Preiļu vecticībnieku draudze veiksmīgi īstenojusi jau trešo LEADER projektu

27.10.2022.

Preiļu vecticībnieku draudzes ilgtermiņa mērķis ir saglabāt materiālo un nemateriālo kultūrvēsturisko mantojumu, veicināt reliģisko tradīciju saglabāšanu un atbalstīt vietējo vecticībnieku kopienu. Šim mērķim tika uzrakstīts un realizēts projekts Nr.22-03AL21-A019.2204-000008 “Preiļu Vecticībnieku lūgšanas nama renovācija – 3. kārta”.

Preiļu vecticībnieku lūgšanu nams ir uzbūvēts un iesvētīts 1996. gadā, ēka vēl ir samērā jauna, bet jumts jau bija savu laiku nokalpojis, tas vairs nepildīja savu pamatfunkciju – nepasargāja no lietus un sniega, vietām jumta segums bija tik bojāts, ka lietus ūdens pilēja lūgšanu nama telpās. Tādēļ bija nepieciešams veikt jumta, baznīcas kupolu un krustu, dūmvada labošanu, jumta seguma krāsošanu un ūdensnoteku sistēmu uzstādīšanu.

Preiļu vecticībnieku lūgšanu nama jumta segums un lietus ūdensnoteku sistēmas tika nokrāsotas zilā krāsā. Preiļu vecticībnieku lūgšanu nama renovācijas trešā kārta ir plānots un secīgs renovāciju darbu posms, jo 1. un 2. kārtā tika nomainīti lūgšanu nama logi, atjaunota fasāde, uzstādīti jauni baznīcas zvani un vertikālais pacēlājs, lai spētu nodrošināt pieejamību visiem interesentiem.

Pēc šī projekta īstenošanas – veiktajiem jumta remontdarbiem, lūgšanu nams ir saglābts (lietus ūdens vairs nepilēs telpās), tas kalpos krietni ilgāk, kā arī būtiski uzlabojās lūgšanu nama vizuālais skats, tas ir kļuvis pievilcīgāks, tas piesaistīs cilvēku uzmanību, jo ir ievērotas vecticībnieku tradīcijas, kanoni.

Darbus veica SIA “EVRO WOOD” Pāvela Romanova vadībā laika posmā no 14.06.22. līdz 13.10.22. Plānotie darbi tika veikti par kopējo summu 28 865,26 eiro.

Projekta kopējās izmaksas sastādīja 29 165,26 eiro.

Preiļu vecticībnieku draudze projekta īstenošanai saņēma no LAD publisko finansējumu 26 248,73 EUR apmērā. Projekta līdzfinansējumu 10 % apmērā (2916,53 EUR) projekta aktivitāšu finansēšanai nodrošināja Preiļu novada pašvaldība.

Informāciju sagatavojusi
Irina Šelkovaja,
projekta vadītāja


Pēdējās izmaiņas: 31.10.2022.