Atzīmēta Starptautiskā Senioru diena

03.10.2022.

Rudenīgais drēgnums netraucēja pensionārus pulcēties Preiļu 1. pamatskolā, lai  piedalītos pasākumā, kas bija veltīts Starptautiskajai Senioru dienai. Svinīgam noskaņojumam to ievadīja Oļega Zaharņova sporta deju skolas mazie audzēkņi. Sirsnīgus apsveikuma vārdus teica Preiļu novada domes priekšsēdētaja pirmais vietnieks Pēteris Rožinskis, Preiļu novada domes priekšsēdētaja otrā vietniece Anita Brakovska, pašvaldības deputāte Maruta Plivda. 13 cilvēki saņēma pašvaldības Pateicības rakstus, 9 – pašvaldības sarūpētās dāvanas. Aktīvākos pensionārus sveica Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška ar biedrības sagādātajām dāvanām. Apbalvojumi saņemti par lielo ieguldījumu ikmēneša izstāžu organizēšanā, par piedalīšanos novada, Latgales un Latvijas organizētajos pasākumos, sadarbību ar ukraiņiem, atbalstu.

Brīvprātīgie ir svarīgi cilvēki, kuri iegulda laiku, talantu un  resursus sabiedriski nozīmīgos darbos.

Ar skaistām dziesmām un raitām dejām pasākuma dalībniekus sveica kupls pašdarbības kolektīvu skaits –  senioru ansamblis “Virši” (vad. S.K.Oša), Rušonas KC vokālais ansamblis “Iedvesma” (vad. L.Valaine), Riebiņu KN deju kolektīvs “Senjorita”(vad. A.Randare), senioru vokālais ansamblis “Kalinuška ”(vad.S.Stepanova), Riebiņu senioru vokālais ansamblis “Ilūzija” (vad.L.Gžibovska), Večerinkas muzikanti no Vārkavas (vad. L.Gžibovska). Ar muzikālu sveicienu bija atbraukusi dziedātāja Laila Ilze Purmaliete un aktieris Guntars Silakaktiņš.

Ir jāsaka tā, ka jāizjūt laimīgie mirkļi un jādzīvo nevis pēc noteikumiem, bet pēc paša sajūtām.

Preiļu novada Pensionāru biedrības
valdes locekle  Marija  Volkova

Pēdējās izmaiņas: 03.10.2022.