Par būvju uzturēšanu un sakārtošanu

20.10.2022.

Lai Preiļu novada teritorijā uzturētu un veidotu vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi, pašvaldībā notiek aktīvs darbs pie Preiļu novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošo noteikumu izstrādes. Jaunajos noteikumos tiks detalizētāk aprakstītas būvju uzturēšanas prasības, tāpēc jau šobrīd ir uzsākts darbs pie būvju apsekošanas un to stāvokļa novērtēšanas. Kopīgiem spēkiem mēs varam uzturēt un veidot patīkamu vidi, lai uzturēties publiskajā ārtelpā gribētos gan mums pašiem, gan mūsu novada viesiem. Aicinām pievērst uzmanību tam, vai jūsu īpašumā esošās būves ir pienācīgi uzturētas – vai ēku apdares materiāli un jumti nav bojāti un krāsojums ir laicīgi atjaunots, vai lietus ūdens noteksistēmā nav redzamu bojājumu un vai žogi ir tikuši uzturēti vizuālā un tehniskā kārtībā.

Atgādinām, ka 2022. gada 30. jūnijā ir stājušies spēkā Preiļu novada pašvaldības noteikumi „Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju klasificēšanu”, kuri nosaka procesu, kā Preiļu novadā tiek noteiktas vidi degradējošas būves, sagruvušas būves, cilvēku drošību apdraudošas būves un būvniecības stadijā pamestas būves. Aicinām izvērtēt savā īpašumā esošo būvju stāvokli un laicīgi veikt remontarbus, ja tādi ir nepieciešami. Gadījumā, ja būve tiks atzīta par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu, iepriekš minēto noteikumu noteiktajā kārtībā, šādai būvei tiks piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme 3% apmērā.

Neskaidrību gadījumā par būvniecības ieceres dokumentācijas nepieciešamību, par būvniecības ieceres saskaņošanu, kā arī par ēku fasāžu un žogu dizainu un krāsu toņiem aicinām vērsties Preiļu novada Būvvaldē.

Informāciju sagatavojusi
Preiļu novada Būvvaldes vadītāja vietniece un arhitekte
Agnija Pastare

Pēdējās izmaiņas: 20.10.2022.