Uzsāk energoietilpīgo apstrādes rūpniecības komersantu iesniegumu pieņemšanu atbalsta saņemšanai

24.10.2022.

No 18. oktobra Būvniecības valsts kontroles birojs sāk energoietilpīgo apstrādes rūpniecības komersantu iesniegumu pieņemšana atbalsta saņemšanai elektroenerģijas un dabasgāzes cenu pieauguma kompensēšanai. Atbalstu sāks izmaksāt pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas par tā saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Iesniegumus pieņems un atbalstu administrēs Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB).

Atbalsts energoresursu (dabasgāzes un elektroenerģijas) izmaksu pieauguma kompensēšanai var tikt piešķirts energoietilpīgiem komersantiem, kuru saimnieciskā pamatdarbība ir apstrādes rūpniecībā, un kuri atbilst Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumos Nr.638 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku” minētajiem atbalsta piešķiršanas kritērijiem.

Ievērojot, ka Ministru kabineta noteikumi stājas spēkā ar dienu, kad stājas spēkā Eiropas Komisijas lēmums par šajos noteikumos ietvertā atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, BVKB lēmumus pieņems un atbalstu sāks izmaksāt pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas.

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem būs pieejams granta (dāvinājuma) veidā. Granta atbalsts dabasgāzes un elektroenerģijas resursu cenu pieauguma kompensēšanai vienam komersantam būs līdz 30% no dabasgāzes vai elektroenerģijas attiecināmajām izmaksām, kopā nepārsniedzot 2 miljonus eiro vienam komersantam.

Atbalsts energoietilpīgiem komersantiem būs pieejams par laikposmu no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Atbalstu plānots piemērot arī kā avansa maksājumu (t.i. par š.g. novembri un decembri), pēc tam pārbaudot faktisko izdevumus un nepieciešamības gadījumā veicot sniegtā atbalsta apmēra pārrēķinu.

Atbalstam komersanti var pieteikties līdz 2022. gada 17. novembrim, nosūtot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus uz atbalsts@bvkb.gov.lv.

Detalizētāka informācija, iesnieguma un atbalsta aprēķina veidlapas paraugs pieejams BVKB tīmekļvietnes sadaļā  “Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem”.

Informāciju sagatavoja
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa.
Kontakti: prese@em.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 24.10.2022.