Par Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumu sniegšanu Preiļu novadā

02.11.2022.

Attīstoties iedzīvotāju digitālajām prasmēm, aizvien mazāka kļūst nepieciešamība Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) pakalpojumu klātienes pieteikšanai. Turklāt ievērojami VID resursi ir ieguldīti tieši VID informācijas tehnoloģiju attīstībā, kā rezultātā daudzi procesi ir automatizēti un praktiski visi pakalpojumi iedzīvotājiem pieejami attālināti, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, tādējādi būtiski samazinot nepieciešamību apmeklēt klientu apkalpošanas centrus klātienē.

Izvērtējot klientu plūsmu un vēršot uzmanību uz veiktajiem pasākumiem, kas būtiski samazina nepieciešamību pēc VID klātienes apmeklējumiem, VID 2022. gada 26. septembrī ir pieņēmis lēmumu pēc 2022. gada 1. decembra neturpināt VID klātienes pakalpojumu sniegšanu novada iedzīvotājiem Preiļu Galvenās bibliotēkas telpās Kārsavas ielā 4, katra mēneša pēdējā otrdienā.

Šobrīd Preiļu novada iedzīvotāji VID pakalpojumus klātienē var saņemt tuvākajā Riebiņu VPVKAC Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu pagastā, Preiļu novadā un Aglonas VPVKAC Somersētas ielā 34, Aglonā, Preiļu novadā, kur patstāvīgi vai ar VPVKAC darbinieka palīdzību var pieteikt visus portālā www.latvija.lv pieejamos iestādes e-pakalpojumus, kā arī atsevišķus pakalpojumus uz vietas VPVKAC pieteikt papīra formā.

Nodrošinot pakalpojumu elektronisko pieteikšanu arī tiem klientiem, kuriem trūkst digitālo prasmju vai dažādu iemeslu dēļ nav pieejams internets, kopš 2022. gada 15. marta VID veiksmīgi izmanto valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla piedāvāto e-pilnvarotā pakalpojumu, kad VPVKAC darbinieks klienta vārdā EDS piesaka tādus pakalpojumus kā gada ienākumu deklarācijas iesniegšana un izmaiņu veikšana algas nodokļa grāmatiņas datos (algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana galvenajā ienākuma gūšanas vietā, atvieglojumu par apgādājamiem reģistrēšana).

Valsts ieņēmumu dienests

Pēdējās izmaiņas: 03.11.2022.