Projekta SolidART starpvalstu tikšanās Daksā (fr. Dax), Francijā “Solidaritāte un invaliditāte visās tās izpausmēs”

20.10.2022.

Preiļu novada pašvaldība piedalās Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” starptautiskajā projektā Jauniešu radoša darbība un solidaritāte krīzes laikā – SOLIDART (Network for the youth debate about the solidarity in crisis times through creativity and art). Projektā kopumā piedalās partneri no 8 valstīm – Preiļu novada pašvaldība (Preiļu novada “ČETRI PAKĀPIENI”), Grosuplje pašvaldība Slovēnijā (projekta vadošais partneris), Dolores pilsētas pašvaldība Spānijā, nevalstiskā organizācija Autokreacja no Varšavas Polijā, Larissa pilsētas pašvaldība Grieķijā, Portugāles Braga rajona jaunatnes organizāciju asociācija (FAJUB), nevalstiskā organizācija WIPSEE no Francijas un Bulgārijas Jaunatnes asociācija.

Projekta mērķis ir sadarbība starp dažādu valstu jauniešiem, lai komunicētu, debatētu, attīstītu radošumu un inovatīvas idejas, vienlaikus izzinot Eiropas kopējās vērtības un aktīvāk iesaistoties vietējo pašvaldību sabiedriskajā dzīvē.

No  4. līdz 7. oktobrim Preiļu novada pašvaldību projekta partneru tikšanās reizē Francijas dienvidu pilsētā Daksā pārstāvēja Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projektu vadītājas Antra Meluškāne un Ineta Valaine.

Šīs starpvalstu tikšanās galvenā tēma bija “Solidaritāte un invaliditāte visās tās izpausmēs” – galvenokārt daloties pieredzē par konkrēto mērķgrupu iekļaušanos sabiedrībā, Eiropas Savienības iespējām un atbalstu personām ar īpašām vajadzībām.

Tikšanās organizatori – nevalstiskā organizācija WIPSEE – bija parūpējušies par saturīgu un informatīvi plašu programmu – tika apmeklētas jauniešu organizācijas (fr. WIPSEE, Amicale Laique de Dax), sociālās uzņēmējdarbības centrs (fr. Lacowo, Le Garage solidaire), mediju bibliotēka, kas pielāgota personām ar dažāda veida invaliditāti, pirmās nepieciešamības preču veikals personām ar zemiem ienākumiem, bērnu dienas centrs, sensorais centrs vājredzīgiem un vājdzirdīgiem bērniem (fr. Pole sensoriel des Landes in St-Paul-les-Dax), alcheimera slimnieku ciemata apmeklējums. Tāpat projekta partneri tikās ar pilsētas Daksas un mazpilsētas Pontonx pašvaldību vadītājiem, kuri iepazīstināja ar viņu piedāvātajām iespējām un situāciju personām ar īpašām vajadzībām, sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām minētajās pašvaldībās.

Šī pasākuma tēma nebija viegla, taču pēc diskusijām tika secināts, ka līdzīgas problēmas ir visās partnervalstīs. Risinājumi un atbalsts personām ar īpašām vajadzībām  ir atšķirīgs, Latvijā joprojām daudz darāmā gan izpratnes, gan finansiālo aspektu ziņā nodrošinot šo sociālo mērķgrupu veiksmīgu iekļaušanu sabiedrībā.

Pasākumā Francijā piedalījās 18 dalībnieki no projektā iesaistītajām dalībvalstīm. Nākamā tikšanās reize projekta ietvaros tiek plānota Preiļos. Projekta noslēgums paredzēts 2023. gada martā.

Līdz šim programma “Eiropa pilsoņiem” ir devusi iespēju sadarboties dažādu valstu institūcijām, tai skaitā pašvaldībām, biedrībām u.c. Arī Preiļu novada Attīstības daļas speciālisti no 2018. gada iesaistījās starptautiskās sadarbības un jaunu projektu ideju izstrādē. No 2021. gada ir jauna ES programma “Pilsoņi, Vienlīdzība, Tiesības un Vērtības” (Citizens, Equality, Rights and Values/ CERV 2021-2027) kopumā 1,44 miljardu EUR apjomā. Programmas vispārīgais mērķis ir aizsargāt, veicināt tiesības un vērtības, īpaši atbalstot pilsoniskās sabiedrības organizācijas un personas, kas darbojas vietējā, reģionālā, valsts un transnacionālā līmenī, sekmējot pilsonisko un demokrātisko līdzdalību vienlīdzīgai un iekļaujošai sabiedrībai.

Informāciju sagatavojusi
Projekta SolidART Preiļu komanda

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

Sociālā uzņēmuma Le garage solidaire apmeklējums, kur tiek sniegti auto labošanas un iegādes pakalpojumi personām ar zemiem ienākumiem
Mediju bibliotēkas apmeklējums pilsētā Pontonx
Tikšanās ar pilsētas Daksas pašvaldības mēru Džuliānu Duboī (fr. Julien Dubois)

 

Pēdējās izmaiņas: 20.10.2022.