Preiļu novada pašvaldība 22.11.2022. rīko izsoli par kravas furgona Mercedes Benz Sprinter 212 atsavināšanu

31.10.2022.

Preiļu novada pašvaldība 2022. gada 22. novembrī plkst. 10.00 attālinātā veidā ZOOM platformā rīko pirmo izsoli par kustamās mantas, kravas furgona Mercedes Benz Sprinter 212 ar valsts reģistrācijas numura zīmi FE7223, šasijas Nr.WDB9024621P725467, izlaiduma gads – 1997 atsavināšanu.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit (PDF) un pieteikums pieejams šeit (DOCX).

Autobusu var apskatīt katru darbdienu pašvaldības darba laikā, iepriekš saskaņojot ar Preiļu novada pašvaldības Transporta daļas vadītāju Artūru Leperu pa tālruni 22845766.

Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas dienas pašvaldības mājas lapā www.preili.lv  līdz – 2022. gada 21. novembra plkst. 12.00, iesniedzot pieteikumu dalībai izsolē Preiļu novada pašvaldībā Raiņa bulvārī 19, Preiļos.

Izsoles objekta sākumcena – 350,00 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 10.00 EUR un drošības nauda – EUR 35,00 maksājamas  novada pašvaldības kontā Nr. LV08UNLA 0026000130630, SEB banka.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli (izsoles solis EUR 50,00).

Pēdējās izmaiņas: 31.10.2022.