“Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva 2022” laureātu tikšanās Briselē

31.10.2022.

No 24. līdz 26. oktobrim Briselē notika “Eiropas Inovatīvas Mācīšanas balva 2022” laureātu tikšanās, ko organizēja Eiropas Komisija. Šī gada tēma “Mācīšanās kopā, radošuma un ilgtspējas veicināšana”, tēmā iekļautas 3 apakštēmas: “Radošums” (Creativity), “Ilgstpējība” (Sustainability) un “Iekļaušana” (Inclusion). Tēmā “Radošums“ – 47 uzvarētāji; “Ilgstpējība”- 29 projekti un “Iekļaušana”- 22 projekti.

Uz pasākumu bija uzaicināti visu 98 projektu koordinatori vai pārstāvji no dažādām Eiropas Savienības valstīm. No Latvijas šajā pasākumā piedalījās 4 izglītības iestāžu “Erasmus+” projektu koordinatori vai iestāžu pārstāvji: no Dobeles speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Valodiņa” (kategorijā “Agrīnā pirmskolas izglītība un aprūpe”), Gulbenes novada vidusskolas (kategorijā “Pamatskolas izglītība”, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas (kategorijā “Vispārējā vidējā izglītība”) un Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas (kategorijā “Profesionālā vidējā izglītība”).

Katrā apakštēmā tika izvēlēti arī 5 paši izcilākie projekti. Mūsu ģimnāzijas projekts “Mākslu un radošuma digitālais atjauninājums izglītībā” (“The ARTICS”) iekļuva apakštēmas “Radošums” (kurā bija vislielākā konkurence) izcilības piecniekā, tāpēc projekta video tika prezentēts visiem klātienes dalībniekiem, kā arī straumēts tiešsaistē.

Pasākumu atklāja Eiropas Komisijas Inovācijas, pētniecības, izglītības un jaunatnes lietu komisāre Marija Gabriela (Commissioner Mariya GABRIEL – Innovation, Research, Culture, Education and Youth). Pēc pasākuma oficiālās daļas mums bija iespēja apmeklēt Eiropas Vēstures namu, Eiropas Parlamenta Apmeklētāju centru (Parlamentarium), kā arī piedalīties tīklošanas pasākumā turpmākās sadarbības veicināšanai.

Uzvarētāju diplomi un balvas ir izsūtīti Eiropas valstu Nacionālajām aģentūrām, kuras arī organizēs oficiālu balvu pasniegšanu. Latvijā balvu pasniegšana plānota kopā ar Projektu kvalitātes balvas konkursa “Spārni – 2022” laureātu sumināšanu, ko 9. decembrī organizē VIAA.

Informāciju sagatavojusi
“The ARTICS” Partnerības koordinatore
Anna Verza

Pēdējās izmaiņas: 31.10.2022.