diskusiju moderēja Ieva Johansson (Mācību platformas “MeYou.One” līdzdibinātāja un programmu virzītāja, līdzdalības eksperte).

Diskusija īstenota projekta “ČETRI stūri” ietvaros. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

Informāciju sagatavoja
Jauniešu centra “Četri” vadītāja
Sintija Ančeva

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2022.