Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība Preiļu novada Pelēču pagastā

04.11.2022.

Preiļu novada pašvaldība paziņo, ka tiek iznomāta pašvaldībai piekritīgā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7656 005 0305 platībā 3,9 ha Preiļu novada Pelēču pagastā, nomas maksa 231,23 (t.sk.PVN) gadā uz sešiem gadiem lauksaimniecības vajadzībām.

Pieteikšanās termiņš – līdz 17.11.2022., iesniedzot pieteikumu Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos vai elektroniski uz Preiļu novada pašvaldības e-pasta adresi: dome@preili.lv, iesniegumā norādot kontaktinformāciju.

Papildu informācija – Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite, tālr. 65307328, e-pasta adrese: vita.biezaite@preili.lv

 

Pēdējās izmaiņas: 04.11.2022.