Līdz oktobra beigām daudzbērnu ģimenēm iespēja pieteikties pabalstam mācību līdzekļu iegādei skolēniem

06.10.2022.

Kopš augusta daudzbērnu ģimenes aktīvi vērsušās pie sociālā darba speciālistiem, lai pieteiktos pabalstam mācību līdzekļu iegādei skolēniem. Līdz šim brīdim minētais pabalsts piešķirts 217 ģimeņu 445 bērniem, kopumā no pašvaldības budžeta šīm mērķim izlietojot 17 800 euro.

Līdz 2022. gadam šāds materiālais atbalsts nebija pieejams bijušā Riebiņu, Aglonas un Vārkavas novada iedzīvotājiem, bet Preiļu novadā tas tika ieviests 2019. gadā. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs katram skolēnam ir 40 euro. Aizvadītajā gadā Preiļu novadā minēto pabalstu saņēma 230 bērni no 123 daudzbērnu ģimenēm. Ja salīdzina datus ar šajā gadā minēto pabalstu saņēmušajiem, nākas secināt, ka bijušā Preiļu novada teritorijā daudzbērnu ģimeņu skaits tikai palielinājies – Preiļu pilsētā, Preiļu, Aizkalnes, Pelēču un Saunas pagastos kopā minēto pabalstu saņēmuši 252 bērni no 126 ģimenēm. Dati apliecina pašvaldības mērķtiecīgi virzīto plānveidīgo un pēctecīgo atbalstu ģimenēm, sākot ar bērna piedzimšanas pabalsta izmaksu, jau ilgstoši pašvaldībā ieviesto pabalstu – 50 % atlaide no maksas par bērna ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē, rezultējot to ar pabalstu mācību līdzekļu iegādei.

Jāatzīst, ka liels daudzbērnu ģimeņu skaits ir arī Aglonas pagastā – uz doto brīdi minētajam pabalstam pieteikti 45 bērni. No bijušā Riebiņu novada lielākais bērnu, kuri nāk no daudzbērnu ģimenēm, skaits ir Galēnu pagastā – 30 bērni, no bijušā Vārkavas novada – Rožkalnu pagastā, kurā pabalstu mācību līdzekļiem saņēmuši 26 bērni.

Ja kāda ģimene nav paspējusi minētajam pabalstam pieteikties (piemēram, vecākie bērni pēc pamatskolas, vidusskolas nebija izvēlējušies izglītības iestādi), aicinām to izdarīt līdz oktobra beigām, vēršoties pie savai dzīves vietai tuvākā sociālā darba speciālista.

Informējam, ka Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību. Tāpat minētā likuma 1.panta 16.punkts definē, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada Labklājības pārvaldes
vadītājas vietniece administratīvi saimnieciskās darbības jautājumos
Anita Gāga

Pēdējās izmaiņas: 06.10.2022.