Preiļu novada domes sēdē pieņemts lēmums par pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu

27.10.2022.

27. oktobra kārtējā Preiļu novada domes sēdē tika skatīts jautājums par apbalvojumu piešķiršanu Preiļu novada iedzīvotājiem, pamatojoties uz noteikumiem “Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”.

Izskatot saņemtos iestāžu, organizāciju, biedrību, pašvaldības deputātu un iedzīvotāju iesniegumus, pieņemts lēmums pasniegt 14 pašvaldības apbalvojumus.

Augstāko Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu – Preiļu novada Goda pilsonis – saņems Jānis Vaivods, par ilggadēju latgaliskās kultūras un tradīciju kopšanu no paaudzes paaudzē un neatsveramo ieguldījumu Vanagu ciema novadpētniecībā.
Vaivoda kungs visu mūžu ir vācis un krājis materiālus par Vanagu apkaimi (Vanagu, Kļavinsku, Vilcānu, Pūgaiņu, Egļupes un Šķilteru sādžu vēsturi), 2010. gadā pēc rūpīga un neatlaidīga darba klajā nāca viņa grāmata “Vanagu vēstures lappuses”. Tajā Vanagu ciema vēsture atšķetināta kopš Jersikas valsts laikiem līdz mūsdienām un iegūlusies pārsimts lappusēs. Jānis Vaivods vienmēr bijis Latvijas patriots, lojāls savai tēvzemei arī juku laikos. Savās mājās Jānis izveidojis Vaivodu dzimtas privāto muzeju, kurā aplūkojami tuvākā un tālākā apkārtnē savāktie un paša saglabātie sadzīves priekšmeti, lauksaimniecības darba rīki un piederumi, grāmatas. Eksponātu skaits mērāms vairākos simtos. Jāņa Vaivoda sirds aicinājums ir ne tikai novadpētniecība, bet arī mūzika. Vaivodu muzikālā dzimta pazīstama visā Latvijā.

Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu, ko piešķir fiziskām personām par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu pašvaldības attīstībā, Goda zīme “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” saņems:

 • Monika Litauniece – par ieguldījumu dzimtsarakstu attīstībā un priekšzīmīgu darbu pašvaldībā 45 gadu garumā;
 • Jānis Upenieks – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu novada izglītības iestāžu darbā, bērnu izglītošanā un sporta jomas attīstībā;
 • Ārija Pudule – par ilggadēju darbu un nesavtīgu iesaisti izglītības jomas attīstībā un skolēnu vēstures izpratnes veicināšanā.

Preiļu novada pašvaldības Pateicības rakstu un naudas balvu saņems:

 • Jānis Gorenko – par ilggadēju brīvprātīgu un atbildīgu darbu un kalpošanu Preiļu Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas un Vārkavas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcās;
 • SIA “HIMALAYAN INTERNATIONAL” – par tālredzīgu rīcību un ziedojumiem sociālās aprūpes centra iemītnieku dzīves kvalitātes uzlabošanai;
 • Bonifacijs Lazdāns – par aktīvu dalību novada sabiedriskajā dzīvē un ieguldījumu folkloras tradīciju nostiprināšanā;
 • Larija Lazdāne – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu senioru deju kopas “Dzīves virpulī” vadīšanā un aktīvu līdzdalību senioru sabiedriskajā dzīvē;
 • Jānis un Ligita Latveļi – par ieguldījumu un nesavtīgu darbu, uzņemot aizbildniecībā Preiļu novada bērnus, sniedzot iespēju viņiem augt ģimeniskā vidē;
 • Nataļja Volkova – par profesionālu un godprātīgu darba pienākumu veikšanu daudzu gadu garumā, nodrošinot Preiļu 1. pamatskolas skolēnu un darbinieku veselības aprūpi;
 • Ligita Trubača – par ilggadēju, atbildīgu un rūpīgu lietvedības darbu veikšanu Preiļu 1. pamatskolā, nodrošinot sekmīgu skolas komunikāciju ar fiziskām un juridiskām personām;
 • Galēnu Kultūras nama folkloras kopa “VYDSMUIŽA” – par nozīmīgu ieguldījumu folkloras tradīciju kopšanā un uzturēšanā paaudžu paaudzēs un Galēnu pagasta tēla veidošanu un popularizēšanu novadā un Latvijā, sveicot kolektīva 40 gadu jubilejā;
 • Velta Ziemele – par nozīmīgu ieguldījumu izglītības jomā Rimicānos un aktīvu sabiedrisko darbu;
 • Velta Skutele – par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, par godprātīgu un kvalitatīvu darba pienākumu veikšanu Salas pamatskolā.

Apbalvojumi iedzīvotājiem tiks pasniegti LR Proklamēšanas 104. gadadienas svinīgajā sarīkojumā “MANA TAUTA. MANA ZEME” 18. novembrī plkst. 18.00 Riebiņu Kultūras namā.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa

Pēdējās izmaiņas: 28.10.2022.