4. novembra ārkārtas domes sēdes darba kārtība

03.11.2022.

PREIĻU NOVADA ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2022. gada 4. novembrī plkst. 9.00
Raiņa bulvāris 19, Preiļos, 2. stāva zālē

DARBA KĀRTĪBA

  1. Par saistošo noteikumu “Par medībām Preiļu pilsētā” apstiprināšanu.
  2. Par līguma par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu ar pašvaldības kapitālsabiedrību “PREIĻU SAIMNIEKS”.
  3. Par garāžas nomu.
  4. Par izmaiņām Preiļu novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas sastāvā.
  5. Par izmaiņām Preiļu novada domes deputātu sastāvā.
  6. Par grozījumiem Preiļu novada domes 2021. gada 26. augusta lēmumā (protokols Nr. 18.; 42.§) Par dibinātāja pārstāvju izvirzīšanu Preiļu novada izglītības iestāžu padomēs.

Darba kārtība (PDF)

Pēdējās izmaiņas: 03.11.2022.