Drīzumā Aglonā tiks pabeigti nūjošanas-slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošanas darbi

07.10.2022.

Preiļu novada pašvaldība turpina darbu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” projekta Nr. 22-03-AL21_A019.2204-000003  “Aglonas nūjošanas-slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana Preiļu novada Aglonas pagastā” īstenošanā, kura laikā Aglonas nūjošanas-slēpošanas trasē tiek izbūvēts apgaismojuma tīkls.

Projekta mērķis ir uzlabot un saglabāt esošos vides infrastruktūras objektus, tādējādi pielielinot Aglonas kā vietas potenciālu un pievilcību, kā arī veicinot vietējo un apkārtējo pagasta iedzīvotāju iesaistīšanos veselīga dzīvesveida un sportiskās aktivitātēs.

Būvdarbu veicējs SIA “OMS” šonedēļ ir uzstādījis apgaismojuma stabus, līdz ar to Aglonas nūjošanas-slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošanas darbi tuvojas noslēgumam. Atlicis ir saņemt atzinumus un nodot objektu ekspluatācijā. Līdz ar to nepilnu četru mēnešu laikā būs radīta iespēja sporta entuziastiem un aktīviem cilvēkiem trasi izmantot arī rudens un ziemas vakaros, kad ātri satumst.

Projekta attiecināmās izmaksas 27327,85 EUR, tai skaitā, publiskais finansējums 24595,06 EUR un līdzfinansējums no Preiļu novada pašvaldības.

Ingūna Barkeviča,
Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projekta vadītāja


Pēdējās izmaiņas: 20.10.2022.