Aktualizēts nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas grafiks privātmājām Vārkavas, Upmalas un Rožkalnu pagastos

11.10.2022.

Sākot ar 2022. gada 1. septembri SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” uzsāka sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Preiļu novada Upmalas, Vārkavas un Rožkalnu pagastos. Zemāk precizēts atkritumu izvešanas grafiks līdz šā gada decembra mēnesim (ieskaitot).

GRAFIKS (PDF)

Lūdzam ievērot šo grafiku, un atkritumu izvešanas dienā novietot konteinerus blakus brauktuvei (iela, ceļš ārpus iežogotas teritorijas) vietā, kas saskaņota ar SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”, un kuras segums un izmēri ir atbilstoši kravas transporta pārvietošanās vajadzībām. Konteineri ir jānovieto attiecīgajās vietās līdz plkst. 7.00 no rīta!

Atgādinām, ka nav pieļaujama konteinera piepildīšana virs konteinera tilpuma un atkritumu maisiņu novietošana blakus konteineram!

Ja Jūs vēl neesat noslēguši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, tos var noslēgt:

  • SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļā, Rīgas ielā 4, Preiļos, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (plkst. 12.00-13.00 pusdienu pārtraukums);
  • elektroniski – sūtot iesniegumu uz e-pastu psaimnieks@preili.lv, to saskaņojot un parakstot līgumu ar drošu elektronisku parakstu (iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT);

Sīkāka informācija zvanot SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Atkritumu apsaimniekošanas daļai, tālr. 29420721, vai rakstot uz e-pastu ps.atkritumi@preili.lv.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa

Pēdējās izmaiņas: 11.10.2022.