Ikgadējā Karjeras nedēļā jauniešus Preiļu novadā aicinās atklāt savas uzņēmējspējas

13.10.2022.

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas.

Arī Preiļu novada izglītības iestādes piedalās ikgadējā Karjeras nedēļā, papildinot kopējo pasākumu klāstu ar mācību ekskursijām uz zemnieku saimniecībām, ražošanas uzņēmumiem, apmeklējot LR Saeimu Rīgā. Tiksies ar vietējiem uzņēmējiem, NVA karjeras konsultantu, dažādu profesiju pārstāvjiem, darbosies praktiskās nodarbībās par “Līderību un uzņēmējdarbības talanta attīstīšanu”, “Karjera no A līdz Z”, dažādās ar profesijām saistītās aktivitātēs. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija piedalīsies Eiropas Vēstnieku dalībnieku braucienā uz Strasbūru un iepazīsies ar Eiropas Parlamenta darbu, kā arī diskutēs par “Politiķa superspējām.”

Karjeras nedēļa ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” arī šogad norisināsies Latvijas pilsētu un novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, piedāvājot dažādus izzinošus pasākumus – diskusijas, radošās darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem un skolēnu vecākiem. Izglītības iestādēs notiks tematiskās mācībstundas, izmantojot katrai vecumgrupai pielāgotus, īpaši Karjeras nedēļai radītus materiālus.

Lai veicinātu skolēnu, pedagogu, vecāku un ikviena izpratni par uzņēmējspējām – jauniešu superspējām, šajā Karjeras nedēļā notiks vairāki VIAA organizētie pasākumi, kurus varēs vērot arī tiešsaistē. 20. oktobrī plkst.13.00 tiešsaistes diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” eksperti, darba devēji un jaunieši pārrunās nākotnes profesijās pieprasītākās spējas, prasmes un kompetences, kā arī diskutēs par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām un to nozīmi jauniešu personības attīstīšanā. Savukārt plkst.19.00 diskusijā “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” pedagogi karjeras konsultanti, dažādu jomu speciālisti kopā ar vecākiem pārrunās, kā vecākiem aizņemtajā ikdienā saprast bērna intereses, talantus un spēcīgās puses. Diskutēs arī par pedagogu un vecāku sadarbību bērna spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.

Papildu informācija:
Solvita Ķibere,
Preiļu novada Izglītības pārvaldes pieaugušo, karjeras un neformālās izglītības speciālists
Mob. tālr. 261612423; e-pasts: solvita.kibere@preili.lv

Pēdējās izmaiņas: 13.10.2022.