Preiļu novada pašvaldība īsteno Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes projektu

07.10.2022.

Preiļu novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie projekta Nr.4.2.2.0/21/A/079 “Preiļu novada pašvaldības Aglonas pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanas.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus pašvaldības ēkā Preiļu novada Aglonas pagasta Aglonā, Jaudzemu ielā 7a, samazinot primārās enerģijas patēriņu, siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu, samazināt pašvaldības izdevumus par energoapgādi, uzlabot pašvaldības ēkas vizuālo izskatu un iekļaušanos kopējā arhitektoniskā vidē.

2022. gada vasaras vidū pašvaldība ir noslēgusi būvdarbu veikšanas, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu līgumus.

Būvdarbus veic SIA “Vanpro”, kas, atbilstoši projektam, īsteno vairākus ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tai skaitā, ēkas ārsienu siltināšanu; grīdas un pamatu papildu siltināšanu; jumta seguma nomaiņu un bēniņu papildu siltināšanu; rekuperatīvās ventilācijas sistēmas izveidi; apkures sistēmas atjaunošanu un granulu apkures katlu uzstādīšanu; saules paneļu uzstādīšanu un pieslēgšanu ēkas inženiertīkliem, kā arī citus energoefektivitātes paaugstināšanu veicinošus pasākumus. Kopš jūlija mēneša, kad tika noslēgts būvdarbu līgums, jau ir redzams padarītais, jo notiek intensīvs darbs pie ēkas ārsienu un pamatu papildu siltināšanas, kā arī jumta seguma nomaiņa. Darbs norit arī iekštelpās, kurās tiek izbūvēti iekšējie inženiertīkli.

Būvuzraudzības pakalpojumu sniedz SIA “EM būve”, autoruzraudzības pakalpojumu nodrošina SIA “Neoform”.

Kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda 1 166 144,79 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 629 000,00 EUR, Preiļu novada pašvaldības finansējums – 155 986,57 EUR, publiskās neattiecināmās izmaksas – 347 858,22 EUR, valsts budžeta dotācija – 33 300,00 EUR.

Plānotais projekta realizācijas laiks – 12 mēneši. Projekta uzsākšanas laiks ir 2022. gada jūnijs un projekta pabeigšanas laiks ir 2023. gada jūnijs.

Ingūna Barkeviča,
Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas projekta vadītāja


Pēdējās izmaiņas: 20.10.2022.