Aktuālā SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” informācija par apkures nodrošināšanu Preiļu pilsētā

10.10.2022.

Apkures sezona Preiļu novadā šobrīd sākusies visās ēkās, kuras ar siltumu nodrošina SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”. Apkure tiek pieslēgta, kad SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” ir saņemts mājas pilnvarotās personas iesniegums. Atsevišķās situācijās, kad mājai nav šāda persona, kura varētu iesniegt iesniegumu, lēmums par nama pieslēgšanu apkurei tiek pieņemts, pamatojoties uz mājas iedzīvotāju telefona zvaniem (kur zvanītājs ir vismaz daļēji mutiski apzinājis kaimiņu viedokli). Ikvienam daudzīvokļu namam jāuzņemas atbildība un jāvienojas par mājas pilnvarotās personas nozīmēšanu.

Jau iepriekš informējām, ka Latvijas Republikas Ministru kabinets lēma, ka apkures sezonā laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim dzīvojamās mājas pārvaldītājam ir jānodrošina telpu gaisa temperatūra, kas nepārsniedz +19°C, tādā veidā veicinot energoresursu patēriņa samazināšanu apkures nodrošināšanai. Minētā temperatūra (+19°C) tiek mērīta apkures sistēmā, tās vadības datorā ievadot noteikto temperatūru. Balstoties uz ārējiem (āra temperatūra) un iekšējiem rādītājiem, sistēma regulē apkures intensitāti.

Atsaucoties uz valdības apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu” un Nr. 906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi”, dzīvokļu īpašnieki var lemt par augstāku telpu gaisa temperatūras nodrošināšanu (21°C) mājas dzīvojamās telpās, ja to uzskata par nepieciešamu mājas ekspluatācijai vai iedzīvotāju veselības un pašsajūtas nodrošināšanai. Uzsveram, ka šādai rīcībai jābūt atbildīgai, rēķinoties ar visas mājas iedzīvotāju maksātspēju.

Pieteikumus par apkures temperatūras palielināšanu dzīvojamās mājās var iesniegt:

  • dzīvojamās mājas pilnvarotā persona (kura ievēlēta atbilstoši noteikumiem);
  • dzīvokļu īpašnieku vairākums kopsapulces laikā (50% + 1 balss).

Detalizēti ar valdības apstiprinātajiem grozījumiem var iepazīties Tiesību aktu portālā. Jāatzīmē, ka visa pasaule šogad piedzīvo energokrīzi, kas radusies gan saistībā ar Krievijas uzsākto karadarbību Ukrainā, gan balstoties uz to, ka sabiedrība ilgtermiņā ir vieglprātīgi un neilgtspējīgi izturējusies pret energoresursu apsaimniekošanu, neuzņemoties atbildību par savas rīcības sekām.

Lai arī SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” kopīgi ar Preiļu novada pašvaldību šobrīd strādā pie novada apkures tarifa saglabāšanas iespējami zemākā līmenī, tā ir arī katra iedzīvotāja atbildība taupīt un ekonomēt energoresursus savu iespēju robežās. Preiļu novada pašvaldība aktīvi komunicē ar iedzīvotājiem, lai skaidrotu, kā veidojas apkures cenas, kādas darbības tiek veiktas, lai sagādātu apkures materiālus, nodrošinot daudz zemāku cenu nekā šobrīd tirgū pieejamās. Ikvienam novada iedzīvotājam jāapzinās sava atbildība un rīcības sekas.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”

Pēdējās izmaiņas: 10.10.2022.