Aglonā turpinās ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas būvdarbi

11.10.2022.

Turpinās darbs pašvaldības investīciju projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Preiļu novada Aglonas pagasta Aglonas ciemā no Somersētas ielas pa 4. Maija ielu un Rēzeknes ielu” īstenošanā. Projekta rezultātā tiks izbūvēts ūdensvads 667 m un kanalizācijas tīkls 667 m garumā, dodot vismaz 35 mājsaimniecībām iespēju pieslēgties centrālajiem ūdenssaimniecības tīkliem.

Laika posms no šī gada jūlija, kad SIA “ĢL Konsultants” uzsāka būvdarbus objektā, ir bijis ļoti rosīgs un darbīgs. Pa šo laiku ir izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas tīkli visas 4. maija ielas garumā un, lai pabeigtu objektu kopumā, ir atlicis vien Rēzeknes ielas posms. Līdz šī gada beigām plānots pabeigt ūdenssaimniecības tīklu izbūves darbus, uz nākamo gadu atliekot ielu seguma atjaunošanas darbus.

Projekta rezultātā 4. maija un Rēzeknes ielas iedzīvotājiem ir dota iespēja izmantot centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus.

Pieslēdzoties centrālajam ūdensapgādes tīklam un kanalizācijas sistēmai, Preiļu novada iedzīvotājiem ir pieejams pašvaldības līdzfinansējums, kas noteikts Saistošajos noteikumos Nr. 2017/07 “Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai Preiļu novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku) ierosinājuma”.

Ingūna Barkeviča,
Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projekta vadītāja


Pēdējās izmaiņas: 20.10.2022.